Mariusz RebczynskiPobieranie 177,43 Kb.
Strona2/2
Data24.02.2019
Rozmiar177,43 Kb.
1   2

 • możliwość uruchomienia co najmniej dwóch niezależnych procesów jednocześnie na co najmniej 24 rdzeniach każdy.

 • Bezterminowa licencja na użytkowanie
 • 14

  Oprogramowanie GIS typu desktop oraz server


  31 licencji oprogramowania desktopowego , z co najmniej rocznym wsparciem pozwalającego na:

  • Wyświetlanie Mapy

  • Nawigowanie Mapy

  • Wyświetlanie danych wektorowych

  • Symbolizację obiektów wektorowych i rastrowych

  • Przepróbkowywanie oraz klasyfikację danych rastrowych

  • Animację danych rastrowych i wektorowych

  • Wyświetlanie danych rastrowych

  • Pracę z tabelą atrybutów danych wektorowych i rastrowych

  • Tworzenie histogramów

  • Wykresów punktowych

  • Macierzy rozproszenia

  • Wykresów skrzynkowych

  • Wykresów bąbelkowych

  • Wykresów polarowych

  Wykresów kołowych

  • Tworzenie kompozycji i drukowanie jej widoku

  • Eksport danych oraz kompozycji do formatów: Enhanced Metafile (EMF), Windows Bitmap (BMP), Encapsulated PostScript (EPS), Tagged Image File Format (TIFF), Portable Document Format (PDF), Joint Photographics Experts Group (JPEG), Portable Network Graphics (PNG), Graphic Interchange Format (GIF), Scalable Vector Graphics (SVG), Adobe Illustrator (AI)

  • Publikowanie i współdzielenie map

  • Współdzielenie warstw mapowych i danych w chmurze

  • Publikowanie i współdzielenie analiz

  • Automatyzację procesów poprzez dostępne narzędzia oraz skrypty pisane w VB i Python

  • Etykietowanie

  • Edycję obiektów i opisów

  • Bezpośredni odczyt i zapis danych rastrowych

  • Zarządzanie danymi rastrowymi w bazie danych

  • Obsługa dokumentów oraz danych zewnętrznych np. plików csv, xlsx, txt

  • Bezpośredni odczyt danych wektorowych i rastrowych

  • Bezpośrednią edycja danych wektorowych

  • Obsługa danych typu CAD

  • Automatyczną edycję i wektoryzację rastra

  • Obsługę danych mobilnych np. w formacie gpx

  • Geoodniesienie danych rastrowych i wektorowych

  Zarządzanie danymi

  • Tworzenie topologii między obiektami

  • Wykonywanie analiz sieciowych

  • Tworzenie i zarządzanie metadanymi

  • Interpolację danych punktowych oraz liniowych i poligonowych

  • Tworzenie Trójwymiarowych wizualizacji, analiz oraz modeli powierzchni terenu dedykowanymi algorytmami

  • Stosowanie zaawansowanych narzędzia interpolacji i analizy statystycznej danych przestrzennych

  • Wizualizacji i analizy trendów zmian danych przestrzennych w czasie i przestrzeni

  • Bezpośredni odczyt, konwersja i zapis danych w różnych formatach

  • Stosowanie Zaawansowanego pozycjonowania etykiet na mapach
  Oprogramowanie desktopowe ponadto powinno mieć budowę modułową pozwalającą na zarządzanie danymi w oddzielnych aplikacjach a każdy z modułów powinien być uruchamiany oddzielnie.
  Oprogramowanie serwerowe pozwalające na:

  • Udostępnianie przez stronę www danych, map, modeli i narzędzi geoprzetwarzania

  • Udostępnianie przez bazę danych SQL Server lub PostgreSQL danych, map, modeli i narzędzi geoprzetwarzania

  • Obsługę i publikację na stronie www natywnych danych przestrzennych.

  • Zarządzanie bazą danych np. SQL Server lub PostgreSQL

  Pracę z aplikacjami mobilnymi

  • Edycję danych przez www

  • Wykonywanie operacji na obrazach w czasie rzeczywistym

  • Zawansowane analizy danych rastrowych przez WWW, takie jak wyznaczanie optymalnych lokalizacji, obliczanie odległości i kierunków do najbliższych punktów źródłowych, analizy hydrologiczne, obliczanie gęstości zjawisk, a także generowanie i analizy powierzchni: spadki, ekspozycje, widoczność, itp

  • Wykonywanie zaawansowanych analiz GIS przez stronę www modelujących przestrzeń trójwymiarową, takich jak dopasowanie, wycinanie i wypełnianie, analizowanie linii widoczności, czy modelowanie terenu

  • Poprzez stronę www modelowania i analizowania warunków działania sieci transportowych, takich jak: czas dojazdu, trasa z punktu do punktu i określanie kierunków, trasa z wieloma przystankami, określanie strefy działania, obliczanie najkrótszej i optymalnej trasy, określanie najbliższej lokalizacji i wykonywanie analiz przejazdu

  • Publikuję usług internetowych jako warstwy geostatystyczne

  • Tworzenie i publikację projektów mobilnych, edycję danych i ich bezpośrednią synchronizację z bazą danych

  15

  Oprogramowanie do teledetekcyjnej analizy zobrazowań lotniczych i satelitarnych  15 licencji oprogramowania z co najmniej rocznym wsparciem pozwalające na:

  • Importowanie i eksportowanie do wielu formatów zarówno rastrowych, jak też wektorowych, między innymi: ADRGImage(.img) ADRGLegend(.igg) ADRGOverview(.ovr) ADRI AlaskaSARFacility(.L) ALOSAVNIR-2JAXACEOS ALOSPALSARERSDACCEOS ALOSPALSARERSDACVEXCEL ALOSPALSARJAXACEOS ALOSPRISMJAXACEOS ALOSPRISMJAXACEOSIMG ASCII ASRP(.img) ASTEREOS-HDF AVHRR(NOAAKLM,Sharp&Dundee) AVIRIS Binary(GenericBIL,BIP,BSQ&Tiled) Bitmap(.bmp) CADRG CIB COSMO-SkyMed Daedalus(AMSandABSsensors) DEM(SDTS) DEM(USGS) ERDASIMAGINE, DataFormatDirectReadDirectWriteImportExport DFAD DigitalOrthophotoQuad(USGSDOQ) DigitalOrthophotoQuadKeywordHeader(USGSDOQ) DigitalPointPositioningDatabase(DPPDB) DTED ECRGTOC EDCLandsat7HDF ENVI(.hdr) ENVISAT EOSHDF ERDASAnnotation(*.ant) ERDASDigitize(.dig) ERDASERMapper(.ecw) ERDASERMapper(.ers) ERDASGIS(.gis)

  • Generowanie i eksport modelów wysokościowych (np. NMT, NMPT) z użyciem linii nieciągłości terenu do formatów ASCII, Binary, Esri GRID

  • Tworzeniu modeli graficznych i eksportowania ich do pliku w celu analizy danych

  • Przetwarzanie wsadowe danych LiDAR (import i eksport chmury punktów, nadawanie linii lotu, rozrzedzenie chmury punktów, tworzenie rastra gęstości chmury punktów, eksport statystyk)

  • Wymianę danych między oprogramowaniem a Arc Gis i CAD

  • Analizie zobrazowań radarowych

  • Animację danych rastrowych i wektorowych,

  • Możliwości porównywania analizowanych danych z obrazami Google Earth w czasie rzeczywistym

  • Pracę z tabelą atrybutów danych wektorowych i rastrowych

  • Tworzenie histogramów

  • Możliwości tworzenia wirtualnych wycieczek i zapisywania ich w popularnych formatach

  • Automatyczne tworzenia publikacji i wysyłania ich na serwer

  • Tworzenie kompozycji i drukowanie jej widoku

  • Publikowanie i współdzielenie map

  • Współdzielenie warstw mapowych i danych w chmurze

  • Publikowanie i współdzielenie analiz

  • Zarządzanie danymi

  • Wykonywanie analiz sieciowych

  • Tworzenie i zarządzanie metadanymi

  • Interpolację danych punktowych oraz liniowych i poligonowych

  16

  Oprogramowanie do obiektowej analizy danych obrazowych  5 licencji oprogramowania z co najmniej rocznym pozwalające na:

  • Pozyskiwanie i przetwarzania danych z platform lotniczych, satelitarnych i naziemnych

  • Tworzenie i testowanie algorytmów analizy obiektowej 2D i 3D

  • Szybką analizę obiektową

  • Zapis danych w popularnych formatach rastrowych i wektorowych

  17

  System obliczeniowy metody elementów dyskretnych  System powinien zapewnić możliwości obliczeniowe dotyczące mechaniki ciała stałego raz ośrodków sypkich dla co najmniej 1 użytkownika. W szczególności dostępne powinno być:

  • Modelowanie dynamiki w przestrzeni 2D i 3D zespołów cząstek o dowolnych wymiarach

  • Umożliwienie modyfikacji przez użytkownika własności sił i kontaktu między cząstkami

  • Dowolna liczba brzegów (ścian) obszaru obliczeniowego

  • Zespoły cząstek mogą być dodawane do obszaru obliczeniowego z dowolnymi warunkami początkowymi (prędkość, siła)

  • Cząstki i ścianki mogą być dodane lub usunięte w dowolnym czasie podczas symulacji

  • Wbudowane w system warunki kontaktu powinny zawierać modele: sprężyn liniowych, tarcia Coulomba, model lepko-sprężysty, model plastycznego płynięcia, model pełzania, modele tłumienia: lepki i tarciowy

  • Możliwość obliczeń quasi-statycznych

  • System powinien zapewniać wyniki w postaci średniej prędkości odkształcenia, naprężenia i porowatości i energii w trakcie obliczeń

  • Możliwość sterowania procesem obliczeniowym przez własne procedury w napisane w językach kompilowanych lub skryptowych

  • Pełny graficzny postprocessing: możliwość uzyskania wyników w postaci obrazów wysokiej rozdzielczości: bitmapowych, wektorowych i animacji video

  Wymagania dodatkowe:  • Wszystkie systemy powinny zapewniać możliwość użytkowania w trybie zdalnym i możliwość przetwarzania wsadowego.

  • Oprogramowanie powinno być dostępne w wersjach dla systemów operacyjnych MS Winows lub Linux

  • Licencja użytkownika powinna być dostępna w wersji akademickiej

  • Okres ważności licencji: co najmniej 5lat licząc od daty zakupu z corocznym uaktualnianiem oprogramowania.
  18

  System obliczeniowy metody elementów skończonych


  System powinien zapewnić możliwości obliczeniowe dotyczące fizyki a szczególnie mechaniki ciała stałego dla 20 użytkowników z możliwością obliczeń na 16 procesorach:

  Analizy liniowe i nieliniowe wykonywane metodą implicit:

  • Statyczne naprężeniowo/przemieszczeniowe

  • Bezpośrednie cykliczne

  • Zmęczeniowe niskocyklowe

  • lepko-sprężyste/lepko-plastyczne

  • Dynamiczne naprężeniowo/odkształceniowe

  • Ustalonego procesu walcowania

  • Termiczne (dla stanów ustalonych i nieustalonych)

  • Dyfuzji masy (dla stanów ustalonych i nieustalonych)

  • Akustyczne

  • Analizy sprzężone (multiphysics):

  - Termiczno-elektryczno-strukturalne

  - Termiczno-mechaniczne-elektryczne/elektromagnetyczne

  - Piezoelektryczne

  - Mechanika płynów z interakcją konstrukcji

  - Akustyka z interakcją konstrukcji

  - elektromagnetyczna

  Mechanika pękania:

  • VCCT (Virtual Crack Closure Technique)

  • XFEM (eXtended Finite Element Method)

  • Obliczanie współczynników intensywności naprężeń (KI, KII i KIII) dla konwencjonalnej Metody Elementów Skończonych oraz Rozszerzonej Metody Elementów Skończonych (XFEM).

  • Obliczanie naprężenia T dla liniowej sprężystości

  • Obliczenie całki Ct (w warunkach pełzania)

  Analizy liniowe i nieliniowe wykonywane metodą explicit:

  • Nieliniowa dynamika naprężeniowo/przemieszczeniowa

  • Adiabatyczna naprężeniowa

  Akustyczna

  • Coupled Eulerian-Lagrangian (CEL)

  • Smoothed Particle Hydrodynamic method (SPH)

  • Discrete Element Method (DEM)

  Dodatkowe wymagane cechy:

  • możliwość wykorzystywania w obliczeniach plików wsadowych

  • zintegrowanie modułów obliczeniowych w jednym pakiecie programów

  • Pełny graficzny postprocessing: możliwość uzyskania wyników w postaci obrazów wysokiej rozdzielczości: bitmapowych, wektorowych i animacji video
  Wymagania dodatkowe:


  • Wszystkie systemy powinny zapewniać możliwość użytkowania w trybie zdalnym i możliwość przetwarzania wsadowego.

  • Oprogramowanie powinno być dostępne w wersjach dla systemów operacyjnych MS Winows lub Linux

  • Licencja użytkownika powinna być dostępna w wersji akademickiej

  • Okres ważności licencji: co najmniej 5lat licząc od daty zakupu z corocznym uaktualnianiem oprogramowania.
  19


  System obliczeniowy komputerowej mechaniki płynów  System powinien zapewnić możliwości obliczeniowe dotyczące mechaniki płynów z możliwością modelowanie przepływów turbulentnych dla co najmniej 1 użytkownika z możliwością obliczeń na 4 procesorach

  • Tworzenie siatek obliczeniowych za pomocą wbudowanego modułu lub import siatek z powszechnie używanych formatów CAD

  • Dostępność modeli turbulencji k-epsilon, K-Omega, model naprężeń Reynoldsa

  • Modele symulacji wirów: LES (large eddy simulation), DES (detached eddy simulation), SAS (scaleadaptive simulation).

  • Możliwości obliczeń z wykorzystaniem systemów wieloprocesorowych

  • Możliwości dodawania własnych procedur użytkownika

  • Pełny graficzny postprocessing: możliwość uzyskania wyników w postaci obrazów wysokiej rozdzielczości: bitmapowych, wektorowych i animacji video

  Wymagania dodatkowe:  • Wszystkie systemy powinny zapewniać możliwość użytkowania w trybie zdalnym i możliwość przetwarzania wsadowego.

  • Oprogramowanie powinno być dostępne w wersjach dla systemów operacyjnych MS Winows lub Linux

  • Licencja użytkownika powinna być dostępna w wersji akademickiej

  • Okres ważności licencji: co najmniej 5lat licząc od daty zakupu z corocznym uaktualnianiem oprogramowania.
  20


  Oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazów


  Oprogramowanie musi posiadać następujące cechy:

  • narzędzie do analizy obrazu, które pozwala na pomiary odległości, kątów, pola powierzchni, klasyfikacji oraz posiada zestaw narzędzi służących do poprawy jakości badanego obrazu, współpracuje zarówno ze skanerami poprzez sterownik TWINE, jak i kamerami CCD. Importuje pliki w wielu formatach

  • umożliwia wykonanie wielu rodzajów pomiarów takich jak: długość odcinka, wielkość kątów, współrzędne X,Y intensywności oraz pola powierzchni

  • możliwość wykonania pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie oraz pomiaru odległości po zadanej ścieżce

  • posiada zestawy narzędzi do poprawiania jakości obrazu, remapowania kolorów oraz identyfikacji krawędzi, a także zmiany różnych elementów obrazu, takich jak jasność, nasycenie, kontrast, rozkład kolorów, konwersja do skali szarości

  • umożliwia usunięcie szumu, poprzez zastosowanie różnych metod (kombinacji obrazów, filtry cyfrowe). Zastosowanie odpowiednich filtrów umożliwia również detekcje krawędzi, tworzenie własnych filtrów cyfrowych oraz użycie 2DFFT

  • zaznaczone fragmenty mogą być wycinane, przesuwane lub kopiowane

  • dostępne opcje wejścia i wyjścia:

   • pozyskiwanie obrazów z dowolnego źródła TWAIN

   • otwieranie plików graficznych: AWD, BMP, CAL, CMP, CUR, DIC, EPS, EXF, FPX, FXS, ICA, ICO, IMG, JPEG, MAC, MSP, PCT, PCX, PhotoCD, PNG, PSD, RAS, TGA, TIF, WMF, WPG

   • zapis plików graficznych jako: AWD, BMP, CAL, CMP, CUR, DIC, EPS, EXF, FAX, FPX, FXS, ICA, ICO, IMG, JPEG, MAC, MSP, PCT, PCX, PNG, PSD, RAS, TGA, TIF, WMF, WPG

   • ładowanie kolorowych obrazów: 1, 4, 8, 16 i 32-bitowych

   • ładowanie obrazów w odcieniach szarości: 1, 4, 8, 10, 12 i 16-bitowych

   • otwieranie plików danych XLS, TXT oraz MOC

  • działania na warstwach obrazu

   • pięć nieniszczących nałożeń

   • zapis nałożeń obrazu

   • parametry: kolor i intensywność

   • maskowanie obrazu

   • nakładanie matematyczne: AND, OR, XOR, NOT, kopiowanie

   • numerowanie obiektów

   • etykietowanie obiektów: osie główne i dodatkowe

   • filtry nakładkowe: Erosion, Dilation

  • opcje edycja obrazów:

   • wycinanie, kopiowanie, wklejanie i czyszczenia

   • obcinanie, duplikowanie, odtwarzanie, porównywanie

   • wklejanie i składanie obrazów różnych typów

   • zmiana rozmiaru i rozdzielczości

   • określanie parametrów piksela nowego obrazu

   • konwersja obrazów na różne typy

  • możliwości przetwarzania obrazów:

   • konwersja kolorowych do skali szarości

   • monochromatyczne tabele LUT: standardowe, prostokątne, schodkowe

   • kolorowe tabele LUT: prostokątne, czerwone, niebieskie, zielone, spiralne i schodkowe

   • wyrównanie czyszczące

   • matematyka obrazów: dodawanie, odejmowanie, średnia, minimum, maksimum, mnożenie i dzielenie

   • progowanie kolorów

   • odwrócenie wartości intensywności

   • zmiana rozdzielczości

   • standaryzowanie palety kolorów

   • korekcje kolorów: gamma, półtonów, odcień, nasycenie, rozdzielanie kolorów

   • korekcje intensywności: jasność, kontrast

   • rozciąganie histogramu: kolorowe i tonalne

  • możliwość dokonywania pomiarów:

   • ustawienie pomiarów ścieżki

   • ustawienie pomiarów pola

   • kalibracja intensywności: dwu- lub wielopunktowa

   • kalibracja kierunkowa: 1, 2 lub 3D

   • obliczanie: liczby obiektów, liczby pikseli, raportowanie ponumerowanych obiektów

   • krawędzie i linie ścieżki i ich parametry

   • punkty: Tally, współrzędne XY

   • przestrzeń: powierzchnia, środek masy szarości lub binarny, odległość skumulowana, odległość, średnica, pomiary głównych i dodatkowych osi: punkty końcowe, parametry, współczynnik kształtu, nachylenie, suma (X, Y, X2, Y2, XY)

   • intensywność: wartość intensywności piksela, średnia lub skumulowana nad powierzchnią, wartości intensywności RGB lub wartości średnie RGB nad powierzchnią, średnia długość linii, barwa i nasycenie

   • jednoczesna praca na 30 stanowiskach.

   • Bezterminowa licencja na użytkowanie
  21

  Oprogramowanie typu CAD 3D


  - projektowanie części, części blaszanych, złożeń, wykonywanie dokumentacji technicznej,

  - bezpośrednie modelowanie bryłowe i powierzchniowe,

  - edycja modeli bryłowych i powierzchniowych importowanych z innych programów 3D,

  - wymiana danych z innymi programami 3D poprzez formaty: AutoCAD, SketchUp, ACIS, STEP, IGES, Rhinoceros, CGR, DWG, DXF, STL, OBJ, XAML, VRML,

  - modelowanie w oparciu o siatkę STL,

  - podwójne licencje: uczelniana + "domowa" w celu samokształcenia,

  - zawarta subskrypcja aktualizacji na 12 miesięcy

  - jednoczesna praca 22 użytkowników

  Bezterminowa licencja na użytkowanie

  22

  Oprogramowanie do zautomatyzowanej inżynierii odwrotnej  - integracja pomiędzy oprogramowaniem do obróbki skanów 3D a oprogramowaniem CAD i DCC

  - kompletny zestaw narzędzi do transformacji danych pochodzących ze skanowania w powierzchnie parametryczne, siatkę poligonów lub natywne formaty plików CAD,

  - automatyczne czyszczenie chmury punktów, analiza i naprawianie siatki,

  - bezpośredni eksport danych do programu CAD,

  - programowanie skryptów w języku Python,

  - zawarta subskrypcja aktualizacji na 12 miesięcy

  - jednoczesna praca 5 użytkowników

  Bezterminowa licencja na użytkowanie


  23

  Oprogramowanie do tworzenia aplikacji virtual reality


  Kompleksowe oprogramowanie służące do modelowania, animacji, renderowania i compositingu

  - modelowanie mesh, NURBS,

  - dwustronna wymiana danych z programem CAD,

  - bezpośrednia wtyczka do programu VR – eksport scen,

  - narzędzia do tworzenia animacji,

  - obsługa chmury punktów,

  - system cząstek,

  - renderowanie z wykorzystaniem GPU,

  - programowanie skryptów w języku Python

  Specyfikacja Oprogramowanie do tworzenia aplikacji VR :

  Oprogramowanie służące do tworzenia własnych, interaktywnych aplikacji wirtualnej rzeczywistości:

  - możliwość budowy wirtualnych modeli i prototypów 2d/3d oraz wykonania związanych z nimi obliczeń w podstawowej wersji programu, bez konieczności uzupełniania o dodatkowe moduły,

  - możliwość prezentacji graficznych (procedury wizualizacji 3D) umożliwiające programową integrację w każdym szczególe modelu,

  - interaktywna modyfikacja prezentacji graficznych i struktur modelu,

  - zawarta biblioteka typowych elementów, procedur i materiałów,

  - możliwość tworzenia własnych bibliotek,

  - programowe wsparcie dla definiowania: kinematyki, dynamiki, mechanizmów, algorytmów kolizji, grawitacji itp.,

  - translatory umożliwiające użycie w zamawianym środowisku innych formatów programów CAD i DCC: 3DS, Autodesk Inventor, Okino . bdf, EOP, EOZ, DWF 3D, DWG, DXF, HOOPS HSF,IGES, LIGHTWAVE .LW, PRO/E .SLP, SOLIDWORKS, STL, WAVEFRONT .OBJ, XGL/ZGL (XML-STYLE TFF),

  - kompatybilność ze środowiskiem EON firmy EON Reality, w tym m.in. możliwość wczytywania bezpośrednio do systemu natywnych formatów EON Studio (możliwość wykorzystania istniejących, dostępnych bezpłatnie w kraju i za granicą dokumentów, aplikacji i materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem bez konieczności przeróbek I modyfikacji w oferowanym środowisku),

  - wykorzystanie technologii procesorów wielordzeniowych komputerów,

  - jednoczesna praca 20 użytkowników

  - zakup na zasadzie jednorazowej opłaty bez konieczności corocznego odnawiania licencji.


  24

  Serwer bazodanowy ze wsparciem komercyjnym  Obsługa do 4 socketów fizycznych
  a)    Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PARISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC, IBM AIX, HP Tru64), Intel Linux 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach,
  b)    Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego/serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych.
  c)    Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID (Atomicity, Consistency, Independency, Durability) z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Mechanizm izolowania transakcji powinien pozwalać na spójny odczyt modyfikowanego obszaru danych bez wprowadzania blokad, z kolei spójny odczyt nie powinien blokować możliwości wykonywania zmian. Oznacza to, że modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych.
  d)    Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana,
  e)    Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode).
  f)    Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym,
  g)    Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy).
  h)    Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views),
  i)    Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych,
  j)    Dane przestrzenne (np. Oracle Locator)
  - Umożliwienie przechowywania w bazie danych wielu typów obiektów przestrzennych: dane wektorowe (punkt, linia, poligon),
  - Możliwość dostępu do danych za pomocą narzędzi GIS/CAD innych niż producenta bazy danych,
  - Sposób zapisu danych przestrzennych musi umożliwiać dostęp do danych przy użyciu oprogramowania Geomedia Profesional 6.1 do odczytu i zapisu przy wykorzystaniu standardowej funkcjonalności oprogramowania Geomedia Profesional 6.1 - funkcjonującego w NID,
  - Definicje układów współrzędnych w standardzie EPSG.
  - Zdefiniowane układy współrzędnych WGS84, PUWG 2000, PUWG 1992.
  - Możliwość zdefiniowania własnego układu współrzędnych w standardzie EPSG.
  - Zdefiniowane układy geograficzne 3D.
  - Indeksowanie przestrzenne
  - Możliwość wykonywania analiz przestrzennych na poziomie bazy danych (analizy sąsiedztwa, wyszukiwanie obiektów w zadanej odległości, tworzenie buforów, agregacja danych).
  - Możliwość wykonywania analiz przestrzennych za pomocą języka SQL.
  - Możliwość dopisywania własnych atrybutów do modelu sieciowego.
  - Możliwość udostępniania danych zgodnie ze standardami OGC w wersji co najmniej : WFS 1.0, WFSTp. 1.0, CSW 2.0, OpenLS 1.0, GML 3.1.
  - Możliwość równoległej przebudowy indeksu przestrzennego.
  - Możliwość równoległego wykonywania zapytań na obiektach przestrzennych.
  - Możliwość pracy grupowej,
  - Możliwość nadawania uprawnień do obiektów przestrzennych na poziomie bazy danych.
  Licencja dożywotnia na 2 fizyczne sockety w najnowszej wersji producenta

  - szkolenie w siedzibie zamawiającego.

  1   2


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna