Misja Szpitala Powiatowego to fachowa opieka medyczna I poczucie bezpieczeństwaPobieranie 15.93 Kb.
Data19.12.2017
Rozmiar15.93 Kb.

Załącznik nr 4 do protokołu Nr VIII / 07

z dnia 29. marca 2007 roku.

L. dz. Sz. P nr 946/07 Zawiercie, dnia 07.03.2007r.

Biuro Rady Powiatu

ul. Sienkiewicza 34

42-400 Zawiercie

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.02.2007r. o numerze BR.AG.0041/1/07


dot. informacji na temat dostępności usług medycznych w naszym Szpitalu ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w celu stworzenia placówki przyjaznej pacjentowi, Dyrekcja Szpitala Powiatowego przesyła materiały na sesję Rady Powiatu, która jest planowana na dzień 29.03.2007r.
Szpital Powiatowy w Zawierciu od roku 2004 prowadził systematyczne porządkowanie organizacji wewnętrznej z uwzględnieniem poprawy jakości usług medycznych świadczonych pacjentom, w celu uzyskania certyfikatu Jakości ISO 9001:2000. Dwuletnie działania zostały uwieńczone w czerwcu 2006r. nadaniem Szpitalowi Certyfikat Jakości według Międzynarodowych Norm ISO 9001-2000.

Misją Szpitala Powiatowego jest fachowa opieka medyczna i poczucie bezpieczeństwa dla pacjentów.

Jest ona realizowana poprzez całodobową pełnoprofilową diagnostykę i terapię w ramach lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pacjentów, systematyczną poprawą warunków pracy oraz doskonaleniem umiejętności personelu.

W powiązaniu z ustaloną misją Szpitala wytyczone zostały następujące cele strategiczne:


 1. Nowoczesne i efektywne zarządzanie jednostką,

 2. Ustawiczne podnoszenie jakości świadczeń medycznych,

 3. Rozbudowanie systemów informacyjnych,

 4. Szkolenie personelu,

 5. Tworzenie wizerunku Szpitala przyjaznego pacjentowi.

Szpital udziela specjalistycznych świadczeń medycznych w 15 oddziałach, w których łącznie dysponuje 434 łóżkami. Szpital ma charakter ostry. W 12-stu oddziałach pełnione są dyżury całodobowe. Są to oddziały:

 • anestezjologii i intensywnej terapii

 • chirurgii ogólnej

 • chirurgii urazowo-ortopedycznej

 • neurologii

 • ginekologiczno-położniczy

 • dziecięcy

 • noworodkowy

 • okulistyki

 • chorób zakaźnych

 • trzy oddziały chorób wewnętrznych.

Z trzech oddziałów chorób wewnętrznych „na ostro” dyżuruje naprzemiennie jeden oddział, zabezpieczany przez lekarza dyżurnego, który dodatkowo w godzinach 14.35-22.00 ma
do pomocy lekarza dyżurnego w Izbie Przyjęć, zaopatrującego chorych ambulatoryjnie
i kierującego do leczenia w oddziałach. W tym czasie dla dwóch pozostałych oddziałów chorób wewnętrznych dyżuruje jeden lekarz internista.

W oddziale otolaryngologicznym stacjonarny dyżur lekarski jest pełniony w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy. W pozostałe dni robocze w godzinach 14.35-7.00 lekarz otolaryngolog pełni dyżur pod telefonem.

Przy szpitalu funkcjonuje 13 poradni specjalistycznych:


 • alergologiczna,

 • gastroenterologiczna,

 • neurologiczna,

 • chorób sutka,

 • ginekologiczno-położnicza,

 • patologii ciąży,

 • chorób zakaźnych,

 • onkologicznej

 • zaburzeń i wad rozwojowych dzieci,

 • chirurgii ogólnej,

 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,

 • opieki paliatywnej,

 • chirurgii stomatologicznej.

Szpital świadczy również usługi ponadstandardowe:

 • prowadzi szkołę rodzenia i porodówka rodzinna - system "rooming- in" - zapewniający stały kontakt matki z dzieckiem,

 • w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej prowadzone są zabiegi wszczepiania endoprotez,

 • w oddziałach chorób wewnętrznych prowadzone jest leczenie chemioterapeutyczne,

 • w oddziale okulistyki od 2005r. wykonywane są nowe zabiegi: operacje zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej metodą fakoemulsyfikacji, operacje: przeciwjaskrowe, odwarstwionej siatkówki, zeza, niedrożności dróg łzowych, operacje plastyczne aparatu ochronnego oka, operacyjne leczenie rogówki-naszycie owodni.

 • W oddziale neurologicznym prowadzone jest leczenie udarów mózgu, a oddział aktywnie uczestniczy w Programie Leczenia chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD 2006-2008, w ramach którego zakupywany jest sprzęt niezbędny do zorganizowania 16-łóżkowego pododdziału udarowego ze wczesną rehabilitacją pacjentów po udarach.

 • Pracownia mammograficzna realizuje już 7 rok Program Badań Przesiewowych w Kierunku Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

W celu poprawy warunków pobytu pacjentów oraz warunków pracy personelu w ostatnim czasie w Szpitalu zostały przeprowadzone remonty oddziałów: Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Okulistycznego. Wykonany został remont dachu pawilonu B szpitala i wyburzono kominy po starej kotłowni ( dotacja ze Starostwa Powiatowego). Aktualnie została zakończona inwestycja współfinansowana ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Systemu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- remont bloku operacyjnego. Wartość końcowa projektu 3.052.355,14 zł.

W ramach stałego monitorowania jakości świadczonych usług i dostosowywania ich do wymagań pacjentów we wszystkich oddziałach Szpitala od października 2004r. zostały wprowadzone ankiety satysfakcji pacjenta, a od lutego 2006r. rozszerzono zakres ankietowania o poradnie przyszpitalne i Izbę Przyjęć. Przeprowadzanie ankiet satysfakcji pacjenta stanowi ważny element Systemu Zarządzania Jakością według Międzynarodowych Norm ISO 9001:2000.

Na poprawę jakości świadczonych usług duży wpływ mają kwalifikację personelu udzielającego świadczeń. Personel Szpitala systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Szpital jest również ważnym ogniwem w zakresie kształcenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji lekarskich w oddziałach : Chorób Wewnętrznych, Neurologii, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Obserwacyjno-Zakaźnym, Dziecięcym. Ponadto Szpital znajduje się na liście Marszałka Województwa Śląskiego jednostek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy oraz pielęgniarek i położnych.


Szpital stara się minimalizować wszelkie niedogodności pacjentom poprzez :

 • kontrolę pracy oddziałów i Izby Przyjęć,

 • analizę skarg składanych w skrzynkach skarg i wniosków umieszczonych w holu głównym oraz w Izbie Przyjęć.

 • Poprzez prowadzenie ankiet satysfakcji pacjenta.
Pobieranie 15.93 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna