Mariusz Kusztal, Wacław Weyde, Tomasz Porażko, Marian KlingerPobieranie 3,68 Kb.
Data09.03.2018
Rozmiar3,68 Kb.

Gałązka Zbigniew, Nazarewski Sławomir, Grochowiecki Tadeusz, Frunze Sławomir, Madej Krzysztof, Zieliński Adam, Jakimowicz Tomasz, Szmidt Jacek

Nietypowy dostęp naczyniowy do hemodializ u chorych z niedrożnością żył centralnych


Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Warszawie
Od 1990 roku w naszej Klinice wykonano 17 nietypowych przetok tętniczo-żylnych do dializ. Średni wiek chorych wynosił 39 lat. W opisywanej grupie wykonano 10 przetok pachowo-biodrowych oraz 5 przetok pachowo-pachowych. Wskazaniem do operacji była jedno- lub obustronna niedrożność żył podobojczykowych lub ramienno-głowowych. Ponadto, z tych s! amych wskazań przy jednoczesnym występowaniu zakażenia w obrębie wcześniej operowanych kończyn górnych, wykonano 2 przetoki udowo-udowe. Wszystkie przetoki były używane do hemodializ. Okres obserwacji wynosił średnio 18 miesięcy. W 2 przypadkach konieczna była rekonstrukcja przetoki z powodu jej zwężenia - u jednego chorego wykonano przezskórną angioplastykę zespolenia, u kolejnego - ponowne dystalne zespolenie. W jednym przypadku stwierdzono niedrożność zespolenia. Przetokę te zrekonstruowano wszywając krótki przeszczep z PTFE między protezą naczyniową a żyłą szyjną wewnętrzną. U dwóch chorych wykonano rekonstrukcję przetoki z powodu powstania tętniaka rzekomego. W okresie od 1 do 24 miesięcy po operacji u 7 (41%) chorych konieczne było wykonanie udrożnienia przetoki z powodu jej zakrzepicy. Po udrożnieniu przetoki były ponownie użyte do hemodializ.
Uważamy, że w przypadku niedrożności żył centralnych przetoki pachowo-biodrowe, pachowo-pachowe lub udowo-udowe są dobrym! sposobem uzyskania dostępu naczyniowego do hemodializ.
: streszczenia
streszczenia -> Streszczenie
streszczenia -> Europejskie pielęgniarstwo operacyjne – kształcenie, kompetencje, formy zatrudnienia”
streszczenia -> Dwuetapowe zaopatrzenie przepukliny okołostomijnej współistniejącej z olbrzymią przepukliną brzuszna – opis przypadku I propoz
streszczenia -> Ocena wczesnych wyników operacji pprzepuklin okołostomijnych z użyciem siatek syntetycznych
streszczenia -> W najnowszym, 117 numerze Gazety Teatralnej „Didaskalia”, polecamy: forum joanna Tokarska-Bakir: Taka piękna katastrofa. O książce Dariusza Kosińskiego
streszczenia -> Termin w poznaniu I w komunikacji (dyskusja panelowa) Uczestnicy
streszczenia -> Odległe wyniki leczenia pierwotnych przepuklin pachwiny metodami Lichtensteina, Trabucco-T4 I Valentiego
streszczenia -> Joanna Albin Metakognitywny czy metapoznawczy: kształtowanie terminologii na pograniczu języków
streszczenia -> M. Michalik. Zakażenia w laparoskopii. XVIII konferencja Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz XV zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej tchP oraz XIII xi polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Wideochirurgii
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna