Masarykova univerzitaPobieranie 0,96 Mb.
Strona6/16
Data25.02.2018
Rozmiar0,96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

3.3. Polsko


Podívejme se na situaci v Polsku. Dabing zde má tradici již z předválečného období. Za první dabovaný film se považuje Królewna Śnieżka Walta Diesnyho z r. 1938. Roku 1949 v lodžském studiu hraných filmů vzniklo dabingové oddělení, které později roku 1955 přesídlilo do Varšavy a bylo přetvořeno na studio pro výrobu dialogů. V roce 1956 začalo vyrábět filmy z dabingem pro potřeby polské televize. Nejvyhlášenějším polským dabingovým režisérem byla Zofia Dybowska-Aleksandrowicz. Ta se zasloužila o polskou školu dabingu, kde vznikly filmy jako Elżbieta, królowa Anglii, Pogoda dla bogaczy nebo Między nami jaskiniowcami.40

V osmdesátých letech prožíval polský dabing krizi způsobenou špatnou ekonomickou situací, devadesátá léta byly opět ve znamení rozkvětu. Přes negativní přístup mnoha diváků


k dabingu kvůli nevydařeným pokusům o dabingy filmů a seriálů vyráběné některými televizními stanicemi, dabing dlouhometrážních filmů si získává čím dál víc fanoušků. Zároveň tak profesionální tvůrci dialogů pro dabing získávají na popularitě. Jedním
z nejznámějších je Bartosz Wierzbięta. Z jeho produkce můžeme zmínit např. Shreka, Uciekający kurczaki nebo Madagaskar.41
 1. Tvorba titulků

  1. Standardy kvality v titulkování


Pravidla pro tvorbu kvalitních titulků jsou podle Mary Carroll a Jana Ivarssona následující:42

 • Titulkář by měl pracovat se scénářem a, je-li to možné, s dialogovou listinou, popř. se seznamem netypických slov a s dalšími speciálními poznámkami.

 • Úkolem titulkáře je porozumět dílu, přeložit jej a vytvořit titulky v požadovaném jazyce.

 • Očekává se vysoká kvalita překladu s ohledem na možné idiomatické a kulturní odchylky.

 • Titulkář by měl používat jednoduché stylistické prostředky.

 • Jestliže je potřeba dialog zkrátit, je nutné, aby byla zachována podstata výpovědi.

 • Text titulků musí být rozdělen na řádky a stránky, tak aby byly zachovány logické
  a gramaticky správné celky.

 • Ideálně by měl být každý titulek stručný a zřetelný z hlediska syntaxe.

 • Úroveň jazyka by měla být vhodně zvolena a měla by odpovídat kontextu.

 • Titulky by měly být gramaticky správné, jelikož dávají formu literárnímu dílu.

 • Všechny důležité psané informace (značky, popisky atd.) by měly být přeloženy
  a včleněny do obrazu, kde je to možné.

 • Vzhledem k tomu, že je i mnoho sluchově postižených diváků, nadbytečné informace, jako jména, citoslovce (různé zvuky) atd. by měly být také otitulkovány.

 • Písničky by měly být také otitulkovány, pokud to má v rámci díla nějaký význam.

 • Často opakovaná jména a obecně srozumitelné fráze nemusí být vždy otitulkovány.

 • Začátky a konce zobrazení titulku by měly být nastaveny podle tempa promluv a také by měly brát v úvahu přestávky ve větách nebo zvuky přetrvávající z předešlé scény.

 • Přestávky ve větách nebo zvuky přetrvávající z předešlé scény by měly být zahrnuty do titulků. Titulky by také měly nějak vyjadřovat momenty překvapení či napětí
  a neopomíjet je.

 • Doba trvání titulku by měla odpovídat optimální čtecí rychlosti.

 • Časování musí být v souladu s rytmičností filmu.

 • Žádný titulek by se neměl na obraze objevit na méně než jednu sekundu a také by neměl na obraze zůstat, s výjimkou písničky, déle než sedm sekund.

 • Mezi jednotlivými titulky by měly uplynout alespoň čtyři snímky, aby měl divák čas zaregistrovat nové titulky.

 • Titulek by měl mít maximálně dva řádky.

 • Jestliže se titulek skládá ze dvou různě dlouhých řádků, měl by ten kratší být nahoře, aby byla co nejmenší část obrazu zakrytá. Titulek by měl být zarovnaný vlevo, aby oko diváka nemuselo vykonávat zbytečné pohyby.

 • Musí být zachována úzká spojitost mezi filmovým dialogem a obsahem titulku; jazyk originálu a cílový jazyk by měly být co možná nejvíce synchronizovány.

 • Důležitý je úzký vztah mezi filmovým dialogem a přítomností titulků na obraze.

 • Vytvořené titulky by měly být dále zpracovány úpravcem.

 • Hlavní tvůrce titulků by měl být uveden na konci filmu. Jestliže je to na začátku, měl by být uveden před nebo po údaji o autorovi dialogů.

 • Na konci filmu by měl být uveden rok výroby a údaje o autorských právech.

Titulkář by měl pracovat se záznamem příslušného pořadu, nejen se scénářem nebo dialogovou listinou. Kromě toho, že překládá a vytváří titulky, by měl titulky také načasovat. Toto doporučení či přímo požadavek vyplývá ze současného vývojového trendu a požadavků na komplexní služby. Dalším problematickým aspektem může být požadavek na gramaticky správný titulek. V některých situacích je totiž žádoucí vystihnout agramatičnost projevu. Tímto problémem se zabývám v podkapitole Jazyk mluvený vs. jazyk psaný. Samozřejmě i
v tomto případě platí „všeho s mírou“. Dalším bodem je doporučení, podle některých dosti sporné, že není třeba překládat některá sdělení, kterým běžný divák rozumí. Jde například
o fráze typu dobrý den, ano - ne, děkuji, ale ani ty v některých jazycích nemusí být pro každého samozřejmé. Navíc by tento přístup mohl titulky degradovat na úroveň jakési „berličky“. Naproti tomu Carroll a Ivarsson doporučují v titulcích zachovat „nadbytečné“ informace jako jména, citoslovce apod. Dalším doporučením je zachování konstantního rytmu čtení a určité délky zobrazení titulku.

A Proposed Set of Subtitling Standards in Europe je druhým obecně známým souborem doporučení, jak správně postupovat při tvorbě titulků. Jeho autor, Fotios Karamitroglou, se věnuje prostorovým aspektům (umístění titulků, počet řádků a znaku apod.), časovým aspektům (délka zobrazení titulku a časování), interpunkci a úpravě textů (členění titulků, vypouštění informací, překladatelské strategie atd.). Problematická je ovšem otázka, zda by se měly zavádět jednotné standardy v rámci celé Evropy. Vezmeme-li v úvahu například zásady interpunkce navrhované Karamitroglouem, zjistíme, že pro české prostředí nejsou použitelné, jelikož jsou z velké části zakotveny v Pravidlech českého pravopisu.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna