Nauczycielska agencja ubezpieczeniowa s. APobieranie 65,17 Kb.
Data24.12.2017
Rozmiar65,17 Kb.ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA S.A.

 1. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 100 % sumy ubezpieczenia.

 2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego - 100 % sumy ubezpieczenia + 2000 zł.

 3. Trwała niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 20 % sumy ubezpieczenia.

 4. Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (m.in. oparzenia, odmrożenia, zwichnięcia, złamania) - (1% sumy ubezpieczenia) za 1% uszczerbku na zdrowiu.

 5. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie ataku epilepsji lub omdlenia o nieustalonej przyczynie - (1% sumy ubezpieczenia) za 1% uszczerbku na zdrowiu.

 6. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 25 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu (nie więcej niż za 120 dni).

 7. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 25 zł za każdy dzień pobytu na OIOM, o ile pobyt w szpitalu rozpoczął się pobytem na OIOM, nie więcej niż za 10 dni.

 8. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie ataku epilepsji lub omdlenia o nieustalonej przyczynie - 20 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu (nie więcej niż za 10 dni).

 9. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie zatrucia pokarmowego - 20 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu (nie więcej niż za 10 dni).

 10. Koszty zakupu lub wypożyczenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego - Do wysokości 2000 zł (25% sumy ubezpieczenia).

 11. Koszty zakupu lub wypożyczenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych poniesione w następstwie ataku epilepsji lub omdlenia o nieustalonej przyczynie Ubezpieczonego - Do wysokości 2000 zł (25% sumy ubezpieczenia).

 12. Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego - Do wysokości 2000 zł (25% sumy ubezpieczenia).

 13. Koszty powypadkowego leczenia Ubezpieczonego na terenie RP - Do wysokości 2000 zł (25% sumy ubezpieczenia).

 14. Operacja plastyczna w następstwie nieszczęśliwego wypadku - Do wysokości 1000 zł.

 15. Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 160 zł (2% sumy ubezpieczenia), świadczenie jednorazowe w okresie ubezpieczenia.

 16. Pogryzienia lub ukąszenia Ubezpieczonego przez zwierzęta - 160 zł (2% sumy ubezpieczenia), świadczenie jednorazowe w okresie ubezpieczenia.

 17. Konieczność dodatkowych korepetycji - 100 zł / tydzień (nie więcej niż 300 zł), świadczenie jednorazowe w okresie ubezpieczenia).

 18. Śmierć rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 1000 zł, świadczenie jednorazowe w okresie ubezpieczenia.

 19. Trwała niezdolność do pracy rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 1000 zł, świadczenie jednorazowe w okresie ubezpieczenia.

 20. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w związku ze stwierdzeniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu u Ubezpieczonego - 100 zł za dzień pobytu w szpitalu (nie więcej niż 300 zł).

 21. Świadczenie typu assistance na terenie RP, obejmujące:

 • transport medyczny

 • rehabilitacja

 • pomoc psychologa

 • dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

 • opieka domowa

 • infolinia medyczna

 • szkolny serwis informacyjny

1200 zł na jedno zdarzenie (świadczenie dla nie więcej niż 2 zdarzeń w okresie ubezpieczenia). ©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna