Metadane scenariuszaPobieranie 323,83 Kb.
Strona3/4
Data24.10.2017
Rozmiar323,83 Kb.
1   2   3   4

Faza realizacyjna


  1. Na tablicy wybrani uczniowie, przy współpracy z nauczycielem i innymi uczniami rozwiązują zadania tekstowe:

Uczeń przeczytał książkę w ciągu trzech dni. Pierwszego dnia przeczytał 25% całej książki i jeszcze 10 stron. W drugim dniu 5/11 reszty i 10 stron. W trzecim dniu ostatnie 50 stron. Ile stron ma ta książka?
Rozwiązanie: najlepiej do tego zadania nadaje się metoda operacji odwrotnych.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie cechy treści o tym decydują. Oczywiście można też zastosować metodę równań równoważnych, będzie to jednak trudniejsze do rozwiązania.x


120


110


60


50
- 10 - 10

160 =+ 10 + 10
Odp. Książka ma 160 stron.
Student, którego zapytano ile ma lat, odpowiedział: „Za 10 lat będę miał dwa razy tyle, ile miałem 4 lata temu”. Ile lat ma student?
Rozwiązanie : Zapisujemy zadanie w tabelce :

wiek obecny

wiek za 10 lat

wiek 4 lata temu

x

x + 10

x – 4

Układamy i rozwiązujemy równanie:

x + 10 = 2(x – 4) stąd x = 18

Odp. Student ma obecnie 18 lat.
  1. W grupach trzyosobowych uczniowie rozwiązują zadania tekstowe. Liderzy grup losują dla grupy 3 zadania tekstowe. Po ich rozwiązaniu – jeżeli inne grupy jeszcze pracują – grupa losuje sobie zadania dodatkowe. Czas pracy na zadaniami to 35 minut.


Zadanie 1 (zad. 5, str. 34, Matematyka to nie Czarna Magia) 5 pkt..

Stosunek obwodu trójkąta równobocznego do obwodu prostokąta wynosi 2. Obwód trójkąta jest o 3 większy od obwodu prostokąta. Oblicz długość boku trójkąta.


Zadanie 2 (zad.7, str. 35, jw.) 5 pkt.

Długość podstawy trójkąta równoramiennego wynosi a = 6cm, a długość jego wysokości wynosi h = 3cm. Oblicz odległość od podstawy punktu przecięcia się trzech jego wysokości.


Zadanie 3 (zad. 3, str. 37, jw.) 4 pkt.

Długość boku rombu wynosi 10cm, a długość dłuższej przekątnej wynosi . Oblicz pole rombu.
Zadanie 4 (zad. 2, str. 41, jw.) 4 pkt.

Z 3400kg żeliwa wykonano odlewy o wadze 60kg i 20kg, przy czym odlewów lżejszych wykonano o 10 więcej. Jaką liczbę odlewów każdego rodzaju wykonano?


Zadanie 5 (zad. 1, str. 42 jw.) 3 pkt.

Jaka liczba ma tę własność, że jej trzecia część zwiększona o 2 jest równa 5?


Zadanie 6 (zad. 3, str. 42, jw.) 3 pkt.

Lodówka kosztowała 3000 zł. Cenę jej obniżono o a% i obecnie kosztuje 2700zł. Oblicz wielkość obniżki w procentach.


Zadanie 7 (zad. 1, str. 43, jw.) 6 pkt.

Rok wydania dzieł M. Kopernika O obrotach sfer niebieskich jest liczbą czterocyfrową, której suma cyfr wynosi 13. Cyfra dziesiątek stanowi 80% cyfry setek, a cyfra tysięcy jest 7 razy mniejsza od sumy cyfr jedności i dziesiątek. Znajdź tę datę.


Zadanie 8 (zad. 8, str. 43, jw.) 4 pkt.

Suma dwóch liczb wynosi 8. Jeżeli każdą z nich zwiększymy o 2, to otrzymamy liczby, z których jedna jest trzy razy większa od drugiej. Jakie to liczby?Zadanie 9 (zad. 9, str. 43, jw.) 5 pkt.

Dwa okręgi są styczne zewnętrznie. Odległość środków tych okręgów wynosi 21 cm, a stosunek długości promieni wynosi 4:3. Oblicz długości promieni tych okręgów.


Zadanie 10 (zad. 4, str. 44, jw.) 5 pkt.

Obwód przedniego koła wynosi 35cm, a tylnego 44cm. Na drodze S przednie koło wykonało o 387 obrotów więcej niż tylne. Oblicz S.Zadanie 11 (zad. 5, str. 49, jw.) 4 pkt.

Za pięć lat ojciec będzie 4 razy starszy od syna. Razem będą mieć 55 lat. Ile lat mają obecnie?


Zadanie 12 (zad. 6, str. 49, jw.) 4 pkt.

Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymywał 10 punktów, a tracił 5 punktów za każde źle rozwiązane zadanie. Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń otrzymał 80 punktów. Ile zadań uczeń rozwiązał dobrze a ile źle?


Zadanie 13 (zad. 8, str. 49, jw) 3 pkt.

Ile trzeba zużyć octu o stężeniu 5%, aby otrzymać 2 litry octu o stężeniu 3,5% ?


Zadanie 14 (zad. 4, str. 51, jw.) 6 pkt.

Wyznacz takie trzy liczby, z których największa jest większa od średniej o trzecią część najmniejszej, średnia jest większa od najmniejszej o trzecią część największej, a najmniejsza jest większa od liczby 10 o trzecią część średniej.


Zadanie 15 (zad. 5, str. 51, jw.) 6 pkt.

Szybkonogi Achilles rozpoczął pogoń za żółwiem, gdy ten znajdował się sto metrów od niego. Już po pięciu sekundach dystans między nimi zmniejszył się o połowę. Żółw zdążył przebiec zaledwie 1m, gdy Achilles go dogonił. Z jaką prędkością biegł Achilles, a z jaką uciekał żółw?Każde zadanie uczniowie rozwiązują na oddzielnej kartce A4 – może być obustronnie (jedno zadanie na 1 stronę). Po zakończeniu rozwiązywania zadań członkowie grupy omawiają je na tablicy. Za rozwiązanie i omówienie zadań, zarówno grupa jak i osoba omawiająca, otrzymują punkty. Sposób punktowania wypowiedzi ustalamy z grupą uczniów.
  1. Faza podsumowująca


Uczniowie dokonują oceny zajęć, wypełniając schemat oceny zajęć.1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna