Najczęstsze błĘdy w planach komunikacjiPobieranie 0,76 Mb.
Strona1/4
Data24.02.2019
Rozmiar0,76 Mb.
  1   2   3   4

Załącznik 10Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

Numer programu (CCI):

CCI 2007 PL 16 1 PO 013

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Załącznik do sprawozdania nr:

R/2013/RPO/18

Okres sprawozdawczy:

od: 01.01.2013 do: 31.12.2013 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego prowadziła liczne działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania
z Funduszy Europejskich w ramach RPO WP, a tym samym ukazujące rolę Unii Europejskiej
w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu. Działania te adresowane były przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych wnioskodawców, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych i prowadzone były zgodnie z Planem komunikacji RPO WP na lata 2007-2013 (Uchwała nr 218/5140/13 z 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu komunikacji RPO WP na lata 2007-2013) oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2013 rok Rocznym planem działań informacyjno - promocyjnych na 2013 rok przyjętym Uchwałą nr 200/4668/12 z 27 grudnia 2012 r. i koncentrowały się przede wszystkim na pięciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, wymiana doświadczeń.

Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela:Lp.

Nazwa działania

Opis działania

Informacja

1

Informacja GPI i LPI


Pracownicy Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych w okresie styczeń – czerwiec br. promowali oraz informowali o Funduszach Europejskich podczas organizowanych imprez:

 • mecze tenisa stołowego KTS Zamek Tarnobrzeg (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Bezpieczne Ferie 2013 (akcja informacyjno-promocyjna na ulicach największych miast Podkarpacia we współpracy z Komendą Powiatową Policji),

 • XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Przemyskie Targi Edukacji i Pracy (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • konferencja Małe i średnie przedsiębiorstwa solidnym fundamentem gospodarki naszego subregionu (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Targi Pracy w Tarnobrzegu i Dębicy (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki w Jaśle (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Balony nad Krosnem (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • X Podkarpacki Jarmark Turystyczny w Przemyślu (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Dni Stalowej Woli (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Dni Gminy Solina (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Dzień Unii Europejskiej w WSPiA w Przemyślu (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Regionalny zjazd Szkolnych Klubów Europejskich (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Święto Europy (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • konferencja Wyzwania współczesnego rynku pracy – wymiana doświadczeń, dobre praktyki (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Jarmark zawodów PWSZ w Tarnobrzegu (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Jarosławskie Targi Pracy (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych EKOGALA 2013 (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Dni Tarnobrzega 2013 (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Dni Dębicy (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Piknik w Zespole Szkół Sióstr Pijarek w Rzeszowie (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Dni Lubaczowa 2013 – Policjant Ruchu Drogowego (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • VI Królewski Jarmark w Pysznicy (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Święto Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Obchody 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej i 90-lecia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Dylągówce (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • II Muzealny Wehikuł Czasu: Piknik Policyjny (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Piknik z pierogiem (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Agrobieszczady 2013 (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Festiwal Kultur i Kresowego Jadła (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Dzień Żubra w Lutowiskach (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Rozsypaniec 2013 (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Piknik lotniczy z okazji 75-lecia przemysłu lotniczego w Mielcu (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Pożegnanie lata (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Akcja „Bezpieczny powrót z wakacji” (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Pożegnanie wakacji z Funduszami Europejskimi (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Festiwal Derenia (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Fundusze Europejskie – Polska Korzysta (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Otwarcie kompleksu basenowego „Nemo” w Pustkowie Osiedlu (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Akcja z Policją „Współpraca zespołów ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z organizacjami pozarządowymi, placówkami wychowania przedszkolnego oraz domami dziecka województwa podkarpackiego” w Lesku (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Akcja „Mikołaj z Funduszami Europejskimi”, Szpital w Sanoku, mecz KH Sanok – Aksam Unii Oświęcim (stoiska informacyjno – promocyjne),

 • Mecz KH Sanok – GKS Katowice (stoisko informacyjno – promocyjne),

 • Targi Ekonomii Społecznej (stoisko informacyjno – promocyjne),

W ramach swoich działań pracownicy w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych odwiedzili 107 gmin w województwie podkarpackim, gdzie podczas dyżurów udzielili 700 konsultacji.


Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych w województwie podkarpackim przeprowadzili 253 spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkań z cyklu „Fundusze Europejskie dla najmłodszych” uczniowie szkół podstawowych zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi Funduszy Europejskich oraz projektami finansowanymi ze środków europejskich w województwie podkarpackim.
Pracownicy Punktów Informacyjnych w swoich siedzibach na bieżąco udzielali informacji potencjalnym i faktycznym beneficjentom nt. Funduszy Europejskich.


2

Punkty konsultacyjne

Punkty konsultacyjne na bieżąco udzielały konsultacji potencjalnym i faktycznym beneficjentom, zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

4

Spotkania ws. przyszłej perspektywy finansowej

W okresie sprawozdawczym w Rzeszowie (30 sierpnia 2013 r.) odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020. W spotkaniu wzięło udział 240 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele m.in.: Sejmiku Województwa, samorządów terytorialnych, administracji rządowej, środowisk akademickich, instytucji kultury, przedsiębiorców, partnerów społeczno – gospodarczych oraz organizacji pozarządowych z całego Podkarpacia.


Promocja

1

Konferencja roczna RPO WP

W okresie sprawozdawczym zorganizowano konferencję roczną pn. Podkarpackie po naszej myśli – stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w 2013 roku. Konferencja odbyła się 20 listopada 2013 r. w auli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Podczas konferencji zaproszonym gościom przedstawiono stan wdrażania RPO WP w 2012 roku, przekazano informacje dot. obecnej oraz przyszłej perspektywy finansowej. Podczas konferencji odbyła się również gala wręczenia nagród w konkursie „Projekty unijne w ujęciu artystycznym”.

W konferencji wzięło udział 244 osoby. Wszyscy przybyli goście otrzymali zestawy konferencyjne, w tym m.in.: biuletyny, broszury informacyjne, kalendarz informacyjny, długopis oraz notatnik.


2

Konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim – IV edycja

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 2-etapowy konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich (IV edycja) w województwie podkarpackim: etap szkolny miał miejsce 22 marca, natomiast etap wojewódzki 5 kwietnia br.

Konkurs skierowany był do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego. W konkursie na etapie szkolnym i wojewódzkim wzięło udział 42 szkoły (z każdej szkoły po jednej osobie).

Na etapie wojewódzkim konkursu – laureaci
i szkoły, w których uczyli się zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymali zestawy materiałów reklamowych promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Działanie stanowi przykład dobrych praktyk.


3

Konkurs na najlepsze prace artystyczne związane z RPO WP


W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs na najlepsze prace artystyczne z kategorii: fotografia, film krótkometrażowy oraz praca plastyczna. Kategoria: praca plastyczna, skierowana była dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, natomiast kategorie: film krótkometrażowy i fotografia, kierowany był do osób fizycznych, które w chwili zgłoszenia miały ukończone 16 lat. Nabór prac trwał do końca lipca 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło do 30 września 2013 r. W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu zdecydowano przyznać następujące nagrody w kategoriach:

 1. Fotografia – w kategorii fotografia przyznano I, II i III nagrodę oraz 14 wyróżnień

 2. Film krótkometrażowy – w kategorii film krótkometrażowy przyznano I, II i III nagrodę oraz 4 wyróżnienia:

 3. Praca plastyczna – w kategorii praca plastyczna przyznano ex aequo po dwa I, II i III miejsca oraz
  5 wyróżnień.

W ramach konkursu przyznano nagrody pieniężne oraz vouchery zakupowe do sieci sklepów Empik oraz sieci księgarni Nova. Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji rocznej podsumowującej wdrażanie RPO WP.

W drodze przetargu wybrano firmę, której zadaniem była promocja ww. konkursu, m.in. poprzez promocję plakatową na terenie województwa, ogłoszenia w magazynie lifestylowym, opracowanie graficzne dyplomów dla laureatów konkursu, zakupie nagród dla laureatów konkursu, zakupie twardego dysku, zapewnieniu cateringu podczas posiedzeń komisji konkursowych, zakupie statuetek dla zwycięzców.

W okresie sprawozdawczym konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych zorganizowali kolejną edycję konkursu „Unijne Perły Podkarpacia”, którego celem była promocja projektów zorganizowanych w ciągu ostatnich lat przy udziale Funduszy Europejskich. Zwycięzców wybrali mieszkańcy Podkarpacia
w głosowaniu internetowym. W pierwszym etapie zgłoszono 70 projektów, z których wybrano 19 najlepszych projektów, na które zostały oddane głosy internautów.
W okresie sprawozdawczym Sieć Punktów Informacyjnych zorganizowała konkurs „Własną drogą do Funduszy Europejskich”. Przeprowadzono 32 lekcje dla starszych klas szkoły podstawowej, 42 w gimnazjum oraz
23 w liceum. Efektem lekcji pokazujących zasady aplikowania po Fundusze Europejskie było 43 złożone prace przedstawiające projekty, które zdaniem młodzieży należy zrealizować przy udziale środków unijnych. Do konkursu mogły przystąpić wszystkie szkoły mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Konkurs odbył się w dwóch etapach. Pierwszy etap konkursu polegał na przeprowadzeniu przez konsultantów Sieci Punktów lekcji nt. Funduszy Europejskich i zasad konkursu. Natomiast drugi etap polegał na przygotowaniu przez klasę pracy konkursowej – projektu, który mógłby potencjalnie podlegać dofinansowaniu z Funduszy Europejskich. Komisja konkursowa dopuszcza każdą formę przygotowania pracy konkursowej (prezentacja elektroniczna w programie PowerPoint, makieta, model, rysunek itp.). Konkurs realizowany był w kategoriach: klasy piąte szkół podstawowych, klasy pierwsze i drugie gimnazjum, oraz klasy pierwsze i drugie szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku oceny prac przez Komisję Konkursową wyznaczoną przez Organizatora, przyznane zostały 3 nagrody główne w każdej kategorii: I nagroda – jednodniowa wycieczka dla całej do Warszawy, Bochnia-Kraków, II nagroda – wycieczka dla całej klasy do kina w Rzeszowie na wybrany seans, III nagroda – wycieczka na mecz zespołu Asseco Resovia Rzeszów w siatkówce.


4

Rajd Rowerowy z Funduszami Europejskimi

W okresie sprawozdawczym (3 września 2013 r.) został zorganizowany kolejna edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego z Funduszami Europejskimi. W rajdzie rowerowym udział wzięło ok. 300 osób, które wraz z przedstawicielami IZ RPO WP zwiedzili projekty współfinansowane ze środków unijnych na terenie miasta Rzeszowa.

Na zakończenie rajdu na Rzeszowskich Bulwarach odbył się piknik rodziny, w ramach którego zorganizowano liczne atrakcje dla rodzin, pokazy cyrkowe, występy zespołów dziecięcych


i młodzieżowych, na zakończenie pikniku wystąpił Gienek Loska Bend.
Działanie stanowi przykład dobrych praktyk.


5

Imprezy plenerowe

W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane imprezy plenerowe. Głównym celem organizowanych wydarzeń była promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz Funduszy Europejskich.

W dniu 2 maja 2013 r. w Leżajsku został zorganizowany Mini Maraton z Funduszami Europejskimi w Dniu Flagi Narodowej, podczas którego zgłoszeni wcześniej uczestnicy w promocyjnych koszulkach oraz czapeczkach przebiegli wyznaczoną wcześniej trasę. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz materiały promocyjne RPO WP.

W dniach 24-26 maja 2013 r. w Sanoku miała miejsce impreza plenerowa pn. „III Noce Kultury Galicyjskiej z Funduszami Europejskimi”, którą poprzedziła konferencja pn. „Województwo podkarpackie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”. W ramach imprezy zorganizowano liczne atrakcje dla najmłodszych, konkursy wiedzy z nagrodami, występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych, widowisko sceniczne dla publiczności oraz koncerty zespołów.

W dniu 25 maja 2013 r. podczas pikniku rodzinnego


Z Funduszami Europejskimi na Majówkę – Helusz 2013 dla uczestników imprezy został zorganizowany koncert Krzysztofa Krawczyka.

W dniu 29 czerwca 2013 r. została zorganizowana impreza pn. Wieczór kultury z Funduszami Europejskimi w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Podczas imprezy organizowanej w obiekcie jednego z beneficjentów Funduszy Europejskich został wystawiony spektakl muzyczny „Skrzypek na dachu”.

W dniach 17-19 sierpnia 2013 r. zorganizowano imprezę promującą RPO WP podczas Pikniku Lotniczego w Mielcu. Podczas imprezy wybrani beneficjenci RPO WP (Politechnika Rzeszowska, Stowarzyszenie Dolina Lotnicza oraz Polimedia) przeprowadzali promocję swoich projektów, głównie poprzez wskazywanie efektów realizacji projektu (prezentacja bezzałogowych aparatów latających, modeli statków latających, balonu stratosferycznego, łazika marsjańskiego, przeprowadzanie pokazów, warsztatów eksperymentów naukowych dla dzieci i młodzieży), zorganizowano konkurs promujący RPO WP oraz efekty dobrych praktyk przez Aeroklub Mielecki. Podczas imprezy miała miejsce transmisja wydarzenia w telewizji regionalnej TVP Rzeszów oraz TVP Info oraz na ośmiu wybranych portalach internetowych. Imprezę zakończył koncert Sylwii Grzeszczak. W ramach organizowanej imprezy
w dniu 19 sierpnia 2013 r. w Mielcu została zorganizowana konferencja Województwo podkarpackie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

W dniu 1 września 2013 r. została zorganizowana impreza pn. „Pożegnanie wakacji z FE – piknik rodzinny regionalnych atrakcji – Stalowa Wola 2013”. W ramach imprezy zorganizowano liczne atrakcje dla najmłodszych, konkursy wiedzy z nagrodami, występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych, widowisko sceniczne oraz koncert młodych artystów, którzy wzięli udział w warsztatach muzycznych prowadzonych podczas wakacji.

W dniach 7-8 września 2013 r. została zorganizowana impreza pn. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa w Malhowicach-Niżankowicach (granica polsko – ukraińska). W ramach imprezy zorganizowane zostały koncerty dla młodzieży, dyskoteka, jak również spotkanie informacyjno-promocyjne dot. prezentacji dobrych praktyk we wdrażaniu RPO WP w województwie podkarpackim. W ramach imprezy zorganizowano liczne atrakcje dla najmłodszych, konkursy wiedzy z nagrodami, występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz widowisko sceniczne publiczności.

W ramach organizowanych imprez plenerowych funkcjonowała alejka informacyjna na temat Funduszy Europejskich, gdzie każdy zainteresowany mógł zapoznać się z materiałami informacyjnymi i porozmawiać z będącymi do dyspozycji ekspertami.

Wszystkie imprezy były szeroko promowane w mediach lokalnych i regionalnych, tj. prasa, telewizja, radio, drukowano również plakaty, ulotki oraz bannery promocyjne rozwieszane podczas organizowanych imprez.

Działanie stanowi przykład dobrych praktyk.


6

Wyjazdy studyjne

W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane dwa dwudniowe wyjazdy studyjne dla przedstawicieli mediów oraz liderów opinii, prezentujący efekty realizacji projektów, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W dniach 20-21 czerwca 2013 r. podczas wyjazdu zaprezentowane zostały następujące projekty: 1.  Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

 2. Rozbudowa CREO sp. z o.o. poprzez zakup
  w przedsiębiorstwie zlokalizowanym w Rzeszowie, sterowanych numerycznie linii technologicznych do produkcji rur, kanałów i kształtek wentylacyjnych


 3. Poprawa funkcjonowania i estetyki przestrzennej rynku w Strzyżowie wraz z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną służącą pobudzeniu społeczno-gospodarczemu miasta oraz Budowa regionalnego integracyjnego parku sportu i rekreacji w Strzyżowie

 4. Zasoby historyczne i ekumeniczne kozaczyzny zapleczem dla innowacji osady turystycznej w Łukowem – Chutor kozacki w Dolinie Koni)

 5. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
  i Nowoczesnych Technologii


 6. Rozwój firmy MULITISTONE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji precyzyjnej produktów z kamienia naturalnego

W dniach 26-27 września 2013 r. podczas wyjazdu zaprezentowane zostały następujące projekty: 1. Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy: Etap I – Basen rekreacyjny.

 2. Termomodernizacja domu sportu i rehabilitacji
  w Dębicy.


 3. Modernizacja i adaptacja oficyny dworskiej w ramach zabytkowego zespołu rodziny Kozłowieckiej w Hucie Komorowskiej na cele muzealne

 4. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części lotniczych w Woli Mieleckiej

 5. Nowoczesne usługi rekreacyjno-sportowe, rehabilitacyjne i hotelowe realizowane w oparciu o zasadę rozwoju zrównoważonego w innowacyjnym centrum w powiecie mieleckim

 6. Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu – etap 1a

 7. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki

 8. Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca, zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza

W okresie sprawozdawczym (29 listopada-1 grudnia 2013 r.) zostało zorganizowane wyjazdowe spotkanie informacyjno – promocyjne dla przedstawicieli mediów z regionu dot. przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020. Oprócz omówienia Zasad informowania i promocji w obszarze Funduszy Europejskich 2014-2020 dziennikarzom i zaproszonym gościom został przedstawiony projekt współfinansowany z RPO WP „Budowa osady turystycznej w miejscowości Smolnik” jako przykład dobrej praktyki realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO WP.


Działanie stanowi przykład dobrych praktyk.


7

Wyjazdowe spotkania informacyjno-promocyjne

W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane dwa jednodniowe wyjazdy dziennikarzy, liderów opinii publicznej oraz przedstawicieli IZ RPO WP, którego celem była promocja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

1 marca 2013 r. zaprezentowane zostały następujące projekty: 1. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

 2. Rewaloryzacja obiektu starej plebanii przy kościele parafialnym w Brzezinach i zabytkowej kapliczki
  w Jaszczurowej z przeznaczeniem na cele kulturalne i turystyczne


 3. Turystyka historyczna szansą rozwoju Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Cyziówka”

26 listopada 2013 r. zaprezentowane zostały następujące projekty: 1. Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG

 2. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku

 3. Poprawa bazy sportów pływackich w gminie Sokołów Małopolski - Budowa basenu krytego w Sokołowie Małopolskim i docieplenie budynku TG Sokół


Działanie stanowi przykład dobrych praktyk.


8

Współpraca z mediami

Od kwietnia do listopada 2013 r. raz w miesiącu (cała strona) ukazywały się artykuły promujące projekty realizowane w ramach RPO WP w następujących tytułach prasowych:

 • Super Nowości (3 artykuły),

 • Sztafeta.

Działanie stanowi przykład dobrych praktyk.
W okresie od marca do listopada 2013 r. produkowane
i emitowane były kilkuminutowe felietony radiowe poświęcone promocji projektów współfinansowanych z RPO WP oraz efektów wdrażania Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.

Działanie stanowi przykład dobrych praktyk.
W okresie od lutego do listopada 2013 r. produkowane i emitowane były 15-minutowe felietony telewizyjne poświęcone promocji projektów współfinansowanych z RPO WP oraz efektów wdrażania Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.

Działanie stanowi przykład dobrych praktyk.
W okresie od kwietnia do października br. na sześciu internetowych portalach informacyjnych (bannery internetowe) ma miejsce promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
W okresie sprawozdawczym IZ RPO WP zleciła produkcję
1,5-minutowego filmu promującego efekty wdrażania RPO WP na terenie województwa podkarpackiego. Film ten przeznaczony jest do emisji w mediach lokalnych i regionalnych, na targach, wystawach oraz w Internecie.
W okresie sprawozdawczym Sieć Punktów Informacyjnych zlecała umieszczanie ogłoszeń prasowych o organizowanych wydarzeniach informacyjno – promocyjnych.
W ramach akcji informacyjno – promocyjnej „Mikołajki z Funduszami Europejskimi” Sieć PIFE zleciła wyprodukowanie oraz emisję spotów reklamowych emitowanych w dwóch radiach o zasięgu regionalnym oraz w TVP Rzeszów.

9

Publikacje

IZ RPO WP zleciła wykonanie biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Inwestujemy
w rozwój
. Biuletyn ukazuje się raz na kwartał (4 numery)
w nakładzie 2 000 egzemplarzy. Biuletyn przekazywany był potencjalnym i faktycznym beneficjentom podczas organizowanych szkoleń i spotkań oraz wysyłany drogą pocztową przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego.

Działanie stanowi przykład dobrych praktyk.
W okresie sprawozdawczym zlecono wydruk następujących raportów ewaluacyjnych:

 1. Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych w ramach RPO WP we wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego (250 szt.).

 2. Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego (250 szt.).

W okresie sprawozdawczym pracownicy Sieci Punktów Informacyjnych zlecili wydanie broszury Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w województwie podkarpackim w 2013 roku w ilości 1500 sztuk.10

Promocja RPO WP podczas wydarzeń sportowych

W okresie sprawozdawczym miała miejsce promocja RPO WP podczas wydarzeń sportowych, która potrwa do końca roku. Sześć klubów sportowych Klub Hokejowy KH Sanok (hokej), Klub Tenisa Stołowego Tarnobrzeg (tenis stołowy), Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg (koszykówka), Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec (piłka ręczna), Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej (tenis stołowy), Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego (piłka ręczna oraz koszykówka) promują RPO WP podczas rozgrywanych meczy.

Na bannerach, naklejkach na parkiet, programach, biletach wstępu, strojach sportowych, plakatach oraz ściankach prasowych klubów sportowych zostały umieszczone znaki graficzne oraz hasło Programu. Równocześnie na meczach rozgrywanych przez ww. kluby, pracownicy punktów informacyjnych


w oznakowanych stoiskach udzielali informacji nt. RPO WP. Promocja RPO WP podczas wydarzeń sportowych potrwa do listopada 2013 r.
Działanie stanowi przykład dobrych praktyk.


11

Materiały promocyjne

W okresie sprawozdawczym zlecono wyprodukowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (m.in.: papier firmowy, koperty, materiały odblaskowe, plecaki, długopisy ekologiczne, komplety piśmiennicze, słodycze, notesy ekologiczne, kredki, farbki, piórniki, notatniki ekologiczne, piłki wodne, smycze, maskotki, parasole, termosy, apteczki, torby papierowe, podkładki magnetyczne, breloki, teczki papierowe, baloniki, zeszyty, itp.) oraz kalendarze informacyjne promujące projekty współfinansowane z RPO WP, Funduszy Europejskich oraz Sieć Punktów Informacyjnych.

Wyprodukowane materiały informacyjno-promocyjne przekazywane są beneficjentom podczas wydarzeń promocyjnych organizowanych przez IZ RPO WP oraz szkoleń dla beneficjentów RPO WP.

W okresie sprawozdawczym zakupiono również odzież służbową dla pracowników oddziału zajmującego się promocją RPO WP. Odzież ta wykorzystywana jest przez tych pracowników m.in. podczas imprez plenerowych, podczas prezentacji na stoiskach promocyjnych.

W okresie sprawozdawczym Sieć Punktów Informacyjnych


o Funduszach Europejskich zleciała wykonanie następujących materiałów promocyjnych: soczki, batoniki, cukierki, woda mineralna, długopisy, pamięć USB, piłki, parasole, notesy, komplety piśmiennicze, balony, zegary ścienne, piórniki, kubki, zabawki do robienia baniek, koszulki, zawieszki zapachowe) oraz kalendarze informacyjne promujące Sieć Punktów Informacyjnych.

12

Kampania promocyjna
o szerokim zasięgu

W okresie sprawozdawczym (maj – lipiec 2013 r.) miała miejsce kampania promująca RPO WP. Podstawowym celem kampanii informacyjno – promocyjnej była promocja projektów realizowanych z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz przedstawienie wizerunku RPO WP jako programu mającego kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego
i społecznego w regionie.

Cele szczegółowe kampanii to: 1. zwiększenie świadomości mieszkańców województwa nt. korzyści płynących z wdrażania RPO WP w regionie oraz budowanie pozytywnego wizerunku funduszy europejskich,

 2. wypromowanie efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego jako konkretnych, indywidualnych korzyści dla przeciętnego mieszkańca regionu,

 3. zwiększenie rozpoznawalności wśród opinii publicznej projektów zrealizowanych przy współudziale środków RPO,

 4. uświadomienie mieszkańcom województwa ich pozycji jako ostatecznych odbiorców rezultatów realizowanych projektów, a także wpływu na ich życie,

 5. zaprezentowanie Podkarpacia jako skutecznego beneficjenta funduszy pomocowych.

Kampania skierowana została do ogółu społeczeństwa
w regionie.

Od 15.05.2013 r. ruszyła emisja bannerów internetowych na portalach: nowiny24.pl, biznes.onet.pl, wiadomosci.onet.pl, waluty.onet.pl, a od dnia 16.06.2013 r. do 15.07.2013 r. na portalach: kultura.onet.pl, podatki.onet.pl, wiadomości regionalne onet (rzeszow.onet.pl), biznes.pl.

W dniu 23.05.2013 r. miała miejsce konferencja prasowa inaugurująca kampanię. 25.05.2013 r. (do 24.07.2013 r.) rozpoczęła się kampania w TVP Rzeszów, podczas której wyemitowano 9 spotów o długości 113 sekund oraz 80 spotów o długości 40 sekund.

W miesiącu czerwcu trwała kampania w 6 regionalnych i lokalnych rozgłośniach radiowych obejmujących swym zasięgiem cały obszar województwa podkarpackiego (ESKA Rzeszów, WAWA Rzeszów, Radio VIA, Polskie Radio Rzeszów, Radio Leliwa, Akademickie Radio Centrum) emitowane były 20-sekundowe spoty na temat inwestycji RPO WP. W trakcie kampanii 4 rozgłośnie radio wykonały po 120 emisji spotu radiowego, a 2 rozgłośnie po 60 emisji spotu radiowego w godzinach najwyższej słuchalności, czyli między 6:00 a 19:00.

W dniu 01.06.2013 r. rozpoczęto kampanię na nośnikach typu outdoor (bilboardach, citylightach i miniboardach) w 69 miejscach, na terenie całego województwa podkarpackiego.

Od 28.06.2013 r. do 25.07.2013 r. trwała kampania w kinie (Multikino Rzeszów), gdzie wyświetlany był spot reklamowy (40 sekund).

Konferencja prasowa otwierająca kampanię odbyła się 23.05.2013 r., a podsumowująca odbyła się 02.08.2013 r.

W okresie sprawozdawczym razem z pracownikami Sieci Punktów Informacyjnych zorganizowano również akcję promocyjną „Mikołajki z Funduszami Europejskimi”, w ramach której wyprodukowano i wyemitowano w telewizji oraz dwóch stacjach radiowych spot reklamowy, materiały reporterskie oraz przeprowadzono konkursy z nagrodami z okazji Mikołaja. Podczas tej akcji osoby przebrane za Mikołaja oraz Śnieżynki wraz z przedstawicielem IZ RPO WP przeprowadzali konkursy nt. funduszy unijnych wśród dzieci i młodzieży będących podopiecznymi instytucji zajmujących się opieką na Podkarpaciu.
Edukacja

1

Szkolenia

W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane szkolenia dla beneficjentów RPO WP, które obejmowały następującą tematykę:

 • dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2,

 • archiwizacja dokumentów w projektach RPO WP,

 • zamknięcie projektów dofinansowanych z RPO WP,

 • pomoc publiczna i rekompensaty,

 • księgowość i finanse,

 • podatek VAT,

 • prawo zamówień publicznych,

 • warsztaty nt. błędów w projektach realizowanych
  w ramach osi II-VII,

 • trwałość projektów współfinansowanych z RPO WP,

 • szkolenie dla beneficjentów działania 1.1 schemat B,

 • szkolenie dla beneficjentów działania 1.3,

 • pomoc publiczna w działaniu 1.4 A,

 • spotkanie informacyjne dla beneficjentów działania 1.1 A,

 • projekty generujące dochód,

 • polityki wspólnotowe dot. ochrony środowiska,

 • szkolenia dot. poszczególnych działań RPO WP.

W okresie sprawozdawczym pracownicy Głównego


i Lokalnych Punktów Informacyjnych zorganizowali spotkania informacyjne, szkolenia oraz warsztaty dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów na temat:

 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi z FE – Projekt Manager,

 • Fundusze Europejskie dla osób bezrobotnych,

 • 50 na PLUS – FE dla osób bezrobotnych,

 • Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej,

 • Spotkanie informacyjne dla osób poniżej 25 roku życia,

 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020,

 • Spotkanie informacyjne nt. Dotacje w 2013 roku,

 • Dotacje z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców
  w 2013 roku,

 • Spotkanie dla osób zajmujących się informacją
  i promocją Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim,

 • Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców,

 • Fundusze Europejskie na szkolenia – jak się przeszkolić, zorganizować i poprowadzić szkolenia,

 • Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w Lubaczowie,

 • Przygotowanie wniosku do Poddziałania 9.1.2 POKL,

 • Analiza wykonalności budżetu w działaniach komponentu regionalnego POKL,

 • Szkolenie warsztatowe połączone z prezentacją najlepszych praktyk w rozliczaniu projektów unijnych i projektów realizowanych w formule PPP,

 • Wykorzystanie Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim,

 • Beskidzki Rajd Funduszowy,

 • Spotkanie informacyjne dla studentów w ramach Dni Unii Europejskiej,

 • Fundusze Europejskie dla osób bezrobotnych w Jarosławiu,

 • Fundusze Europejskie dla osób bezrobotnych w Przemyślu,

 • Spotkanie informacyjne prezentujące kierunki wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020,

 • Rozliczanie projektów w ramach RPO WP na lata 2007-2013,

 • Szkolenie dla studentów pn. „Media społecznościowe w Funduszach Europejskich”

 • Szkolenie „Mama może wszystko”.

Konsultanci Sieci Punktów od początku 2013 r. informują beneficjentów o możliwości realizacji projektów w formule PPP podczas wizyt bezpośrednich Beneficjentów w Punktach, podczas rozmów telefonicznych jak również konsultacjach


w formie elektronicznej.

W okresie sprawozdawczym pracownicy Sieci Punktów Informacyjnych w województwie podkarpackim zorganizowali również 253 spotkań informacyjno – promocyjnych dla 5 000 uczniów szkół podstawowych i licealnych w regionie


pn. Fundusze Europejskie dla najmłodszych podczas których uczniowie oraz młodzież zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi Funduszy Europejskich oraz
z projektami współfinansowanymi ze środków europejskich na terenie województwa.

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych zorganizowali dla dzieci spotkania pod nazwą „FErie-czyli fundusze europejskie dla najmłodszych” w których wzięło udział 57 dzieci.


W ramach swojej działalności konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych informowali beneficjentów i potencjalnych beneficjentów o możliwości realizacji projektów w formule PPP podczas wizyt bezpośrednich beneficjentów w punktach, podczas rozmów telefonicznych oraz w formie elektronicznej.

2

Prelekcje oraz prezentacje

W okresie sprawozdawczym pracownicy Głównego
i Lokalnych Punktów Informacyjnych przeprowadzili prelekcje
i prezentacje na zorganizowanych przez siebie szkoleniach
i spotkaniach. Brali również udział w konferencjach
i spotkaniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, na których wygłaszali prelekcje. W okresie sprawozdawczym pracownicy punktów konsultacyjnych prowadzili szkolenia organizowane przez IZ RPO WP.


Internet

1

Strona internetowa RPO WP

Na stronie internetowej umieszczane są na bieżąco informacje, niezbędne dla beneficjentów RPO WP.

2

Regionalna Sieć Partnerów Lokalnych

Za pośrednictwem Regionalnej Sieć Partnerów Lokalnych przesyłane są informacje na temat m.in.: prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP, organizowanych szkoleniach, wyjaśnień dot. prowadzonych naborów wniosków, zmianach i aktualizacji dokumentów programowych itp.

3

Sieć informacyjna info.rpo

Za pośrednictwem sieci informacyjnej info.rpo rozsyłane są informacje dot. m.in.: organizowanych konkursów związanych z promocją RPO WP, szkoleń dla potencjalnych i faktycznych beneficjentów.

4

Facebook

Za pośrednictwem profilu ma miejsce aktualizacja informacji umieszczanych na profilu.

5

Baza Wiedzy

Za pośrednictwem strony umieszczane są dokumenty do konsultacji, ma miejsce aktualizacja zamieszczanych materiałów dotyczących Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.

6

Portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Na stronie internetowej umieszczane są na bieżąco informacje, niezbędne dla beneficjentów Funduszy Europejskich.


Wymiana doświadczeń

1

Spotkania Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich

W okresie sprawozdawczym członkowie Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich nie wzięli udziału w organizowanym spotkaniu.

2

Konferencja Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO na lata 2007-2013

W dniach 27-29 listopada 2013 r. w Rzeszowie wraz z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim (Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji) została zorganizowana konferencja służąca wymianie doświadczeń pomiędzy przedstawicielami IZ RPO WP oraz IPOC związanych z wdrażaniem NSRO w latach 2007-2013. W konferencji wzięli udział przedstawiciele MRR, przedstawiciele 16 Instytucji Pośredniczących w certyfikacji, przedstawiciele IZ RPO.

UWAGA: Nazwy działań oraz ich opisy powinny bazować na nazwach działań i opisach zawartych w tabeli nr 1 znajdującej się w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna