Metadane scenariuszaPobieranie 13,02 Kb.
Data05.11.2017
Rozmiar13,02 Kb.
 1. Scenariusz lekcji - Od Pearl Harbor do Nagasaki – zmagania USA z Japonią podczas II wojny światowej

  1. 1. Cele lekcji

   1. a) Wiadomości


 1. militaryzm i agresywna polityka Japonii w II połowie lat 30-tych

 2. pakt berliński (1940)

 3. Pearl Harbor

 4. przystąpienie Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej

 5. bitwa o Midway

 6. bitwa o Guadalcanal

 7. operacja desantowa na Okinawie

 8. kim byli kamikaze

 9. Hirosima i Nagasaki

 10. kapitulacja Japonii
   1. b) Umiejętności


 1. rozumienie formy działań wojennych o charakterze powietrzno-desantowym

 2. odszukiwanie i wskazywanie na mapie miejsc najważniejszych bitew na Pacyfiku

 3. rozumienie działania bomby nuklearnej i skutków jej wybuchu

 4. znajomość i geneza terminu „kamikaze”

 5. definiowanie pojęcia „embargo”

 6. objaśnianie terminu „sankcje ekonomiczne”

 7. wyszukiwanie i selekcja materiałów źródłowych, na ich podstawie przygotowywanie relacji ustnej
  1. 2. Metoda i forma pracy


Wybrani wcześniej uczniowie prezentują krótkie informacje (geografia, polityka, społeczeństwo) na temat Japonii i państw Dalekiego Wschodu w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej.

Forma podająca. Nauczyciel przedstawia genezę i przebieg wojny amerykańsko-japońskiej. Uczniowie zapisują najważniejsze fakty oraz pracują przy mapie.Praca domowa ma charakter poznawczy i poszukujący.
  1. 3. Środki dydaktyczne


 1. mapa obejmująca teatr amerykańsko-japońskich działań wojennych

 2. mapa Azji Południowo-Wschodniej (zobrazowanie ekspansywnej polityki Japonii w latach 30-tych i na początku lat 40-tych)
  1. 4. Przebieg lekcji

   1. a) Faza przygotowawcza


Przedstawienie podstawowych informacji na temat Japonii i jej sąsiadów. Wiadomości z zakresu geografii, ustrojów politycznych, sytuacji społeczno-ekonomicznej w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej. To wprowadzenie ma przybliżyć okoliczności i uwarunkowania wydarzeń, o których będzie mowa w dalszej części zajęć.
   1. b) Faza realizacyjna


 1. geneza wojny amerykańsko-japońskiej

  • ekspansywna polityka Japonii w Azji

  • „kwarantannowe przemówienie” F. D. Roosevelta, stanowiące zapowiedź wprowadzenia sankcji ekonomicznych wobec państw-agresorów

  • incydent na rzece Jangcy (grudzień 1937) – zatopienie przez lotnictwo japońskie kanonierki amerykańskiej

  • lipiec 1933 – wypowiedzenie przez USA układu handlowego z Japonią – wstrzymanie dostaw surowców amerykańskich dla Japonii

  • opanowanie Indochin przez Japonię – zaostrzenie stosunków z USA

  • podpisanie przez Niemcy, Włochy i Japonię tzw. traktatu berlińskiego (wrzesień 1940)

  • nałożenie przez USA na Japonię embarga na dostawy paliw (1941)

  • Pearl Harbor (grudzień 1941) – atak lotnictwa japońskiego na bazę morską marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych

  • straty poniesione przez Amerykanów podczas japońskiego ataku na Pearl Harbor

  • przystąpienie USA do II wojny światowej

 2. przebieg działań wojennych

 • porównanie potencjałów militarnych Stanów Zjednoczonych i Japonii

 • morski, powietrzny i desantowy charakter działań wojennych na Pacyfiku

 • co to była taktyka „żabich skoków”

 • bitwa Midway (czerwiec 1942) – pierwsza zwycięska bitwa Stanów Zjednoczonych w wojnie z Japonią

 • bitwa o Guadalcanal – zarysowanie przebiegu bitwy

 • przejęcie przez Stany Zjednoczone inicjatywy na Pacyfiku

 • desant i zdobycie wyspy Okinawa (1945) – masowe naloty kamikaze

 • zrzucenie bomb atomowych na Hirosimę (6 sierpień 1945) i Nagasaki (9 sierpień 1945)

 • 2 września 1945 podpisanie kapitulacji Japonii na pancerniku „Missouri”
   1. c) Faza podsumowująca


Przedstawienie skutków wojny dla Japonii. Straty terytorialne i ofiary w ludziach. Warunki kapitulacji i pierwsza w historii okupacja kraju Kwitnącej Wiśni. Demilitaryzacja i demokratyzacja Japonii. Zrzeczenie się przez cesarza atrybutów boskości.
  1. 5. Bibliografia


 1. Robert Guillain, Od Pearl Harbor do Hirosimy. Japonia w latach wojny, przekł. Adam Galica, Warszawa 1983.

 2. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, pod red. Andrzeja Bartnickiego i Donalda Critchlowa; T. 2, Warszawa 1995.
  1. 6. Załączniki

   1. a) Zadanie domowe


Wyszukać informację na temat jednej z bitew pomiędzy wojskami japońskimi i amerykańskimi, która rozegrała się podczas II wojny światowej na Pacyfiku. Odnaleźć dane dotyczące geografii teatru działań wojennych oraz potencjału ludzkiego i militarnego wykorzystanego w czasie starcia. Na podstawie zebranych wiadomości, umieć przedstawić przebieg i rezultaty bitwy. (Forma pracy – przygotowanie wypowiedzi ustnej)
  1. 7. Czas trwania lekcji


Jedna godzina lekcyjna.
  1. 8. Uwagi do scenariusza


Lekcja poświęcona wojnie amerykańsko-japońskiej w pierwszej kolejności skupia swoją uwagę na aspekcie militarnym. Zarysowanie ogólnego obrazu teatru działań wojennych oraz dokładniejsze przyjrzenie się konkretnym starciom ma przybliżyć uczniom charakter wojny powietrzno-desantowej.

Trudno ominąć przy omawianiu niniejszego tematu kwestię pierwszego w historii zrzucenia w trakcie działań wojennych, bomby atomowej. Tragedia Hirosimy i Nagasaki ma uzmysłowić uczniom rozmiar cierpienia jaki niosą za sobą skutki wykorzystania broni nuklearnej.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna