Nazwa zawodu: Kowal Opis zawoduPobieranie 39,92 Kb.
Data23.01.2018
Rozmiar39,92 Kb.

Nazwa zawodu: Kowal

Opis zawodu: Podstawowym celem pracy kowala jest obróbka plastyczna metali wykonywana ręcznie bądź za pomocą urządzeń mechanicznych, jak: młoty kuźnicze i prasy mechaniczne. Kowal może wykonywać lub naprawiać narzędzia rolnicze, elementy pojazdów mechanicznych, przedmioty użytkowane w gospodarstwie rolnym i domowym, a także podkuwać konie. Efektem pracy kowala mogą być elementy będące częściami składowymi większych urządzeń mechanicznych (np.: odkuwki do dalszej obróbki mechanicznej). Może także wykonywać metalowe elementy kute oraz przedmioty ozdobne (balustrady schodowe, balkonowe, kraty, ogrodzenia, meble ogrodowe, żyrandole, kinkiety, resory, osie itp.). Wykonując połączenia spawane kowal powinien posiadać dodatkowe uprawnienia

spawalnicze, wynikające z przepisów prawa. Wyroby i usługi kowalskie kowal wykonuje według własnego projektu lub korzysta z gotowych projektów dostarczonych przez klienta, zgodnie z zamówieniem. Zawód kowala może być wykonywany w ramach samodzielnie prowadzonej działalności lub na podstawie umowy o pracę. Typowym miejscem wykonywania zawodu jest kuźnia, w której znajduje się kotlina kowalska, kowadło, płyta kowalska, dziurownica kowalska, młotki, kleszcze, kowalskie narzędzia pomiarowe, przymiary kowalskie, przecinaki, przebijaki, żłobniki, odsadzaki, gładziki kowalskie itp. Praca kowala wymaga uzdolnień technicznych i artystycznych, wyobraźni przestrzennej, twórczego myślenia, a z uwagi na możliwy kontakt z klientami kowal powinien odznaczać się opanowaniem i zrównoważeniem psychicznym. Kowal pracuje w małej grupie pracowniczej. Zawód ten zalicza się do prac ciężkich. Kowal powinien odznaczać się dużą wytrzymałością na długotrwały wysiłek fizyczny w trudnych warunkach związanych z pracą w wysokich temperaturach, w hałasie i wibracjach. Jest narażony na wdychanie zanieczyszczonego pyłami i gazami powietrza. Te zagrożenia stwarzają zwiększone ryzyko powstawania schorzeń układu kostno-stawowego, mogą być przyczyną pylic, chorób słuchu i innych będących następstwem długotrwałych wibracji. Zależnie od uzyskanego efektu pracy możemy wyróżnić następujące stanowiska pracy: kowal, kowal operator młotów mechanicznych, kowal operator kuźniarek oraz kowal artystyczny. Stanowiska te są rozlokowane w warsztatach rzemieślniczych, zakładach naprawy maszyn i urządzeń technicznych, produkcji odkuwek i elementów dekoracyjnych do ogrodzeń i balustrad.


Zadania zawodowe:

Z-1. Organizowanie i użytkowanie własnego stanowiska pracy do robót kowalskich zgodnie z zasadami organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii.

Z-2. Magazynowanie i składowanie materiałów i wyrobów kowalskich.

Z-3. Rozliczanie prac kowalskich.

Z-4. Posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz rozpoznawanie podstawowych materiałów kowalskich i stopów technicznych.

Z-5. Wykonywanie prostych operacji ślusarskich: gięcie, prostowanie, cięcie, piłowanie, szlifowanie, obróbka wykańczająca, wiercenie, gwintowanie, nitowanie.

Z-6. Wykonywanie podstawowych operacji kowalskich: wydłużanie, spęcznianie, przebijanie, cięcie, gięcie, skręcanie, zgrzewanie, kucie, wygładzanie, cechowanie.

Z-7. Wykonywanie podstawowych operacji obróbki cieplnej: hartowanie, wyżarzanie, odpuszczanie, stabilizowanie, nawęglanie.

Z-8. Kucie matrycowe, prasowanie, tłoczenie i przycinanie odkuwek ze stali węglowej i stopowej o skomplikowanych kształtach.

Z-9. Wykonywanie połączeń nierozłącznych w kowalstwie.

Z-10. Wykonywanie konserwacji oraz prostych napraw narzędzi urządzeń i maszyn stosowanych w pracach kowalskich.

Z-11. Wykonywanie i naprawianie części maszyn i urządzeń rolniczych oraz elementów pojazdów mechanicznych.

Z-12. Podkuwanie kopyt końskich.

Z-13. Wykonywanie wyrobów artystycznych oraz galanterii metalowej.

Z-14. Podejmowanie współpracy z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych.

Z-15. Kontrolowanie jakości wykonywanej pracy.


Kwalifikacje zawodowe:

K-1. Podkuwanie kopyt końskich.

K-2. Naprawianie uszkodzonych maszyn i urządzeń rolniczych oraz elementów pojazdów mechanicznych.

K-3. Wykonywanie odkuwek.

K-4. Wykonywanie elementów kutych.

K-5. Świadczenie usług w zakresie kowalstwa artystycznego.

K-6. Wykonywanie prac spawalniczych.


Wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych zadań:


Zadania

zawodowe


Składowe kwalifikacji zawodowych

K-1

K-2

K-3

K-4

K-5

K-6

Z-1

X

X

X

X

X

X

Z-2

X

X

X

X

X

X

Z-3

X

X

X

X

X

X

Z-4

X

X

X

X

X

X

Z-5

X

X
X

X
Z-6

X

X
X

X
Z-7

X

X
X

X
Z-8X


Z-9
X
X

X

X

Z-10

X

X

X

X

X

X

Z-11
X
XZ-12

XXZ-13


X

X

X

Z-14

X

X

X

X

X

X

Z-15

X

X
X

X

X
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna