Mój skrypt w JaviePobieranie 0,61 Mb.
Data20.11.2017
Rozmiar0,61 Mb.

1. WSTĘP

Systemy komputerowe zawierają mikroprocesory, które sterują działaniem komputera. Mikroprocesor rozpoznaje tylko informacje przekazywane dwójkowo i działa na podstawie sekwencji rozkazów, nazywanych kodem maszynowym. Pisanie długich programów w kodzie maszynowym jest niezmiernie trudne, więc zamiast niego do programowania stosowane są języki wyższego poziomu. Język niskiego poziomu jest w pewnym stopniu podobny do kodu maszynowego, ale używa się w nim makro-poleceń w postaci słów kluczowych (instrukcji), zastępujących sekwencje rozkazów kodu maszynowego. Języki wyższego poziomu mają składnię opartą na języku angielskim, co powoduje, że programy są łatwe w czytaniu i modyfikacji. W większo­ści programów rzeczywiste działanie sprzętu (hardware) jest niewidoczne dla pro­gramisty. Kompilator zmienia zapis w języku wyższego poziomu na kod maszynowy. Szeroko stosowanymi językami wyższego poziomu są; C/C++, BASIC, COBOL, FORTRAN i Pascal, natomiast przykładem języka niskiego poziomu jest np. Assembler procesora 80486.

Java jest językiem wyższego poziomu, który został specjalnie opracowany do opisywania stron WWW i jest dobrze dostosowany do tworzenia aplikacji sieciowych. Jest oparty na języku C++ (ale prostszy i łatwiejszy od niego) i początkowo był rozwijany przez firmę Sun Microsystem. Obecnie większość przeglądarek stron WWW nowszej wersji współpracuje z Javą i ma interfejsy do tego języka. Oto kilka głównych cech języka Java:

  • Programy w języku Java mogą być uruchamiane autonomicznie lub przez przeglądarki Web, wtedy zwane są apletami.

  • Java jest językiem „przenośnym" i applety mogą być uruchamiane na komputerach z dowolnym typem mikroprocesora (jak na przykład na komputerach PC z procesorami Intel 80486 czy Pentium lub na komputerach z procesorami Motorola).

  • Applety Javy są niezależne od zastosowanego sprzętu (hardware'u) i systemu operacyjnego. Na przykład sam program nie musi mieć bezpośredniego interfejsu do takich urządzeń komputerowych jak karta video lub myszka. Typowe języki wyższego poziomu, takie jak C/C++ i Pascal, dają po kompilacji kod maszynowy (wynikowy) zależny od sprzętu przeznaczenia, który z tego powodu może być wykonywany tylko na komputerze określonego typu i przy określonym systemie operacyjnym.

Programy C/C++, Pascal
K ompilator C/C++, Pascal

Kod maszynowy

dla określonego

procesoraProgram Java
K ompilator Java

Wirtualny kod maszynowy

Dokument HTML/JavaScript
Interpretowany przez przeglądarkę

Przeglądarka


Rys. 1.1 Różnice między językami C++, Java i JavaScript

  • Przy konfiguracji klient/serwer Java pozwala na taką współpracę, w której aplety mogą być uruchamiane na odległym komputerze (serwerze), który w ten sposób odciążą lokalny komputer (zwykle komputery odległe są wielozadaniowymi komputerami o dużej mocy obliczeniowej i zaawansowanej technologicznie architekturze).

  • Kompilator języka Java tworzy autonomiczne programy lub applety. Wiele przeglądarek nowszych wersji ma zintegrowany kompilator języka Java.

  • Na rysunku 1.1 pokazano główne różnice funkcjonalne między językami wyższego poziomu oraz apletami w języku Java i dokumentami w języku JavaScript (nazywanymi skryptami), w których stosuje się ten język w opisie stron WWW. Dokument JavaScript jest interpretowany przez przeglądarkę, podczas gdy aplet jest kompilowany do virtualnego kodu maszynowego, który może być wykonywany w dowolnym systemie komputerowym. Języki wyższego poziomu dają natomiast kod maszynowy zorientowany sprzętowo (program musi być kompilowany na komputer określonego typu i na określony system operacyjny).

  • Za pomocą typowego programu w C++ można uzyskać dostęp do twardego dysku. Byłoby to ryzykowne w Internecie, gdyż jakiś zamówiony włamywacz (hacker) lub nowicjusz mogliby spowodować zniszczenie zbiorów na dysku serwera internetowego. Aby temu zapobiec w Javie nie zastosowano żadnych mechanizmów obsługi zbiorów wejścia/wyjścia. Java umożliwia odczytywanie z serwera plików w standardowych formatach (takich jak GIF, JPG), ale nie pozwala na zapisywanie jakichkolwiek zmian na dysku servera internetowego. Pakiet programów narzędziowych do pisania programów w Javie (Java Developers Kit) jest dostępny bezpłatnie w Internecie pod adresem: http: //java. sun. com.

  • Niżej podano przykład dokumentu HTML z wyróżnionym fragmentem w języku JavaScript, a na rysunku 10.2 pokazano efekt tego opisu wyświetlony przez przeglądarkę.


R
ys. 10.2 Widok strony opisanej w dokumencie JavaScript 1

Skrypt 1.1
Mój skrypt w JaviePodaj imię
onClick= "ConfirmExit()">Podaj liczbę©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna