Ministerstwo Rozwoju Regulamin konkursuPobieranie 284,43 Kb.
Strona1/3
Data10.02.2020
Rozmiar284,43 Kb.
  1   2   3

Ministerstwo Rozwoju

Regulamin konkursu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

priorytetowa II

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/17

na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania

Zatwierdził:

Dominika Tadla

Zastępca Dyrektora Departamentu EFS

Ministerstwo Rozwoju

1 marca 2017 r.

WYKAZ SKRÓTÓW 4

SŁOWNIK POJĘĆ 5

a) Regulamin konkursu 6

b) Podstawy prawne 6

c) Cel i przedmiot konkursu 6

d) Podstawowe informacje na temat konkursu 7

e) Kwota przeznaczona na konkurs 9

II.SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 9

1 Formularz wniosku o dofinansowanie i dodatkowe dokumenty 9

b) Termin i forma złożenia wniosku o dofinansowanie 10

c) Procedura uzupełniania lub poprawiania złożonego wniosku o dofinansowanie 10

III.PODSTAWOWE WYMAGANIA KONKURSOWE 12

1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 12

b) Wymagania dotyczące partnerstwa 12

c) Wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania 14

d) Wymagania dotyczące potencjału finansowego 14

IV.PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA 15

1 Zaplanowanie i rozliczanie wydatków w projekcie 15

b) Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 15

c) Płatności 16

V.WYBÓR PROJEKTÓW 16

1 Komisja Oceny Projektów 16

b) Ocena formalna 17

2.1 Procedura oceny formalnej 17

2.2 Kryteria formalne 18

2.3 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej 21

c) Ocena merytoryczna 22

3.1 Procedura oceny merytorycznej 22

3.2 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 23

3.3 Kryteria horyzontalne 27

3.4 Ogólne kryteria merytoryczne 28

3.5 Negocjacje 32

3.6 Zakończenie oceny merytorycznej 32

VI.PROCEDURA ODWOŁAWCZA 33

1 Informacje ogólne 33

b) Sposób złożenia i zakres protestu 34

c) Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia 34

d) Rozpatrzenie protestu 35

e) Skarga do sądu administracyjnego 35

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 37VIII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 37

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna