Moduł Simikxml dokumentacja użytkownikaPobieranie 2.61 Mb.
Strona1/9
Data20.05.2018
Rozmiar2.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9MINISTERSTWO FINANSÓW

Departament Informatyki

System SIMIK 07-13


Moduł SimikXML - Dokumentacja użytkownika

Wersja 1.6

Numer wersji:

1.6

Status wersji:

Ostateczna

Akceptacja ze strony głównego użytkownika:

Pieczątka i podpis:Akceptacja ze strony Głównego Dostawcy:

Pieczątka i podpis:Data obowiązywania:

Historia modyfikacji


Data

Wersja

Opis

Autor

05.07.2007

0.9

Wersja początkowa

MAL

12.07.2007

1.0

Korekta i uzupełnienie

MAL

10.09.2007

1.01

Korekta

MAL

21.09.2007

1.1

Dodanie pkt. 8

MAL

28.09.2007

1.2

Korekta i uzupełnienie

MAL

27.11.2007

1.3

Znaczne uzupełnienie i przebudowa dokumentu

MAL

07.04.2008

1.4

Aktualizacja do wydania 1.4 aplikacji

MAL

19.05.2008

1.4.1

Weryfikacja i akceptacja uzupełnienia do aplikacji 1.4.1

MF/MRR

12.06.2008

1.5

Aktualizacja do wydania 1.5 aplikacji, dodanie pkt. 9

MAL

22.08.2008

1.5.2

Aktualizacja do wydania 1.5.2 aplikacji – rozszerzenie punktu 8. oraz uaktualnienie zrzutów ekranu

MAL

25.02.2009

1.6

Aktualizacja do wydania 1.6 aplikacji - zmiana pkt. 4

RMS


Spis treści

1 Wstęp 4

2 Skróty terminów 4

3 Logowanie do modułu SimikXML 4

4 Struktura interfejsu modułu SimikXML 5

4.1 Menu Dokumenty 7

4.2 Menu Systemy 9

4.3 Menu Słowniki KSI 13

5 Ładowanie danych do KSI 22

6 Błędy w trakcie ładowania danych 30

6.1 Przerwanie operacji ładowania przez system 30

6.2 Odrzucenie danych z pliku XML przez system 32

7 Usuwanie danych z KSI 34

8 Uprawnienia użytkownika 35

8.1 Przynależność do poziomu wdrażania 35

8.2 Uprawnienia operatora do regionu – miejsca realizacji projektu 36

9 Wersjonowanie schematów XML 37

10 Dodatki 39

10.1 Rodzaje dokumentów 39

10.2 Statusy dokumentów 39

10.3 Statusy systemów lokalnych 40

10.4 Przepływ informacji między Simik 07-13 i SimikXML 42  1. Wstęp

SimikXML to moduł systemu SIMIK 07-13, służący do importowania danych z lokalnych systemów informatycznych (LSI) do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI). SimikXML jest aplikacją webową co oznacza, że użytkownicy LSI mogą korzystać z niej przy użyciu przeglądarek internetowych. Dane z LSI do KSI przekazywane są w postaci plików w formacie XML.  1. Skróty terminów

KSI

Krajowy System Informatyczny

LSI

Lokalny System Informatyczny

SIMIK

System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce

SIMIKXML

Moduł systemu SIMIK umożliwiający importowanie danych w postaci plików XML z LSI do KSI

XML

Extensible Markup Language – uniwersalny język formalny przeznaczony do budowania struktur danych

  1. Logowanie do modułu SimikXML

Aby zalogować się do modułu SimikXML, należy podać w przeglądarce adres serwera, na którym został zainstalowany system SIMIK 07-13 oraz wskazać katalog zawierający pliki modułu SimikXML.

Adres dostępu do okna logowania powinien więc wyglądać następująco:

https://serwer_simik/simikxml


serwer_simik – adres serwera, na którym został zainstalowany system SIMIK;

simikxml – katalog zawierający pliki modułu SimikXML (standardowo jest to prodxml).
Po poprawnym wprowadzeniu adresu internetowego i zrealizowaniu połączenia w przeglądarce pojawi się okno logowania do modułu SimikXML (rys. 1).Rys. 1. Logowanie do modułu SimikXML
Na tym etapie należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknąć przycisk , co pozwoli na uzyskanie dostępu do modułu SimikXML.Pobieranie 2.61 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna