Ministerstwo GospodarkiPobieranie 1.19 Mb.
Strona1/16
Data13.03.2018
Rozmiar1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

SIEG_ver _0.17 14_05_2012

Ministerstwo Gospodarki

Warszawa, 2012 r.

Spis treści


Ministerstwo Gospodarki 0

Wprowadzenie 2

Executive summary 3

W kierunku innowacyjnej gospodarki 9

Trendy rozwojowe i tło społeczno-gospodarcze 12

Główne wnioski z diagnozy 19

Analiza SWOT 30

Wizja, Cel Główny i zasady horyzontalne 34

Wizja 34

Cel główny 34

Zasady horyzontalne 35

Cele operacyjne, kierunki działań, działania 37

Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki 37

Cel 2: Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy 52

Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców 75

Cel 4: Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki 81

System wdrażania 88

System sprawozdawczości,i monitorowania i Ewaluacji 93

Finansowanie 96

Miejsce Strategii… wśród innych dokumentów ramowych krajowych i unijnych 101

Bibliografia 105

Wykaz używanych skrótów 109


Pobieranie 1.19 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu