Mgr Anna RadwańskaPobieranie 114,44 Kb.
Data08.05.2018
Rozmiar114,44 Kb.

Dr Anna Radwańska

Katedra Fizjoterapii

Wydział Rehabilitacji Ruchowej

AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie


PROCEDURY STOSOWANE W FIZJOTERAPII PACJENTÓW
Z CHOROBAMI NERWOWO-MIĘŚNIOWYMI
OPRACOWANE NA POTRZEBY TOWARZYSTWA ZWALCZANIA CHORÓB MIĘŚNI

Choroby nerwowo-mięśniowe definiuje się jako „stany patologiczne, w których zachodzi uszkodzenie strukturalne lub czynnościowe elementów składających się na jednostkę motoryczną” [1].

W efekcie takiego uszkodzenia powstają zmiany w postaci osłabienia siły mięśni z zanikiem, wiotkością, osłabieniem lub zniesieniem odruchów. U chorych pojawiają się liczne przykurcze mięśniowe, zmienia się postawa i chód prowadząc do znacznego lub pełnego ograniczenia funkcji ruchowych. W miarę postępu choroby pacjenci stają się coraz słabsi. W najpoważniejszych postaciach, chorzy nie mogą chodzić, muszą poruszać się na wózku inwalidzkim, a nawet ciągle przebywać w łóżku. Nie są w stanie samodzielnie wykonać najprostszych czynności codziennych.

Szczególnie niebezpiecznym skutkiem niektórych chorób nerwowo-mięśniowych, np. dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a lub wczesnych postaci rdzeniowego zaniku mięśni jest ryzyko pojawienia się niewydolności oddechowej, zazwyczaj rozwijającej się podstępnie i ujawniającej się już w zaawansowanym stadium.

Często towarzysząca tym chorobom, szybko postępująca skolioza pogłębia patologię oddychania wskutek ograniczeń funkcjonalnych i wtórnych zmian zachodzących w okładzie krążeniowo-oddechowym.


Postępujący charakter wielu schorzeń należących do tej grupy oraz, w mnogich przypadkach, brak leczenia farmakologicznego sprawiają, że fizjoterapia odgrywa zasadniczą rolę w postępowaniu z tą grupą pacjentów.
Ogólnym celem fizjoterapii w chorobach nerwowo-mięśniowych jest podtrzymanie funkcji ruchowych, a w konsekwencji niezależności chorego umożliwiającej pełne uczestnictwo w życiu grupy rówieśniczej lub społecznej.

Cele szczegółowe to: • zapobieganie / zmniejszenie przykurczów i deformacji stawowych

 • utrzymanie / poprawa obniżającej się siły mięśniowej

 • utrzymanie prawidłowej / poprawa postawy, w tym również zapobieganie / leczenie skoliozy

 • utrzymanie / poprawa funkcji oddechowej

 • przedłużenie / ułatwienie funkcji lokomocji

 • poprawa funkcji ruchowych i jakości życia poprzez dobór odpowiedniego sprzętu ortopedycznego

 • edukacja chorych i ich opiekunów

Ćwiczenia ruchowe u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi powinny być prowadzone w formie zajęć indywidualnych. Oznacza to, że podczas zabiegu jeden terapeuta pracuje tylko z jednym chorym.      1. Badanie chorego dla potrzeb fizjoterapii

W chorobach nerwowo-mięśniowych pewne objawy są przewidywalne w oparciu o znajomość standardu przebiegu, postępu i stadiów schorzenia oraz regresji stanu funkcjonalnego. Dlatego w różnych chorobach, ich postęp może być przewidywany, co umożliwia stosowanie odpowiednio wcześnie działań profilaktycznych.

Warunkiem powodzenia takich działań jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie systematycznej, planowej i trwałej fizjoterapii, najlepiej natychmiast po uzyskaniu wiążącej diagnozy lekarskiej.

Pierwsze badanie z jak najdokładniejszym zapisem obserwowanych zmian i objawów ułatwia przewidywanie mogących pojawić się problemów oraz umożliwia zaplanowanie szczegółowego planu usprawniania. Badanie to powinno być wykonane przed rozpoczęciem procesu terapii i być powtarzane przynajmniej raz na trzy-cztery miesiące w celu korekcji programu postępowania terapeutycznego.
Badanie dla potrzeb fizjoterapii w chorobach nerwowo-mięśniowych obejmuje:


 • ocenę nawykowej postawy ciała

 • ocenę budowy i ukształtowania kręgosłupa

 • ocenę budowy i ruchomości klatki piersiowej

 • ocenę sprawności oddechowej w pozycji leżącej i siedzącej - badanie spirometryczne i przepływ-objętość

 • pomiar długości kończyn dolnych

 • ocenę czynnościową pacjenta (testy funkcjonalne)

 • ocenę zakresu ruchów w stawach kończyn i kręgosłupa

 • kliniczną ocenę siły mięśniowej (tzw. test mięśniowy)

 • ocenę funkcji chwytnej ręki

 • ocenę mimiki twarzy oraz funkcji żucia i połykania (w razie potrzeby)

Ogólny zakres działań fizjoterapeutycznych: 1. bierne rozciąganie przykurczów stawowych

 2. ćwiczenia ruchowe

 3. ćwiczenia oddechowe

 4. dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego

 5. poradnictwo w zakresie technik wspomagania oddychania (w razie potrzeby)      1. Procedury zalecane dla profilaktyki i leczenia przykurczów i deformacji stawowych

 • ćwiczenia bierne redresyjne, poizometryczna relaksacja mięśni, stretching

 • techniki łącznotkankowe terapii manualnej (masaż łącznotkankowy)

 • techniki metody PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation)

 • dobór optymalnych pozycji ułożeniowych kończyn zapobiegających utrwalaniu się ograniczeń zakresów ruchu

 • dobór zaopatrzenia ortopedycznego, np.: łuski na podudzie i stopę, stabilizatory nadgarstka i palców

 • użycie pionizatorów celem jak najdłuższego przebywania w pozycji stojącej      1. Procedury zalecane w profilaktyce zaników mięśniowych

 • ćwiczenia czynne w odciążeniu

 • ćwiczenia prowadzone

 • ćwiczenia czynne wolne

 • ćwiczenia izometryczne

 • ćwiczenia indywidualne specjalne

 • ćwiczenia metodą PNF

 • ćwiczenia ogólnousprawniające – indywidualne

 • ćwiczenia w wodzie indywidualne i zespołowe      1. Procedury zalecane w profilaktyce i leczeniu wad postawy i skoliozy

 • ćwiczenia korekcyjne postawy

 • ćwiczenia specjalne dla skolioz

 • mobilizacja stawów kręgosłupa

 • ćwiczenia asymetryczne w łańcuchach zamkniętych

 • ćwiczenia metodą PNF

 • ćwiczenia izometryczne

 • ćwiczenia w wodzie indywidualne i zespołowe

 • ćwiczenia przygotowujące do zabiegu chirurgicznego usztywnienia skoliozy

Zaburzenia postawy w tej grupie chorób najczęściej są konsekwencją przykurczów stawowych. Stała obserwacja postawy i wczesne wychwytywanie najmniejszych zmian jest niezbędne do zapobiegania wadom postawy lub skoliozie, w istotny sposób wpływającym na inne funkcje organizmu.

      1. Procedury zalecane w profilaktyce i leczeniu niewydolności oddechowej

 • mobilizacja stawów kręgosłupa i klatki piersiowej

 • nauka prawidłowego oddychania w różnych pozycjach

 • ćwiczenia oddechowe podstawowe

 • ćwiczenia oddechowe specjalne

 • ćwiczenia oddechowe metodą PNF

 • nauka odksztuszania

 • nauka wspomaganego odksztuszania

 • inhalacje

 • drenaż oskrzelowy

 • ćwiczenia w wodzie indywidualne i zespołowe

 • oddychanie z dodatnim ciśnieniem (IPPB - Intermittent Positive Pressure Breathing)

 • ćwiczenia oddechowe z pacjentem oddychającym przy pomocy respiratora      1. Procedury zalecane celem zachowania możliwości utrzymania pozycji stojącej i funkcji lokomocji u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi

 • ćwiczenia równoważne

 • ćwiczenia koordynacji ruchowej (PNF)

 • trening lokomocyjny (również po schodach), chód na dystans

 • nauka chodu w ortezach lub przy pomocy innego zaopatrzenia ortopedycznego

 • pionizacja czynna

 • pionizacja bierna (pionizacja w stabilizatorach i na stole pionizacyjnym)      1. Fizykoterapia jest stosowana głównie w chorobach przebiegających z uszkodzeniem korzeni i nerwów obwodowych i nabytych chorób mięśni, np.: choroby i uszkodzenia nerwów obwodowych, choroby nerwowo-mięśniowe przebiegające z procesem zapalnym.

 • Sollux (z niebieskim filtrem lub bez)

 • Galwanizacja

 • Galwanizacja w kąpieli wodnej (kąpiel elektryczno-wodna jednokomorowa)

 • Elektrostymulacja prosta

 • Elektrostymulacja punktowa

 • Prądy diadynamiczne (miejscowo)

 • Pulsotronic

 • Magnetronic

 • Masaż wirowy lub perełkowy

 • Masaż klasyczny częściowy lub całkowity      1. Procedury inne

 • ćwiczenia oddechowe przygotowujące do przygotowujące do zabiegu chirurgicznego

 • ćwiczenia oddechowe po zabiegu chirurgicznym

 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego

 • ćwiczenia mimiczne

 • ćwiczenia żucia i połykania

 • masaż leczniczy całościowy lub częściowy      1. Wykaz sprzętu ortopedycznego wymaganego przez pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi
 1. Kończyna górna:

 • łuska na dłoń i przedramię

 • stabilizator nadgarstka

 • wysięgniki i chwytaki

 1. Kończyna dolna:

 • łuska lub longeta na stopę i podudzie

 • łuska lub longeta na stopę, podudzie i udo (KAFO)

 • elastyczna opaska na staw kolanowy z bocznymi usztywnieniami

 • tutor kolanowy krótki

 • podciąg gumowy na opadająca stopę
 1. Wyposażenie dodatkowe:

 • wózek inwalidzki

 • elektryczny wózek inwalidzki

 • pionizator jezdny

 • pionizator z tworzywa plastycznego

 • łóżko ortopedyczne

 • łóżko ortopedyczne łamane lub z możliwością biernej pionizacji

 • podnośnik hydrauliczny lub mechaniczny do wanny

 • winda na schody

 • fotel sedesowy lub nadstawka na sedes

 • blat do wózka

 • wkładka przeciwodleżynowa do wózka

 • materac przeciwodleżynowy

 • wysoki stołek barowy z podparciem pod plecy (ułatwia przyjęcie pozycji stojącej)

 • krzesełko do wanny

 • mata przeciwpoślizgowa do wanny

 • kliny, wałki, poduszki do stabilizowania pozycji siedzącej i leżącejPrzykładowy schemat postępowania fizjoterapeutycznego w zależności od stopnia zaawansowania schorzenia **

(nie we wszystkich schorzeniach nerwowo-mięśniowych występują wszystkie wymienione stadia – powyższe zestawienia należy traktować jako orientacyjne)
 1. Chory chodzący (I stadium)

Zapobieganie lub zmniejszenie przykurczów


i deformacji stawowych
 1. bierne rozciąganie mięśni i stawów podatnych na przykurcze
 2. ćwiczenia czynne
 3. utrzymanie (zachowanie) symetrii postawy
 4. program ćwiczeń domowych:

 • przeciwprzykurczowe pozycje ułożeniowe

 • bierne rozciąganie

 • ćwiczenia czynne

 • łuski zabezpieczające pozycję pośrednią stawów skokowych podczas snu

Utrzymanie lub poprawa siły mięśniowej 1. ćwiczenia czynne dla zachowania siły i wytrzymałości mięśni oraz celem pobudzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej

 2. ćwiczenia oddechowe

 3. ćwiczenia w wodzie

Pomoce techniczne

 1. adaptacja celem poprawy funkcji

Edukacja bliskich 1. wyjaśnienie jak zapobiegać nieprawidłowej postawie
  (czego się wystrzegać)

 2. wspieranie i motywowanie do prowadzenia programu domowego

 3. informacje dotyczące diety

 4. motywowanie do uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych

 5. poradnictwo w problemach ergonomicznych


 1. Chory chodzący z trudnością (II stadium)

Zapobieganie lub zmniejszenie przykurczów
i deformacji stawowych
 1. jak w I stadium

 2. ewentualna kwalifikacja do ortez

Utrzymanie lub poprawa obniżającej się siły mięśniowej
 1. jak w I stadium

 2. stanie w pionizatorze

Pomoce techniczne 1. jak w I stadium

 2. pomoce ułatwiające chód

 3. właściwe obuwie

 4. ortezy, łuski na noc

 5. pomoce zabezpieczające właściwą pozycję siedzącą w wózku lub na krześle

 6. stanie w pionizatorze

Edukacja bliskich 1. jak w I stadium

 2. informacje o sposobach adaptacji domu i szkoły celem ułatwienia wykonywania czynności dnia codziennego

 3. wyjaśnienie wagi i zasadności częstych zmian pozycji

 4. zastosowanie wózka tylko na długich dystansach

 5. stosowanie różnych zabawek celem mobilizacji ruchu u małych dzieci 1. Chory stale korzystający z wózka (III stadium)

Zapobieganie lub zmniejszenie przykurczów


i deformacji stawowych

 1. jak w II stadium

 2. odpowiedni dobór wózka inwalidzkiego

 3. możliwe zastosowanie wkładek profilujących do wózka lub krzesła

Utrzymanie lub poprawa obniżającej się siły mięśniowej

 1. jak w II stadium

 2. ćwiczenia oddechowe i częste wspomaganie odksztuszania

 3. ewentualne użycia aparatu wspomagającego oddychanie

Pomoce techniczne 1. jak w II stadium

 2. podparcie kręgosłupa

 3. wózek o napędzie elektrycznym

 4. ruchome podparcie ramienia

 5. pomoce techniczne wspierające utrzymanie pozycji stojącej

Edukacja bliskich 1. jak w II stadium

 2. instruktaż rodziny / pielęgniarki pod kątem kontroli funkcji układu oddechowego


Schemat postępowania w schorzeniach nerwowo-mięśniowych [2]
POSTĘPOWANIE
KONTROLA

NAZWA CHOROBY

A

B

C

D

E

F

Dystrofia Duchenne’a

++++

+

++

++

Dystrofia Beckera

++++

+

++

+

Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa

+++

+ −

+ −

+ −

Dystrofia mięśniowa dystalna

++

+ −

+ −

+ −

Dystrofia oczna

+ −

+ −−?

Miopatia wrodzona

++

+!

++

+

Dystrofia miotoniczna

+

+

+

+

+ −

+

Miotonia wrodzona

++ −Choroba Pompego

+ −

+ −

+ −+

+

Miopatia Mc Ardle’a

+

+ −

+ −+

+

Polimiositis, dermatomiositis

+ −

++

+

+

Miastenia gravis

−*−1

+++!

+


Choroba Charcot-Marie-Tooth


++

+


Miopatia Dejerine, Sottas

++

+


Rdzeniowy zanik mięśni – typ I

+1+ −++

+ −

Rdzeniowy zanik mięśni – typ II

++++

+ −

++

+

Rdzeniowy zanik mięśni – typ III

++

+

+

+ −

Stwardnienie zanikowe boczne

++ −

+ −

+

+

Rdzeniowo-móżdżkowa ataksja Friedreicha

++++

+++

Wrodzona artrogrypoza

++++

+++
Oznaczenia tabeli:
A aktywna fizjoterapia

B farmakoterapia

C leczenie ortopedyczne

D operacje chirurgiczne

E kontrola oddechowo-płucna

F kontrola kardiologiczna

++ konieczne

+ czasem konieczne

+ − przydatne w niektórych przypadkach

− niewskazane

! szczególne ryzyko

? odmienne opinie ekspertów 1. może być konieczna kinezyterapia oddechowa

* może być niebezpieczne

Literatura: 1. Hausmanowa-Petrusewicz I., Choroby Mięśni, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

 2. A simple guide to physiotherapy for neuromuscular diseases, Wyd. EAMDA

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna