NabóR nr 4/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020Pobieranie 384,2 Kb.
Strona1/14
Data25.03.2018
Rozmiar384,2 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Załącznik do Ogłoszenia

NABÓR nr 4/2016
w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020

CEL I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców


LGD Puszcza Knyszyńska

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2. Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

z zakresu:Typ projektu nr 7

DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020
Wersja 1
Supraśl, 1 grudnia 2016r.


Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska

ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel./ fax: 85 710 88 50, www.puszczaknyszynska.org

Spis treści


4

Informacje ogólne 4

1. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 4

1.1. Zakres tematyczny operacji 5

1.2. Kto może składać wnioski - typ wnioskodawcy 6

1.3. Na co można otrzymać dofinansowanie 7

1.4. Finanse 8

2. Termin składania wniosków 9

3. Miejsce składania wniosków 9

4. Sposób składania wniosków 9

5. Forma wsparcia 12

6. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 14

6.1. Grupa docelowa 14

6.2. Wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 16

6.3. Projekt realizowany w partnerstwie 24

6.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 26

6.5. Kwalifikowalność wydatków 27

6.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 28

6.7. Wydatki niekwalifikowane 29

6.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 30

6.9. Wkład własny 32

6.10. Podatek od towarów i usług 33

6.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 33

6.12. Pomoc publiczna / de minimis 39

6.13. Reguła proporcjonalności 40

6.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 40

7. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 40

7.1. Lokalne kryteria wyboru operacji 40

7.2. Ocena wniosków i wybór operacji 45

7.3. Podpisanie umowy o dofinansowanie 46

7.3.1. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 49

8. Inne ważne informacje 50

8.1. Zasady rozpatrywania protestu 50

8.2. Wycofanie wniosku 51

8.3. Anulowanie naboru 51

8.4. Podstawa prawna i dokumenty programowe 51

9. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 53

10. Słownik pojęć 54
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna