Moja AustraliaPobieranie 240,97 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar240,97 Kb.

CYKL | ŚWIAT WSPÓŁCZESNY
GRUPA WIEKOWA | GIMNAZJUM I KLASA 7 SP

PRZEDMIOT | JĘZYK POLSKI        1. materiały dydaktyczne dla nauczyciela

        2. scenariusz lekcJi
         opracowanie: Wioletta Mrozek

        1. FILM | „OPERACJA HIP-HOP”
         „Hip Hop-eration”, Nowa Zelandia 2014, 94 min


reżyseria: Bryn Evans

scenariusz: Bryn Evans

zdjęcia: Bevan Crothers

muzyka: Tom Fox, Marshall Smith, The Sound Room

montaż: Peter Roberts

obsada: Eileen Evans, Terri Wool-Moore Goodwin, Billie Jordan, Winnie Mitchell, Rosemary McKenzie, Kara Nelson, Maynie Thompson
„Operacja hip-hop” to ciepły i inspirujący film dokumentalny, którego motto brzmi: „Nigdy nie jest się za starym na podróż swojego życia”. Opowiada o grupie seniorów z Nowej Zelandii, którzy pod okiem ambitnej opiekunki Billie Jordan postanawiają wystąpić podczas World Hip Hop Dance Championships
w Las Vegas. Wbrew wszelkim ograniczeniom – zarówno wiekowym, jak i materialnym – angażują się
w stworzenie układu tanecznego, który zaprezentują przed dużo młodszą widownią i resztą świata. Oprócz śledzenia treningów i ostatecznego sukcesu słuchamy wspomnień kobiet na temat ich młodych lat, pierwszych miłości, pracy i wyzwań, jakie podejmowały. Jesteśmy też świadkami przyjaźni rodzącej się między członkami grupy a ich trenerką.

W STRONĘ ŻYCIA

Temat lekcji

W stronę życia.


Czas trwania lekcji

45 min
Cele lekcji

Podczas lekcji uczeń:


 • ze zrozumieniem odczytuje dzieło filmowe;

 • porządkuje informacje dotyczące treści filmu;

 • charakteryzuje postać mówiącą w filmie;

 • znajduje w filmach nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych;

 • omawia na podstawie poznanych dzieł filmowych podstawowe zagadnienia egzystencjalne: miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność;

 • uczestniczy aktywnie w dyskusji.


Metody i formy pracy

Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące metody i formy pracy z uczniem:

Środki dydaktyczne

Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące środki dydaktyczne:
 • film „Operacja hip-hop”;

 • powieść Ernesta Hemingwaya „Stary człowiek i morze”;

 • plansze lub slajdy ze zrzutami ekranowymi z filmu;

 • komputer i projektor lub tablica multimedialna;

 • karty pracy.


Przygotowanie do lekcji

Lekcja powinna się odbyć po obejrzeniu filmu „Operacja hip-hop” i lekturze powieści „Stary człowiek


i morze”. Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje pięć zrzutów ekranowych w formie wydruków lub slajdów: 00:07:17, 00:11:48, 00:18:03, 00:31:35, 00:35:37 i drukuje karty pracy (patrz s. 5–6).

PRZEBIEG LEKCJI
Wprowadzenie

Nauczyciel podaje temat lekcji, a następnie w celu przypomnienia bohaterów filmu „Operacja hip-hop” prosi uczniów o uporządkowanie wiedzy o postaciach. Przypomina, że pięć bohaterek filmu – Eileen Evans, Winnie Mitchel, Kara Nelson, Maynie Thompson i Terri Wool-More Goodwin – pokazywało pamiątkowe fotografie, które coś mówiły o ich życiu. Wyobraźmy sobie, że panie chcą stworzyć galerię w jednym z portali społecznościowych, w której opowiedzą coś o sobie. Zadaniem uczniów jest ułożyć opisy zdjęć dla poszczególnych osób. Prowadzący dzieli klasę na pięć grup i przydziela postaci lub pozwala liderom zespołu wylosować postać.


Przykładowe odpowiedzi


 • Kara Nelson

Mój mąż kochał statki i morze, a ja lubiłam łowić ryby. Pobraliśmy się, gdy miałam 45 lat,
a on 50. Wcześniej, gdy mieszkaliśmy w Anglii, dzieliło nas zaledwie 20 mil, ale nigdy na siebie nie trafiliśmy. Zmarł w 2004 r. Strajkowałam w Anglii z dziewczynami przeciwko wojnie nuklearnej.

 • Terri Wool-More Goodwin

To ja z zabawką Feliksem. Mój mężczyzna jest moim Adonisem, nadal jest piękny i ujmujący. Ale kiedy byliśmy narzeczonymi, nie nosiłam pierścionka.

 • Eileen Evans

Grałam w teatrze nie zawsze to, co chciałam. Męża poznałam, gdy grałam służącą. Babcia zajmowała się mną podczas wojny, bo rodzice byli zaangażowani politycznie. Boję się wojny, odkąd przesiedziałam bombardowanie z zabawkami w schronie.

 • Maynie Thompson

Moja pierwsza pokusa – amerykański żołnierz piechoty morskiej. Długo zastanawiałam się, czy pójść z nim do łóżka. Odpowiedzi szukałam nawet w Biblii. A poślubiłam kogoś, kto nie chciał dzieci, dlatego zostawił mnie samą z piątką. Byłam zaangażowana w walkę na rzecz pokoju na świecie.

 • Winnie Mitchel

Zainspirowała mnie działalność Maynie. Poszłam za nią, krzyczałyśmy przeciwko wojnie nuklearnej, wojnie w Wietnamie, strajkowałyśmy w Anglii.
Realizacja tematu

Nauczyciel pyta uczniów, co mogą powiedzieć o tych kobietach. Uczniowie powinni zauważyć, że każda musiała stawić czoła jakiemuś wyzwaniu: wychowywała dzieci, robiła karierę, angażowała się społecznie. Wszystkie były aktywne i pełne życia. Prowadzący pyta, co przyniosła im starość. Należy tak pokierować dyskusją, by uczniowie stwierdzili, że przyniosła ograniczenia, choroby, samotność, niepełnosprawność.


Nauczyciel przypomina uczniom Santiago – bohatera powieści „Stary człowiek i morze”. Następnie rozdaje karty pracy (patrz s. 5) i prosi o dopisanie analogicznych etapów do tanecznego wyzwania grupy seniorów. Po upływie wyznaczonego czasu nauczyciel weryfikuje odpowiedzi.
Przewidywane odpowiedzi

SANTIAGO

SENIORZY

Rodzaj aktywności

Wypływa w morze.

Przystępują do projektu.

Motywy

Chce odwrócić pech, pokonać niemoc, poczucie beznadziejności życia. Morze to coś nieprzewidywalnego, to żywioł.

Nie chcą być samotni, skupiać się na chorobach i starości. Taniec ludzi młodych to dla nich odmiana.

Walka

Z rekinami.

Z trudnościami związanymi z występem.

Rodzaj trudności

Męczy się, walcząc z rybą, traci przytomność, załamuje się psychicznie, wpada w rozpacz.

Z trudem zdobywają pieniądze na wyjazd, wizę Maynie, pokonują słabą kondycję i inne ograniczenia, stres.

Cel

Złowić rybę.

Wziąć udział w zawodach.

Sukces

Ryba daje radość, otuchę, dumę. Santiago ma uczucie spełnienia, wykonał wspaniałą pracę.

Taniec pozwala im być razem, stać się rodziną. Jest nowym przeżyciem, które podnosi na duchu.

Efekt'>Finał

Wraca na brzeg.

Wracają do Waiheke.

Efekt

Podziw ludzi, radość chłopca, którego nie zawiódł, odzyskana wiara w siebie. Santiago spełnił własne marzenie, czuje się wartościowy. Szkielet ryby stanie się pamiątką jego siły i niezłomności.Choroby i kontuzje (Maynie dostała zapalenia płuc, Rosemary złamała miednicę), wiara w siebie, wsparcie
i uznanie młodych ludzi. Większość
nadal tańczy. Zaczęli spełniać swoje marzenia: Eileen pracuje jako modelka, Kara wyruszyła w podróż.

Nauczyciel pyta, czy Billy Jordan mogłaby symbolizować postać Manolina. Rozdaje karty pracy (patrz s. 6)


i prosi uczniów o porównanie postaw obojga bohaterów.
Przewidywane odpowiedzi


MANOLIN – OPIEKUN SANTIAGO

BILLY – TRENERKA I OPIEKUNKA SENIORÓW

Przynosi Santiago ryby i gazety.

Odwiedza Maynie, kupuje lekarstwa, pomaga w pielęgnacji.

Podziwia starca, jego doświadczenie i mądrość.

Słucha swoich podopiecznych, ich życie ją inspiruje, ich opowieści dają jej siłę do działania.
Po trzęsieniu ziemi to jest pierwsza rzecz, którą robi i ma dla niej sens.

Inspiruje Santiago do łowienia, chce, żeby wypłynął, i wierzy, że wróci z rybą.

Wierzy w siłę grupy, w sukces. Codziennie mówi, że są wspaniali, chwali ich.

Spędza czas z Santiago, rozmawia z nim, potem tęsknią za sobą. Dzięki niemu Santiago nie jest samotny.

Okazuje im wiele czułości, obdarza miłymi słowami, miłością, której potrzebują na co dzień. Dzięki niej wszyscy stają się rodziną.


Podsumowanie tematu

Uczniowie formułują wnioski: młodzi potrzebują starszych, a starsi młodszych, mogą wzajemnie z siebie czerpać dobro. Manolin chciał mieć w Santiago przyjaciela i autorytet. Billy odkryła dzięki seniorom sens własnego życia, dzięki grupie stała się lepszym, spełnionym człowiekiem.


Praca domowa

Zrób wideowywiad z babcią lub dziadkiem na temat ich sukcesów życiowych oraz niezrealizowanych celów. Zatytułuj go „Marzenia wczorajsze i dzisiejsze”.KARTA PRACY NR 1
Uzupełnij tabelę.

SANTIAGO

SENIORZY

Rodzaj aktywności

Wypływa w morze.

Przystępują do projektu.

MotywyWalka

Z rekinami.

Z trudnościami związanymi z występem.

Rodzaj trudnościCel

Złowienie ryby.

Występ podczas zawodów w Las Vegas.

Smak sukcesuFinał

Wraca na brzeg.

Wracają do Waiheke.

Efekt
KARTA PRACY NR 2
Uzupełnij tabelę.


MANOLIN – OPIEKUN SANTIAGO

BILLY – TRENERKA I OPIEKUNKA SENIORÓW

Przynosi Santiago ryby i gazety.
Podziwia starca, jego doświadczenie i mądrość.
Inspiruje Santiago do łowienia, chce, żeby wypłynął, i wierzy, że wróci z rybą.
Spędza czas z Santiago, rozmawia z nim, potem tęsknią za sobą. Dzięki niemu Santiago nie jest samotny.CC BY-NC-ND: uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 3.0 Polska

Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna