Mariusz RebczynskiPobieranie 177,43 Kb.
Strona1/2
Data24.02.2019
Rozmiar177,43 Kb.
  1   2

Załącznik nr 8 do SIWZ

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

(wypełnić w zakresie oferowanych części, pozostałe należy usunąć)


Nr części

Przedmiot zamówienia

Określenie cech przedmiotu zamówienia

Cechy przedmiotu zamówienia oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca)

1

Oprogramowanie do zarządzania zasobami obliczeniowymi oraz zarządzania zużyciem energii klastra o maksymalnej liczbie socketów równej 204 1. Kompleksowe zarządzanie wszystkimi zasobami infrastruktury HPC.

 2. Łatwe i szybkie wysyłanie zadań obliczeniowych przy pomocy predefiniowanych template’ow oraz GUI.

 3. Definiowanie polityk przydzielania zasobów optymalizujących ich wykorzystanie, w tym uwzględniające mechanizm priorytetów.

 4. Wsparcie dla alokacji zasobów CPU, GPU i urządzeń o architekturze typu MIC, w tym zadań obliczeniowych typu heterogenicznego.

 5. Automatyczna reakcja na błędy i inne zdefiniowane zdarzenia poprzez wykonywanie zaplanowanych przez administratora działań.

 6. Możliwość wcześniejszej rezerwacji zasobów i planowania ich wykorzystania.

 7. Wsparcie dla Green Computing oferujące oszczędzanie zużycia energii na poziomie 15%.

 8. Moduł ewidencjonowania prac użytkowników, ich raportowania i rozliczania.

 9. Wyspecjalizowane narzędzia do administracji systemem z poziomu przeglądarki.

 10. Działanie w oparciu o modele IaaS (Infrastructure as a Service) oraz PaaS (Platform as a Service).

 11. Możliwość integracji z systemami typu grid i cloud.

 12. Możliwość łatwej integracji istniejących zasobów HPC i ich zunifikowana administracja.

 13. Wsparcie techniczne przez okres pięciu lat.

 14. Wsparcie procesu wdrożenia obejmujące szkolenie użytkowników w siedzibie zamawiającego.
2

Zestaw kompilatorów, bibliotek i narzędzi deweloperskich dla klastrów o architekturze x86_64 oraz Intel MICZestaw powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Kompilatory języków Fortran 95 oraz C/C++ ze wsparciem dla generowania zoptymalizowanego kodu dla systemów 32-bitowych oraz 64-bitowych (w tym dla rozszerzeń SSE i AVX) o architekturze x86, x86_64, Intel64 oraz Xeon Phi

 2. Wsparcie dla tworzenia oprogramowania w standardzie OpenMP, w tym implementacja technologii offload dla architektury Intel MIC.

 3. Wsparcie dla tworzenia programów na platformę Intel MIC (offload OpenMP, OpenCL).

 4. Dostępność zoptymalizowanych bibliotek podprogramów opisanych standardami BLAS, LAPACK, ScaLAPACK, MIT FFTW C Interface, sparse BLAS w językach Fortran oraz C/C++ dla klastrów o architekturze x86_64 oraz Intel MIC.

 5. Wsparcie dla standardu MPI (Message Passing Interface), w tym protokołu sieciowego InfiniBand, poprzez udostępnienie stosownych bibliotek oraz programów.

 6. Dostępność narzędzi dla profilowania, debugowania oraz wizualizacji informacji o wykonaniu programów równoległych oraz programów dla klastrów wykorzystujących interfejs MPI.

 7. Wsparcie dla klastrów systemu Linux (nieograniczona liczba węzłów).

 8. Możliwość jednoczesnej pracy pięciu użytkowników.

 9. Licencja na wykorzystanie komercyjne.

 10. Pięcioletnie wsparcie serwisowe, w tym aktualizacje przez sieć.
3


Zestaw kompilatorów, bibliotek i narzędzi deweloperskich dla klastrów o architekturze x86_64 akcelerowanych kartami GPU


Zestaw powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Kompilatory języków Fortran 2003, High Performance Fortran, CUDA Fortran, ze wsparciem dla tworzenia programów na architektury wielordzeniowe w standardzie OpenMP oraz wsparciem dla tworzenia oprogramowania w standardzie OpenACC ze wsparciem dla generowania zoptymalizowanego kodu dla systemów 32-bitowych oraz 64-bitowych (w tym dla rozszerzeń SSE i AVX).

 2. Kompilatory języków C/C++ ze wsparciem dla tworzenia programów na architektury wielordzeniowe w standardzie OpenMP.

 3. Wsparcie dla technik automatycznego zrównoleglania kodu (opcja auto-parallel).

 4. Wsparcie dla tworzenia, debugowania i profilowania kodu źródłowego dla klastrów oraz architektury NUMA w standardzie standardu MPI (Message Passing Interface) z węzłami akcelerowanymi kartami GPU.

 5. Dostępność zoptymalizowanych wersji bibliotek ATLAS, LAPACK, ScaLAPACK, FFTW, MPICH, MPICH2.

 6. Dostępność narzędzi do debugowania i profilowania programów uruchamianych na klastrze w standardzie MPI, w tym w środowisku graficznym.

 7. Wsparcie dla tworzenia akcelerowanych programów dla klastrów (jednoczesne wykorzystania standardów MPI oraz OpenACC).

 8. Wsparcie dla klastrów systemu Linux (minimum 256 procesów)

 9. Możliwość jednoczesnej pracy dwóch użytkowników.

 10. Pięcioletnie wsparcie serwisowe, w tym aktualizacje przez sieć.
4


Zestaw kompilatorów, bibliotek i narzędzi deweloperskich dla stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemów MS WindowsOprogramowanie powinno umożliwiać jednoczesną pracę 25 użytkowników w pracowni komputerowej (edukacyjnej). Ponadto powinno zawierać:

 1. Kompilatory języków Fortran 95 oraz C/C++ ze wsparciem dla generowania zoptymalizowanego kodu dla systemów 32-bitowych oraz 64-bitowych (w tym dla rozszerzeń SSE i AVX) o architekturze x86, x86_64, Intel64 oraz Xeon Phi

 2. Wsparcie dla tworzenia oprogramowania w standardzie OpenMP, w tym implementacja technologii offload dla architektury Intel MIC.

 3. Wsparcie dla tworzenia programów na platformę Intel MIC (offload OpenMP, OpenCL).

 4. Dostępność zoptymalizowanych bibliotek podprogramów opisanych standardami BLAS, LAPACK, MIT FFTW C Interface, sparse BLAS w językach Fortran oraz C/C++ dla klastrów o architekturze x86_64 oraz Intel MIC.

 5. Dostępność narzędzi dla profilowania, debugowania oraz wizualizacji informacji o wykonaniu programów równoległych.
5


Zestaw bibliotek numerycznych dla procesorów wielordzeniowych oraz klastrów


Pełna implementacja i wsparcie dla języków Fortran, C/C++ bibliotek podprogramów:

 • Standard „NAG Library for SMP & Multicore” (wsparcie dla procesorów wielordzeniowych oraz architektury MIC) dla następujących działów obliczeń numerycznych:

Dense and Sparse Linear Algebra

Fast Fourier transforms

Random Number Generators

Quadrature

Partial Differential Equations

Interpolation

Curve and Surface Fitting

Correlation and Regression Analysis

Multivariate Methods

Time Series Analysis

Financial Option Pricing

Dense linear algebra

Sparse iterative solvers

Sparse direct solvers

Sparse iterative eigensolvers

Ordinary differential equations

Optimization

Multivariate statistics
 • Standard „NAG Parallel Library” wykorzystanie biblioteki BLACS i standardu MPI obliczeń na klastrach dla następujących działów obliczeń numerycznych:

Library Identification

Summation of Series

Quadrature

Minimizing or Maximizing a Function

Matrix Operations and Distribution

Eigenvalues and Eigenvectors

Simultaneous Linear Equations

Linear Equations

Least-squares and Eigenvalue Problems

Sparse Linear Algebra

Random Number Generators

Mathematical ConstantsMachine Constants
Dodatkowe wymagania:

 • Wsparcie dla klastrów z systemu Linux

 • Bezterminowa licencja na użytkowanie
6

Narzędzia do wzbogacania tworzonych aplikacji o dynamiczne wizualizacje


Zestaw bibliotek podprogramów i funkcji w językach Fortran 90/95 oraz C/C++ wspomagających tworzenie własnych aplikacji zawierających dynamiczne wizualizacje o następujących cechach:

 • możliwość prostej realizacji wizualizacji wyników obliczeń w formie statycznych wykresów 2D lub 3D

 • możliwość interaktywnego modyfikowania wykresów na etapie wykonywania aplikacji

 • możliwość monitorowania przebiegu analizy danych w czasie rzeczywistym

 • możliwość dokonywania operacji na danych wyświetlanych w czasie wykonywania programu

 • możliwość tworzenia prezentacji w postaci interaktywnych filmów przez zapisywanie danych o przebiegu procesu symulacji

 • możliwość prezentacji obiektów 3D w postaci filmu

 • możliwość programowania obliczeń w sposób ze zgodny ze składnią programu Matlab

 • implementacja powyższych operacji powinna być realizowana poprzez umieszczanie we własnych podprogramach prostych wywołań podprogramów lub funkcji

 • bezpośrednie wsparcie dla systemów Linux (języki Fortran i C/C++) i Windows (języki C/C++)

 • wersja dla 1 jednoczesnego użytkownika wybranego systemu operacyjnego i języka programowania.

 • Bezterminowa licencja na użytkowanie
7


System do realizacji obliczeń matematycznychPrzedmiotem zamówienia jest system do realizacji obliczeń matematycznych (w szczególności obliczeń symbolicznych) i publikowania wyników. Wymaga się możliwość realizacji obliczeń równoległych w dowolnych sieciach komputerowych oraz na maszynach wielordzeniowych i wieloprocesorowych. Wymaga się zgodności składni poleceń ze składnią systemu Mathematica. System ma umożliwiać jednoczesną pracę 25 użytkowników (licencja edu). W szczególności system ma:

 • umożliwiać wykonywania obliczeń symboliczno-numerycznych,

 • umożliwiać wizualizację 2D i 3D z możliwością programowej ingerencji w każdy szczegół rysunku,

 • umożliwić tworzenie dokumentów o strukturze gotowej do druku,

 • umożliwić realizację obliczeń równoległych w dowolnych sieciach komputerowych oraz maszynach wielordzeniowych i wieloprocesorowych. System obliczeń równoległych powinien zapewnić:

 • automatyczne zrównoleglanie kodu źródłowego,

 • dostępność protokołów sterujących obliczeniami i koordynujących pracę procesów równoległych,

 • bibliotekę obliczeń numerycznych wykorzystującą równoległą pracę dostępnych procesorów,

 • możliwość diagnostyki i testowania aplikacji pracującej równolegle,

 • sterowanie równomiernym obciążeniem procesorów obliczeniowych,

 • wygodne środowisko tworzenia aplikacji równoległych,

 • umożliwia obsługę w zautomatyzowany sposób procesów Markowa z czasem dyskretnym oraz czasem ciągłym, oraz szeregi czasowe skończone i nieskończone.

Wymaga się pięcioletniego wsparcia serwisowego i bezterminowej licencji na użytkowanie.
8

Środowisko do zaawansowanych obliczeń numerycznych i symulacjiSystem przeznaczony do wykonywania skomplikowanych obliczeń numerycznych i wizualizacji na komputerach wielordzeniowych, wieloprocesorowych, klastrach komputerowych akcelerowanych GPU oraz symulacji systemów dynamicznych (niewygasające licencje akademickie, sieciowe dla systemu Linux).

Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z oprogramowaniem, sprzętem funkcjonującym u Zamawiającego, oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną funkcjonalną zamienność produktu z produktami MATLAB SIMULINK, posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i funkcjonalne.

Środowisko ma udostępniać następujące funkcje:


 • umożliwiać tworzenie aplikacji w kodzie skryptowym, jako rapid prototyping wykorzystując algorytmy ze statystyki, optymalizacji, automatyki, sieci neuronowych, obliczeń symbolicznych,

 • zawierać interaktywne narzędzia do eksploracji i wizualizacji danych (2D i 3D),

 • umożliwiać zintegrowaną obsługę algorytmów ze statystyki, optymalizacji,

 • obsługiwać funkcje edytora, które upraszczają cykl projektowania,

 • tworzenia kodu i debugowania aplikacji,

 • umożliwiać przygotowanie aplikacji w formie graficznej,

 • umożliwiać generację kodu wynikowego w języku C,

 • umożliwiać wykonanie obliczeń równoległych i rozproszonych na komputerach wieloprocesorowych, wielordzeniowych i klastrach komputerowych.

Środowisko ma udostępniać funkcje obliczeniowe z następujących dziedzin (w nawiasach podano liczbę jednoczesnych użytkowników):

Podstawowe obliczenia, wizualizacja, symulacja systemów (30)

Parallel Computing (16)

Symbolic Math (30)

Partial Differential Equation (30)

Statistics (30)

Curve Fitting (2)

Optimization Toolbox (2)

Global Optimization (2)

Neural Network (2)

Control System (2)

System Identification (2)

Fuzzy Logic (2)

Aerospace (5)

Signal Processing (2)

DSP System (2)

Communications System (2)

Wavelet (2)

Image Processing (16)

Computer Vision System (16)

Image Acquisition (16)

Mapping (16)

Bioinformatics (16)

Financial (30)

Econometrics (30)

Datafeed (30)

Financial Instruments (30)

Trading (30)

Symulacje

Tworzenie oprogramowania na bazie środowiska do obliczeń I symulacji (5)

Distributed Computing (64 workers)

Wsparcie dla klastrów systemu Linux. Bezterminowa licencja na użytkowanie


9


Oprogramowanie do zaawansowanych obliczeń z dziedziny chemiiOprogramowanie powinno mieć możliwość przeprowadzania analiz następujących układów:

 • Gazy, roztwory, ciała stałe

 • Kryształy, polimery, warstwy

 • Układy biologiczne

Ponadto powinno:

 • umożliwiać modelowanie parametrów chemicznych i fizycznych badanych układów przy wykorzystaniu teorii funkcjonału gęstości (DFT)

 • współpracować z bazami slaterowskimi (STO)

 • umożliwiać obliczanie geometrii cząsteczek, parametrów termodynamicznych

 • umożliwiać badanie przebiegu reakcji

 • umożliwiać analizę wiązań chemicznych metodą połączonej dekompozycji ładunków i energii i analizę ładunków (Hirshfeld, deformacja gęstości Voronoy’i) i rzędów wiązań

 • umożliwiać poszukiwanie stanów przejściowych i badanie ścieżek reakcji

 • badać własności spektroskopowe –– w zakresie NMR, UV/Vis, IR, Raman, X-ray, ESR, CD, Mössbauer

 • umożliwiać obliczenia dla układów zamknięto- jak i otwarto-powłokowych,

 • obliczenia dla dowolnych atomów układu okresowego

 • stosować odpowiednie metod relatywistycznych - ZORA dla pierwiastków ciężkich

 • zastosowanie potencjałów korelacyjno-wymiennych: LDA, GGA, hybrid-GGA, meta-GGA, metahybrid-

 • GGA

 • zastosowanie poprawek dyspersyjnych: D3, D3-BJ, dDsC

 • być wyposażone w narzędzia do chemicznej analizy fragmentów cząsteczek, rozkładu energii

 • przeprowadzanie obliczeń w środowisku rozpuszczalnika (COSMO, 3D-RISM, SCRF, FDE), białka (QM/MM, QUILD), nanocząsteczek (DIM/QM)

 • stosować metody relatywistyczne (ZORA, sprzężenie spin-orbital), pełnoelektronowe funkcje bazy dla H-Uuo

 • nowoczesne funkcjonały xc: meta-GGAs, dyspersyjne np. GGA-D3-BJ, GGA+U, HTBS, TB-mBJ, GLLB-sc

 • umożliwiać obliczenia z zakresu spektroskopii (własności optyczne (TDDFT), EELS, NMR, EFG, Q-tensor, ESR, g-tensor, A-tensor)

 • analizę struktury pasmowej, dekompozycji energii, ELF, AIM, Mulliken, „form factors”, powierzchni Fermiego

 • umożliwiać łatwe budowanie struktur krystalicznych z poziomu GUI

 • umożliwiać mport plików CIF

 • uwzględniać stałe pól elektrycznych, model rozpuszczalnika COSMO

 • pozwalać na obliczanie własności cieczy czystych, mieszanin i roztworów (współczynniki aktywności, entalpia swobodne solwatacji, stałych Henry'ego, rozpuszczalności, współczynniki podziału (log P, log kOW), prężność pary, temperatura wrzenia, diagramy ciecz-gaz dla mieszanin dwu i trójskładnikowych (VLE/LLE), energie nadmiarowe, azeotropy, progi mieszalności, linie składu, temperatury zapłonu, wartości pKa)

 • ładunki drugiego rzędu (SCC-DFTB) i trzeciego rzędu (DFTB3)

 • poprawki dyspersyjne (D3, D3-BJ, UFF)

 • obliczenia minimów energetycznych i stanów przejściowych

 • parametryzację QUASINANO 2013.1

 • badanie dynamiki molekularnej

 • z wykorzystaniem reaktywnych pól siłowych

 • symulacje układów o wielkości rzędu milionów atomów

 • kontrolę reżimów temperaturowych, ograniczeń ciśnienia i narzucania więzów na parametry wiązań chemicznych

 • analizę zmian składu chemicznego układu w toku symulacji dynamiki molekularnej

 • umożliwiać pełne wykorzystanie klastra o nielimitowanej liczbie rdzeni

 • wykorzystywać interfejs MPI.

Dostawca powinien zapewnić pełne wsparcie techniczne na okres 5 lat.

 • Wsparcie dla klastrów systemu Linux (nieograniczona liczba rdzeni)
10


Oprogramowanie typu “baza danych związków chemicznych”


Oprogramowanie powinno umożliwiać:

 • wykorzystanie w wyrafinowancyh obliczeniach kwantowo mechanicznych

 • wykorzystanie w planowaniu procesów przemysłowych (np. procesów zgazowania węgla, katalizy z wykorzystaniem zeolitów, itp.)

 • wykorzystanie w celu identyfikacji związków chemicznych.

Wymaga się aby oprogramowanie wspierało następujące kategorie związków:

 • Free Radicals, Hydrocarbon Radicals, Hetero Radicals

 • Hydrocarbons, Cyclo-Hydrocarbons

 • Alkane

 • Aromatics

  • Hetero Compounds

  • O-Hetero Compounds

  • N-Hetero Compounds

 • S-Hetero Compounds

 • O/N-Hetero Compounds

 • O/S-Hetero Compounds

 • N/S-Hetero Compounds

 • N/O/S-Hetero Compounds

 • Gasoline

 • Jet-fuel

 • Diesel

 • Bio-Diesel

 • Thermal Cracking

 • Catalytic Cracking

 • Hydro Cracking

 • Desulfurization

 • Isomerization

 • Catalytic Reforming

 • Combustion

 • Soot

 • Naphtha

 • Gas-To-Liquid (GTL,CH4 Reforming + Fischer-Tropsch)

 • Coal-To-Liquid (CTL, Coal Gasification + Fischer-Tropsch)

 • Drug-like Compounds

Minimalny czas trwania licencji: 5 lat dla dwóch użytkowników.


11

System do obliczeń kwantowo-chemicznychWymagania:

 • Program powinien umożliwiać prowadzenie obliczeń zarówno metodami bazującymi na funkcji falowej (WFT) jak i metodami bazującymi na gęstości elektronowej (DFT).

 • Program powinien być uznany i szeroko stosowany przez ośrodki badawcze na całym świecie, tak, aby wyniki były porównywalne z danymi literaturowymi i pozwalały na publikację w czasopismach naukowych.

 • Program powinien umożliwiać optymalizację struktur molekularnych małych jak i dużych. Dodatkowo powinien pozwalać na modelowanie różnych fragmentów cząsteczek na różnym poziomie przybliżenia kwantowo-mechanicznego.

 • Program powinien umożliwiać prowadzenie obliczeń termochemicznych i dotyczących stanów przejściowych reakcji chemicznych, przewidywanie widm IR, RAMAN, NMR, UV-VIS itp. in vacuo a także uwzględniać efekty związane z oddziaływaniem cząsteczek z rozpuszczalnikiem.

 • Program powinien być w najnowszej wersji oferowanej przez producenta z licencją na oprogramowanie pracujące na klasterze w systemie LINUX 64-bit.

 • Do pakietu dołączona powinna być pełna instrukcja obsługi – podręcznik użytkownika (w języku polskim lub angielskim w wersji elektronicznej i papierowej).

 • Wsparcie dla klastrów systemu Linux oraz licencja typu „site”. Bezterminowa licencja na użytkowanie
12


Oprogramowanie do obliczeń fononowychWymagania:

 • możliwość obliczeń dyspersji fononów, uwzględniające mody miękkie,

 • możliwość obliczenia nieprzywiedlnych reprezentacji modów,

 • możliwość obliczenia całkowitej i częściowej gęstość stanów fononowych,

 • możliwość obliczenia funkcji termodynamicznych,

 • możliwość obliczenia czynników Debey'a-Wallera,

 • możliwość obliczeń nieelastycznego rozpraszania neutronów i promieni X,

 • obliczenie stałej dielektrycznej,

 • możliwość wizualizacji wyników w postaci wykresów i animacji modów wibracyjnych,

 • zaawansowany interfejs graficzny,

 • możliwość współpracy ze standardowymi kodami DFT,

 • możliwość instalacji i pracy w systemie Linux

 • Bezterminowa licencja na użytkowanie13


Oprogramowanie do symulacji komputerowych nanostruktur w skali atomowejWymagania:

 • możliwość modelowania układów periodycznych w ramach teorii funkcjonału gęstości (DFT) z wykorzystaniem równań Kohna-Shama,

 • możliwość modelowania układów otwartych w ramach DFT z wykorzystaniem podejścia nierównowagowych funkcji Greena,

 • bazę funkcji własnych w postaci numerycznych orbitali atomowych,

 • możliwość modelowania układów z wykorzystaniem obliczeń samozgodnych jak i niesamozgodnych opartych na modelach ciasnego wiązania.

 • możliwość obliczeń struktury atomowej i elektronowej, jak w przypadku standardowych kodów DFT,

 • możliwość obliczeń transportowych, jak charakterystyki prądowo-napięciowe, opartych na technice nierównowagowych funkcji Greena,

 • zaawansowany interfejs graficzny,

 • możliwość współpracy ze standardowymi kodami DFT,

 • możliwość instalacji i pracy w systemie Linux,


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna