Monitorowanie w Anestezjologii



Pobieranie 27,7 Kb.
Data03.11.2017
Rozmiar27,7 Kb.

Monitorowanie w Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

Intensywny nadzór w stanach zagrożenia życia– udział pielęgniarki.

Monitorowanie

 • Rozpoznawanie i ocena zjawisk fizjologicznych i patologicznych towarzyszących zabiegom operacyjnym,procesom chorobowym i zabiegom terapeutycznym

Cel monitorowania

 • Identyfikacja w sposób ciągły lub powtarzalny w odstępach czasu trendów prognostycznych

 • monitorowanieanaliza danych interpretacja decyzja kliniczna

Monitorowanie:

 • Stała obecność wykwalifikowanego personelu anestezjologicznego

Kontrola:

 • Stanu pacjenta – kliniczna

- przyrządowa

 • Sprzętu

 • Przebiegu zabiegu operacyjnego

Monitorowanie

 • Wczesne wykrywanie szkodliwego wpływu anestezji na stan pacjenta / np. bradykardia, spadek RR , skurcz oskrzeli /

 • Wykrywanie powikłań wynikających z manipulacji chirurgicznych / masywne krwawienie, odwodnienie /

Monitorowanie

 • Czynności :

 • w trakcie leczenia ciężko chorych w OIT

 • w czasie znieczulenia

Standardowe wyposażenie stanowiska anestezjologicznego/wg PTAiIT 1994/

 • Analizator stężenia O2 w układzie anestetycznym z alarmem dźwiękowym spadku stężenia O2

 • Stetoskop

Zalecane wyposażenie

 • Termometr

 • Kapnograf

 • Przy stosowaniu wentylacji mechanicznej:

 • alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych,

 • ciągły pomiar ilości oddechów,

 • ciągły pomiar objętości gazów wydechowych

Pożądane wyposażenie monitorujące

 • Monitor stężenia gazów anestetycznych

 • Stymulator nerwów obwodowych

 • Automatyczny pomiar RR

 • Wyposażenie do inwazyjnych metod monitorowania

Dodatkowe zabezpieczenie

 • Całodobowa możliwość wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych: gazometria, morfologia, jonogram, glukoza we krwi, grupa krwi, próba zgodności, podstawowe badania z układu krzepnięcia

Zakres monitorowania

 • Zależy od

 • 1.stanu pacjenta/choroby współistniejące/

 • 2.rozległość zabiegu operacyjnego

Zakres monitorowania

 • Rutynowy – stosowany u każdego pacjenta

 • Specjalistyczny/specjalny nadzór danego parametru np.ICP – pomiar ciśnienia śródczaszkowego, CO – pomiar rzutu serca/

Monitorowanie

Pacjent

Sprzęt

Kontrola pacjenta

 • 1.Ułożenie

 • 2.Wentylacja – parametry oddechowe

 • 3.Funkcje układu krążenia

 • 4.Głębokość znieczulenia

 • 5.Wypełnienie łożyska naczyniowego

 • 6.Stan neurologiczny /gł. znieczulenia przewodowe/

Metody monitorowania

 • 1.Nieinwazyjne

 • 2.Inwazyjne

Metody

 • Żadna aparatura nie zwalnia z obowiązku badania przedmiotowego pacjenta

 • Obserwuj

 • Dotknij

 • Osłuchaj

Obserwacja

 • 1.zabarwienie skóry, błon śluzowych,płytki paznokciowej/ krążenie, natlenienie/

 • 2.ruchy klatki piersiowej – oddychanie, prawidłowa wentylacja,położenie rurki

 • 3.ruchy gałek ocznych, szerokość źrenic, ruchy palców, odruchy – głębokość znieczulenia, zwiotczenie

Palpacja

 • 1.Ucieplenie skóry /krążenie/

 • 2.Wilgotność skóry /odczuwanie bólu, infekcja,krążenie/

 • 3.Napięcie naczyń tętniczych/ ocena tętna/

 • 4.Ucisk na płytkę paznokciową / krążenie kapilarne/

Osłuchiwanie

 • 1.Kontrola położenia rurki intubacyjnej

 • 2.Ocena szmeru pęcherzykowego

 • 3.Kontrola szczelności balonu rurki intubacyjnej

 • 4.Osłuchiwanie serca

Monitorowanie układu oddechowego

 • Ocena wentylacji płuc

 • Pulsoksymetria

 • Kapnografia

Ocena wentylacji

 • 1.ruchy klatki piersiowej

 • 2.kontrola położenia rurki

 • 3.kontrola przy użyciu słuchawek szmeru oddechowego

 • 4.ilość oddechów

 • 5.objętość oddechowa/TV, obj.minutowa/

 • 6.ciśnienia w drogach oddechowych

 • 7.podatność płuc

Kapnografia

 • Nieinwazyjny pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydechowym

 • EtCO2 – porównywalne z zawartością CO2 we krwi 30- 35 mmHg

Pulsoksymetria

 • Pomiar % wysycenia hemoglobiny tlenem na podstawie przepływu krwi

 • Ocena częstości tętna

Pulsoksymetria

Zalety:

 • Metoda nieinwazyjna

 • Pomiar ciągły

 • Nie wymaga kalibracji

 • Nie nagrzewa skóry

 • Możliwość pozostawania w jednym miejscu przez długi czas

 • Pomiar niezależny od pigmentacji skóry

 • Możliwość oceny zaburzeń rytmu serca, tzw deficytu tętna

Pulsoksymetria

Wady:

 • Brak możliwości pomiaru przy braku lub zmniejszeniu przepływu/ RR,  temp, ucisk na tętnicę

 • Zaburzenia odczytu przy  Hb, obecności Hb patologicznych

 • Zaburzenia odczytu u pacjentów poruszających się , niespokojnych

Monitor EKG

 • Informacja jedynie o czynności elektrycznej serca

 • Nie informuje o rzucie serca

 • Nie zapewnia pełnej informacji o funkcji / wydolności/ układu krążenia

Monitor EKG

 • Rozpoznaje szczyty załamków R

 • Liczy

 • Wyświetla liczbowo + dodatkowo sygnał dźwiękowy

 • Granice alarmów

Monitor EKG

 • Elektrody jednorazowe z żelem na skórze

 • Umieszczenie: zależy od stanu pacjenta, obszaru pola operacyjnego

Zaburzenia monitorowania EKG

 • Wpływ innych urządzeń elektrycznych

 • Źle umieszczone elektrody/ zbyt małe R/

 • Źle przylegające elektrody/ pot, zmoczenie elektrod, wysuszony żel, owłosienie pacjenta/

 • Rozłączenie kabla

Pomiar RR

 • Pośredninieinwazyjny przy użyciu odpowiednio dobranych rozmiarów mankietów

1.pomiar ręczny /przy użyciu stetoskopu lub palpacyjnie/

2.pomiar automatyczny – co pewien, ustalony przez lekarza, pielęgniarkę czas

Rozmiary mankietów:

 • Szerokość mankietu 40% obwodu ramienia

 • Dorośli 12 – 14 cm

 • Dziecko 11 cm

 • Małe dziecko 7 cm

 • Noworodek 3,75 cm

Pomiar RR pośredni

Możliwość błędów

1.ograniczenie dokładności przy źle dobranej wielkości mankietu i złym umiejscowieniu

2.zbyt szybkie wypuszczenie powietrza z mankietu

3.źle słyszalne tony w niedociśnieniu, skurczu naczyń, we wstrząsie

4.czynnik ludzki

Pomiar RR

 • Inwazyjny – pomiar ciągły na podstawie przepływu krwi w tętnicy

Inwazyjny pomiar RR

 • Wskazania do stosowania - czynniki ryzyka ze strony pacjenta

 • 1.choroby układu krążenia

 • 2.choroby układu oddechowego

 • 3.choroby nerek

 • 4.nadwaga

 • 5.ekstremalne grupy wiekowe

Inwazyjny pomiar RR

Wskazania – rodzaj zabiegu

 • W zabiegach kardiochirurgicznych

 • W chirurgii naczyniowej

 • W zabiegach z dużą utratą krwi

 • W braku możliwości stosowania pomiaru pośredniego/ oparzenia,amputacje kończyn/

Inwazyjny pomiar RR

 • Kaniula tętnicza

 • Przetwornik ciśnienia

 • Wzmacniacz

 • Wskaźnik ciśnienia

Dostęp tętniczy

1.tętnica promieniowa/po wykonaniu testu Allena/
2.tętnica łokciowa
3.tętnica udowa
4.tętnica grzbietowa stopy

Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego

 • Po kaniulacji żył centralnych

 • Metoda oceny wypełnienia łożyska naczyniowego

 • Możliwość pomiaru manometrem wodnym lub elektronicznie

 • Prawidłowe wartości=ciśnieniu w PP 3- 14 cmH20

OCŻ

 • Hyperwolemia, przewodnienie nadmiar płynów

 • Niewydolność PK

 • Zator tętnicy płucnej

 • Płyn, krew w jamie opłucnowej

 • Tamponada serca

 • Hypowolemia, zmniejszona objętość krwi ,odwodnienie

OCŻ

Pomiar przy wydechu, przy ciśnieniu w drogach oddechowych = 0

Monitorowanie hemodynamiczne- cewnik Swana-Ganza

 • Cewnik wprowadzany z dostępu przez żyłę szyjną wewnętrzną lub podobojczykową , przez prawy przedsionek , prawą komorę do tętnicy płucnej

Wskazania

 • Zabiegi kardiochirurgiczne

 • Choroby serca/wieńcowa, wady serca, kardiomiopatie/

 • Choroby płuc /ARDS,serce płucne

 • Wstrząs

 • Pacjenci operowani z ASA IV,V

 • Operacje z zaciśnięciem aorty

 • Masywne przetoczenia

Zalet S-G

 • Ciągłość monitorowania hemodynamicznego

 • Możliwość pomiaru ciśnień w PP,PK,TP

 • Wyliczanie CO,SV,PCWP, oporów naczyniowych

 • Możliwość pobierania żylnej krwi mieszanej do badań gazometrycznych

 • Ocena skuteczności leczenia aminami katecholowymi





©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna