Nazwa studiów podyplomowych: „Technologia I przetwórstwo szkła”Pobieranie 14,13 Kb.
Data03.06.2018
Rozmiar14,13 Kb.

Nazwa studiów podyplomowych:

„Technologia i przetwórstwo szkła”


Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie technologii i przetwórstwa szkła.

Cechą studiów jest łączenie wiedzy akademickiej, przedstawianej w formie wykładów z praktyką. Studia stanowią propozycję dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w najbardziej aktualnych technologiach przetwarzania wyrobów szklanych. Profil kształcenia dobrany jest w taki sposób, by zapewnić uczestnikom możliwość dyskusji o bieżących problemach przemysłu szklarskiego oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na liniach technologicznych


Program studiów


  • Szkło - materiał XXI wieku. Aktualne trendy w technologii i przetwórstwie szkła, stan szklisty

  • Właściwości technologiczne i użytkowe szkieł, właściwości fizykochemiczne powierzchnii szkła, właściwości termomechaniczne szkieł, pomiary naprężeń w szkle, charakterystyka optyczna szkieł, współczesne badania naukowe w świetle wyzwań przemysłu szklarskiego,

  • Przetwórstwo szkła - metody podnoszenia wytrzymałości szkieł, szkła bezpieczne, kierowana krystalizacja, szkło jako materiał konstrukcyjny,

  • Szkło i szkliste materiały dla budownictwa, przepisy i normy, szyby zespolone, szklisty materiał izolacyjny,

  • Przebieg procesu produkcji szkła - proces otrzymywania szkła, handel emisjami, barwienie i odbarwianie szkieł, technika witrażu, formowanie szkła sposobem ręcznym, obliczenia technologiczne,

  • Materiały ogniotrwałe stosowane w przemyśle szklarskim, korozja materiałów ogniotrwałych,

  • Powłoki funkcyjne, emalie - podstawy technologii i zastosowania, urządzenia i techniki próżniowe, powłoki funkcyjne na szkle, właściwości fizykochemiczne powłok, pomiar grubości cienkich warstw

  • Nanomateriały i nanotechnologie,Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są głównie dla absolwentów szkół wyższych, pracujących w przemyśle związanym z procesami produkcji szkła i jego przetwórstwa. Zagadnienia poruszane w trakcie studiów podyplomowych są także przydatne dla osób pracujących w zakładach produkcyjnych, gdzie szkło stanowi element materiału kompozytowego.

Uczestnikami studiów mogą być również nauczyciele szkół średnich (profilowanych), którzy nauczają przedmiotów technicznych, w szczególności technologii chemicznej oraz absolwenci szkół wyższych bezpośrednio lub pośrednio związani z przemysłem szklarskim, ceramicznym emalierskim, czy z przemysłem wytwarzającym powłoki funkcyjne.

Tematyka zajęć skierowana jest również do pracowników firm projektujących piece szklarskie czy będących menagerami projektów związanych z wdrażaniem nowych innowacyjnych technologii.

Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie technologii i przetwórstwa szkła.

Cechą studiów jest łączenie wiedzy akademickiej, przedstawianej w formie wykładów z praktyką. Studia stanowią propozycję dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w najbardziej aktualnych technologiach przetwarzania wyrobów szklanych. Profil kształcenia dobrany jest w taki sposób, by zapewnić uczestnikom możliwość dyskusji o bieżących problemach przemysłu szklarskiego oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na liniach technologicznych.

Wykłady dotyczyć będą następujących zagadnień: aktualnych trendów w technologii i przetwórstwie szkła, podstaw i uwarunkowań związanych z tworzeniem stanu szklistego, procesu technologicznego wytwarzania szkła ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania masy szklanej w wyroby, surowców do produkcji szkła, obniżenia energochłonności procesów wytwarzania szkła z zastosowaniem surowców alternatywnych, czy operacji technologicznych pozwalających na obniżenie emisji CO2, najnowszych rozwiązań w zakresie doboru wyłożeń ogniotrwałych.

Poruszone zostaną również zagadnienia związane z szeroko pojętym przetwórstwem szkła, zastosowaniami szkła w budownictwie jako materiału wypełniającego, elewacyjnego oraz konstrukcyjnego. Omówione zostaną przepisy i regulacje prawne pozwalające na stosowania szkła jako wyrobu budowlanego. Scharakteryzowane zostaną techniki pozwalające na otrzymanie powłok funkcyjnych na podłożach szklanych, właściwości powłok funkcyjnych i ograniczenia w ich stosowaniu.

Zajęcia praktyczne umożliwią zapoznanie się z metodami badawczymi pozwalającymi określić właściwości wyrobów szklanych, jak również pozyskać praktyczne informacje niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych.

Po zakończeniu studiów i zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu technologii i przetwórstwa szkła” wydane przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.


Czas trwania:

2 semestry (od III 2017 r. do XII 2017 r.)


Termin zgłoszeń:

10 II 2017 r.


Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy

  • dyplom ukończenia wyższych studiów inżynierskich lub licencjackich (potwierdzona kopia)


Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeńLiczba miejsc:

15-30
Mejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-3, pokój 223
Osoby przyjmujące zgłoszenia:

mgr inż. Katarzyna Koza

tel. 12 617 34 19
Opłaty:

5 000 zł
Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
Organizator:

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
Adres organizatora:

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-3, pokój 223

tel. 12 617 25 14, 617 34 19

fax 12 617 51 17
Kierownik:

Dr hab. inż. Manuela Reben, prof. AGH


Osoby do kontaktu:

dr hab. inż. Manuela Reben, prof. AGH ( manuelar@agh.edu.pl)mgr inż. Katarzyna Koza (szklo@agh.edu.pl)
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna