Masarykova univerzitaPobieranie 0,96 Mb.
Strona9/16
Data25.02.2018
Rozmiar0,96 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Tvorba dabingu


V předchozí kapitole jsme se seznámili se zásadami a doporučeními, jak tvořit titulky. Podívejme se nyní, jak probíhá proces tvorby dabingu.
    1. Obrazový záznam


Velice důležitým materiálem, který má překladatel k dispozici je originální obrazový a zvukový záznam daného filmu, který obsahuje, zjednodušeně řečeno, několik stop – stopu
s originálním dialogem, zvukem, mezinárodní pás (M/E – music-effects), na němž jsou nahrány všechny ruchy – klepnutí skleničky o stůl, otevření dveří, kroky, dále ruchy prostředí a hudba či písně.53
    1. Originální dialogová listina a překlad


K obrazovému záznamu je přikládán dialogový scénář s originálním textem. Při tvorbě překladu narazí překladatel na různá specifika a musí se vypořádat s různými překážkami. Je potřeba pamatovat na zachování autenticity děje čili faktického obsahu sdělení, pracovat se stejným počtem vět jako v originále a podobným počtem slabik.54
    1. Úprava dialogů


Samotný překlad je ještě dále zpracováván. Tato fáze je náročná a nalezne v ní uplatnění ten, kdo má výborné tvůrčí schopnosti a znalosti českého jazyka. Právě hra s jazykem je podstatou této fáze, vytváří se zde slovní vazby, různé druhy metafor atd. Snoubí se zde tvořivost s podmínkou splnění všech přísných technických aspektů dabingu. Technické aspekty zahrnují následující pravidla. Je potřeba, aby byla česká verze vytvořena podle pohybu úst mluvy v originálu, aby byly dodrženy pauzy, citoslovce, nádechy a výdechy, dechy, kašlání, koktání atd. Dále např. by mělo být zachováno oslovení jménem v místě, kde ho vyslovuje originální herec. Nutným předpokladem je zevrubná znalost obrazové i dialogové verze filmu a jeho porozumění.55 Překlad pro dabing má být také přehledný, obsažný, po všech stránkách srozumitelný, s vysvětlením nářečových odchylek a s návrhy několika variant. Má být podložen dokonalou znalostí reálií. Je samozřejmé, že překladatel zná jazyk se všemi jeho idiomy, synonymy i homonymy. Jeho práce musí sloužit jako dokonalý podklad pro tvorbu českého synchronizovaného dialogu.56

Většinou na překladu pro dabing pracují dva lidé. První překladatel navrhne předběžný překlad. Nemusí se ohlížet na synchronizaci, segmentaci nebo speciální znaky pro dabing. Dokonce ani nemusí mít přístup k obrazovému materiálu kvůli autorským právům a musí pracovat bez bližších komentářů k ději a vytváří tak pouze doslovný překlad, který je v tom případě spíše literárním dílem než audiovizuálním.57 S takovým textem dále pokračuje úpravce dialogů. Jeho úkolem je vytvořit fungující, přesvědčivý scénář, který plně dodrží synchronizaci a zároveň bude vyvolávat dojem, že se jedná o originální dialog. Stylistická úroveň prvního překladu je zcela změněna. Úpravce by měl docílit rovnováhy mezi prozodií, gramatikou a důvěryhodným ústním projevem.58


    1. Další složky dabingu


Na tvorbě dabingu se dále podílí dramaturg, který by měl fungovat přímo již při přípravě scénáře. Kontroluje text úpravy. Je žádoucí dělat kontrolu nadabovaného textu s obrázkem, jinak se totiž může stát, že se vyskytnou výrazy, které nedávají smysl a nekorespondují s děním ve filmu. Podle Talpové je dnes funkce dramaturga podceňována a stává se, že její funkci částečně nahrazuje úpravce. Poslední slovo v tomto procesu má režisér. Ten se také musí důkladně s filmem seznámit a je výhodou, když rozumí originálnímu jazyku filmu. Může tak lépe vnímat atmosféru filmu.59

Nejdůležitější pro kvalitní dabing je přesná synchronizace, jak jsem naznačila výše. Přesněji řečeno synchronizace pohybu úst. Základním kamenem zde je sledování artikulace herce na obrazovce zároveň s pohyby jeho těla a zvláště pak doba trvání jeho projevu. Je bezpodmínečné nutné tyto body dodržet.

Pravdivé a reálné dialogy můžeme striktně dodržet do určité míry, např. chceme-li se vyhnout stylistickým nesrovnalostem, kalkům apod. Při překladu pro dabing tedy musíme na jedné straně zachovat vztah k původnímu textu a na druhé straně zachovat význam po historické a kulturní stránce.60

TITULKY

DABING

...tego wysokościowca - model 7B4. Zapraszam wszystkich na symboliczną lampkę wina. Ze względów BHP reszta lampki odbędzie się na powierzchni ziemi!

...tohoto paneláku, model 7B4.

Jste zváni na symbolický přípitek....tohoto paneláku, model 7B4. Nyní vás všechny zvu na symbolickou sklenku vína.

S ohledem na bezpečnostní předpisy

bude přípitek pokračovat na zemi.S ohledem na předpisy zbytek přípitku dokončíme dole na zemi.

Zde máme pro srovnání titulky i dabing. Začněme titulky. Scéna začíná v momentě proslovu vedoucího stavby. Nacházíme se v polovině jeho věty, což je třeba nějakým způsobem naznačit. Kdyby se jednalo o druhou část věty navazujícíc na předchozí scénu, mohli bychom jednoduše napsat malé písmeno. V tomto případě je to však úplně první výpověď v celém dílu seriálu, a tak by začátek věty, bez předchozí výpovědi, s malým písmenem mohl působit jako hrubka. Zvolila jsem tedy trojtečku, která je zde přípustná.61 Za trojtečku nedáváme mezeru. V další části jsem použila kondenzaci a vypuštění části informace. Místo „Zapraszam wszystkich” tedy doslovně „Všechny (vás) zvu” jsem zvolila lépe vyslovitelnou frázi „Jste zváni”. „Skleničku vína” jsem pak nahradila „přípitkem”, jelikož informace, o jaký druh nápoje se jedná, zde není podstatná. Není nutné rozvádět doslovně ani zkratku BHP62, zvolila jsem tedy souhrnný název „bezpečnostní předpisy”. V případě dabingu jsem volila delší promluvy, často tak, aby odpovídaly textu rytmicky a samozřejmě délkou.

TITULKY

DABING

Brawo kierownik !!!

Daj mi flaszeczkę. Daj mi też jedną.

Nie stłucz tylko, delikatnie.

Ja ci nigdy flaszki nie stłukię!

Bravo, šéfe!

Bravo, šéfe!

Dej mi lahvinku. Dej mi taky jednu.Opatrně, ať ji nerozbiješ.

Nerozbij to. Opatrně.

Co bych ji rozbíjel?

Já nikdy flašky nerozbíjím!

Zde, v případě titulků, jsem zvolila vypuštění celé věty ze scénáře „Daj mi flaszeczkę. Daj mi też jedną.“ V seriálu věta zazní za sníženého zvuku a divák ji napoprvé nemusí ani zaregistrovat. Titulek k této větě by mohl působit jako nadbytečný. Naopak, budeme-li dabovat, je možné větu namluvit.
TITULKY

DABING

Stasiu! Stasiu kochany.

Czekaj!

Co ty mi nie powiedziałeś, że my do Warszawy się przenosimy?

Czekaj! Miećka zamknij drzwi!

Stasiu no.

Miećka!!!

No co?

Nie powiedziałem ci, żeby cię szlag nie trafił.

Ale co ty Stasiu, no?

Czekaj no, ja będę tam dozo... cicho... gospodarzem domu.

I co ja teraz powiem tatusiowi i mamusi?

Stando! Miláčku!

Počkej!


Stando! Stando, miláčku.

Počkej!

Proč jsi mi neřekl,

že se stěhujeme do Varšavy?Proč jsi mi neřekl,

že se stěhujeme do Varšavy?

Počkej, Mečko. Zavři dveře!

Počkej, Mečko. Zavři dveře!

Stando, co se děje?

Stando, no.

Mečko!

Mečko!

No co?

No co?

Neřekl jsem ti to

aby tě netrefil šlak.Neřekl jsem ti to,

aby tě šlak netrefil!

Ale proč, Stando?

Ale proč, Stando? No?

Poslouchej. Já tam budu dozo…ticho…domovníkem.

Poslouchej. Já tam budu dozo…ticho…domovníkem.

A co já teď řeknu tatínkovi a mamince?

A co já ted povím tatínkovi a mamince?

V této scéně probíhá dialog mezi Andělem a jeho ženou. Některé výpovědi jsou krátké a je zde možné využít kratší zobrazovací dobu. Rozhodla jsem se tedy nekombinovat titulky, kde každý řádek patří jiné osobě, a volila jsem tituleky o jednom řádku. Překlad pro dabing je zde podobný, pouze jsem místy změnila slovosled, pokud to nebylo přímo v rozporu se slovosledem českým, tak aby na stejných místech zazněla podobná slova.

TITULKY

DABING

Jezus Maria, co to ma do nas, co to ma do nas. Skąpski idzie na ambasadora, wysiada, rozumiesz? A jak on poleci, to poleci Korszul, poleci też Broński i zgadnij kto po nich poleci? Po nich polecę ja! To znaczy ja bym poleciał, gdyby nie Kazik i to dozorostwo. A zresztą co ja tutaj mam do roboty? Do czego ja mógłbym tutaj dojść? Awans o jeden szczebelek tak? A tam to jest sprężyna. Schodzimy w dół, żeby się odbić! Zresztą teraz potrzebni są tacy ludzie z dołu, ludzie prości, ale rzetelni. Tacy co to potrafią dobrze pracować i dobrze walnąć pięścią w stół kiedy trzeba!!!

Ježiši, co to má s námi společného?

Pane Bože! Co to má s námi společného?

Skoupský jde na velvyslanectví

končí, rozumíš?Skoupský jde na velvyslanectví. Končí, chápeš?

S ním poletí Koršul a taky Broňský

a hádej, kdo poletí po nich.A jestli on, tak i Koršul, a poletí i Broňský. A hádej, kdo letí po nich.

Po nich poletím já.

Po nich poletím já.

To znamená, že já bych letěl,

nebýt Kazíka a toho dozorování.Neboli, letěl bych, kdyby ne Kazík a ti dozorci.

Koneckonců, co tady mám na práci?

Kam bych tady došel?A vůbec, co já mám tady za práci? Čeho já bych se ti dočkal?

Povýšení o jeden stupínek.

Tam, to je skok nahoru.Povýšení o jeden stupínek, ne? A tam skok nahoru.

Jdeme dolů, abychom se odrazili.

Padáme dolů, abychom se odrazili.

Teď jsou důležití lidé zezdola.

Lidé prostí, ale poctiví.
Vlastně teď jsou třeba lidé zezdola, lidé prostí, ale poctiví.

Takoví, kteří umí pořádně pracovat


Takoví, co umí dobře pracovat a dobře bouchnout pěstí do stolu, je-li potřeba.

a bouchnout pěstí do stolu,

když je to třeba.Poslední ukázkou je dlouhý monolog Stanislava Anděla. Zde jsem opět mohla vyzkoušet možnosti členění titulků. Pro dabingový překlad platí, co jsem vyjmenovala výše. Obecně jsem v případě titulků volila kratší texty než pro dabing. Zároveň si uvědomuji, že je třeba vyvarovat se nadměrnému krácení překladu pro titulky. Pečlivější diváci si mohou překlad sami pro sebe kontrolovat, a pokud bude překlad příliš stručný, mohou se cítit ochuzeni.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna