Monte Cassino 18Pobieranie 288,12 Kb.
Strona1/3
Data21.05.2018
Rozmiar288,12 Kb.
  1   2   3


Monte Cassino 18


37-700 PRZEMYŚL Przemyśl, dnia 02.08.2013r.

DZP/ 381 /08/2013Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków


zamówienia dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu i aparatury medycznej

(postępowanie nr: ZP/45/PN/2013 – wg ewidencji zamawiającego).
Jako zamawiający informuję wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ dot. postępowania w sprawie i wg oznaczenia j.w. że: wpłynęła korespondencja wykonawców zawierająca pytania. W odpowiedzi na korespondencję zamawiający cytuje treść pytań i zajmuje stanowisko w dalszej części pisma.
Pytanie 1 – dot. zad. 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wannę do masażu kończyn górnych wykonaną z akrylu, posiadającą 40 dysz, wagę 60 kg i wymiary: 900 x 950 x 920mm? Wanna posiada sterowanie elektroniczne.Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 – dot. zad. 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wannę do masażu kończyn górnych wykonaną z akrylu, posiadającą 40 dysz, pojemność 62 l, pobór mocy 0,9 KW oraz wymiary: 980 x 900 x 620mm?Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 – zad. 15 poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające wymogi SIWZ, ale o wymiarach dł. x szer. z wys. 950 x 1100 x 1070 mm. Urządzenie to produkowane jest z najwyższej jakości antybakteryjnie powlekanego włókna szklanego.Odp.: Zamawiający dopuszcza jw.

Pytanie 4 – zad. 15 poz. 2

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające wymogi SIWZ, ale o wymiarach dł. x szer. z wys. 890 x 880 x 750 mm. Urządzenie to produkowane jest z najwyższej jakości antybakteryjnie powlekanego włókna szklanego.Odp.: Zamawiający dopuszcza jw.

Pytanie 5 – zad. 13 poz. 9

Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia drukarki umożliwiającej wydruk z każdej operacji i kalibracji temperatury. Taki zapis mówi o opcjonalności urządzenia – wykorzystania funkcji w przyszłości. W celu wyeliminowania ewentualnych niedomówień przy realizacji zadania przez Wykonawcę prosimy o doprecyzowanie czy oferowane urządzenie ma być wyposażone w drukarkę czy tylko posiadać opcję do podłączenia drukarki w przyszłości.Odp.: Zamawiający precyzuje, iż oferowane urządzenie ma posiadać opcję do podłączenia drukarki w przyszłości.

Pytanie 6 – dot. SIWZ rozdz. V dokumenty i oświadczenia wymagane poz. 4. – zmiana do ogłoszenia

Zamawiający wymaga , aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w medycynie. Przedmiot zamówienia (np. zasilacz) nie jest wyrobem, który polega ustawie o wyrobach medycznych i nie posiada dopuszczenia do stosowania w medycynie. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez dopisanie – jeśli dotyczy.


Odp.: Zamawiający modyfikuje zapis w rozdz. V SIWZ - dokumenty i oświadczenia wymagane poz. 4 z Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w medycynie – certyfikat CE” na – Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w medycynie – certyfikat CE – w przypadkach wymaganych prawem”.

Pytanie 7 – zad. 4,5,6,7

Pytanie nr 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby Zaoferowane urządzenia były fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2013 r czy też dopuszcza aparaty używane lub podemonstracyjne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w zadaniach nr 4, 5, 6, 7 urządzenia wyprodukowane w III i IV kwartale 2012 r. Urządzenia mają być fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszcza się aparatów demonstracyjnych i podemonstracyjnych.

Pytanie 8 – zad. 6

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający w Zadaniu Nr 6 dopuści do przetargu aparat spełniający wymagania SIWZ w zakresie zadania Nr 5 bez głowicy konweksowej, posiadający w zamian głowicę liniową o następujących parametrach:

Zakres częstotliwości pracy 4-13 MHz, liczba elementów 128, praca w trybie drugiej harmonicznej, obrazowanie rombowe i trapezowe ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 – zad. 7

- dot. pkt. 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny cyfrowy ultrasonograf wprowadzony do produkcji


i eksploatacji w 2010r?

Data pierwszego wprowadzenia do produkcji i eksploatacji nie jest wyznacznikiem zastosowania nowoczesnych technologii, ponieważ różni producenci w różnym czasie wprowadzają te same technologie w swoich urządzeniach. Może się zdarzyć tak, że Zamawiający będzie premiował w/w zapisem producenta który swoją technologię wprowadził na rynku najpóźniej i zawiera ona jeszcze najwięcej błędów i usterek związanych z niedopracowaniem technologii.Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- dot. pkt. 8

Czy zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny cyfrowy ultrasonograf z menu w języku polskim o dynamice systemu 200 dB?Odp.: Zamawiający dopuszcza jw.

- dot. pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o zakresie regulacji pola obrazowego w zakresie 2-39.5 cm?Odp.: Zamawiający nie dopuszcza jw.

- dot. pkt. 40

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat którego maksymalny frame rate w Dopplerze kolorowym wynosi ponad 400 obr/s z 20 mapami kolorów?Odp.: Zamawiający dopuszcza jw.

- dot. pkt. 62,63,64,66

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat renomowanego producenta z głowica liniową 192 elementową pracującą w technologii octal beem - równoważnej dla technologii matrycowej, o zakresie stosowanych częstotliwości 3,5-16 MHZ z 2 pasmami częstotliwości harmonicznej?

Obecny opis głowicy umożliwia udział w postępowaniu wyłącznie jednemu producentowi firmie
Hitachi-Aloka z aparatem Aloka F 37.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- dot. pkt. 69

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z głowicą endovaginalną posiadającą 128 elementów kąt skanowania 159 stopni i 2 częstotliwości harmoniczne?Odp.: Zamawiający dopuszcza jw.

- dot. pkt. 70

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości rozbudowy o głowicę opisaną w w/w punkcie SIWZ?

Obecny opis głowicy umożliwia udział w postępowaniu wyłącznie jednemu producentowi firmie
Hitachi-Aloka z aparatem Aloka F 37.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie 10 – zad. 12- KTG

Czy Zamawiający wymaga, aby kardiotokograf posiadał menu w języku polskim?Odp.: Tak.

Pytanie 11 – zad. 12

Czy Zamawiający wymaga, aby kardiotokograf wyposażony był w funkcję automatycznej analizy zapisu KTG? Obecnie funkcja ta jest standardem w diagnostyce okołoporodowej ponieważ zwiększa efektywność procesu monitorowania oraz wspomaga personel medyczny.Odp.: Tak.

Pytanie 12 – zad. 12

Czy Zamawiający wymaga, aby na wyposażeniu kardiotokografu znajdowało się specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające archiwizowanie zapisów krzywych kardiotokograficznych w formie elektronicznej z oferowanego kardiotokografu? Według planów Ministerstwa Zdrowia od 1 sierpnia 2014 r (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r.) informatyzacja dokumentacji medycznej stanie się obowiązkiem wszystkich jednostek służby zdrowia, dlatego wymóg tego parametru wydaje się być uzasadniony.Odp.: Tak.

Pytanie 13 – zad. 12

Czy Zamawiający wymaga, aby kardiotokograf wyposażony był w funkcję podglądu oraz wydruków zapisów archiwalnych z poziomu kardiotokografu?Odp.: Tak.

Pytanie 14 – zad. 12

Czy zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf wysokiej klasy o następujących parametrach:1

Pochylany kolorowy ekran LCD o przekątnej 10,2 cala

2

Komunikacja z kardiotokografem za pomocą przycisków oraz pokrętła

3

Masa aparatu 6 kg

4

Wymiary 347mm x 330mm x 126mm

5

Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny

6

Zakres pomiarowy US 50 ÷240 bpm

7

Monitorowanie ciąży bliźniaczej

8

Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR (dotyczy monitorowania bliźniaków)

9

Na wyposażeniu monitora przetwornik TOCO 1 szt. i przetwornik CARDIO –2 szt.

10

Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu

11

Częstotliwość pracy 1,0 MHz

12

Wartość natężenia emitowanej fali US < 3 mW/cm2

13

Znacznik zdarzeń dla personelu

14

Wodoszczelność przetworników (głowic) IPX8

15

Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki

16

Automatyczne monitorowanie ruchów płodu

17

Czasownik NST

18

Ustawiane zakresy alarmów FHR dla bradykardii i tachykardii od 50÷210 bpm

19

Zakresy opóźnień występowania alarmów dla bradykardii, tachykardii i utraty sygnału 10-300 sekund

20

Prezentacja numeryczna oraz graficzna wartości FHR i TOCO na ekranie kardiotokogramu

21

Metoda pomiarowa TOCO tensometryczna

22

Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy

23

Zakres sygnałów TOCO 0÷100

24

Ustawienie linii bazowej 5÷20 jednostek

25

Automatyczna korekcja offsetu

26

Automatyczna oraz ręczna korekcja zerowania

27

System zapobiegający błędnemu podłączeniu głowic

28

Praca samodzielna lub w systemie nadzoru położniczego

29

Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie na papier z kratką o szerokości 150/152 mm

30

Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min]

31

Duże prędkości zapisu (zapisy archiwalne): 15 mm/s

32

Rozdzielczość 8 punktów/mm

33

Wizualny oraz dźwiękowy alarm końca papieru

34

Kompaktowa obudowa z wbudowaną rączką ułatwiającą transport aparatu

35

Wbudowany porty USB, gniazdo RS232 oraz LAN


Odp.: Zamawiający dopuszcza jw.
Zad. 9 – Kardiomonitory

Pytanie nr 15 - ad. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitory o przekątnej 17”?Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 - ad. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitory z zapisem w pamięci do 128 zdarzeń alarmowych z zapisem krzywych związanych z sytuacjami alarmowymi?Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 - ad. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitory z możliwością konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika 5 dowolnych ekranów? Dodatkowo w oferowanych kardiomonitorach istnieje możliwość wyboru jednej z sześciu konfiguracji fabrycznej ( Standard, 7-odpr., Duże litery, oxyCRG, przegląd NIBP, Trendy wysokiej rozdzielczości).Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 - ad. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitory bez możliwości przenoszenia danych przy pomocy USB?Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 - ad. pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitory w których obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG możliwa jest z kabla 5 żyłowego, który to znajduje się w standardowym wyposażeniu każdego kardiomonitora?Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 - ad. pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitory z zakresem alarmu bezdechu od 10 do 60 sekund?

Jest to w zupełności wystarczający zakres do bezpiecznego monitorowania pacjenta.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 - ad. pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitory o wadze do 11 kg? Wyższa waga urządzenia spowodowana jest tym, że oferowane kardiomonitory wyposażone są w moduł transportowy o przekątnej 3,5” z własnym zasilaniem bateryjnym wystarczającym na 90 minut pracy. Moduł transportowy waży 1 kg i w sposób znaczący ułatwia monitorowanie pacjentów podczas transportu.Odp.: Zamawiający dopuszcza jw.

Pytanie nr 22 - ad. pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitory w których istnieje możliwość rozbudowy o rejestrator termiczny 3- kanałowy?Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 - ad. pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu Stanowisko zbiorczego monitorowania obsługiwane standardowo poprzez mysz oraz klawiaturę komputerową?Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 - ad. pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści do przetargu Stanowisko zbiorczego monitorowania z archiwizacją wszystkich danych z ostatnich 72 godzin?Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 - ad. pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści do przetargu Stanowisko zbiorczego monitorowania bez możliwości zmiany jasności ekranów z pozycji centrali? Powyższy wymóg nie ma żadnego zastosowania klinicznego.Odp.: Zamawiający dopuszcza jw.

Pytanie nr 26 - ad. pkt. 32

Czy Zamawiający dopuści do przetargu Stanowisko zbiorczego monitorowania wyposażone w drukarkę laserową na której istnieje możliwość wydruku z pozycji centrali monitorującej?Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitory modułowe wyposażone w moduły jedno oraz wieloparametrowe?Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane kardiomonitory modułowe posiadały wieloparametrowy moduł transportowy o przekątnej min. 3”, wadze max. 1,5 kg., wyposażone we własne zasilanie akumulatorowe na min. 90 min pracy oraz umożliwiały pomiar podczas transportu przynajmniej: EKG, NIBP, SpO2, Temp, Resp?Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Zad. 10 – Kardiomonitor

Pytanie nr 29 ad. pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitory kompaktowe ze wzmocnieniem krzywej respiracji regulowanej w następujący sposób: x 0,25; x1; x2; x4?Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane kardiomonitory posiadały pamięć trendów z min. 168 godzin?Odp.: Zamawiający nie wymaga jw.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane kardiomonitory posiadały możliwość zmiany ekranu na:

ekran dużych liter, ekran oxyCRG, ekran tzw. Krótkich trendów, ekran 7 odprowadzeniowego EKG?

Odp.: Odp.: Zamawiający nie wymaga jw.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane kardiomonitory posiadały funkcję zapisu krzywej EKG w czasie rzeczywistym z min. 30 minut?Odp.: Odp.: Zamawiający nie wymaga jw.

Dotyczy Zad. 7 – Ultrasonograf

Pytanie 33 – zad. 7

Dot. Zad. 7, pkt. 5, pkt.6/ Konstrukcja

Czy przez „Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych” i „Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych” Zamawiający rozumie odpowiednio ilości kanałów przetwarzania ?

Odp.: Przez „Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych” i „Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych” Zamawiający rozumie programowalne kanały cyfrowe – niezależne dla nadawania i odbioru.

Pytanie 34 – zad 7

Dot. Zad. 7, pkt. 8/ Konstrukcja

Czy dynamikę systemu Zamawiający rozumie jako sumę wartości dynamiki poszczególnych modułów ultrasonografu łącznie z opcjami np. z działaniem kontrastów ?

Odp.: Zamawiający wymaga maksymalnej dynamiki systemu (nie jest to suma wartości poszczególnych modułów).

Pytanie 35 – zad 7

Dot. Zad. 7, pkt. 20/ Obrazowanie i prezentacja obrazu

Na wartość Frame Rate wpływa wiele czynników takich jak: typ głowicy, wielkości skanowania tj. kąt lub pole obrazowania, głębokość penetracji itd., Nie wszyscy producenci ultrasonografów podają, dla jakich warunków podawany jest ten parametr FR. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie następujące: Dla jakiej głowicy i przy jakich parametrach nastaw Zamawiający wymaga FRAME RATE dla trybu B: min. 700 obrazów/sek ?

Odp.: Zamawiający wymaga podania maksymalnego Frame Rate dla trybu B dla oferowanego urządzenia ( minimalne wymagania do 700 obrazów/sek) bez podania wymogów szczegółowych takich jak rodzaj głowicy i parametry nastaw.
Dotyczy Zad.4 – Aparat USG
Pytanie 36 – zad 4

Dot. pkt. 5, pkt.6/ Konstrukcja

Czy przez „Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych” i „Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych” Zamawiający rozumie odpowiednio ilości kanałów przetwarzania z 192 fizycznymi kanałami nadawczymi TX ?

Odp.: Przez „Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych” i „Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych” Zamawiający rozumie programowalne kanały cyfrowe – niezależne dla nadawania i odbioru.

Pytanie 37 – zad 4

Dot. pkt. 8/ Konstrukcja

Czy dynamikę systemu Zamawiający rozumie jako sumę wartości dynamiki poszczególnych modułów ultrasonografu łącznie z opcjami np. z działaniem kontrastów ?

Odp.: Zamawiający wymaga maksymalnej dynamiki systemu ( nie jest to suma wartości poszczególnych modułów).

Pytanie 38 – zad 4

Dot. pkt. 20/ Obrazowanie i prezentacja obrazu

Na wartość Frame Rate wpływa wiele czynników takich jak: typ głowicy, wielkości skanowania tj. kąt lub pole obrazowania, głębokość penetracji itd., Nie wszyscy producenci ultrasonografów podają, dla jakich warunków podawany jest ten parametr FR. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytanie: Przy jakich parametrach nastaw Zamawiający wymaga FRAME RATE dla trybu B: min. 700 obrazów/sek ?

Odp.: Zamawiający wymaga podania maksymalnego Frame Rate dla trybu B dla oferowanego urządzenia do 700 obrazów/sek bez podania wymogów szczegółowych takich jak rodzaj głowicy i parametry nastaw.
Dotyczy Zad.2 – Echokardiograf

Pytanie 39 – zad 2

Dot. Zad. 2, pkt. 15/ Konstrukcja

Zamawiający wymaga aby echokardiograf posiadał „Możliwość obrotu pulpitu sterowniczego względem osi aparatu min. +/- 150 stopni”. Tak duży kąt obrotu min. 3000 nie ma uzasadnienia klinicznego, nie podnosi znacząco ergonomii pracy operatora, a ponadto wskazuje na jednego producenta ograniczając w ten sposób grono możliwych oferentów. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie echokardiografu klasy premium o kącie obrotu pulpitu sterowniczego min. +/- 25 stopni pozwalającego na ergonomiczną pracę operatora ?

Odp.: Nie.

Pytanie 40 – zad 2

Dot. Zad. 2, pkt. II.2/ Obrazowanie i prezentacja obrazu

Na wartość Frame Rate wpływa wiele czynników takich jak: typ głowicy, wielkości skanowania tj. kąt lub pole obrazowania, głębokość penetracji itd., Nie wszyscy producenci ultrasonografów podają, dla jakich warunków podawany jest ten parametr FR.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie: Przy jakich parametrach nastaw Zamawiający wymaga FRAME RATE dla trybu B: min. 1050 obrazów/sek ?Odp.: Zamawiający wymaga podania maksymalnego Frame Rate dla trybu B dla oferowanego urządzenia do 1050 obrazów/sek bez podania wymogów szczegółowych takich jak rodzaj głowicy i parametry nastaw.

Pytanie 41 – dot. zad. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesora obrazu HDTV o żarniku głównym ksenonowym o mocy 300W i żarniku zapasowym (o mocy 75W) włączanym automatycznie, w przypadku awarii żarnika głównego?Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42 – dot. zad. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora medycznego 24 HD Full MMi24 cale, rozdzielczość 1920x1200 pixeli, skala kontrastu 1000:1; luminacja 400cd/m2;

Odświeżanie 5-12 ms, kąt widzenia 178 stopni, sygnał wejścia: HD SDI, DVI, RGB, S-VIDEO, COMPOSITE, VGA, sygnał wyjścia: HD SDI, RGB, S-VIDEO, COMPOSITE, DVI?
  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna