Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki WodnejPobieranie 3,15 Mb.
Strona1/23
Data23.02.2018
Rozmiar3,15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


SPRAWOZDANIE

z działalności


Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

w 2003 roku
Warszawa, 31 marca 2004

Spis treści
I. Informacje ogólne


3I.1. Podstawy prawne działalności


3

I.2. Organy Narodowego Funduszu


3

I.3. Schemat organizacyjny


6

I.4. Zatrudnienie


8II. Realizacja Planu Finansowego


9II.1. Wykonanie planu finansowego – tabela PFC (plan funduszu celowego)


11

II.1.1. Stan funduszu

12

II.1.2. Przychody

14

II.1.3. Wydatki


16

II.2. Przychody i rozchody środków finansowych


17

II.3. Koszty działalności i źródła ich pokrycia

18

II.4. Wydatki i zakupy inwestycyjne własne

19

II.5. Maksymalny stan zobowiązań na koniec roku kalendarzowego

20

II.6. Przychody i rozchody środków finansowych pochodzących z pomocy zagranicznej

20

II.7. Podsumowanie


21

II.8. Tabele realizacji Planu Finansowego

21


III. Realizacja planu finansowania ochrony środowiska


25III.1. Finansowanie ochrony środowiska według form finansowania

25

III.2. Realizacja planu finansowania ochrony środowiska


25

III.2.1. Realizacja planu finansowania ochrony środowiska w zakresie finansowania pożyczkowego

25

III.2.2. Realizacja planu finansowania ochrony środowiska w zakresie finansowania dotacyjnego

26

III.2.3. Realizacja planu finansowania ochrony środowiska w zakresie finansowania kapitałowego

27

III.3. Realizacja planu finansowania ochrony środowiska według dziedzin

28

III.4. Finansowanie ochrony środowiska w przekroju województw

33

III.5. Tabele realizacji planu finansowania ochrony środowiska

37

IV. Umorzenia pożyczek i kredytów

39

V. Trudne pożyczki

41

VI. Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom

42
VII. Efekty ekologiczne osiągnięte w wyniku realizacji przedsięwzięć zakończonych w 2003 r. i planowane do osiągnięcia z umów podpisanych w 2003 r.

46VII.1. Wstęp

46

VII.2. Ochrona powietrza

47

VII.3. Ochrona wód i gospodarka wodna

52

VII.4. Ochrona powierzchni ziemi

59

VII.5. Ochrona przyrody i krajobrazu

64

VII.6. Leśnictwo

71

VII.7. Państwowy Monitoring Środowiska

76

VII.8. Zapobieganie klęskom żywiołowym i awariom oraz usuwanie ich skutków

80

VII.9. Górnictwo

83

VII.10. Geologia


88

VII.11. Edukacja ekologiczna


90

VII.12. Prace badawcze i ekspertyzy


98

VII.13. Ochrona Środowiska na Terenach Wiejskich


102

VII.14. Podsumowanie


104VIII. Współpraca z zagranicą


109VIII.1. Wstęp


109

VIII.2. Realizacja planu finansowego środków zagranicznych będących w dyspozycji NFOŚiGW


109

VIII.3. Wykonanie planu wydatków środków bezzwrotnych pochodzących z zagranicy zapisanych w Ustawie Budżetowej


111

VIII.4. Programy PHARE


111

VIII.5. Ekologiczny Fundusz Partnerski PHARE


116

VIII.6. Projekt „Ochrona Środowiska na Terenach Wiejskich”


117

VIII.7. DEPA (Duńska Agencja Ochrony Środowiska)


118

VIII.8. SIDA – ochrona powietrza i klimatu


118

VIII.9. Pomoc Bilateralna


118

VIII.10. Realizacja zadań w zakresie obsługi programu ISPA/Fundusz Spójności


121

VIII.11. Przygotowanie przedsięwzięć do Funduszu Spójności


129IX. Działalność wybranych komórek organizacyjnych biura NFOŚiGW


130IX.1. Departament Informatyki


130

IX.2. Wydział Nadzoru Właścicielskiego


132

IX.3. Wydział Promocji i Informacji


138

IX.4. Współpraca pomiędzy Narodowym Funduszem a funduszami wojewódzkimi


141

IX.5. Departament Kontroli Terenowych


144

IX.6. Departament Kontroli Dokumentacji i Realizacji Umów


146

IX.7. Zespół Audytu Wewnętrznego


147

IX.8. Departament Organizacji i Nadzoru


147

IX.9. Zespół Radców Prawnych


149Załączniki  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna