Narody Zjednoczone zajmują się problematyką następujących rodzajów broniPobieranie 181,75 Kb.
Strona1/4
Data24.10.2017
Rozmiar181,75 Kb.
  1   2   3   4

ROZBROJENIE

Od początku swego istnienia Organizacja Narodów Zjednoczonych, założona w  1945 r. po zakończeniu II Wojny Światowej, podejmuje problematykę wielostronnego rozbrojenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Państwa członkowskie zobowiązały się do przestrzegania celów i zasad Karty NZ - międzynarodowego traktatu zawierającego najważniejsze zasady współpracy międzynarodowej. W kwestii rozbrojenia Karta NZ stanowi, że Zgromadzenie Ogólne NZ rozważa "ogólne zasady współdziałania dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, łącznie z zasadami dotyczącymi rozbrojenia i regulacji zbrojeń (...)" (artykuł 11).

Narody Zjednoczone zajmują się problematyką następujących rodzajów broni:

Miny lądowe

Broń ręczna strzelecka i lekka

Broń masowego rażenia
Ponadto, na forum ONZ omawiane są następujące tematy związane z rozbrojeniem:

Kobiety a konflikty zbrojne

Terroryzm

Dzieci-żołnierze

Podejście do rozbrojenia różni się w zależności od regionu geograficznego. Departament ds. Rozbrojenia (DDA) mieszczący się w głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku posiada trzy ośrodki regionalne : w Afryce (Lome, Togo), Azji (Katmandu, Nepal) i Ameryce Łacińskiej (Lima, Peru) oraz oddział w Genewie (Geneva Branch).

Na forum ONZ zagadnieniami rozbrojenia zajmują się:  • Dwa organy podporządkowane Zgromadzeniu Ogólnemu NZ: Komitet ds. Rozbrojenia i Międzynarodowego Bezpieczeństwa, tzw. Komitet Pierwszy (Disarmament and International Security Committee) oraz Komisja NZ ds. Rozbrojenia (United Nations Disarmament Commission).

  • Konferencja Rozbrojeniowa (Conference on Disarmament), obradująca w Genewie, która jest jedynym wielostronnym forum międzynarodowym do spraw rokowań rozbrojeniowych.

  • Instytut NZ ds. Badań Naukowych nad Rozbrojeniem (United Nations Institute for Disarmament Research) prowadzi badania naukowe nad pojawiającymi się problemami w spawie rozbrojenia.

  • Komisja Doradcza ds. Rozbrojenia (Advisory Board on Disarmament Matters), która doradza Sekretarzowi Generalnemu ONZ w sprawach rozbrojenia.

  • Departament ds. Rozbrojenia (Department of Disarmament Affairs), realizujący decyzje podjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dziedzinie rozbrojenia.


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna