Miasto, 15 maja 2008 rPobieranie 29,53 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar29,53 Kb.

Warszawa, lipca 2015 r.


Podsekretarz Stanu

Marceli Niezgoda


DWT.I.8610.3.1.2015.2.MMR.15

NK

Pan Piotr Gryska

Wiceprezes

Rządowe Centrum Legislacji
w nawiązaniu do pisma znak RCL.DPŚiI.555.82/2015 z dnia 10 lipca br. dotyczącego uwag
do projektu
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020 (dalej: rozporządzenie) uprzejmie informuję, że po dogłębnej analizie z projektu rozporządzenia usunięto definicję „partnera” uwzględniając zgłoszone przez Państwa uwagi.

W załączeniu przesyłam skorygowany projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.Powstaje zatem wątpliwość czy partnerzy projektu są również beneficjentami pomocy publicznej
w kontekście powyższych regulacji oraz obowiązującego schematu przekazywania dofinansowania przez instytucję zarządzającą bezpośrednio beneficjentowi wiodącemu transferującemu następnie środki partnerom projektu. W przypadku założenia, że wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu, na podstawie umowy partnerskiej, są beneficjentami pomocy publicznej, definicja partnera może zostać pominięta w projekcie rozporządzenia. Jednocześnie instytucja zarządzająca


Załączniki: 1


  1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020 (projekt z dnia 15 lipca 2015 r.) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna