Mazowiecki Port Lotniczy SochaczewPobieranie 17,84 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar17,84 Kb.

Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew
Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew to proponowane nowe lotnisko pasażerskie dla obsługi metropolii warszawskiej. O

Rysunek orientacja w skali Mazowsza


biekt miałby powstać w miejsce istniejącego lotniska wojskowego Sochaczew – Bielice.

Jednostka wojskowa jest położona na terenie gminy Sochaczew, zajmuje powierzchnię ok. 660 ha i jest otoczone ze wszystkich stron lasem.

Ma znakomitą dostępność komunikacyjną. Wjazd do niego znajduje się od drogi krajowej nr 50 (obwodnicy tranzytowej Warszawy), z której jest bardzo blisko do drogi krajowej nr 2 oraz autostrady A2. Od Sochaczewa do lotniska wiedzie jednotorowa bocznica kolejowa, zapewniająca łączność z linią kolejową nr 2.

Obecnie znajduje się we władaniu Ministerstwa Obrony Narodowej. Na lotnisku nie prowadzi się obecnie operacji lotniczych, działa za to sekcja motolotniowa. Okazyjnie mają tam miejsce wydarzenia z pogranicza sportu i rozrywki.

Lotnisko powstało w trakcie II Wojny Światowej, zostało wybudowane przez okupanta. Po klęsce Niemców zdewastowane lotnisko zostało przejęte przez Ludowe Wojsko Polskie. Odbudowę i rozbudowę lotniska przeprowadzono na początku lat 50. Ostatnia stacjonująca jednostka lotnicza została rozformowana w 1998 r. Od tego czasu na lotnisku stacjonuje jednostka rakietowa.

Powstała w 2006 roku spółka Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Sp. z o.o. prowadzi działania na celu uruchomienia cywilnych operacji lotniczych. Spółkę tworzą podmioty publiczne (samorządy lokalne i wojewódzki) oraz prywatne.

Istotnym problemem dla projektu jest uruchomienie konkurencyjnego Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Polecamy stronę internetową zarządcy portu lotniczego.


Lotnisko obecnie

Poniżej prezentujemy schemat lotniska Sochaczew-Bielice, przygotowany na potrzebę Pikniku Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Jest on wartościowy ze względu na dobre oddanie obecnego stanu zagospodarowania lotniska.Frame2
Wstępne studium wykonalności lotniska

N

PDFTekst streszczenia wstępnego SW
a zlecenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Sochaczew sp. z o.o. powstało w 2006 r. wstępne studium wykonalności lotniska. Autorami opracowania są PriceWaterhouseCoopers oraz York Aviation.

Studium proponuje, aby nowy port lotniczy skupił się na obsłudze tzw. przewoźników niskokosztowych oraz towarowych. Postuluje się etapowy rozwój infrastruktury, uzależniony od popytu na usługi. Autorzy przygotowali szereg scenariuszy możliwości rozwoju lotniska w zależności od ruchu pasażerskiego oraz towarowego.Obecnie SISKOM dysponuje jedynie streszczeniem wstępnego studium wykonalności.

Frame4
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna