Nagłówki I stopki to obszary górnych, dolnych I bocznych marginesów margines: Pusty obszar poza obszarem wydruku na stroniePobieranie 21,74 Kb.
Data22.02.2018
Rozmiar21,74 Kb.

Część praktyczna:


Skopiuj ze strony www..................................................... następujące pliki: błotniaki txt.txt; błotniaki.pdf.
Wklej tekst z pliku błotniaki txt do programu MS Word. Sformatuj tekst tak jak jest to zrobione w pliku błotniaki.pdf. Użyj funkcji nagłówek i stopka oraz automatycznej numeracji stron.

Utwórz dwupoziomowy automatyczny spis treści.


Zwróć uwagę na to, że dokument został przygotowany do druku dwustronnego i zszycia! Nagłówki i stopki nie są jednakowe na stronach parzystych i nieparzystych. W Ustawieniach strony uwzględniono dystans na oprawę (2 cm)!

Automatyczny spis treści:

Automatyczne spisy treści to narzędzie bardzo pomocne przy tworzeniu dużych dokumentów, pozwalające użytkownikowi na szybką i wielokrotną edycję podziału dokumentu na rozdzia­ły, wstawianie dodatkowych rozdziałów i podrozdziałów itd.


Najprostszym sposobem tworzenia spisu treści jest zastosowanie wbudowanych formatów stylów nagłówków do formatowania nagłówków i stworzenia na ich podstawie spisu treści.

Jak to zrobić?


Po wczytaniu tekstu źródłowego do programu MS Word wynajdujemy tytuły rozdziałów i podrozdziałów i określamy ich styl jako nagłówek odpowiedniego rzędu. Tytułom rozdziałów przyporządkowujemy niższy poziom nagłówka (np. Nagłówek 1) niż tytułom podrozdziałów (np. Nagłówek 2). Przy tej operacji warto pracować w Widoku Konspektu.
Przy pisaniu tekstu na bieżąco możemy od razu określać rząd nagłówka a przez to i poziom konspektu tekstu znajdującego się za nim.
Format nagłówków możemy oczywiście modyfikować zgodnie z potrzebami dokumentu (i gustem): w tym celu w zakładce Format wybieramy polecenie Styl, w spisie odnajdujemy nagłówek odpowiedniego rzędu i klikamy przycisk Modyfikuj. Jak zauważymy - możliwości określenia stylu nagłówka są bardzo szerokie...
Gdy odpowiednio sformatowany tekst jest już gotowy możemy przystąpić do tworzenia spisu treści. Najpierw ustawiamy kursor w miejscu, gdzie chcemy utworzyć spis. Następnie:

 • Klikamy zakładkę Wstaw

 • Klikamy pole Indeksy i Spisy

 • Klikamy zakładkę Spis treści

Pojawi się okno dialogowe spisów treści.

Klikając przycisk Opcje możemy przyporządkować poziom nagłówka odpowiedniemu poziomowi spisu.

W okienku dialogowym można określić format spisu. Jeśli wybierzemy format Z biblioteki to klikając przycisk Modyfikuj możemy dowolnie sformatować każdy z 9 poziomów spisu treści.

Aby utworzyć spis treści należy kliknąć OK.

Aktualizowanie spisu treści.


Spis treści ma sens, gdy jego aktualizacja jest automatyczna. Word pozwala na automatyczną aktualizacje spisu, jednak wymaga to podjęcia z naszej strony pewnej akcji. Po wprowadzeniu zmian w tekście (np. nowych podrozdziałów opatrzonych nagłówkami odpowiedniego stopnia, lub nowego tekstu, który spowodował przesunięcie rozdziałów na inne strony) klikamy prawym przyciskiem myszy na spis treści, po czym na rozwiniętej liście dialogowej klikamy Aktualizuj pole. Mamy do wyboru możliwość aktualizacji wyłącznie numerów stron (nie wprowadzi nowych podrozdziałów) lub aktualizację całego spisu.


UWAGA:

W podanym przykładzie tytułowi całości przyporządkowano format Nagłowek 1 (Times New Roman, 36 pkt, wyśrodkowane).

Tytułom Rozdziałów przyporządkowano format Nagłówek 2 (Times New Roman, pogru­bienie, 18 pkt, do lewej, odstępy po: Auto, odstępy przed: Auto)

Tytułom Podrozdziałów przyporządkowano format Nagłówek 3 (times New Roman, 12 pkt, pogrubienie, do lewej, odstępy po: Auto).


W spisie treści Nagłówkom 2 przyporządkowano 1 poziom spisu a Nagłówkom 3 – 2 poziom spisu. Użyto formatu z biblioteki, zmodyfikowanego (1 poziom: pogrubienie, odstępy po: auto).

Nagłówek i stopka

Nagłówki i stopki – po co?


Nagłówki (nie chodzi tu nagłówki używane do tytułowania rozdziałów i podrozdziałów!) i stopki to obszary górnych, dolnych i bocznych marginesów na każdej stronie dokumentu.

W obszarach nagłówków można wstawiać tekst i grafikę, a następnie modyfikować je. Można tam na przykład zamieszczać numery stron, datę i godzinę, logo firmy, tytuł dokumentu, nazwisko autora...


Po zmianie nagłówka lub stopki program Microsoft Word automatycznie zmieni ten sam nagłówek lub stopkę w całym dokumencie, chyba że dokument zawiera różne nagłówki lub stopki w obrębie sekcji (sekcja: Fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony. Użytkownik tworzy nową sekcję, gdy chce zmienić takie właściwości, jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki.).

Edytowanie lub formatowanie nagłówka lub stopki – jak to się robi i gdzie to znaleźć?


 1. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.

 2. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi Nagłówek i stopka.

 3. Dokonaj zmian w nagłówku lub w stopce.

 4. Aby zakończyć edycję nagłówków i stopek kliknij polecenie Zamknij w pasku narzędzi Nagłówek i stopka.

Różne nagłówki i stopki na stronach parzystych i nieparzystych dokumentu


Można tworzyć różne nagłówki i stopki na stronach parzystych i nieparzystych dokumentu (stosowane w przypadku wydruku dwustronnego – w książce na jednej stronie podajemy np. tytuł, a na drugiej autora)

 1. Na pasku narzędzi Nagłówek i stopka kliknij przycisk Ustawienia strony.

 2. Kliknij kartę Układ.

 3. Zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych, a następnie kliknij przycisk OK.Wiele rodzajów nagłówków i stopek w jednym dokumencie


Nagłówki i stopki są przypisane nie do całego dokumentu a do poszczególnych sekcji. Jeśli chcemy aby w dokumencie występowały różne nagłówki i stopki musimy podzielić dokument na sekcje. Jeśli nie zrobiono tego wcześniej, wstaw podział sekcji w miejscu, w którym ma się rozpocząć nowa sekcja zawierająca inny nagłówek lub stopkę.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić podział sekcji.

 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Znak Podziału.

 3. W obszarze Typy podziałów sekcji kliknij opcję opisującą miejsce, od którego ma się rozpoczynać nowa sekcja.

Kliknij w obrębie sekcji, dla której chcesz utworzyć inny nagłówek lub stopkę.

W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.

Na pasku Nagłówek i stopka kliknij przycisk Połącz z poprzednim, aby przerwać połączenie między nagłówkiem i stopką sekcji bieżącej oraz poprzedniej.

W programie Microsoft Word nie będzie już wyświetlany tekst „Identyczny jak poprzednio” w prawym górnym rogu nagłówka lub stopki.

Zmień istniejący nagłówek lub stopkę albo utwórz nowy nagłówek lub stopkę dla tej sekcji.


Nagłówek pierwszej strony


Nagłówek pierwszej strony każdej sekcji (a więc i całego dokumentu) może być różny od reszty nagłówków w obrębie sekcji – stosujemy to np. gdy nie chcemy żadnych nagłówków na stronie tytułowej dokumentu, podczas gdy w reszcie dokumentów chcemy stosować nagłówek.

 1. Na pasku narzędzi Nagłówek i stopka kliknij przycisk Ustawienia strony.

 2. Kliknij kartę Układ.

 3. Zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie, a następnie kliknij przycisk OK.Obramowanie i inne szczegóły graficzne


Nagłówek bądź stopkę możemy odseparować od reszty dokumentu za pomocą krawędzi. Aby tego dokonać:

 1. Na pasku narzędzi Nagłówek i stopka kliknij przycisk Ustawienia strony.

 2. Kliknij kartę Układ.

 3. Kliknij pole Obramowanie

 4. Kliknij kartę Krawędzie

 5. Wskaż odpowiednią krawędź i określ jej parametry w oknie dialogowym

 6. Kliknij OK.Numerowanie stron

Numery stron możemy umieszczać zarówno w nagłówku jak i stopce.

Istniej dwa podstawowe sposoby wstawiania numeracji stron do dokumentu:

Sposób pierwszy:


W menu Wstaw kliknij polecenie Numery stron

Pojawi się okno edycji numerów stron. Można w nim określić położenie numeracji (czy w nagłówku czy też w stopce), wyrównywanie numeracji (do prawej, do lewej itd.) oraz określić czy chcemy uwidocznić numer na pierwszej stronie dokumentu (często rezygnujemy z numeru na stronie tytułowej).

Aby wstawić numerację należy po określeniu ww. opcji kliknąć OK.

Możemy też formatować numerację kliknąwszy w przycisk Format... w oknie edycji numeracji stron. Tu możemy m.in. określić format numeracji (cyfry arabskie, rzymskie, litery...)Sposób drugi:


W menu W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi Nagłówek i stopka. Kliknij ikonę wstaw numer strony. Aby przywołać menu formatowania numeracji należy kliknąć ikonę formatuj numerację stron.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna