Mówiąc że Bóg jest naszym Ojcem mamy na myśłi całą Trójcę czy tylko Boga Ojca? Czy Bóg Starego Testamentu to Bóg Ojciec czy cała TrójcaPobieranie 1,73 Mb.
Strona10/31
Data24.02.2019
Rozmiar1,73 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31

09.12.2004

cy jesli od mało ważnego oszczerstwa mineło duzo czasu to czy trzeba je odwoływać i czy wystarczy przeprosic osobe ta o której było to oszczerstwo autor: Michał Odpowiedź: Wydaje się, że tak, ale proszę na ten temat porozmawiać ze spowiednikiem... to tak to odpowiedź na 1 czy 2 część pytania

Odpowiadający prosił, żebyś porozmawiał na ten temat ze swoim spowiednikiem. On może uznać, że przeproszenie wystarczy albo że w ogóle nie ma się już dziś czym martwić. Skoro piszesz "mało ważne oszczerstwo" to być może masz na myśli jakiś drobiazg... J.

09.12.2004

Wiem, że nie ma takiej rzeczy, której Bóg by mi nie wybaczył, ale ja sobie wybaczyć nie mogę. Każdego dnia widzę i czuję jak wspaniały, wielki i miłosierny jest Pan i nie mogę znieść myśli, że pomimo moich usilnych starań mam takie brudne serce i że ranię tym Mego Ukochanego Boga.

Skoro Bóg Ci wybacza, to Ty też sobie wybacz. Przyjmij swoją małość z pokorą. Często własnie pycha nie pozwala nam wybaczać samemu sobie. Postaraj się być przed Bogiem jak dziecko. I pamiętaj, że moc doskonali się w słabości. To trudne lekcje, ale widząc swoją małość uczymy się nie pokładać nadziei w sobie, ale ufać Bogu. A wtedy można przenosić góry... J.

09.12.2004

Czy Maryja będąc niepokalanie poczeta cierpiała podczas rodzenia Jezusa Chrystusa??

Maryja nie miała grzechu pierworodnego, ale ponosiła - jak każdy człowiek - skutki tego grzechu (być może z wyjątkiem śmierci; Kościół nie rozstrzyga czy Maryja umarła czy nie, ale głosi prawdę o Jej wniebowzięciu). Wydaje się, że najlepszym argumentem przemawiającym za tym, że Maryja cierpiała, jest to wszystko, co związane było nie z narodzeniem, ale śmiercią Jezusa. Trudno przypuszczać, aby śmierć Syna Jej nie bolała... J.

09.12.2004

Dlaczego ludzie chodzą do kościoła?

Trudno odpowiadać za wszystkich. Warto jednak zapoznać się z tym, co napisano TUTAJ i TUTAJ J.

09.12.2004

Czym różni się grzech lekki, ciężki i śmiertelny?

Grzechy dzielimy zadaniczo na dwa rodzaje: lekkie, zwane inaczej powszednimi i ciężkie, nazywane inaczej śmiertelnymi (gdyż powodują tzw. śmierć duszy, odgradzają od Boga; gdyby ktoś mając taki grzech na sumieniu umarł, nie mógłby dostąpić życia wiecznego). Grzech ciężki popełnia człowiek, gdy: a) w ważnej sprawie b) świadomie c) dobrowolnie łamie Boże prawo. Z grzechem lekkim mamy do czynienia wówczas, gdy nie zaistniał któryś z wymienionych wyżej warunków, albo zaistniał w takim stopniu, że odpowiedzialność człowieka za ten czyn można uznać za ograniczoną. J.

09.12.2004

Słyszałam, że jeżeli kapłan w czasie sprawowania sakramentu np. spowiedzi spowoduje grzech swego penitenta lub doprowadzi do niego to podlega karze ekskomuniki a dokładniej jeżeli dopuści się do pocałunku lub pieszczot. Czy to prawda?

Trochę nie tak rzeczy się mają. Dokładnie prawo kanoniczne stanowi (kanon 1387): "Kapłan, który w akcie spowiedzi albo z okazji lub pod jej pretekstem nakłania penitenta do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, powinien być stosownie do ciężkości przestępstwa ukarany suspensą, zakazami lub pozbawieniami, a w przypadkach poważniejszych wydalony ze stanu duchownego". J.

09.12.2004

Czy modlitwa o uzdrowienie kogoś poprzez skierowanie cierpień na drugą osobę np. na mnie jest grzechem?

Odpowiadajacy nigdy nie modliłby się, aby czyjeś cierpienia przeszły na kogoś innego. W gruncie rzeczy bowiem jest w tym życzenie komuś zła. Wyjątkiem jest sytuacja, o której piszesz: proszę Boga, abym to ja raczej cierpiał, a nie mój bliźni. W takiej modlitwie na pewno nie ma grzechu. Uczy nas ona współczucia i ofiarności. J.

09.12.2004

JAKA JEST PODSTAWOWA RÓŻNICA POMIĘDZY ŚWIĘTYM A BŁOGOSŁAWIONYM? DZIĘKUJĘ!

Błogosławiony czczony jest lokalnie, święty w całym Kościele powszechnym... J.

09.12.2004

Czy w Pismie świętym Jezus nakazał apostołom spowiadać wiernych? Wiem, że jest fragment, parafrazuje: "Cokolwiek zatrzymacie na ziemi, będzie im zatrzymane w niebie, i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". W którym wieku ukształtowała się tak naprawdę spowiedź konfesjonalna (sakramentalna)?

W Ewangelii Jana czytamy (J 20, 21-23): "A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Sakrament pokuty nie był oczywiście zawsze sprawowany tak samo. Można jednak śmiało powiedzieć, że spowiedź uszna to złagodzenie praktyki pokutnej w Kościele... Więcej na temat historii pokuty w Kościel znajdziesz TUTAJ J.

09.12.2004

W tym roku Sylwester wypada w piątek - a to przecież post (a od ubiegłego roku zgodnie z nowymi przykazaniami kościelnymi w każdy piątek również katolicy mają zakaz udziału w zabawach). Czy w związku z tym Episkopat Polski, a może poszczególni biskupui ogłoszą dyspensę na ten dzień?

Decyzja leży w gestii samych biskupów. Każdy z nich na własnym terytorium może takiej dyspensy udzielić. Udzielił jej na przykład arcybiskup Damian Zimoń w archidiecezji katowickiej J.

09.12.2004

interesuje mnie pozycja prałata w hierarchii Kościoła, czy jest on wyżej niż dziekan?

"Prałat" to tytuł honorowy, godność, "dziekan" to określenie sprawowanej funkcji. Trudno więc jedno z drugim porównywać... J.

08.12.2004

1. Kto i gdzie wyraźnie wysławia Maryje za Jej wiarę? 2. Jaki tekst biblijny może stanowić podstawę do nazywania Maryi Matką Kościoła? 3. W jakim sensie można nazwać Kościół jak wspólnotę wiary i miłości Kościołem Matką? 4. Czy i w jaki sposób chrześcijanie mogą wzajemnie dla siebie stawać się źródłem i przekazicielami życia Bożego? 5. Czy i w jakim sensie Maryja stojąca pod krzyżem mogła się stać Nową Ewą-Matka wszystkich żyjących i Matka Kościoła? 6. Jeżeli św. Paweł nazywa Adama "typem" Tego, który miał przyjść czy można nazwać Ewę typem Maryi?

Zadałaś całą serię pytań, które pewnie są jakimś zadaniem domowym. A tych z reguły za innych nie odrabiamy. Ale skoro minęło już sporo czasu... 1. Zobacz Łk 1, 45. 2. Zobacz J 19, 26-27 3. Kościół obdarza nas życiem. Przez głoszenie dającego życie Słowa Bożego, ale i przez uświęcające nas sakramenty. Zwłaszcza chrzest (rodzący nas do nowego życia) i Eucharystię. Poza tym Kościół nas - jak Matka - wychowuje... 4. Łaskę, życie Boże, może dać tylko Bóg. Ale my możemy innym różne łaski wypraszać. Choćby przez modlitwę wstawienniczą. Jesteśmy też w pewnym sensie przekazicielami tej Bożej łaski, jeśli wspieramy człowieka w przyjęciu daru Bożego, np. kiedy rodzice wychowując swoje ziecko pomagają mu na Boga się otwierać. No i przede wszystkim Kościółprzekazuje Bożą łaskę udzielając sakramentów... 5. Zobacz do punktu 6. 6. W teologii często tak się to przedstawia. Jak Ewa jest matką wszystkich ludzi, tak Maryja, przez zrodzenie Zbawiciela, obdarza ludzkość Nowym Życiem... J.

08.12.2004

W jaki sposób kościuł przyczynia się do umacniania pokoju na świecie

Nie sposób na pewno opisać tu wszystkiego. Ale może zajrzyj do jednej z części "papieskiej kolekcji", którą kiedyś opublikowano w Gościu Niedzielnym. Kliknij TUTAJ Orędzia papieża na Światowy Dzień Pokoju znajdziesz TUTAJ J.

08.12.2004

czym jest pobożność

Piękny artykuł na ten temat znajdziesz TUTAJ J.

08.12.2004

Czy przyjaźń w miłości jest potzrebna?

Chyba nie bardzo można wyobrazić sobie prawdziwą miłość bez prawdziwej przyjaźni. Bo skoro nie mamy o czym z sobą rozmawiać, skoro nie lubimy ze sobą przebywać, skoro nie chcemy dla siebie dobrze, nie chcemy się wspierać (to niektóre cechy przyjaźni) to jak można mówić o miłości? Chyba że ktoś miłość myli z seksem... J.

08.12.2004

Jak to rozumieć żę w każdej religii jest część prawdy, jak uczy Kościół? To musiałoby chyba oznaczać żę pochodzą one od Boga a chyba jeśli ktośprzedstawia fałszywy obraz Boga, a tym bardziej jeśli wyraźnie przeczy temu prawdziwemu obrazowi Boga, to taka religia chyba nie pochodzi od Boga?

Wyjaśnia to dokument Soboru Watykańskiego II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich (Nostra aetate),. Czytamy w niej między innymi: Podobnie też inne religie (nie tylko wspomnianywyżej hinduizm i buddyzm - rzyp. red.), istniejące na całym świecie, różnymi sposobami starają się wyjść naprzeciw niepokojowi ludzkiego serca, wskazując drogi, to znaczy doktryny oraz nakazy praktyczne, jak również sakralne obrzędy. Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Obowiązany jest głosić bez przerwy Chrystusa, który jest "drogą, prawdą i życiem (J 14, 6), w którym ludzie znajdują pełnie życia religijnego i w którym Bóg wszystko z sobą pojednał. Przeto wzywa synów swoich, aby z roztropnością i miłością przez rozmowy i współpracę z wyznawcami innych, religii, dając świadectwo wiary i życia chrzescijańskiego, uznawali, chronili i wspierali owe dobra duchowe i moralne, a także wartości społeczno-kulturalne, które u tamtych się znajdują. Całość tego dokumentu znajdziesz TUTAJ J.

08.12.2004

Mój wujek popełnił samobójstwo czy on poszedł za to do piekła często się za niego modlę był dobrym człowiekiem pomagał zawsze w potrzebie ale miał nieszczęśliwe dzieciństwo matka umaał mu jak był mały taty nigdy nie poznał bo odszedł od nich siostra zaginęła jego żona i dzieci nie potrafili mu pomóc często go krytykując wiem że samobójstwo to cięzki grzech ale czy może pójść do nieba człowiek z takim grzechem

Na ziemi nikt nie jest Ci w stanie z całą pewnością na Twoje pytanie odpowiedzieć. Na pewno możesz mieć jednak nadzieję, że Twój wujek nie został potępiony. Po pierwsze dlatego, że aby popełnić grzech ciężki (przez który człowiek zupełnie odwraca się od Boga) trzeba poważnie zły czyn popełnić zupełnie świadomie i dobrowolnie. Dzięki rozwiniętej dziś psychologii mamy prawo przypuszczać, że samobójca decyduje się na ten krok będąc w pewnym stopniu niepoczytalny. A po drugie trzeba nam pamiętać, że człowiek może się nawrócić nawet w ostatnim momencie życia; wtedy, gdy nie da się już odwrócić samobójczego kroku... I jeszcze jedno: jeśli będziesz się za swojego wujka modlić, Bóg na pewno weźmie to pod uwagę. Być może już wziął pod uwagę, bo będąc wszechwiedzący wiedział, że będziesz się za niego modliła. Zabrzmi to dziwnie, ale ta twoja przyszła modlitwa mogła twojemu wujkowi pomóc w chwili śmierci odnaleźć Boga... Zobacz też TUTAJ J.

08.12.2004

Mam pytanie czy wszyscy święci byli osobami bardzo religijnymi pobożnymi skromnymi czy nie ma lub nie było osob które były złe ale zmieniły się czy nie boło świętych bogatych czy sławnych

Czy wszyscy święci byli pobożni? Pod koniec życia tak. Ale niekoniecznie wcześniej. Wiemy przecież, że niektórzy z nich byli nawróconymi grzesznikami. Był nim niewątplliwie Dobry Łotr. Byli też i sławni, np. Matka Teresa z Kaluty czy Święty Franciszek. No i byli też wśród nich ludzie bogaci, skoro świętymi zostawali królowie i książęta (św. Jadwigi, św. Kazimierz, czy św. Stefan)... Te i wiele innych postaci pokazuje nam, że święci to nie koniecznie mimozy ze złożonymi ciągle rękami, ale ludzie z krwi i kości... Tyle że w każdym z nich była ta Boża iskra. Podobnie jak w wielu innych, bezimiennych świętych Kościoła o 2 tysiącach lat historii...

08.12.2004

Co robić, kiedy mój chłopak ma problem z masturbacją? Wie, że to jest złe, aczkolwiek trudno mu z tym walczyć. Bardzo chcę mu pomóc. Czy mogę to zrobić w jeszcze jakiś inny sposób niż modlitwą? Proszę o odpowiedź na maila. Dziękuję!

Odpowiadający radzi, by jednak pozostać tylko przy modlitwie... J.

08.12.2004

Chodzi mi o link, Piąta Ewangelia - Libiszewski Piotr

W poprzednim pytaniu chodziło, czemu się tej Ewangelii nie głosi? Chodzi o Ewangelię Tomasza? Kościół nigdy nie uznał tej Ewangelii za kanoniczną, czyli napisaną pod natchnieniem Ducha Świętego. W jednej z wczeniejszych odpowiedzi tak o sprawie napisano: "Pismo Święte Nowego Testamentu powstało jako zbiór ksiąg przestawiających autentyczną naukę Jezusa. Nauka ta była najpierw przekazywana jedynie ustnie, a dopiero potem została spisana. Kościół w Ewangelii Tomasza nie rozpoznał swojego nauczania. Zobaczył natomiast poglądy gnostyków. Dlatego nie uznał jej za swoją... Dodajmy, Ewangelia Tomasza powstała dopiero w II wieku. Nie może więc pretendować do uznania za pismo Apostoła Tomasza... Dodajmy może jeszcze: gnostycyzm wnosił w chrześcijaństwo elementy, które obce były wszystkim wcześniejszym autorom biblijnym. Trudno było więc uznać to za autentyczna naukę Jezusa". J.

08.12.2004

Witam. poszukuje kalendarza z wizerunkiem Matki Bosiej Jasnogórskeij ale nie potrafie nigdzie znalezc. wie ktos moze czy w internecie mozna gdzies to kupic ?

Najlepiej chyba zapytać u źródła: Sklep - Księgarnia CLAROMONTANA JASNA GÓRA ul. O. A. Kordeckiego 2 PL 42-225 Częstochowa 25 Tel. 034/ 365-17-85 034/ 3-777-268 034/ 3-777-495 034/ 3-777-435 Fax: 034/ 365-17-85 e-mail: klasztor@jasnagora.pl Czynne codziennie 8.00 - 17.00 O ile zostało cos takiego wydane to właśnie przez nich i dla nich :) Więc kontaktowanie sie z nimi pozostawiamy już osobie zadajacej pytanie. Podany mail jest jak widac mailem ogolnym na klasztor ;) Telefony wydają sie być kontaktem bezpośrednim :) Pozdrawiam :) K.

08.12.2004

Rozumiem ze w czasach Jezusa ludzie chodzili za reke po ulicy i sie przytulali w domach i nie bylo to zakazane?

W czasach Jezusa, podobnie jak dzisiaj, było wiele różnych kultur. Zdecydowanie jednak wśród Żydów (a więc wśród ziomków Jezusa) tak się sprawy nie miały. Wręcz przeciwnie. Młodzi się poznawali, zapewne bardziej czy mniej oficjalnie spotykali, ale na pewno nie było zgody w obyczajowości na chodzenie za rękę czy przytulanie się po domach... To jednak nie te czasy i nie ta kultura... J.

07.12.2004

Czesto zytam psalmy i znajduję w nich wiel próśb do boga o ukaranie tych którzy zawinili przeciwko Dawidowi-on pisał te psalmy. Jak to się ma do miłości bliźniego ,ktora każe kochać wrogów, krzywdzącym wybaczać, smutnych pocieszać itd. Czy Jezus pokazujac wcześniej na Judasza i mówiąć, że on właśnie go wyda i zdradzi nie "pozwolił" jakby Judaszowi postąpić inaczej? jakby skazał go na zły czyn rozumiem że tak miały się wypełnić pisma ale budzi to moje watpliwości. Dlaczego Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obiecanej?

1. W sprawie psalmów złorzeczących tak niedawno napisaliśmy: "Problem psalmów złorzeczących jest różnie rozwiązywany. Odpowiadającego najbardziej przekonało to tłumaczenie, które niegdyś podał ks. Czajkowski: jeśli w świętym tekście znalazły się złorzeczenia, to jest to dowód na to, że Bóg rozumie ludzi znajdujących się w skrajnej rozpaczy; rozumie, że w wielkim bólu człowiek może nie do końca panować nad tym, co mówi. (...) Nie ma się o co obrażać na Pismo Święte. Należy dziękować Bogu, że dał nam do zrozumienia, iż ogarnia swoim miłosierdziem ludzi krzyczących z dna swojego ogromnego bólu i rozpaczy. Tak jak nie obraził się na opętanego Gerazeńczyka, ale go uzdrowił... (Mk 5, 1-20)". Dodajmy: psalmy to modlitwy, a więc nie tyle nas pouczają jak mamy żyć, co uczą modlitwy. Pokazują, że nawet złość, gniew, mozna polecać Bogu. Aby On zamknął nasze usta i nas uspokoił... 2. Chyba nie jest tak, jak piszesz. Jezus przepowiedział, że tak będzie, ale wcale do tego Judasza nie zmuszał. Także w tym momencie miał on wolną wolę. Widać pieniądze zasłoniły mu rozum. Proszę zauważyć, że jeśli np. żona mówi do mężą: "ty znowu pójdziesz sie upić" wcale nie myślimy, że do tego go zmusiła... 3. "Bóg nie pozwolił Mojżeszowi wejść do Ziemi Obiecanej bądź z powodu jego grzechu (Lb 20, 10-13); 27, 12-14; Pwt 32, 48-52) bądź z powodu grzechów narodu (Pwt 1, 37-38; 3, 18-28)" (Za Słownikiem wiedzy biblijnej, red. B. M. Metzger, M. d. Coogan)... J.

07.12.2004

czy gdzies mozna znalezc wiadomosci o wspolnocie 8 blogoslawienstw z Toulouse??

Jeśli chodzi ogólnie o Wspólnotę Błogosławieństw to możesz zajrzeć TUTAJ Jeśli akurat z tego francuskiego miasta, to zajrzyj TUTAJ J.

07.12.2004

Czy mógłbym jeszcze wrócić do Księgi Hioba? Bo czytając Pismo zaznaczam sobie rzeczy ważne oraz te które mnie np. szokują. I wertując NT zauważyłem jedną rzecz. W Pierwszym Liście św. Jana w rozdziale 1w wierszach 8 – 10 czytamy że nie ma człowieka który nie popełnił grzechu. Każdy człowiek popełnił jakiś grzech. A w księdze Hioba znalazłem fragment w Rozdziale 10 w wierszu 7 sugerujący że Hiob jest człowiekiem bez grzechu. Czy tu nie ma „kolizji” pomiędzy ST a NT? Bo wg mnie jest. Czy też jako odpowiedź napiszecie mi że nie mam racji, że przesadzam :)

Wydaje sie, że wyjaśnienie tej sprzeczności leży w kontekście obu wypowiedzi. Otóż w pierwszym wypadku (Księdze Hioba) chodzi o stwierdzenie, że Hiob nie zrobił niczego takiego, co zasługiwałoby na tak surową karę. W drugim wypadku (u św. Jana) chodzi o podkreślenie, że za każdego człowieka umarł Chrystus, bo nie ma człowieka zupełnie czystego... J.

07.12.2004

Dosc proste pytanie a odpowiedz powinna byc dla wszytskich oczywista, ale jakos taka wcale nie musi byc, dlatego spytam sie - dlaczego smierc Pana Jezusa byla niezbedna dla naszego zbawienia? czemu smierc Syna Bozego gwarantuje nam ludziom jako oprawcom nagorde w postaci wiecznego przymierza? pytam gdyz ludzie przyjmuja to za fakt "Pan Jezus umarl bo musial:, mi sie wydaje ze w tym ukryty jest duzo glebszy sens a wrecz niewyobrazalny dla nas ideal. Ale chcialbym wiedziec co mialbym odpowiedziec wprost gdy sie mnie spyta czlowiek innego wyznania- "dlaczego wasz Bog wynagradza was za zabicie wlasnego Syna?" Bog zaplac za odpowiedz.

Rzeczywiście, to pytanie o podstawy naszej wiary. Jak się wydaje często rzeczywiście nie są rozumiane. A kluczem do ich wyjaśnienia jest niemodne dziś słowo: posłuszeństwo. Jak nieposłuszeństwo Adama sprowadziło na nas nieszczęście, tak posłuszeństwo Chrystusa przynosi nam wszystkim zbawienie. Szerzej wyjaśnialiśmy to już wcześniej w naszym serwisie. Kliknij TUTAJ J.

07.12.2004

Czy to prawda, że kościół zachodni przekazał relikwie św. Mikołaja kościołowi wschodniemu, przestając tym samym czcic go jako świętego kościoła?

Jest w tej informacji ziarno prawdy i fałsz. 1. Prawdą jest, że papież przekazał prawosławnym relikwie, ale nie św. Mikołaja, lecz św. Jana Chryzostoma i i św. Grzegorza Teologa. Możesz o tym przeczytać TUTAJ 2. Nieprawdą jest, jakoby Kościół katolicki przestał czcić świętego Mikołaja. J.

07.12.2004

O kim Jezus powiedział że jest największym z ludzi? Jaki znak anioł dał pasterzą że narodził się Jezus? Ile dni ma i kiedy się zaczyna najkrótszy adwent?

To pytania na roraty? 1. Była o tym mowa w Ewangelii z ostatniej niedzieli. Zobacz Mt 11, 2-11 2. Zobacz Łk 2, 12. 3. Adwent musi mieć 4 niedziele. Najkrótszy jest więc, gdy ta 4 niedziela przypada w wigilię. Ma wtedy 22 dni. A policzyć pewnie potrafisz juz sama :) J.

07.12.2004

Szczęść Boże. jestem praktyukującą osobą dla mnie Komunia św, codzienna msza jest b. ważna, strałam sie jak umiałam wprowadzac w zycie tresci ewangelii, od jakiegos czasu paru miesiecy doswiadczam swojej niemocy, tzn. bardzo trudno mi dostrzec pozytywną strobnę wystepujacych w moim życiu sytuacjii, bardzo trudno dostrzec mi w innych szczególnie bliskich dobro, trudno mi kierowac sie miłoscią ja jej w sobie w zaden sposób nie czuję. To jest jakby po prostu taplała sie w błocie beznadziei, dostrzegając moje grzechy byc moze dla innych małe mi nagle urastaja do ogromnej wielkosci, i najbardziej mnie smucą. Powstaja konflikty w domu , nawet chcąc zachowywac sie inaczej zmiłoscią dobrocią czy po prostu milczeniem, nie potrafie opanowc emocjii, i po fakcie stwierdzam ze znow zrobilam to samo. co mam robic , jak sobie z tym poradzic , aby wrócic na właściwa drogę. Korzystam w sposób ciągły z sakramentów, modlitwy. Dziekuję za odpowiedz

W takich sytuacjach trudno radzić komuś, kogo się nie zna. Wydaje się jednak, że warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy: a) czy nie jesteś przemęczona? b) czy przypadkiem nie z powodu swojej pychy tak się czujesz; chodzi o to, że dostrzeganie własnych słabości boli, ale boli tym bardziej, im bardziej jesteśmy zapatrzeni w siebie. Wtedy lekarstwem jest służba bliźniemu, czynienie choćby małego dobra... I jeszcze jedno: staraj się pamiętać, że miłość to niekoniecznie uczucie. To przede wszystkim postawa. Postawa czynienia dobrze temu, kogo się kocha. Jeśli przychodzi Ci to z trudem, to tym większa jest Twoja zasługa... J.

07.12.2004

KTO TO JEST ŚWIĘTY MIKOŁAJ?

Zobacz TUTAJ J.

07.12.2004

Czy jest jakiś rachunek sumienia dla nauczycieli?

Nie udało nam się do takiego rachunku sumienia dotrzeć... Może pomogą czytelnicy? J.

07.12.2004

czy miłość analna w małżeństwie jest grzechem, czy powinna być tak jak seks francuski tylko wstępem do współzycia?

W małżeństwie prócz perwersji dozwolone jest wszystko, byle stosunek w swoim przebiegu nie wykluczał mozliwości poczęcia... J.

07.12.2004

:) ja mam jedno pytanie związane ze świetym Bartłomiejem; dlaczego noc w z 23/24sierpnia 1572roku gdy dokonano makabrycznej napaści na hugenotów (wyznawców kaliwinizmu) została nazwana NOCA ŚWIETEGO BARTŁOMIEJA? bardzo prosze o odpowiedz!

Wystarczy zajrzeć do kalendarza. 24 sierpnia obchodzimy święto świętego Bartłomieja... J.

07.12.2004

Jestem świeckim szafarzem - na ostatnich rekolekcjach w Brennej dowiedzieliśmy się o wydaniu w kwietniu/maju b.r. "instrukcji" dotyczących między innymi co szafarzowi wolno, co się zaleca, czego nie wolno, ect. Proszę o informację jak dotrzeć do do tego dokumenyu i zapoznać się z jego treścią, aby ... lepiej służyć. Szczęść Boże ! Piotr Zięba

Chodzi o instrukcję Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Redemptionis Sacramentum, o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią. Znajdziesz ją pod adresem: http://www.kkbids.episkopat.pl/dokumentypovii/rs/1.htm J.

07.12.2004

Czy istnieja pewne grzechy za ktore nie mozna otrzymac odpuszczenia ich? Wtedy odpuszczenia moze dokonac biskup, prezbiter lub papiez. Jakie sa to grzechy?

Wyjaśnijmy: prezbiter to zwyczajny ksiądz... W sprawie grzechów zastrzeżonych dla biskupa lub papieża zobacz TUTAJ . Z jednym wyjątkiem: w tekście jest literówka. Chodzi nie o namawianie przez spowiednika do grzechu przeciw 5, ale 6 przykazaniu... J.

07.12.2004

Czym się rózni sekta od religii?

Pojęcie "sekta" jest nieostre. Obejmuje wiele różnych grup o charakterze religijnym, z których każda ma nieco inny charakter. Dlatego także wyszczególnienie różnic między religią a sektą siłą rzeczy musi nieco sprawę upraszczać. Można jednak chyba powiedzieć, że sekta to raczej zdecydowanie mniejsza grupa, bardziej zwarta, mocniej wpływająca na codzienne życie swoich wyznawców, charakakteryzująca się często scentralizowanym przywództwem (w sensie przywództwa duchowego)... J.

07.12.2004

Ktoś niedawno pytał o wiarę, o to na czym się oprzeć aby nie polegać tylko na złudnym wewnętrznym przekonaniu że coś jest prawdziwe. Odpowiadający radzi szukać argumentów rozumowych. Chyba nie rozumiem... Przecież każda religia ma swoje argumenty rozumowe, wszystkie przekonujące, a jednak nie wszystkie prawdziwe - ale chyba nie da się tego swierdzić drogą rozumową. Więc na czym się oprzeć jeśli argumentacja na niewiele się zdaje?

Odpowiadajacemu wydaje sie, że owe argumenty rozumowe każdej z religii trzeba poddać krytycznej analizie. Wtedy okaże się, że nieprawdziwe jest założenie, iż wszystkie są przekonujące... J.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna