M I n I s t e r s t w o o b r o n y n a r o d o w e jPobieranie 0,86 Mb.
Strona1/2
Data05.11.2017
Rozmiar0,86 Mb.
  1   2

M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J


DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY


W Y T Y C Z N E

DYREKTORA DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO

W SPRAWIE

SPOSOBU WYKONYWANIA OBSŁUGI
FINANSOWO-LOGISTYCZNEJ
POLSKICH PRZEDSTAWICIELSTW WOJSKOWYCH
I POLSKICH ZESPOŁÓW ŁĄCZNIKOWYCH
PRZY ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH
I MIĘDZYNARODOWYCH DOWÓDZTWACH WOJSKOWYCH
ORAZ
ATASZATÓW OBRONY
PRZY PRZEDSTAWICIELSTWACH DYPLOMATYCZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


W A R S Z A W A


Grudzień - 2011 rokSPIS TREŚCI


Rozdział 1 Postanowienia ogólne 4

Rozdział 2 Słownik pojęć i skrótów 5

Rozdział 3 Dowody księgowe 7

Rozdział 4 Zabezpieczenie finansowe przedstawicielstw. 9

I. Zasady zabezpieczenia środków pieniężnych i realizacji wydatków bezpośrednio z rachunku bankowego Departamentu Administracyjnego. 9

II. Refundacja wydatków służbowych. 10

III. Stałe zaliczki. 11

IV. Karty kredytowe. 13

V. Zasady stosowania kursów walutowych w rozliczeniach wydatków i przychodów. 15

VI. Druki ścisłego zarachowania. 16

Rozdział 5 Podróże służbowe 18

I. Podróże służbowe odbywane poza miejscowość pełnienia służby. 18

II. Podróże służbowe odbywane celem przyjęcia obowiązków na stanowisku poza granicami państwa i przesiedleniowe. 22

III. Pozostałe ustalenia. 23Rozdział 6 Zasady obrotu środkami trwałymi i pozostałymi środkami materiałowymi oraz ich ewidencja 25

I. Postanowienia ogólne. 25

II. Ewidencja ilościowa w przedstawicielstwie. 25

III. Dokumentowanie obrotu środkami trwałymi i pozostałym mieniem. 28Rozdział 7 Likwidacja przedstawicielstwa 32

Rozdział 8 33

Zasady prowadzenia gospodarki samochodowej 33

Rozdział 9 35

Zasady zwrotu opłat za naukę dzieci 35

Rozdział 10 38

Zasady zwrotu opłat za dojazdy dzieci do szkół 38

Rozdział 11 40

Zasady zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych 40

Rozdział 12 43

Kaucje mieszkaniowe 43

Rozdział 13 44

Zasady refundacji kosztów leczenia 44

Rozdział 14 47

Zasady opłat za telefony 47

Rozdział 15 49

Zasady zwrotu kosztów z tytułu przesiedleń 49

Rozdział 16 50

Zasady zwrotu kosztów z tytułu przejazdu na urlop 50

Rozdział 17 52

Zasady wypłat gratyfikacji urlopowych 52

Rozdział 18 53

Zasady zakupu biletów lotniczych 53

Wykaz załączników 54
  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna