Ministerstwo obrony narodowejPobieranie 1,96 Mb.
Strona1/14
Data07.11.2017
Rozmiar1,96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ


ZATWIERDZAM


Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej


Maciej JANKOWSKI


RAMOWY PLAN

obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń

w 2015 roku

z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa resortu obrony narodowej oraz wojskowej asysty honorowejDYREKTOR

Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
płk Jerzy GUTOWSKI

W A R S Z A W A 2015

SPIS TREŚCI


 1. Uroczystości centralne organizowane z okazji świąt i rocznic historycznych wydarzeń ………….…….……… str. 4
 2. Uroczystości o charakterze regionalnym i lokalnym organizowane z okazji rocznic historycznych wydarzeń … str. 17

 3. Uroczystości organizowane z okazji świąt wojskowych ………………….………………….……….……….….... . str. 55


 4. Uroczystości organizowane na terytorium Polski przez placówki dyplomatyczne i ataszaty wojskowe placówek dyplomatycznych akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej .......…………..……………..…….… str. 141
 5. Uroczystości organizowane poza granicami państwa przez polskie placówki dyplomatyczne, Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe, Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe i polskie zespoły łącznikowe …….… str. 143

 1. Uroczystości organizowane poza granicami państwa przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych .……………………………....………………………………………………………….…. str. 148
 1. Uroczystości organizowane poza granicami państwa przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ….…. str. 151

Wykaz skrótów ……………………………………………………………………………..………………………..…..….….. str. 152
Ramowy plan obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń jest zbiorem przedsięwzięć organizowanych w Polsce i poza jej granicami w 2015 roku1.

Zgodnie z „Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, który został wprowadzony do realizacji Decyzją Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r., przedsięwzięcia wymienione w ramowym planie zostały zgłoszone przez centralne instytucje państwowe i wojskowe, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej, duszpasterstwa wojskowe, władze administracyjne i samorządowe regionów oraz jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i innych partnerów społecznych2.

Ramowy plan jest dostosowany do nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Został on przygotowany w celu koordynacji na szczeblu centralnym zgłoszonych przedsięwzięć, zaplanowania udziału w nich odpowiedniej wojskowej asysty honorowej oraz – w zależności od rangi uroczystości – udziału przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej i resortu obrony narodowej.

Ramowy plan został podzielony na siedem części w zależności od charakteru uroczystości (centralne, regionalne, święta wojskowe) oraz od rodzaju organizatora (instytucje centralne, rodzaje sił zbrojnych, placówki dyplomatyczne i ataszaty wojskowe placówek dyplomatycznych akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, polskie placówki dyplomatyczne, Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe, Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe i polskie zespoły łącznikowe, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa).

Uroczystości organizowane w kraju będą wykorzystane przez jej organizatorów do promocji profesjonalnej armii oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych i służby przygotowawczej, a przedsięwzięcia organizowane za granicą – do promocji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.


 1. UROCZYSTOŚCI CENTRALNE ORGANIZOWANE Z OKAZJI ŚWIĄT I ROCZNIC HISTORYCZNYCH WYDARZEŃ
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin,

miejsce

Główny

wykonawca

Uczestnicy


Uwagi

Współwykonawca

Zakres przedsięwzięcia73. rocznica utworzenia Armii Krajowej

14.02.

Warszawa


ROPWiM,

Światowy Związek Żołnierzy AK

DWiPO, DGW, KG ŻW,Msza Święta w Katedrze Polowej WP, uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie połączona ze składaniem wieńców i wiązanek na jego płycie.

W garnizonach uroczystości według odrębnego planu
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1.03. Warszawa


UdSKiOR

DWiPO, DGW,


KG ŻW

 • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani, młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Msza Święta w Katedrze Polowej WP, uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie połączona ze składaniem wieńców i wiązanek na jego płycie.

W garnizonach uroczystości według odrębnego planu
16. rocznica przystąpienia Polski do NATO

12.03.

WarszawaKancelaria Prezydenta RP, MON

DWiPO, DGW, DG RSZ, DO RSZ, KG ŻW, RZA WP • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele korpusu dyplomatycznego

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • wojskowa asysta honorowa

Uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie połączona ze składaniem wieńców i wiązanek na jego płycie.

W garnizonach uroczystości według odrębnego planu
5. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem samolotu TU-154

10.04.

Warszawa


MON

DWiPO, DG RSZ, KG ŻW, DGW • Prezydent RP

 • Przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • wojskowa asysta honorowa

Złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed pomnikiem ofiar katastrofy znajdującym się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

W garnizonach uroczystości według odrębnego planu
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13.04. Warszawa

ROPWiM

DWiPO, DGW, KG ŻW • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Msza Święta w Katedrze Polowej WP, Uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza
w Warszawie połączona ze składaniem wieńców i wiązanek na jego płycie.

W garnizonach uroczystości według odrębnego planu72. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim

19.04.

Warszawa


ROPWiM,

Władze administracyjne i samorządowe m. st. Warszawy

DWiPO, DGW • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Apel Pamięci połączony ze złożeniem wieńców i wiązanek przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

Według odrębnego scenariuszaDzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2.05. Warszawa

Kancelaria Prezydenta RP, MON

DWiPO, DGW, DG RSZ, KG ŻW, • Prezydent RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Uroczystość na Placu Zamkowym w Warszawie i na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, wręczenie flag państwowych m.in. dowódcom jednostek (instytucji) wojskowych.

W garnizonach, jednostkach i instytucjach wojskowych uroczystości według odrębnego planu
Święto Narodowe Trzeciego Maja

3.05. Warszawa

Kancelaria Prezydenta RP, MON

DWiPO, DGW, DG RSZ, KG ŻW, • Prezydent RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Msza Święta w Archikatedrze św. Jana, uroczystość na Placu Zamkowym w Warszawie oraz uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie połączona ze składaniem wieńców i wiązanek na jego płycie.

W garnizonach, jednostkach i instytucjach wojskowych uroczystości według odrębnego planu

70. rocznica kapitulacji hitlerowskich Niemiec

8.05.

Warszawa


UdSKiOR

DWiPO, DGW • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Msza Święta w Katedrze Polowej WP, uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza
w Warszawie połączona ze składaniem wieńców i wiązanek
na jego płycie.

W garnizonach uroczystości według odrębnego planu
Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa29.05.

BydgoszczDWiPO
DG RSZ, DO RSZ, KG ŻW, DGW, DSS

Organizacje skupiające weteranów misji wojskowych poza granicami państwa • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Uroczysty Apel połączony ze złożeniem wieńców i wiązanek na grobach żołnierzy poległych podczas służby w misjach wojskowych poza granicami państwa.

W garnizonach uroczystości według odrębnego planu
Dzień Wolności i Praw Obywatelskich


4.06.

WarszawaKancelaria Prezydenta RP, Kancelarie Sejmu i Senatu RP

DWiPO, DG RSZ, DO RSZ, KG ŻW • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu oraz organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Uroczyste Apele połączone ze złożeniem wieńców i wiązanek w miejscach pamięci narodowej.

Według odrębnego scenariusza
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

14.06

Warszawa


UdSKiOR,

KRŚbWHWiOK

DWiPO, DGW

 • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Apel Pamięci połączony ze składaniem wieńców i wiązanek przed Pomnikiem Ofiar Obozów Koncentracyjnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Według odrębnego scenariusza
Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956

28.06.

Poznań


Władze administracyjne i samorządowe Poznania


DWiPO, DG RSZ

 • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Apel Pamięci połączony ze składaniem wieńców i wiązanek przed Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 w Poznaniu.

Według odrębnego scenariusza
605. rocznica bitwy pod Grunwaldem

15.07.

Grunwald


Władze administracyjne i samorządowe Gminy Grunwald, ZHP
DWiPO, DG RSZ

 • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Apel Pamięci połączony ze złożeniem wieńców i wiązanek w miejscu bitwy.

Według odrębnego scenariuszaNarodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

31.07.

Warszawa


Władze administracyjne i samorządowe m. st. Warszawy

Związek Powstańców Warszawskich,

ŚZŻAK

DWiPO, DGW, RZA WP • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Msza Święta w Katedrze Polowej WP oraz Apel Pamięci przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego, składanie wieńców i wiązanek na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz w innych miejscach pamięci narodowej.


W garnizonach uroczystości według odrębnego planu
95. rocznica Bitwy Warszawskiej

14.08.

WarszawaMON

DWiPO, DGW, DG RSZ, KG ŻW, • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Apel Poległych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach połączony z zapaleniem zniczy na grobach żołnierskich oraz złożeniem wieńców i wiązanek przed pomnikiem poświęconym żołnierzom poległym w 1920 r.

W garnizonach uroczystości według odrębnego planu
95. rocznica Bitwy Warszawskiej

14.08.

OssówROPWiM
Władze administracyjne i samorządowe Wołomina

DWiPO, DG RSZ • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Msza Polowa oraz Apel Pamięci w miejscu bitwy połączony ze składaniem wieńców i wiązanek przed krzyżem upamiętniającym miejsce śmierci ks. mjr Ignacego Skorupki.

Według odrębnego scenariusza
95. rocznica Bitwy Warszawskiej

15.08.

RadzyminROPWiM
Władze administracyjne i samorządowe Radzymina

DWiPO, DGW • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Msza Polowa oraz Apel Pamięci na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 r. w Radzyminie połączony ze składaniem wieńców i wiązanek na grobach poległych żołnierzy.

Według odrębnego scenariuszaŚwięto Wojska Polskiego

15.08.
Warszawa

MON,

Kancelaria Prezydenta RP

DWiPO, DGW, DG RSZ, DO RSZ, KG ŻW, RZA WP • Prezydent RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele korpusu dyplomatycznego

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Msza Święta w Katedrze Polowej WP, Apel Pamięci oraz uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie połączona ze składaniem wieńców i wiązanek na jego płycie.

W garnizonach, jednostkach i instytucjach wojskowych uroczystości według odrębnego planu
W Sztabie Generalnym WP obchody święta w dniu 14 sierpnia.Dzień Solidarności i Wolności

31.08. Gdańsk

Władze administracyjne i samorządowe Gdańska

DWiPO, DG RSZ • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Apel Pamięci połączony ze składaniem wieńców i wiązanek przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku.

W garnizonach uroczystości według odrębnego planu
Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

1.09. Warszawa

UdSKiOR,

DWiPO, DGW, KG ŻW • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani,

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie połączona ze składaniem wieńców i wiązanek na jego płycie.


W garnizonach uroczystości według odrębnego planu
76. rocznica agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę


1.09.

Westerplatte Wieluń, WarszawaROPWiM

DWiPO, DGW, DG RSZ, KG ŻW • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Msza Święta w Katedrze Polowej WP, Apele Pamięci połączone ze złożeniem wieńców i wiązanek w miejscach pamięci narodowej.

W garnizonach uroczystości według odrębnego planu
76. rocznica agresji ZSRR na Polskę

Dzień Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej

17.09.

Warszawa


ROPWiM,

Władze administracyjne i samorządowe m. st. Warszawy,

ŚZŻAK

DWiPO, DGW, DG RSZ, KG ŻW • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Msza Święta w Katedrze Polowej WP, Apel Pamięci połączony ze złożeniem wieńców i wiązanek przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

W garnizonach uroczystości według odrębnego planu
Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

27.09. Warszawa

Władze administracyjne i samorządowe m. st. Warszawy

DWiPO, DGW, KG ŻW, • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Msza Święta w Katedrze Polowej WP, Apel Pamięci połączony ze złożeniem wieńców i wiązanek przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

W garnizonach uroczystości według odrębnego planu
Dzień Papieża Jana Pawła II

16.10. Warszawa

Ordynariat Polowy WP

DWiPO, DGW, RZA WP • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • Nuncjusz Apostolski w Polsce

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • wojskowa asysta honorowa

Msza Święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

W garnizonach uroczystości według odrębnego planu
Narodowe Święto Niepodległości

11.11.

WarszawaKancelaria Prezydenta RP, MON

DWiPO, DGW, DG RSZ, KG ŻW, WCEO, RZA WP • Prezydent RP

 • przedstawiciele Parlamentu RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele korpusu dyplomatycznego

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani, młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Msza Święta w Katedrze Polowej WP, Apel Pamięci oraz uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie połączona ze składaniem wieńców i wiązanek na jego płycie.

W garnizonach, jednostkach i instytucjach wojskowych uroczystości według odrębnego planu
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

13.12.

Władze administracyjne i samorządowe
DWiPO, DGW, DG RSZ, KG ŻW,

 • przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

 • przedstawiciele najwyższych władz państwowych

 • przedstawiciele kierownictwa MON, kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP

 • przedstawiciele Ordynariatów Wojskowych

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • kombatanci i weterani misji wojskowych

 • młodzież szkolna, harcerze

 • wojskowa asysta honorowa

Uroczyste Apele połączone ze złożeniem wieńców i wiązanek w miejscach pamięci narodowej.

Według odrębnego scenariusza
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna