Masarykova univerzitaPobieranie 0,96 Mb.
Strona3/16
Data25.02.2018
Rozmiar0,96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Překlad vlastních jmen


V této části se budu věnovat vlastním jménům postav z překládaného seriálu a vysvětlením, jaký způsob jsem vybrala a proč. Na otázku překladu vlastních jmen můžeme narazit v různých oblastech. Je to např. společenská komunikace neboli komunikace ve veřejné sféře, v hromadných sdělovacích prostředcích (tj. tisk, rozhlas, televize) nebo
v různých oficiálních projevech (přednášky, informace, úřední korespondence atd.) a jiných oblastí společenského života. Na problematiku překladu vlastních jmen narazíme i u překladu osobních dokladů cizích státních příslušníků do češtiny. Pro naše účely bude ovšem nejvhodnější další oblast, a to překladová literatura. Tato oblast nám poskytuje větší možnosti díky různým překladatelským přístupům, zkušenostem a specifiky každého překládaného díla. Je třeba brát v úvahu případné zvláštnosti jazyka originálu, žánr, čtenářský okruh, v tomto případě televizní publikum, nebo povědomí o místu děje, době, apod. Až na odborné publikace, literaturu faktu, cestopisy a podobné, kde je potřeba přesná identifikace osob, tedy ponechání jejich jmen v původní podobě, nemá oblast překladové literatury stanovený jednotný úzus.7

Pro překlad vlastních jmen můžeme zvolit jeden z následujících způsobů. Jednak můžeme ponechat jméno v původní cizojazyčné podobě. Ani v tom případě nesmíme podle kontextu zapomenout na skloňování, možné jsou také případné potřebné grafické změny, nejčastější transkripce jména, která je dána zpravidla typografickými možnostmi češtiny. Dalším způsobem je smíšený postup. Některým postavám ponecháme jejich původní podobu jména, pro jiné zvolíme český ekvivalent, zejména pak u domáckých jmen. Nakonec můžeme zvolit pro všechny postavy počeštěné podoby jmen, tedy české ekvivalenty jmen. První dva způsoby se zpravidla vztahují jen na rodné jméno, příjmení se obvykle ponechává v původní podobě, pouze ženská příjmení se většinou přechylují.

V seriálu, kterým se zabývám v této práci, je hlavní postavou Stanisław Anioł. V jeho případě jsem pro překlad jeho jména zvolila český ekvivalent. Stanislav je zde zcela zřejmý, a příjmení Anděl (Anioł) v podstatě také. Anděl zde nese i symbolickou vypovídající hodnotu. Stanislav Anděl je vlastně opakem toho, jaký ve skutečnosti je. Ačkoli se na oko jako anděl tváří, ve skutečnosti má vlastnosti zcela odlišné. S jistou nadsázkou bychom mohli dokonce říci, že je jako andílek, ale vzhledem k tomu, že ani v originále není jeho příjmení zdrobnělé, není třeba tvořit zdrobnělinu v překladu. Jeho ženou je Mieczysława Anioł. V případě jejího křestního jména jsem zvolila rovněž doslovný český překlad, tedy Mečislava. U příjmení navíc dojde jen k českému přechýlení, tj. Andělová.

Dionizy Cichocki v seriálu představuje postaršího poklidného pána. Dionizy má v češtině svůj ekvivalent v podobě jména Denis. Osobně však soudím, že toto jméno se hodí spíše na mladého člověka nebo dítě. Přihlédneme-li k tomu, jak zní toto jméno v polském originále, přiklonila jsem se k jiné versi jména Denis, a to Dionýs. Pro příjmení navrhuji počeštěnou podobu Tichotský, která navíc může evokovat vlastnost nositele tohoto příjmení.

Další z výrazných postav, Ryszard Dąb-Rozwadowski, doktor práv, zabývající se taktéž historií, „disident intelektuál”, zastánce Solidarity, se v české verzi stává Richardem Dubem-Rozvadovským.

Dalším příkladem je Zdzisław Kołek, který je od začátku „na ostří nože” se panem Kotkem. Českým protějškem jména Zdzisław by mohl být Zdeněk, zde bych však ponechala méně frekventovanou podobu, ale téměř totožnou z polským originálem, Zdislav. Příjmení opět pouze počeštíme na Kolek. Pro zajímavost bych vysvětlila význam jména, jelikož i


v tomto případě má odpovídat charakteristice jeho nositele. Polská verze Zdzisław je tvořena ze dvou částí, které znamenají „konat” a „sláva”, naproti tomu jeden z významů slova kołek znamená pitomec. Kombinací křestního jména a příjmění tak získáváme dvojjznačný kontrast. Další postavou je již zmiňovaný Kotek, jménem Zygmunt. Zde nevidím problém v úplném zachování polské verze křestního jména i příjmění, které jsou stejně dobře čitelná pro českého diváka. Dále pokračuji již pouhým seznamem jmen a mnou navrhovaných českých ekvivalentů. Zvolila jsem počeštěnou podobu jména i příjmení.

Czesław Majewski – Česlav Majevský

Tadeusz Kubiak – Tadeáš Kubiak

Bożena Lewicka – Božena Levická

Ewa Majewska – Eva Majevská

Krzysztof Manc – Kryštof Manc

Tekla Wagnerówna – Tekla Wagnerovna

Jan Winnicki – Jan Vinický

Józef Balcerek – Josef Balcerek

Zofia Balcerek – Žofie Balcerková

Henryk Dominek – Jindřich Dominek

Zenobiusz Furman – Zenobius Furman

Antoni Kierka – Antonín Kierka

Elżbieta Kolińska-Kubiak – Alžběta Kolínská-Kubiak  1. Titulky vs. dabing

    1. Audiovizuální překlad


Audiovizuální překlad je nepříliš staré odvětví, které zahrnuje titulkování a dabing. Co se týče názvu, audiovizuální překlad byl opisován různými termíny, a to např. film translation, language transfer, multimedia translation, constrained translation, media translation nebo versioning. Název audiovizuální překlad se nejdříve neobjevoval ani v největší anglicky psané encyklopedii zabývající se překladatelstvím, Routledge Encyklopedia of Translation Studies, z toku 1998. Zastupovaly jej pouze oddělení hesla subtitling a dubbing. V polském jazyce existuje název Przekład audiowizualny, a pod stejným titulem vyšla v roce 2006 publikace Teresy Tomaszkiewicz. Tento pojem je nejobsáhlejší, kromě filmů zahrnuje i jiné audiovizuální materiály. Mimo něj se můžeme setkat i s termíny jako przekład tekstów na potrzeby kinematografii, tłumaczenie dialogów filmowych, tłumaczenie filmowe, tłumaczenie filmów.8

Pod audiovizuálním překladem spadají zejména filmové titulky a dabing, v Polsku především filmový dabing filmů animovaných a polského lektora. Příklady dalších druhů překladu jsou intrajazykové titulky9, tedy v tom samém jazyku, vytvořené např. pro neslyšící, zvukový popis10 aneb dodatková zvuková stopa pro nevidomé informující o ději na obrazovce, titulkování živých pořadů11, operní titulky12 neboli překlad libreta promítaný nad scénou během představení.13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna