Materiały szkoleniowePobieranie 0,94 Mb.
Strona1/13
Data20.05.2018
Rozmiar0,94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Wprowadzenie teoretyczne – wybrane zagadnienia Karolina Białek

Podstawowe pojęcia

Baza danych – jest to zbiór danych o pewnym interesującym
nas zagadnieniu.

Relacyjna baza danych – jest to sposób organizacji danych. Zawarte w tej bazie dane są połączone wzajemnymi relacjami – pomiędzy tabelami. Dobrym przykładem jest baza zawierająca dwie tabele – dane osobowe (nr pracownika, jego imię i nazwisko) i adresy (nr pracownika i jego adres). Relacją pomiędzy tymi tabelami jest „nr pracownika” – dzięki czemu wiadomo, czyj jest dany adres.

Taka organizacja danych jest znacznie praktyczniejsza, gdyż projektując bazę, nie musimy precyzyjnie określać maksymalnej ilość adresów przypadającej na konkretnego pracownika. Dzięki czemu wielkość naszej bazy danych jest dynamiczna – zajmuje ona tyle miejsca, ile ma danych w środku, a nie tyle, ile mogłaby mieć.

Każda tabela zawiera pola i rekordy.

Rekord – jest to zbiór informacji dotyczących danego obiektu. Nawiązując do poprzedniego przykładu – są to wprowadzone dane pracownika
(1; Jan; Kowalski). Dane o kolejnej osobie w naszej tabeli, to kolejny rekord.

Pole tabeli – to w odróżnieniu od rekordu jeden typ danych. Nr pracownika będzie liczbą, a jego imię, czy nazwisko, będą to dane tekstowe.

Właściwości typów pól.

Podstawowe typy danych w bazie MS Access:Typ

Opis

Rozmiar

Tekst

Tekst lub połączenie tekstu i liczb (np. adresy); liczby nie służące do wykonywania obliczeń (np. numery telefonów, czy kody pocztowe)

Do 255 znaków

Nota

Dłuższe teksty i liczby (np. notatki, opisy)

Do 64 000 znaków

Data/Godzina

Daty i czas

8 bajtów

Walutowy

Wartości walutowe.

8 bajtów

Autonumerowanie

Niepowtarzające się, kolejne lub losowo wybrane liczby, wstawiane automatycznie podczas dodawania rekordów

4 bajty

Tak/Nie

Pola zawierające jedynie dwie możliwości (wartości logiczne): Tak/Nie; Prawda/Fałsz; Wł/Wył

1 bit

Obiekt OLE

Obiekty utworzone w innych programach, używające protokołu OLE

Do 1 gigabajta (ograniczone przez wielkość dysku)

Hiperłącze

Pole przechowujące łącza do innych obiektów bazy danych, innych plików oraz adresów w sieci WWW

Do 64 000 znaków

Kreator odnośników

Tworzy pole pozwalające na wybranie za pomocą pola kombi (pole listy rozwijanej) wartości z innej tabeli lub listy

Rozmiar klucza podstawowego pola odnośnika. Zwykle 4 bajty

Podtypy danych liczbowych:

Ustawienie__Opis__Dokładność_po_przecinku__Rozmiar'>Ustawienie

Opis

Dokładność po przecinku

Rozmiar

Bajt

Przechowuje liczby całkowite
od 0 do 255

Brak

1 bajt

Liczba całkowita

Przechowuje liczby całkowite
od -32 768 do 32 767

Brak

2 bajty

Liczba całkowita długa

Przechowuje liczby całkowite
od -2147483648
do 2147483647. Ta wartość jest ustawiona domyślnie

Brak

4 bajty

Pojedyncza precyzja

Przechowuje liczby ujemne
od -3.402823E38
do -1.401298E-45
i liczby dodatnie
od 1.401298E-45
do 3.402823E38

7

4 bajty

Podwójna precyzja

Przechowuje liczby ujemne
od -1.79769313486231E308
do -4.94065645841247E-324
i liczby dodatnie
od 1.79769313486231E308
do 4.94065645841247E-324

15

8 bajtów

Identyfikator replikacji

Pole używane w bazie danych Access do ustanowienia globalnie unikatowego identyfikatora dla replikacji (GUID)

Brak

16 bajtów

Dziesiętne

Przechowuje liczby
od -10E38-1 do 10E38-1
(dla projektów .apd)
lub liczby
od -10E28-1 do 10E28-1

(dla baz danych .mdb)28

12 bajtów

Podtypy danych Data/Godzina:

Ustawienie

Opis

Data ogólna

Ustawienie domyślne. Po wprowadzeniu jedynie daty, czas nie jest wyświetlany – i na odwrót. Ustawienie to jest połączeniem ustawień Data krótka i Godzina długa.

Data długa

Przykład: 19 czerwca 1994

Data średnia

Przykład: 19-cze-94

Data krótka

Przykład: 94-06-19
Ustawienie Data krótka zakłada, że daty pomiędzy
1/1/00 i 12/31/29 to daty z dwudziestego pierwszego wieku (pomiędzy 2000 a 2029 rokiem), a daty pomiędzy 1/1/30 i 12/31/99 to daty z dwudziestego wieku (pomiędzy 1930 a 1999 rokiem)

Godzina długa

Przykład: 17:34:23

Godzina średnia

Przykład wyświetlany: 05:34 (wprowadzono 17:34)

Godzina krótka

Przykład: 17:34

Podtypy danych Walutowy:

Ustawienie

Opis

Liczba ogólna

Ustawienie domyślne. Wyświetla liczbę,
jak ją wprowadzono.

Walutowy

Począwszy od jedności (od znaku przecinka) wstawia znak rozdzielający co trzy miejsca. Wartości ujemne wyświetlane są w nawiasach. Domyślnie są ustawione dwa miejsca po przecinku.

Euro

Wyświetla walutę z symbolem euro (€) niezależnie do waluty określonej w ustawieniach systemowych.

Stałoprzecinkowy

Wyświetla co najmniej jedną cyfrę. Ustawione są dwa miejsca po przecinku.

Standardowy

Wyświetla liczbę tak, jak ją wprowadzono, dodając znak rozdzielający co trzy miejsca, począwszy od znaku przecinka. Domyślnie są ustawione dwa miejsca po przecinku.

Procentowy

Mnoży wartość przez 100 i dodaje znak procentu (%). Domyślnie ustawione są dwa miejsca po przecinku.

Wykładniczy

Używa standardowego zapisu naukowego.

Zakładanie nowej bazy

A

by założyć nową bazę należy uruchomić program MS Access i z menu „Plik” wybrać pozycję „Nowy”. Pojawi się wtedy listwa menu z prawej strony. Tam należy wybrać pozycję „Pusta baza danych”, po czym nazwać i zapisać nowo powstałą bazę.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna