Miejsko-gminny plan zarządzania kryzysowegoPobieranie 2,29 Mb.
Strona1/3
Data24.02.2018
Rozmiar2,29 Mb.
  1   2   3

SPIS TREŚCI


Lp.

TREŚĆ ROZDZIAŁU

Strona


Wstęp

4
I. PLAN GŁÓWNY

Charakterystyka zagrożeń i ocena ryzyka ich wystąpienia oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń.

8


Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa.

30


Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych

47
II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
1.

Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń

57
2.

Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej.

60
3.

Procedury reagowania kryzysowego określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych

65
4.

Współdziałanie między uczestnikami zarządzania kryzysowego

112
III. ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO1

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

115
2

Organizacja łączności

127
3

Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania.

127
4

Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

129
5

Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

132
6

Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej

132
7

Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru

135
8

Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych
w planie zarządzania kryzysowego

135
9

Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód

136
10

Tryb aktualizacji planu zarządzania kryzysowego

136
11

Objaśnienia do stosowanych skrótów w opracowaniu

139
WSTĘP
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.1166) został opracowany Miejsko - Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego,
w skład którego weszły następujące elementy:
I Plan główny zawierający:


 1. charakterystykę zagrożeń i ocenę ryzyka ich wystąpienia oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń,

 2. zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa,

 3. zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych;


II Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym:


 1. zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,

 2. tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej,

 3. procedury reagowania kryzysowego określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych,

 4. współdziałanie między uczestnikami zarządzania kryzysowego.


III Załączniki funkcjonalne planu głównego określające:


 1. procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

 2. organizację łączności,

 3. organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,

 4. zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń,

 5. organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych,

 6. organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej,

 7. organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru,

 8. wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego,

 9. zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód,

 10. tryb aktualizacji planu zarządzania kryzysowego

Celem planowania cywilnego jest przygotowanie administracji publicznej do działań polegających na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz usuwania jej skutków. Jednym z zadań z zakresu planowania cywilnego jest przygotowanie planów zarządzania kryzysowego. Plan Zarządzania Kryzysowego formułuje zadania i zakresy odpowiedzialności osób funkcyjnych podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i likwidacją skutków zdarzeń powodujących sytuacje kryzysowe z uwzględnieniem faz zarządzania kryzysowego; zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. Ponadto plan określa udział w sytuacjach kryzysowych wielu podmiotów, które na co dzień realizują zadania na rzecz ochrony ludności. Istnieje, więc konieczność jego uzgadniania z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie ich dotyczącym, planowanych do wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć określonych w planie. Podlegał on będzie aktualizacji przynajmniej raz na dwa lata.  1. : files -> fck
   fck -> Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Limanowej w związku ze zbliżającym się okresem świąt Bożego Narodzenia a tym samym zakupów prezentów, przypomina
   fck -> Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łabowa
   fck -> Procedura ostrzegania I alarmowania przed zagrożeniami z powietrza
   fck -> Liczba mieszkańców wsi Rozstępniewo w ostatnich latach przedstawia się następująco
   fck -> ProtokóŁ xii/16 z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbytej w dniu 18 maja 2016 r o godz. 13: 00
   fck -> Poznając historię monet warto zadać sobie pytanie skąd wzięła się nazwa grosz, która w słownictwie pieniężnym polskim przetrwała do dnia dzisiejszego jako oznaczenie jednostki monety zdawkowej
   fck -> Liczba mieszkańców wsi Niemarzyn w ostatnich latach przedstawia się następująco
   fck -> Konkursu recytatorskiego


  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna