Miasta MławaPobieranie 245,79 Kb.
Strona1/5
Data25.02.2019
Rozmiar245,79 Kb.
  1   2   3   4   5

NOWE WIEŚCI

DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Newsletter pozarządowy


z dnia 9 lipca 2018 r.
Ostatni dzień na złożenie sprawozdania finansowego NGO do Urzędu Skarbowego

10 lipca to ostateczny termin przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego. Organizacje pozarządowe, które w wymaganym terminie nie złożą sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, mogą zostać ukarane grzywną za wykroczenie skarbowe.

Ściśle rzecz biorąc organizacje mają 10 dni – od daty zatwierdzenia sprawozdania – na przesłanie sprawozdania finansowego do swojego urzędu skarbowego.

Obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia, a następnie złożenia sprawozdania finansowego do odpowiedniego urzędu – w tym do urzędu skarbowego – dotyczy wszystkich stowarzyszeń i fundacji. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie organizacje pozarządowe prowadzące uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Które NGO mają czas na złożenie sprawozdania do 10 lipca

Jeśli sprawozdanie finansowe było zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca (licząc sześć miesięcy od dnia bilansowego – 31 grudnia), to termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego mija właśnie 10 lipca.

Które NGO musiały złożyć sprawozdanie wcześniej niż 10 lipca

Jeśli zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez władze organizacji nastąpiło przed końcem czerwca, wówczas termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego już upłynął – po 10 dniach od dnia zatwierdzenia.

Wszystko, co wiemy o sprawozdaniach finansowych organizacji pozarządowych w 2018 r.

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej. Czytaj ze zrozumieniem!Rok obrotowy inny niż kalendarzowy i sprawozdanie w innym terminie

Podane wyżej daty – 30 czerwca i 10 lipca – dotyczą organizacji pozarządowych, które mają rok obrotowy taki sam jak rok kalendarzowy (tak jest w przypadku większości NGO-sów). Organizacja może wybrać rok obrotowy inny niż kalendarzowy (i wtedy daty dotyczące obowiązków sprawozdawczych się przesuwają), musi jednak zapisać to w statucie. O przypadkach, kiedy rok obrotowy nie jest typowy, czytaj też w wiadomości: Czy muszę składać sprawozdanie finansowe w 2018?Uwaga!

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy przepis zaostrzający kary wobec nieskładających sprawozdań: „Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”. Taki zapis zawiera nowy artykuł o numerze 80b, który znalazł się w Kodeksie karnym skarbowym (KKS). W przepisie nie wskazano bezpośrednio wysokości grzywny, co oznacza, że dotyczą jej zasady opisane w art. 48 KKS (kary zmieniają się co rok w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia – najniższa wynosi w 2018 r. 210 zł).


Sprawozdania organizacji pozarządowych. Co robimy z WYNIKIEM?

Organizacje pozarządowe mają nowy wzór sprawozdania finansowego. Korzystają z niego rozliczając rok 2017. Nie wszystkie elementy i zasady stosowane przy nowym wzorze będą zgodne


z przyzwyczajeniami NGO.

Organizacje pozarządowe sprawozdając się za rok 2017 po raz pierwszy zastosują nowy wzór sprawozdania finansowego - wzór dla organizacji pozarządowych - http://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-organizacji-pozarzadowej-zalacznik-6. Wraz z wprowadzeniem tego wzoru w NGO likwidowane jest specyficzne traktowanie wyniku (zysku lub straty) jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dlaczego coś co było kierowane do „jednostek mikro” jest ważne dla sprawozdań organizacji pozarządowych? Ponieważ organizacje pozarządowe jeszcze do niedawna mogły sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie ze wzorem sprawozdania dla jednostek mikro (wzór wg załącznika
4 do ustawy o rachunkowości) - i stosowały zasadę przenoszenia zysku.

NOWA ZASADA: Wyniku 2016 roku nie dodajemy do przychodów albo kosztów 2017

Przy sporządzaniu sprawozdań za rok 2017 (z wykorzystaniem nowego wzoru sprawozdania dla NGO – wzoru z załącznika 6 ustawy o rachunkowości) nie obowiązuje już zasada przenoszenia zysku na przychody roku następnego, a strata nie stanowi już kosztów roku następnego.

Jeśli organizacja po zakończeniu 2016 roku, nie zdecydowała o przeniesieniu nadwyżki przychodów nad kosztami na fundusz statutowy czy inne fundusze bądź rezerwy, to pozostaje on zyskiem i tak jest prezentowany w bilansie w latach następnych. Analogicznie jeśli organizacja nadwyżkę kosztów nad przychodami nie sfinansowała z funduszu statutowego innych funduszy lub rezerw to stanowi ona


bilansie stratę.  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna