MateriałY ŹRÓDŁowe do dziejóW ŁosińCPobieranie 273,3 Kb.
Strona1/6
Data02.11.2017
Rozmiar273,3 Kb.
  1   2   3   4   5   6

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO DZIEJÓW ŁOSIŃCA I NIEKTÓRYCH POBLISKICH MIEJSCOWOŚCI, A TAKŻE TYCZĄCE OKOLIC POCHODZENIA MOICH PRZODKÓW PO LEMIESZU I PO KĄDZIELI

(dawnego starostwa odolanowskiego i pobliża Ostroroga)
W czasie ponad dwuletniego gromadzenia materiałów do „Dziejów Łosińca” i „Dziejów chłopskiego rodu Mazurków” natrafiałem często na zapisy tyczące pobliskich miejscowości. Chociaż pesymista z natury i życiowego doświadczenia, miewam niekiedy przebłyski irracjonalnego optymizmu i żywię nadzieję, że znajdą się kontynuatorzy moich skromnych i niewydarzonych wysiłków pisania historii naszych małych Ojczyzn. Bo przecie dzieje tych małych Ojczyzn składają się na wielkie dzieło noszące dumną nazwę historii Polski. Są cegiełkami tej wielkiej budowli i to niekiedy niezbędnymi.

Stąd powstała u mnie myśl opublikowania niewykorzystanych przeze mnie materiałów źródłowych w formie oddzielnej pracy jako zachęta do podjęcia badań dla ewentualnych historyków regionalistów. Najpierw jednak chcę zachęcić tych przyszłych, i póki co domniemanych, zapaleńców do skorzystania z wskazówek zawartych w bibliografii i w przypisach do obu moich w/w opracowań. Bowiem większość zamieszczonych tam źródeł jest przydatna do pisania historii innych miejscowości. Zwykły czytelnik pomija zazwyczaj te rozdziały, dla dziejopisarza są one często ważniejsze i cenniejsze niż sama praca.Wskazówki źródłowe z „Kartoteki do dziejów wsi”
Odnośnie kartoteki czytaj: „Dzieje Łosińca”, rozdział: „A jednak Łosiniec wprost z ksiąg grodzkich”.

„Kartoteka do dziejów wsi. Gniezno”:


1. Dziedzic osadza Holendrów na niewyrudowanych lasach i gajach mających stanowić Głębokie i określa ich prawa, powinności po upływie 7 lat wolnych.

1751-1752-1763, oblata 1790.

Gniezno, rel. grodzkie nr 240 (według starej sygnatury), 239 (według nowej), f.480

2. Dziedzic wsi Chociszewo osadza trzech Holendrów i określa ich prawa i powinności. 1768, oblata 1788.

Gniezno, rel. gr. nr 238 (według starej syg. ) 237 (według nowej), f. (zapomniano wynotować)

3. Oblata nadania sołectwa uczciwemu Pieczyńskiemu alias Milbrat przez konwent wągrowiecki we wsi Sarbka. 1781. Nadanie z 30.10. 1733

Gniezno, rel. 223 (według starej syg.), 222 (według nowej), f. 278-279

4. Opiekun małoletnich dziedziczek sprzedaje sołectwo we wsi Jagniewice i określa prawa, czynsz i powinności. 1785, Popowo Kościelne, oblata 1789.

Gniezno, rel. gr. nr 239 (według starej syg.), 238 (według nowej), f. 1432-1434

5. Starosta nowomieściski sprzedaje Krzysztofowi Beltrow sołectwo we wsi Wiela. 1785, obl. 1791.

Gniezno, rel. gr. 241 (według starej syg.), 240 (wg nowej), f. 814-815.

6. Dziedzic nadaje sołectwo we wsi Kakulin Stefanowi Smitowi i określa jego prawa i obowiązki. 1753-1762, Kakulin. obl. 1790.

Gniezno, rel. gr. 240 (wg starej syg.), 239 (wg nowej), f. 476-477

7. Podział dóbr Podlesie-materiały do inwentarza. 1564. Role pańskie i chłopskie, niektóre budynki, dysponowanie poddanymi, zbiegli poddani, obowiązki poddanych.

Gniezno, Liber inscriptionem, nr 13 (wg starej sygnatury), f. 107-110.

8. Inwentarz majątku wsi Glinno z podaniem kategorii poddanych. 1579.

Gniezno, inscript. nr 57 (wg starej syg.), f. 534-536.

9. Inwentarz wsi szlacheckiej Popowo spisany przy go oddaniu w dzierżawę. 1599.

Gniezno, inscript. 64 (według starej syg.)

Uwaga! Tam, gdzie nie zaznaczono wyraźnie o jaką sygnaturę chodzi, należy rozumieć, że podano sygnaturę starą. Ponieważ obecnie APP posługuje się sygnaturami nowymi należy sięgnąć po stosowne pomoce naukowe. Podaję trzy:

Bielecka Janina, Inwentarz ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII w: Województwa: poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, inowrocławskie, W: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych, Prace Komisji Historycznej, Tom XXII, praca wydana z zasiłku PAN, Poznań 1965

Teki Dworzaczka- Inwentarze, Biblioteka Kórnicka PAN-źródło internetowe

http—wtg-gniazdo.org-upolad-opracowania-A--- (źródło internetowe)

10. Część inwentarza wsi Kuszewa i Kakulin zawarta w kontrakcie podziałowym tych wsi między Małgorzatę Popowską i jej synowcem Andrzejem Popowskim. 1623.

Gniezno, inscript. nr 76, f. 484-486

11. Inwentarz dóbr Sarbowo (myślę, że idzie o Sarbię). 1625.

Gniezno, inscript., nr 77, f. 333-339.

12. Inwentarz wsi Raszkow. 1629.

Gniezno, rel. nr 137, f. 401-402

13. Inwentarz wsi Jagnierow? (Jagniewice?). 1647. Inscript. gnieź. 81, f. 589-591.

Uwaga! Bardzo dużo inwentarzy wsi Popowo (bez podania o jakie Popowo idzie), w powiecie gnieźnieńskim były co najmniej dwie wsie o tej nazwie: Popowo Kościelne i Popowo Tomkowe. Sporo też inwentarzy Grzybowa. Nie wynotowywałem ze względu na mnogość stosownych sygnatur, dlatego zainteresowani będą zmuszeni do samodzielnego przejrzenia „Kartoteki...” Tak w ogóle należy mieć na względzie, że niniejszy wykaz nie jest w pełni wyczerpujący (nie zawiera wszystkich zawartych w „Kartotece...” wskazówek poszukiwawczych; stanowi jedynie zachętę dla ewentualnych historyków regionalistów i w żadnej mierze nie zwalnia ich od samodzielnego obowiązku jej przejrzenia)

14. Inwentarz wsi Rybno. 1715. Gn. rel. 157, f. 875

15. Inwentarz wsi Pląskowo. 1716. Gn. rel. 157, f. 863

16. Inwentarz wsi Jabłkowo zawierający informacje o pańszczyznach i robociznach. 1728. Rel. gnieź. nr 167, f. 247

17. Inwentarz dóbr Pomarzanki. 1731. Rel. gn. nr 170, f. 392

18. Inwentarz części wsi Stawiany. Zawiera dane o robociźnie i powinnościach chłopa wolnego chałupnika, który zaciag odrabia tylko panom Latalskim. 1731. Rel. gn. nr 171, f. 27

19. Inwentarz wsi Wiatrowa. Podana jest wysokość pańszczyzny. 1731. Rel. gn. nr 170, f. 612

20. Materiały do inwentarza folwarku Wymysłowo. 1731. Gr. rel. 175, f. 466 i następne.

21. Wydzielenie części w dobrach Przysieka - materiały do inwentarza: chaty, poddani, inwentarz pański, powinności, pola, łąki, wymiary. 1745. Gn. liber rel. nr 182, f. 335-336, 338.

22. Przekazanie dóbr Sienna wojewodzie Matowskiemu w dzierżawę. 1749. Gn. rel. 186, f. 626

23. Wydzielenie posesji w dobrach Podlesie Wysokie. 1760. Pola: wymiary, uprawy. Poddani: chaty, inwentarz własny i pański, wymiar pańszczyzny. Browar. (zapomniano zapisać nr księgi i karty)

24. Inwentarz dworu Popowo oraz wsi Popowo, Kakulin, Pląskowo, Kuszewo, Wymysłowo (folwark i wieś), Pomarzanki (dwór i wieś), Międzylesie, Starężyn z tabelami ludności i inwentarza żywego poszczególnych gospodarzy. 1790 Popowo. Gn. rel. nr 240, f. 669-684.

25. Regestr ruchomości Leona Przyłuskiego, chorążego kawalerii narodowej spalonych w pożarze wsi Przysieka. 1738. Rel. gn. 227, f. 1033-1034 i 1023-1024.

26. Wydzielenie posesji w dobrach Pomarzany. 1747. Browar z ogrodem i polem. Poddani: chaty i budynki gospodarcze, wymiar pańszczyzny, pogłówne. Gn. nr 184, lib. rel., f. 580-582.

27. Inwentarz wsi Rybowo. 1783. Poddani i stan zabudowań dworskich, wiejskich, wymieniono poddanych i ich obowiązki. Rel. gn. 228, f. 411, 198-199.

28. Inwentarz dóbr wsi Jabłkowo z folwarkami, Lubstowo, Lubstówko, Pomieszarnice, Duszewo i Pomarzanek, oraz Dziatkowo, Międzylesie i Starężyn, sporządzony po śmierci ich właściciela Antoniego Dorpawskiego, chorążego gnieźnieńskiego. 1778. Gn. rel. nr 217, f. 506 i inne.

29. Inwentarz dóbr Damasławek w powiecie kcyńskim, a w województwie gnieźnieńskim. 1776. Gn. rel. nr 213, f. 531 i inne.

30. W kontraktach dzierżawy następuje inwentarz wsi Rakojady. 1775. Gn. castr. rel. nr 211, f. 111-112.

31. Inwentarz wsi Pomarzanek. 1775. Gn.castr.rel. nr 211, f. 242.

32. W kontrakcie sprzedaży wsi szlacheckiej Przysieka określono robociznę poddanych, ilość bydła pańskiego przez nich posiadanego oraz stan zasiewu pól. 1774 Przysieka. Gn. castr. rel. nr 209, f. 531-532, 540.

  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna