Mof (multiple organ failure – niewydolność wielonarządowa) – obecny jeśli więcej niż jeden układ lub narząd nie jest w staniePobieranie 9,98 Kb.
Data07.05.2018
Rozmiar9,98 Kb.

MOF (multiple organ failure – niewydolność wielonarządowa) – obecny jeśli więcej niż jeden układ lub narząd nie jest w stanie podtrzymywać swojej funkcji.
Niewydolność układu oddechowego – konieczność wspomaganej wentylacji do podtrzymania odpowiedniej wymiany gazowej, łącznie z natlenowaniem i eliminacją dwutlenku węgla.
Niewydolność układu sercowo-naczyniowego – hipotensja, niski lub śladowy wyrzut serca lub ogólnie nieadekwatne krążenie, wymagające wsparcia farmakologicznego lub mechanicznego (lub obu).
Niewydolność nerek – niezdolność nerek do regulowania objętości, utrzymywania stężeń elektrolitów i usuwania produktów przemiany.
Niewydolność wątrobypodwyższony poziom bilirubiny, enzymów wątrobowych i schyłkowa śpiączka wątrobowa.
Niewydolność krzepnięcia – rozsiane wewnątrznaczyniowe wykrzepianie i pierwotne zaburzenia krwawienia.
Niewydolność układu pokarmowego – niezdolność do funkcjonowania i podtrzymywania żywienia poprzez podaż doustną, może mieć odzwierciedlenie w zagrażającym życiu krwawieniu, perforacji z powodu owrzodzenia ostrego lub stresowego, translokacji bakterii i upośledzonej funkcji immunologicznej.
Niewydolność układu metabolicznego i mięśniowo-szkieletowego – niezdolność do zapewnienia syntezy białek i zapobieżenia ośrodkowym zaburzeniom katabolizmu; katabolizm mięśni szkieletowych z utratą siły, problemami z wentylacją, powstawaniem odleżyn.
Niewydolność układu immunologicznego – nieoczekiwany rozwój sepsy lub trudnej do kontrolowania lub niemożliwej do wyeliminowania.
Niewydolność CSN – obniżona czujność lub śpiączka.

Stany kliniczne mogące prowadzić do rozwoju MOF


 1. ciężkie zaburzenie metaboliczne, uraz, operacja lub oba te stany naraz
 1. błędy kliniczne lub techniczne nierozpoznane właściwie na początku:
 1. infekcja, szczególnie zapalenie otrzewnej lub płuc
 1. ciężki proces zapalny, szczególnie w połączeniu z martwica tkanek, może produkować lub aktywować mediatory, które wpływają depresyjnie na krążenie i uszkadzają narządy
 1. osoba z ograniczeniami czynnościowymi w jednym lub więcej narządach przed zabiegiem operacyjnym lub urazem jest bardziej wrażliwa na rozwój MOF:

  • choroba wenookluzyjna,

  • POChP,

  • uszkodzenie wątroby,

  • stany immunosupresji związanej z przebiegiem choroby lub po przeszczepie narządu,

  • choroby serca.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna