Lp. Nazwa produktuPobieranie 0,59 Mb.
Strona1/2
Data01.05.2018
Rozmiar0,59 Mb.
  1   2


Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych gimnazjów i liceów na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” oraz dostawa pomocy dydaktycznych do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 19 części.

Lp.

Nazwa produktu

Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego)

Ilość

Jednostka

Część 1 - Dostawa gier w ramach kompetencji kluczowych dla Publicznych Gimnazjów

1

Gra karciana typu Owijaj w bawełnę - Beat About the Bush

1 opakowanie winno zawierać minimum 200 kart z co najmniej 400 hasłami podzielonymi na dwa poziomy trudności, 100 żetonów oraz instrukcję w języku polskim zawierającą minimum trzy propozycje gier.

10

sztuka

2

Gra planszowa typu Roundtrip of Britain and Ireland

1 zestaw zawierać powinien co najmniej:

- składaną papierową planszę do gry zawierającą minimum 100 pól (w tym niektóre opatrzone zdjęciami), przynajmniej 132 karty podzielone na 6 talii o różnych kolorach (każda talia w innym kolorze) i tematyce m.in..:

- zagadki i zgadywanki

- pytania z geografii

- pytania o słowo niepasujące do pozostałych

- wyrażenia idiomatyczne

- historia i cywilizacja

- gramatyka

- dwie składane papierowe kostki do gry (jedna z kolorami, druga z „oczkami”)

- broszurę metodyczną w języku angielskim z opisem reguł gry, mapką Wielkiej Brytanii i Irlandii, dodatkowymi wariantami prowadzenia rozgrywki, a także prezentacją w formie krótkich opisów najciekawszych miejsc w Wielkiej Brytanii

-dodatkową kostkę do gry,

- instrukcję w języku polskim.

Gra winna być opracowana w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) - poziom A2-B1


10

zestaw

3

Gra językowa typu Bilder-Bingo

Gra powinna zawierać co najmniej: 
100 kart z umieszczonymi po jednej stronie obrazkami, a po drugiej stronie wyrazami,
36 plansz (każda plansza zawierać powinna po jednej stronie 6 pól z obrazkami, a po drugiej 6 pól z wyrazami)
broszurę metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
dodatkową kostkę do gry,
instrukcję w języku polskim.

9

sztuk

4

Gra planszowa typu Deutsch Meisterschaft

Gra powinna zawierać co najmniej: 

-składaną kartonową planszę o wymiarach 40cm x 40cm +/- 5cm

- minimum dwie talie kart po co najmniej 66 kart

- co najmniej 60 kolorowych żetonów

- składaną kartonową kostkę do gry

- instrukcję metodyczną w języku niemieckim z opisem reguł gry, -dodatkową kostkę do gry, instrukcję w języku polskim.

Gra winna być opracowana w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Gemeinsamer Europäische Referenzrahmen) - poziom A2-B1


9

sztuka

5

Siłomierz demonstracyjny 10 N

Produkt winien zawierać duży, metalowy siłomierz o zakresie pomiarowym od 0 do 10 N. Wymiary: szerokość siłomierza – 9 cm +/- 2 cm, długość 30 cm +/- 5 cm. Posiadać powinien śrubę pozwalającą na regulację zera na skali pomiarowej. Skala winna być wyrażona w gramach oraz umożliwiać użycie przyrządu jako wagi sprężynowej.

20

sztuka

6

Zestaw brył porównawczych

Zestaw brył winien pozwalać na zademonstrowanie zależności pomiędzy kształtem, wielkością i objętością brył geometrycznych.

Każda bryła powinna posiadać ruchomą podstawę, którą można wyjąć dzięki ruchomym krążkom. Bryły powinny być względem siebie proporcjonalne, np. duży sześcian pomieści zawartość 4 prostopadłościanów o podstawie kwadratu. Bryły powinny posiadać możliwość otwierania. Powinny mieć możliwość co najmniej napełnienia kaszą lub wodą.

W 1 zestawie znajdować się powinno co najmniej 15 brył.


20

zestaw

Część 2 - Dostawa gier i słowników w ramach kompetencji kluczowych dla Liceów ogólnokształcących

1

Gra karciana typu Owijaj w bawełnę - Beat About the Bush

1 opakowanie winno zawierać minimum 200 kart z co najmniej 400 hasłami podzielonymi na dwa poziomy trudności, 100 żetonów oraz instrukcję zawierającą minimum trzy propozycje gier.

8

sztuka

2

Gra typu Scrabble po angielsku

Gra powinna umożliwiać grę dla co najmniej 2 graczy

Minimalna zawartość pudełka:

plansza do gry

4 podstawki do układania płytek z literami

100 plastikowych płytek z literami

bawełniany woreczek na litery

instrukcja: angielska

Gra winna mieć na celu tworzenie wyrazów z płytek zawierających litery16

sztuka

3

Gra planszowa typu Podróżuj z Angielskim - Travel with English

Gra winna składać się co najmniej z:

6 pionków, 6 podstawek

60 flag + 60 podstawek

plansza winna być wykonana na płótnie zawierającym 100% bawełny

drewnianej kostki

książeczki z informacjami na temat najciekawszych atrakcji Londynu zawierającej minimum 100 kart
8

sztuka

4

Gra typu Scrabble po niemiecku

Gra powinna umożliwiać grę dla co najmniej 2 graczy

Minimalna zawartość pudełka:

plansza do gry

4 podstawki do układania płytek z literami

100 plastikowych płytek z literami

bawełniany woreczek na litery

instrukcja w języku niemieckim

Gra winna mieć na celu tworzenie wyrazów z płytek zawierających litery3

sztuka

5

Plansza dydaktyczna

Plansza dydaktyczna powinna przedstawiać ilustracje zwierząt oraz ich niemiecką nazwę. Zawierać winna co najmniej podział zwierząt na dzikie, gospodarskie oraz zwierzęta domowe.

Powinna być pokryta cienką folią bezbarwną, po której można pisać pisakami ścieralnymi wprowadzając dodatkowe oznaczenia i notatki dydaktyczne.

Plansza winna być wykonana z co najmniej papier kredowy o gramaturze 250 g., winna być ofoliowana oraz wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.


3

sztuka

6

Gra językowa typu Fragen und Antworten

Zestaw powinien zawierać co najmniej:

-1 planszę do gry z panoramą wesołego miasteczka

-1 składaną kartonową kostkę do gry z zaimkami pytającymi

- co najmniej 66 kart (każda karta przedstawia jeden wybrany element rysunku z planszy)

-broszurę metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,

- dodatkową kostkę do gry,

- instrukcję w języku polskim.

Poziom trudności: A2-B13

sztuka

7

Gra typu Scrabble po rosyjsku

Gra powinna umożliwiać grę dla co najmniej 2 graczy

Minimalna zawartość pudełka:

plansza do gry

4 podstawki do układania płytek z literami

100 plastikowych płytek z literami

bawełniany woreczek na litery

instrukcja: angielska/rosyjska

Gra winna mieć na celu tworzenie wyrazów z płytek zawierających litery2

sztuka

8

Słowniki polsko-hiszpańskie hiszpańsko-polskie

Liczba stron minimum: 1400

Oprawa winna być twarda

Słownik powinien zawierać co najmniej 90000 haseł


32

sztuka

9

Zestaw brył transparentnych z wyjmowanymi siatkami

Zestaw winien pozwalać na wizualizację takich pojęć jak:

powierzchnia,

objętość,

symetria


obwód.

Zestaw powinien posiadać co najmniej 8 brył wykonanych z przeźroczystego tworzywa z wyjmowaną podstawą, nie klejonych:

walec

stożek


sześcian

prostopadłościan

graniastosłup trójkątny

graniastosłup sześciokątny

czworościan

ostrosłup o podst. kwadratu

Każda bryła dodatkowo powinna być zaopatrzona jest w siatkę wykonaną z różnokolorowego tworzywa, którą po złożeniu można całkowicie umieścić we wnętrzu bryły.

Bryły powinny mieć możliwość napełniania wodą i/lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości poszczególnych brył.16

zestaw

10

Zestaw przeźroczystych modeli brył wpisanych

1 zestaw powinien zawierać co najmniej:

ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą,

ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą,

ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą,

graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisanym

ostrosłupem o podstawie czworokąta,

graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym

ostrosłupem o podstawie sześciokąta,

graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym

ostrosłupem o podstawie trójkąta.16

zestaw

11

Zestaw przeźroczystych modeli brył z zaznaczonymi przekrojami i przekątnymi

1 zestaw powinien zawierać co najmniej:

graniastosłup o podstawie kwadratu,

graniastosłup o podstawie sześciokąta,

graniastosłup o podstawie trójkąta,

ostrosłup o podstawie sześciokąta,

ostrosłup o podstawie czworokąta,

ostrosłup o podstawie trójkąta.


16

zestaw

Część 3 - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach SPE dla Publicznych Gimnazjów

1

Profilaktyczna gra planszowa typu CUDER lub równoważny

Zestaw powinien zawierać co najmniej:

– 1 mapę gry

– 5 (5-elementowych) pionków

– 1 kostkę dziesięciościenną

– 4 karty konfrontacji

– 1 instrukcję gry w języku polskim16

sztuka

2

Gra typu Dobble

Gra winna polegać na odnajdywaniu na 2 kartach takich samych symboli.

Gra winna zawierać co najmniej:

55 kart z symbolami; na każdej z kart powinno znajdować się kilka symboli,

instrukcję w języku polskim16

sztuka

3

Produkt typu Karty metaforyczne Saga

Produkt powinien zawierać co najmniej 55 kart obrazkowych do układania bajek, mitów i legend

16

sztuka

4

Produkt typu Karty metaforyczne Oh

Produkt powinien zawierać co najmniej 88 kart z obrazkami i 88 kart ze słowami wywołującymi skojarzenia, polska wersja językowa

16

sztuka

5

Zestaw typu Eduterapeutica Gimnazjum Dyskalkulia i Dysleksja. Karty pracy /12-15 lat/

Zestaw zawierać powinien minimum 500 kart w formacie A4 do wypełnienia lub wielokrotnego kopiowania.

Zestaw przeznaczony powinien być do wspierania i terapii uczniów gimnazjów wykazujących specyficzne problemy z zakresu dysleksji i dyskalkulii.

Karty pracy powinny zawierać co najmniej:

W zakresie dysleksji: ćwiczenia funkcji wzrokowych, funkcji pamięciowych i funkcji językowych oraz koncentracji, ćwiczenia umiejętności czytania.

W zakresie dyskalkulii: ćwiczenia percepcji (analizy i syntezy wzrokowej), pamięci, koncentracji, ćwiczenia podstawowych operacji logicznych (np. porównywania, uogólniania, wnioskowania) oraz ćwiczenia samego liczenia (w tym występujące w gimnazjum ułamki zwykłe i dziesiętne oraz procenty).

Do kart pracy o co najmniej trzech poziomach trudności powinny być dołączone zestawy testów sprawdzających podstawowe umiejętności szkolne z zakresu co najmniej czytania, pisania, ortografii oraz liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych.18

zestaw

Część 4- Dostawa programu komputerowego w ramach Metody eksperymentu dla Publicznych Gimnazjów

1

Program komputerowy typu EduROM Matematyka dla gimnazjum

Program do nauki matematyki na poziomie gimnazjum winien zawierać co najmniej: 1000 zagadnień, filmy i animacje, nagrania, 500 interaktywnych ćwiczeń, testy sprawdzające oraz multimedialne strony

8

sztuka

Część 5- Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Metody eksperymentu dla Publicznych Gimnazjów

1

Układanka typu SCHUBITRIX – miary powierzchni

Układanka winna służyć co najmniej do nauki określania miar powierzchni i ich zamiany. Układanka winna funkcjonować na zasadach domina, układając trójkątne elementy należy dopasować do trzech boków odpowiedni element.

Pierwsza układanka winna omawiać minimum: m2, cm2, mm2; druga: km2, ha, a, m2, cm2, mm2. Elementy układanki winny być trójkątne - na każdym z boków zapisane powinny być zadania lub odpowiedzi.

Zawartość produktu to co najmniej:

2 układanki po 24 karty każda

łącznie 48 trójkątnych elementów o boku minimum 6 cm +/- 1 cm


8

sztuka

2

Układanka typu SCHUBITRIX – miary objętości

Układanki winny służyć do nauki określania miar objętości. Układanka winna funkcjonować na zasadach domina, układając trójkątne elementy należy dopasować do trzech boków odpowiedni element.

Zawartość produktu to co najmniej:

2 układanki po 24 karty każda

łącznie 48 trójkątnych elementów o boku minimum 6 cm +/- 1 cm8

sztuka

3

Układanka typu SCHUBITRIX – miary długości

Układanki winny służyć do nauki określania miar długości. Układanka winna funkcjonować na zasadach domina, układając trójkątne elementy należy dopasować do trzech boków odpowiedni element.

Zawartość produktu to co najmniej:

2 układanki po 24 karty każda

łącznie 48 trójkątnych elementów o boku minimum 6 cm +/- 1 cm8

sztuka

4

Nakładka magnetyczna na tablicę magnetyczną – KRATKA

Nakładka magnetyczna w kratkę powinna posiadać możliwość do wykorzystania z tablicą magnetyczną, winna mieć wymiary przynajmniej 80 cm x 96 cm +/- 5 cm. Na odwrocie winna posiadać taśmy magnetyczne.

8

sztuka

5

Zestaw brył

Zestaw brył powinien służyć co najmniej do badania objętości oraz umożliwiać wyprowadzania wzoru na objętość. Bryły powinny nie posiadać podstaw by możliwe było ich napełnianie wodą lub materiałem sypkim. Minimalna zawartość zestawu: co najmniej 6 brył o wys. 10 cm +/- 2 cm - wykonane z mocnego tworzywa

8

zestaw

6

Zestaw matematyczny – graniastosłupy

Zestaw winien pozwalać na zbudowanie co najmniej:
- sześcian graniastosłup o podstawie kwadratu,
- graniastosłup o podstawie prostokąta,

Zestaw powinien składać się minimum z:

24 patyczków długości 9 cm +/- 1 cm

4 patyczków długości 4 cm +/- 1 cm

8 patyczków długości 18 cm +/- 2 cm

10 gumek w dwóch kolorach

24 łączników krzyżakowych


8

zestaw

Część 6 - Dostawa kamery cyfrowej w ramach Metody eksperymentu dla Publicznych Gimnazjów

1

Cyfrowa kamera z mikroskopem na USB

Ręczny mikroskop cyfrowy powinien posiadać możliwość regulowania powiększenia w zakresie co najmniej od 10x do 40x i 150x.

Kamera cyfrowa winna posiadać rozdzielczość co najmniej 1.3 MP oraz oświetlenie typu LED

Komplet winien zawierać co najmniej: Mikroskop zasilany z przewodu co najmniej USB 2.0, oprogramowanie do systemów Windows, metalowy statyw do mikroskopu, kabel w standardzie co najmniej USB 2.0,


6

sztuka

Część 7 - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Metody eksperymentu dla Publicznych Gimnazjów

1

Zestaw odczynników chemicznych

W skład 1 zestawu wchodzić powinno co najmniej:

Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml

Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml

Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol,

propanotriol) 100 ml

Amoniak (roztwór wodny ok. 25% - woda amoniakalna)

250 ml

Azotan (V) amonu (saletra amonowa) 50 gAzotan (V) potasu (saletra indyjska) 100 g

Azotan (V) sodu (saletra chilijska) 100 g

Azotan (V) srebra) 10 g

Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy - t.w. 60-90 oC)

250 ml

Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark.22x28 cm) 50 arkuszy

Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100

ml

Chlorek miedzi (II) (roztwór ok. 35%) 100 ml.Chlorek potasu 100 g

Chlorek sodu 250 g

Chlorek wapnia 100 g

Chlorek żelaza (III) (roztwór ok. 45%) 100 ml

Cyna (metal - granulki) 50 g

Dwuchromian (VI) potasu 50 g

Fenoloftaleina (wskaźnik - 1% roztwór alkoholowy)

100 ml


Fosfor czerwony 25 g

Glin (metal- blaszka) 100 cm2

Glin (metal - drut fi 2 mm) 50 g

Glin (metal - pył) 25 g

Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml

Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml

Kwas azotowy (V) (ok. 54%) 250 ml

Kwas chlorowodorowy (ok. 36%, kwas solny) 500 ml

Kwas fosforowy (V) (ok. 85%) 100 ml

Kwas mlekowy (roztwór ok. 80%) 100 ml

Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok. 80%) 100 ml

Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml

Kwas oleinowy (oleina) 100 ml

Kwas siarkowy (VI) (ok. 96%) 500 ml

Kwas stearynowy (stearyna) 50 g

Lakmus (roztwór) 100 ml

Magnez (metal - wiórki) 25 g

Magnez (metal - wstążki) 100 g

Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g

Miedź (metal - drut fi 2 mm) 50 g

Nadtlenek wodoru ok. 30% (woda utleniona,

perhydrol) 100 ml

Octan etylu 100 ml

Octan ołowiu (II) 25 g

Octan sodu bezwodny 50 g

Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g

Parafina rafinowana (granulki) 50 g

Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x

100 szt.

Sacharoza 100 g

Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt.

Siarczan (VI) magnezu (sól gorzka) 100 g

Siarczan (VI) miedzi (II) 5hydrat 100 g

Siarczan (VI) sodu (sól glauberska) 100 g

Siarczan (VI) wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g

Siarczan (VI) wapnia 2hydrat (gips krystaliczny

minerał) 250 g

Siarka (kruszona - minerał) 250 g

Skrobia ziemniaczana 100 g

Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 20 g

Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72

oC) 25 g


Tlenek magnezu 50 g

Tlenek miedzi 50 g

Tlenek ołowiu (II) (glejta) 50 g

Tlenek żelaza(III) 50 g

Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g

Węglan potasu bezwodny 100 g

Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g

Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g

Węglan wapnia (grys marmurowy - minerał) 250 g

Węglan wapnia (kreda strącona - syntetyczna) 100 g

Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g

Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g

Wodorotlenek wapnia 250 g

Żelazo (metal - opiłki) 100 g

Karty charakterystyk na płycie cd

Data ważności : Na każdym opakowaniu odczynnika jest data produkcji i data ważności. Termin ważności od 3 do 5 lat w zależności od odczynnika7

zestaw

2

Zestaw narzędzi do przygotowywania preparatów

W skład zestawu wchodzić powinno co najmniej:

-jaja krewetek

-sól morska

-drożdże


-roztwór kleju

-zestaw do hodowli krewetek

-gilotynka

-zakraplacz

-pęseta

-igły preparacyjne - dwie sztuki-nożyczki

48

zestaw

3

Zestaw preparatów

Zestaw zawierać powinien minimum 50 szt. preparatów biologicznych zapakowanych w drewniane pudełko.

Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce.

Minimalna zawartość zestawu:

1. Koniuszek korzenia

2. Korzeń młodej wyki

3. Koniuszek łodygi

4. Łodyga dyni (przekrój podłużny)

5. Łodyga dyni (przekrój poprzeczny)

6. Łodyga kukurydzy (przekrój poprzeczny)

7. Łodyga kukurydzy (przekrój podłużny)

8. Łodyga słonecznika

9. Pień lipy (przekrój poprzeczny)

10. Pień lipy (przekrój podłużny)

11. Igła sosnowa

12. Liść bobu

13. Liść ligustru

14. Liść jaśminu

15. Pędzlak (rodzaj grzybów)

16. Drożdże

17. Rodzaj pleśni

18. Strzępek

19. Pałeczka

20. Rodzaj algi

21. Toczek

22. Rodzaj algi

23. Rodzaj algi

24. Porost

25. Liść paproci

26. Przedrośle (gametofit) paproci z młodym sporofitem

27. Przedrośle (gametofit) paproci

28. Ziemniak

29. Łodyga pelargonii

30. Liść bobu

31. Liść gumowaca

32. Skórka czosnku

33. Ziarno kukurydzy z bielmem

34. Sklereidy

35. Plazmiodesma

36. Euglena

37. Pantofelek

38. Rozwielitka

39. Stułbia

40. Stułbia

41. Części narządu gębowego moskita

42. Części narządu gębowego motyla

43. Części narządu gębowego pszczoły miodnej

44. Tylne odnóże pszczołu miodnej

45. Mrówka

46. Wymaz krwi ludzkiej

47. Łuskowaty ludzki nabłonek w postaci wymazu

48. Mięsień szkieletowy

49. Rodzaj neuronu

50. Jajo żaby


6

zestaw

4

Model skóry człowieka

Model skóry winien przedstawiać w przekroju mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powinien być przedstawiony w powiększeniu co najmniej x 70. Model anatomiczny powinien przedstawiać przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Poszczególne warstwy skóry powinny być rozdzielone, a jej ważniejsze struktury, jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne winny być ukazane szczegółowo.

6

sztuka

5

Ciśnieniomierz zegarowy

Minimalne parametry ciśnieniomierza:

Obwód mankietu: 24-32 cm +/- 2cm

Zakres pomiaru, co najmniej: 0-300 mmHg

Dokładność: +/- 3 mmHg

Wymiary: 52 x 90 x 33 mm (długość x szerokość x

wysokość) +/- 5 mm

W skład kompletu winno wchodzić co najmniej:

Czarny, lakierowany ciśnieniomierz bez zatyczki

Stetoskop z pojedynczą głowicą

Rękaw nylonowy

Mosiężny, chromowany zawór upuszczania powietrza

Instrukcja obsługi w języku polskim

Futerał

Karta gwarancyjna12

sztuka

6

Rękawiczki winylowe

Rękawice ochronne, winylowe. 1 sztuka to 1

opakowanie po 100 sztuk rękawiczek. Rozmiar M.6

sztuka

7

Szkiełka podstawowe

1 sztuka to 1 opakowanie po 50 sztuk szkiełek podstawowych, szlifowanych z polem do opisu. Rozmiar 76x25 mm +/- 5 mm

6

sztuka

8

Szkiełka nakrywkowe

1 sztuka to 1 opakowanie po 100 sztuk szkiełek

nakrywkowych. Rozmiar 60x24 mm +/- 5 mm6

sztuka

9

Elektrometr Brauna

Elektrometr winien być całkowicie osłonięty. Wewnątrz obudowy, wykonanej z metalu, powinien znajdować się odizolowany od obudowy pręt, na którym winna być obrotowa wskazówka . Obserwację wychyleń powinna umożliwiać szklana ścianka. Elektrometr winien mieć możliwość bycia zastosowanym co najmniej w następujących doświadczeniach:

1. Stan naelektryzowania i stan ładunku elektrycznego

2. Puszka Faraday'a

3. Rozmieszczenie ładunku na konduktorze

4. Spadek napięcia w przewodzie

5. Gęstość ładunku

6. Potencjał elektryczny

7. Zasada kondensatora

8. Indukcja elektrostatyczna

9. Działanie ostrzy

10. Napięcie na biegunach źródła prądu

11. Przewodniki, izolatory i półprzewodniki

Średnica: 17 cm +/- 2 cm


4

sztuka

10

Maszyna elektrostatyczna Wimshursta

Pomoc dydaktyczna umożliwia przeprowadzanie co najmniej następujących doświadczeń:

iskra i jest własności;

fizjologiczne działanie iskry;

działanie ciepłe iskry;

jonizacyjne działanie płomienia;

rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika;

działanie ostrzy;

linie sił pola elektrycznego;

efekty świetlne w ciemności;

doświadczenie z rurką próżniową

Wymiary - 345 x 345 x 395 mm +/- 25 mm


4

sztuka

Część 8 - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Metody eksperymentu dla Liceów ogólnokształcących

1

Program komputerowy typu EduROM multimedialna baza wiedzy Matematyka – przeznaczony dla liceum

Program do nauki matematyki na poziomie liceum winien zawierać co najmniej: 1000 zagadnień, filmy i animacje, nagrania, interaktywne ćwiczenia, testy sprawdzające oraz multimedialne strony

4

sztuka

2

Zestaw przeźroczystych modeli brył z zaznaczonymi przekrojami i przekątnymi

1 zestaw zawiera co najmniej:

graniastosłup o podstawie kwadratu,

graniastosłup o podstawie sześciokąta,

graniastosłup o podstawie trójkąta,

ostrosłup o podstawie sześciokąta,

ostrosłup o podstawie czworokąta,

ostrosłup o podstawie trójkąta.


4

zestaw

3

Nakładka magnetyczna na tablicę magnetyczną – KRATKA

Nakładka magnetyczna w kratkę powinna posiadać możliwość do wykorzystania z tablicą magnetyczną, winna mieć wymiary przynajmniej 80 cm x 95 cm +/- 5 cm. Na odwrocie winna posiadać taśmy magnetyczne.

4

sztuka

4

Deska do krojenia

Deska o wymiarach 40x50cm +/- 5 cm wykonana z drewna

bambusowego40

sztuka

5

Zestaw skalpeli

Zestaw zawiera co najmniej:

3 metalowe skalpele z wymiennymi ostrzami

10 zapasowych ostrzy w różnych kształtach

praktyczne etui40

zestaw

6

Rękawiczki winylowe

Rękawice ochronne, winylowe. 1 sztuka to 1

opakowanie po 100 sztuk rękawiczek. Rozmiar M.5

sztuka

7

Szkiełka podstawowe

1 sztuka to 1 opakowanie po 50 sztuk szkiełek podstawowych, szlifowanych z polem do opisu. Rozmiar 76x25 mm +/- 5 mm

5

sztuka

8

Szkiełka nakrywkowe

1 sztuka to 1 opakowanie po 100 sztuk szkiełek

nakrywkowych. Rozmiar 60x24 mm +/- 5 mm5

Sztuka

9

Model skóry człowieka

Model skóry winien przedstawiać w przekroju mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powinien być przedstawiony w powiększeniu co najmniej x 70. Model anatomiczny powinien przedstawiać przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Poszczególne warstwy skóry powinny być rozdzielone, a jej ważniejsze struktury, jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne winny być ukazane szczegółowo.

5

sztuka

10

Model mózgu

Kolorowy co najmniej 3 - częściowy model mózgu naturalnych

rozmiarów.

Model winien składać się z kolorowych części mózgowia, mogących występować oddzielnie.

Kolory, którymi oddzielone zostały poszczególne obszary mózgu umożliwiają podział tego narządu również pod kontem pełnionych w organizmie funkcji. Model winien być umieszczony na podstawce.5

sztuka

11

Igły preparacyjne

Winne mieć zastosowanie w manipulacji z materiałem biologicznym podczas autopsji lub preparacji, a także do sporządzania preparatów mikroskopowych - dł. minimum 14 cm – oprawka winna być wykonana z drewna - drucik stalowy prosty – 50 sztuk

Winne mieć zastosowanie w manipulacji z materiałem biologicznym podczas autopsji lub preparacji, a także do sporządzania preparatów mikroskopowych - dł. minimum 14 cm - oprawka winna być wykonana z drewna - drucik stalowy zakrzywiony – 50 sztuk100 (2 x 50 sztuk)

sztuka

12

Tryskawka

Winna być wykonana z niebarwionego polietylenu LDPE,

pojemność minimum 500 ml.5

sztuka

13

Krystalizator

Krystalizator z wylewem 60mm x 35mm +/- 5mm. Wykonany winien być ze

szkła borokrzemowego.5

sztuka

14

Palnik spirytusowy

Pojemność co najmniej 150 ml, szklany, wyposażony przynajmniej w kołpak

zapobiegający wysychaniu.10

sztuka

15

Łapa drewniana

Służąca do chwytania probówek. Winna być wykonana z drewna

10

sztuka

16

Łyżki do spalań

Wykonane powinny być ze stali nierdzewnej.

40

sztuka

17

Zestaw wskaźników

W skład zestawu winno wchodzić minimum:

Błękit bromofenolowy alkoholowy r-r 0,1% 100ml 3,0

- 4,6

Błękit bromotymolowy alkoholowy r-r 0,1% 100ml6,2 - 7,6

Błękit tymolowy alkoholowy r-r 0,1% 100ml 1,2 - 2,8

Czerwień alizarynowa wodny r-r 0,1% 100ml 10,0 –

12,0


Czerwień fenolowa wodny r-r 0,05% 100ml 6,4 - 8,0

Czerwień kongo r-r wodny 100ml 3,0 - 5,2

Czerwień metylowa alkoholowy r-r 0,1% 100ml 4,2 –

6,3


Fenoloftaleina alkoholowy r-r 1% 100ml 8,3 - 10,0

Indygokarmin 5g

Lakmus 1g 4,5 - 8,3

Oranż metylowy wodny r-r 0,1% 250ml 3,1 - 4,4

Purpura o-bromokrezolowa wodny r-r 0,05% 5,2 - 6,8

Tymoloftalelina alkoholowy r-r 0,2% 100ml 9,3 - 10,5

Zieleń malachitowa 10g 0,0 - 2,0

Papierki wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100szt 0-14

Papierki kongo 50szt 3,0 - 5,2

Papierki lakmusowe niebieskie 50szt > 7,0

Papierki lakmusowe czerwone 50szt < 7,0


5

zestaw

18

Waga kompaktowa

Maksymalne obciążenie 3000 g, działka odczytowa (d) 1g.

Cechy:


• wyświetlacz LCD

• duża szalka ze stali nierdzewnej klasy 304

• winna posiadać funkcję przeciw przeciążeniową chroniącą wagę przed uszkodzeniem elementów wewnętrznych

• szczelna klawiatura zabezpiecza przeciwko pyłom i przypadkowym rozpryskom

• winna posiadać funkcję automatycznego wyłączenia

• powinna być wyposażona w podświetlany wyświetlacz LCD, szczelną klawiaturę, dużą szalkę ze stali nierdzewnej i solidną obudowę z ABS. Wagi powinny mieć możliwość bycia zasilanymi zarówno z dwóch baterii typu AA (w zestawie) lub zasilacza.5

sztuka

19

Zestaw magnesów

Zestaw różnych rodzajów magnesów. W zestawie co najmniej 44 elementy, w tym różnego typu magnesy, pudełko z opiłkami, płytki różnych metali, folie magnetyczne, kompasy i inne. Całość winna być spakowana w pudełko z przegródkami.

5

zestaw

20

Okazy skał i minerałów

Zestaw co najmniej 50 szt. różnych skał i minerałów , wielkości ok.

3-4 cm +/- 2 cm każdy.

Całość winna być zapakowana w drewnianą lakierowaną skrzynkę.

Zestaw powinien zawierać co najmniej:

1.Grafit.

2.Ruda Ołowiu.

3.Sfaleryt.

4.Cynober.

5.Antymonit

6.Molibdenit (blyszczek molibdenu).

7.Piryt.

8.Chalkopiryt

9.Fluoryt.

10.Hematyt.

11.Limonit.

12.Ruda Cyny.

13.Kwarc.

14.Wolframit

15.Magnetyt.

16.Boksyt.

17.Steatyt.

18.Azbest.

19.Glinka.

20.Mika porcelanowa/ krzemian glinu.

21.Adular.

22.Plagioklaz.

23.Kalcyt

24.Aluryt.

25.Baryt.

26.Gips.


27.Fosforyt.

28.Chromit

29.Weglan.

30.Ilmenit.

31.Malachit.

32.Aurypigment

33.Realgar.

34.Mangan.

35.Perlit.

36.Gabro.

37.Bazalt

38.Dioryt.

39.Andezyt.

40.Granit. 41.Ryolit. 42.Konglomerat

43.Piaskowiec.

44.Łupek.

45.Kamień.

46.Marmur

47.Kwarcyt.

48.Lupek ilasty.

49.Gneis wapienny.

50.Dachowy5

zestaw

21

Wskaźnik laserowy

Minimalne dane techniczne:

Kolor lasera – zielony

Zasilanie – baterie

Zasięg co najmniej 100 m

W zestawie winien znajdować się przynajmniej: wskaźnik, metalowe etui.


5

sztuka

22

Kompas metalowy

Kompas winien być zamknięty w mocnej metalowej obudowie praz tarcza powinna mieć fluorescencyjną obwódkę, tak aby można było odczytać wartość w ciemności.

Poziomica dodatkowo pozwala zwiększyć dokładność pomiaru. Umożliwia także określanie nachylenia terenu.

Kompas wyposażony winien zostać w regulowaną soczewkę pryzmatyczną.


25

sztuka

Część 9 – Dostawa sprzętu fotograficznego do Centrum Nauk Przyrodniczych

1

Aparat fotograficzny

Wymagana Minimalne:

- rozdzielczość sensora co najmniej 4608 x 3456


- efektywna ilość pikseli - min. 16,1 Megapikseli

- wymagany co najmniej minimalny 5x zoom optyczny oraz 4 x zoom cyfrowy

- minimalna wewnętrzna pamięć urządzenia 17MB

- język oprogramowania: j. polski

- wymagana płyta CD z pakietem oprogramowania, instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej lub elektonicznej,

- dostarczony sprzęt musi posiadać kabel USB i  pasek aparatu

Gwarancja 24 miesiące


2

sztuka

2

Karta pamięci do aparatu

Karta zgodna z standardem microSDXC

Pojemność co najmniej 64 GB

Klasa prędkości co najmniej 10

Produkt winien zawierać adapter SD2

sztuka

Część 10 – Dostawa kamery mikroskopowej do Centrum Nauk Przyrodniczych

1

KAMERA MIKROSKOPOWA

wymagana minimalne

- rozdzielczość sensora co najmniej 2048 x 1536


- efektywna ilość pikseli - min. 3 Megapikseli
- minimalny rodzaj komunikacji: USB 2.0, 480 Mb/s 
-zasilanie urządzenia przez przewód USB
-instrukcja w języku polskim

Gwarancja 24 miesiące- dostarczone urządzenie musi posiadać w zestawie wymagane przewody do  podłączenia
- wymagana kompatybilność z oprogramowaniem systemowym Microsoft Vista i nowszymi

1

sztuka

Część 11 – Zakup i dostawa sprzętu biurowego do Centrum Nauk Przyrodniczych

1

Laminarka

maksymalna grubość folii: obwoluty: 100 micron,
Maks. grubość laminatu: 0,4 mm;
Prędkość laminowania co najmniej: 250 mm / minutę,
Maks. szerokość: 220 mm,
System nagrzewający: dwie grzejne rolki,

2

sztuka

2

Gilotyna do papieru

Trymer A4 z automatycznym dociskiem (dł. cięcia min. 320 mm). Do przycinania zdjęć i małych plików papieru.
Winien być wyposażony w automatyczny docisk ciętego materiału oraz zawierać metalowy blat roboczy.

2

sztuka

3

Temperówka elektryczna na zasilacz i baterie

Elektryczna temperówka winna być wykonana z plastiku, przeznaczona do temperowania kredek i ołówków o średnicy min. 6-8 oraz 8-10 mm. Temperówka powinna posiadać co najmniej: trwałe spiralne ostrze, funkcję usuwania złamanych końcówek oraz zbiorniczek na strużyny.

2

sztuka

4

Zasilacz do temperówki elektrycznej

Zasilacz pasujący do wyżej wymienionej temperówki elektrycznej.

2

sztuka

5

Bindownica

Winna być w stanie jednorazowo oprawiać przynajmniej do 450 kartek formatu A4. Jednorazowe dziurkowanie do 15 kartek. Powinna posiadać regulator szerokości marginesu.

1

sztuka

6

Przedłużacze wielkogabarytowe

Długość przewodu co najmniej 3m. Rodzaj przewodu 3x1,0 mm2. Ilość gniazd minimum 5.

20

sztuka

Część 12- Zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego do Centrum Nauk przyrodniczych

1

Piekarnik elektryczny

Piekarnik winien być konwekcyjny

Minimalne wymagania:

Moc co najmniej 1600W,

Pojemność minimum 23L

Temperatura: 0 - 250°C


Winien posiadać co najmniej 5 funkcji pieczenia
Powinien być wyposażony w co najmniej tackę na okruchy, gumowe nóżki anty-poślizgowe
Akcesoria minimum: Tacka na pizzę, ruszt do grilla, uchwyt do garnków, rożen

2

sztuka

2

Czajnik elektryczny bezprzewodowy

Moc co najmniej 2200 W
pojemność nie mniejsza niż 1,7 l
winien być wykonany ze stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego
posiadać powinien funkcję automatycznego wyłączenia po zagotowaniu wody oraz zabezpieczenie przed gotowaniem bez wody

2

sztuka

3

kuchenka elektryczna jednopalnikowa

Minimalne wymagania:

Moc co najmniej 1000W


Winna posiadać co najmniej wysokoefektywną płytę grzewczą, antypoślizgowe nóżki, zabezpieczenie przed przegrzaniem, palnik o średnicy minimum 155mm
Powinna być wyposażona w przynajmniej 5 stopniową regulację mocy
Zasilanie 220-240V, 50Hz

1

sztuka

4

butla gazowa z wężem i palnikiem (5l)

Zestaw winien składać się z co najmniej palnika Bunsena z zaworem iglicowym, zestawu połączeniowego propan-butan oraz butli gazowej propan-butan o wadze co najmniej 2kg

2

sztuka

5

suszarka do włosów

suszarka o mocy co najmniej 2300W wyposażona przynajmniej w 2-metrowy przewód sieciowy, z dyfuzorem i koncentratorem. Winna być wyposażona w funkcję chłodnego nadmuchu

2

sztuka

Część 13 - Zakup i dostawa pomocy naukowych - matematyka

1

Zestaw brył rozkładanych

Zestaw zawierać powinien co najmniej 8 "otwartych" brył geometrycznych (o wysokości 8 cm +/- 1 cm), które winny być wykonane z przezroczystego plastiku. W skład zestawu winny wchodzić przynajmniej: stożek, walec, sześcian, prostopadłościan, graniastosłupy prawidłowe - trójkątny i sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe - trójkątny i czworokątny. Wszystkie bryły powinny posiadać możliwość napełniania płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości. Wszystkie winny posiadać kolorowe siatki, które wsuwa się w środek transparentnych elementów zestawu.

5

zestaw

2

Przyrządy do rysowania odwzorowań symetrycznych

Przyrząd-lustro winien być transparentny, plastikowy, służący do zrozumienia pojęć symetrii liniowej. Powinien posiadać co najmniej następujące zastosowanie: stawiając przyrząd obok rysunku widzimy od razu jego symetryczny obraz, a stawiając go na rysunku możemy sprawdzać symetrię rysunku.

20

komplet

3

Magnetyczny drewniany labirynt - FARMA

Pomoc winna być wykonana z drewna i plastiku. Zastosowanie winno polegać na tym, aby za pomocą namagnesowanego rysika przesuwać umieszczone za przezroczystą szybą kuleczki. Kulki winny być zamknięte za przezroczystą szybką z pleksi co powinno zapobiegać wypadaniu.

20

zestaw

4

Zestaw siatek do wycięcia typu Karol Sieńkowski "Przygoda z niemożliwymi kształtami"

Publikacja ze schematami zawierać powinna co najmniej zestaw siatek do wycięcia  przeznaczony do pracy z uczniami. Książka winna składać się z 18 wkładek kartonowych ze schematami do wycięcia.

60

zestaw

5

Klocki konstrukcyjne w wiaderku

Zestaw klocków edukacyjnych winien za pomocą czterech podstawowych elementów (trójkąty, czworokąty, pięciokąty, sześciokąty foremne) powtarzających się w zestawie pozwalać na co najmniej konstruowanie przestrzennych modeli wielościanów. Opakowanie (wiaderko) winno zawierać co najmniej 180 elementów.

6

opakowanie

6

Pomoc edukacyjna typu "Moje pierwsze cieniasy"

Zestaw winien składać się co najmniej z:

- elementu bazowego - kwadratowej drewnianej podstawki z otworem na ustawienie patyczka stanowiącego oś konstruowanej figury oraz ze szczeliny wyciętej wzdłuż dwóch prostopadłych boków przeznaczonej na ustawienie książeczki z cieniami otwartej na wybranej stronie,

- co najmniej trzech drewnianych klocków (walec, prostopadłościan i graniastosłup o podstawie równoramiennego trapezu) nawierconych na wylot i służących do budowania zadanych figur.


8

opakowanie

7

Puzzle piankowe typu jajo Kolumba

Jajo winne być wykonane z pianki polietylenowej o wymiarach: 15 x 18 cm +/- 3 cm oraz grubości co najmniej 8 mm. Pomoc dydaktyczna winna służyć co najmniej do rozwoju przestrzennego i logicznego myślenia.

20

sztuka

8

mata

Mata Puzzle do ćwiczeń powinna być w kolorze szarym. Opakowanie winno zawierać 4 szt.

Wymiary: 60 cm +/- 5 cm x 60 +/- 5 cm x 1cm +/- 2 cm10

opakowanie

Część 14 - Zakup i dostawa pomocy naukowych – biologia do Centrum Nauk Przyrodniczych

1

zestaw preparatów - mchy, porosty, grzyby

Zestaw preparatów winien zawierać przynajmniej następujące prepararty:
-pleśniak biały, strzępka tworząca zarodnie
-rozłożek czarny, strzępka rozwijająca się z zygospory
-kustrzebka, owocnik miseczkowaty, przekrój owocnika z zarodniami workowymi
-pędzlak, niebieskawa pleśń na skórce pomarańczy, strzępka z konidiami
-kropidlak
-drożdże pączkujące
-złotorost ścienny, porost, przerój lechy z nitkami grzyba i komórkami glonów, przekrój przez plechę porostu
-śluzorośle Stemonitis
-porost zdrowy
-porost skażony
-koniugacja u pleśniaka
-przekrój przez grzyb
-pleśniak, strzępki z zarodniami
-trzęsak morszczynowaty
-owocnik grzyba
-lakownica lśniąca, przekrój
-skrętek wilgociomierczy
-chwytnik, ryzoid
-porostnica wieokształtna, plemnie
-porostnica wieokształtna, rodnie
-wierzchołek plemni mchu
-wierzchołek rodni mchu
-mech, rozwój
-zygospora pleśniaka (przetrwalna zygota wielojądrowa)

1

zestaw

2

preparaty tkanki ludzkiej - 30 różnych

Zestaw winien zawierać co najmniej 30 szt. wybarwionych preparatów takich jak:
Tkanka łączna, W.M., Chrząstka szklista, Sec., Chrząstka elastyczna, Sec., Rdzeń kręgowy, C.S., Claviclt, S.S., Istota zbita kości, Sec., Mięśnie gładkie W.M., Mięśnie szkieletowe, L.S.C.S., Ścięgno królika, Sec., Płaski nabłonek, Nabłonek płaski W.M., Nabłonek warstwowy, Sec., Nabłonek migawkowy, Sec., Skóra , torebki włosowe, Skóra, torebki włosowe, Płuco, Sec., Naczynia włosowate płuc, Sec., Naczynia włosowate płuc, Tętnica i żyła, C.S., Krew człowieka, rozmaz., Węzeł limfatyczny, Sec., Gruczoł tarczycy, Ścianka żołądka, Sec., Jelito cienkie, C.S., Wątroba, Sec., Mięsień sercowy, Sec., Jądro Sec., Jajnik, Sec., Nerka L.S, Ludzki chromoson
Preparaty powinny znajdować się w drewnianym pudełku.

1

zestaw

3

preparaty botanika i anatomia - 50 różnych

Zestaw winien zawierać co najmniej:

1. Penicillum.W.M. - Pędzlak W.M.


2. Croton stellatopilosus - Kroton stellato pilosa
3. Fern Leaf Sec. - Liść paproci Sec.
4. Pine Leaf C.S. - Igła sosny Sec.
5. Corn Stem C.S - Łodyga kukurydzy C.S.
6. Corn Stem L.S. - Łodyga kukurydzy L.S.
7. Helianthus Stem L.S. - Łodyga słonecznika L.S.
8. Hydrilla Stem L.S. - Przesiąkra okółkowa L.S.
9. Vicia, dicot Leaf W.M. - Wyka ptasia liść W.M.
10. Pollen W.M. - Pyłek W.M.
11. Plasmodesma Sec. - Plazmodesma Sec.
12. Leaf of Winter Jasmine C.S. - Jaśmin nagokwiatowy C.S.
13. Allium Scale Epidermis W.M. - Allium (miąsz) W.M.
14. Paramecium W.M. - Pantofelek W.M.
15. Hydra W.M. - Stułbia W.M.
16. Daphnia W.M. - Rozwielitka W.M.
17. Rotifer W.M. - Wrotka (Rotifera) W.M.
18. Culex, House Mosquito Larva - Larwa komara
19. Blood Smear Human - Krew ludzka, wymaz
20. Fish Scale W.M. - Łuska ryby W.M.
21. Blood Smear Chicken - Krew kury, wymaz
22. Skeletal Muscle C.S. - Mięsień szkieletowy C.S.
23. Smooth Muscle Teased Prep - Mięsień gładki
24. Motor Neurous Cell W.M. - Komórka neuronowa W.M.
25. Stomach Sec. - Żołądek Sec.
26. Small Intestine Sec - Jelito cienkie Sec.
27. Lymph Node C.S. - Węzły chłonne C.S.
28. Spinal Cord C.S. - Rdzeń kręgowy C.S.
29. Ciliated Epithelium Sec. - Nabłonek rzęskowy Sec.
30. Testis Sec – Jądro Sec.
31. Ant W.M. - Mrówka W.M.
32. Butterfly Wing W.M - Skrzydło motyla W.M.
33. Honey Bee Hind Leg W.M. - Odnóże muchy W.M.
34. Butterfly Antennular W.M. - Czułek motyla W.M.
35. Musca Leg W.M. - Odnóże muchy W.M.
36. Mosquito Leg W.M. - Odnóże komara W.M.
37. Spirogyra W.M. - Skrętnica W.M.
38. Spirogyra Conjugation W.M. – Koniugacja skrętnic W.M.
39. Euglena W.M. - Euglena W.M.
40. Blood Fish Smear - Krew ryby, wymaz
41. Lichenrons Ox Sec – Lichenrons Ox Sec.
42. Potato Sec – Ziemniak Sec.
43. Basswood Stem C.S. - Łodyga lipy C.S.
44. Letter e" – Litera “i”
45. Planaria C.S. - Wypławek C.S.
46. Skin of Frog W.M. - Skóra żaby W.M.
47. Honey Bee, Mouth Parts W.M. - Aparat gębowy pszczoły W.M.
48. Liver Sec - Wątroba Sec.
49. Dense Bone Sec – Kość Sec.
50. Clam Gill C.S – Małż C.S.

1

zestaw

4

preparaty zoologia - 30 różnych

Preparaty zoologiczne zawierać powinien co najmniej takie przykłady wybranych organizmów:
- Pantofelek
- Trzy typy bakterii
- Krew żaby, rozmaz
- 1-komórkowy organizm zwierzęcy
- Dafnia
- Wirki
- Tasiemiec bąblowiec
- Oko złożone owada
- Glista, samiec i samica, przekrój poprzeczny
- Dżdżownica, przekrój poprzeczny
- Komar, aparat gębowy
- Mucha domowa, aparat gębowy
- Pszczoła miodna, aparat gębowy
- Motyl, aparat gębowy
- Żaba, jajo w przekroju
- Przywra krwi, samiec
- Przywra krwi, samica
- Komar widliszek, larwa
- Muszka owocówka
- Odnóże pływne owada
- Stułbia, przekrój poprzeczny
- Euglena
- Mucha domowa, skrzydło
- Motyl, skrzydło
- Pszczoła miodna, skrzydło
- Mucha domowa, noga
- Pszczoła miodna odnóże przednie i tylne
- Krew gołębia, rozmaz
- Pchła ludzka
- Konik polny, czułki

1

zestaw

5

Minidetektor przewodnictwa

Przyrząd służyć powinien do badania zjawiska przewodnictwa elektrycznego w cieczach i ciałach stałych.

Minidetektor powinien być wyposażony w elektrody i sygnalizującą miganiem przewodzenie prądu diodę osadzoną w obudowie.12

sztuka

6

Model serca ludzkiego pompowany - angielskie opisy

Model wykorzystywać powinien pompkę do demonstracji podstaw przepływu krwi przez serce oraz płuca.

Pokazywać powinien w jaki sposób płuca oraz serce współpracują ze sobą.


- Opisy poszczególnych elementów na modelu są w języku angielskim
- Nie brudzi, płyn pozostaję zamknięty w środku
- Wymiary minimum: 30cm x 25 cm x 12cm,

2

sztuka

7

Szkielet człowieka na statywie

Szkielet wykonany powinien zostać w skali 1:2, wysokość min. 85 cm Szkielet powinien stanowić połowę naturalnej wielkości, kończyny dolne i górne zamocowane ruchomo. Wykonany powinien zostać z plastiku i elementów metalowych.

2

sztuka

Część 15 - Dostawa Mikroskopów do Centrum Nauk Przyrodniczych

1

Mikroskop

Minimalne wymagania:
Właściwości:
Mikroskop biologiczny z powiększeniem 40x – 800x
Zawartość zestawu:
Mikroskop
Obiektywy: 4x, 10x, 40x

głowica mikroskopu nachylona jest pod kątem 45° i obraca się w zakresie 360° wokół własnej osi


Okular: WF10x
Soczewka Barlowa 2x
Zasilacz sieciowy

Futerał


21

sztuka

2

Mikroskop Cyfrowy

Minimalne wymagania:

Dane techniczne:


- Materiał układu optycznego: Szkło
- Powiększenie, x: 10–300
- Regulacja ostrości: ręczna, 0-150 mm
- Zasilanie: za pomocą kabla USB 2.0
- Megapiksele: 5
- Nagrywanie wideo
- Oprogramowanie: Sterownik USB 2.0, oprogramowanie do
przetwarzania obrazu i wideo z funkcji pomiar

- Oprogramowanie powinno działać na systemach operacyjnych nie starszych niż Windows Vista i nowszych2

sztuka

Część 16 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Centrum Nauk Przyrodniczych

1

Wagi szkolne elektroniczne

Minimalne wymagania:

Wyświetlacz winien być cyfrowy, zasilanie bateryjne, maksymalne obciążenie 500g, dokładność 0,1g20

sztuka

2

Okulary ochronne

Okulary winny być o zaokrąglonych kształtach z pojedynczą szybką chroniącą oczy. Powinna być możliwość ich noszenia na okularach korekcyjnych. Posiadać powinny system wentylacji dzięki specjalnie wykonanym zausznikom. Odporne winny być na uderzenie o energii kinetycznej 1 J.

50

sztuka

3

Fartuchy ochronne S

Fartuchy szyte winny być z białego płótna bawełny.
Fartuch posiadać winien długie rękawy, dwie kieszenie po bokach i jedną na piersi, całość zapinana winna być na guziki.
Rozmiar S, wzrost 152-158, obwód klatki piersiowej 92

45

sztuka

4

Fartuchy ochronne M

Fartuchy szyte winny być z białego płótna bawełny.
Fartuch posiadać winien długie rękawy, dwie kieszenie po bokach i jedną na piersi, całość zapinana winna być na guziki.
Rozmiar M, wzrost 158-164, obwód klatki piersiowej 96

45

sztuka

5

Fartuchy ochronne L

Fartuchy szyte winny być z białego płótna bawełny.
Fartuch posiadać winien długie rękawy, dwie kieszenie po bokach i jedną na piersi, całość zapinana winna być na guziki.
Rozmiar L, wzrost 164-170, obwód klatki piersiowej 104

45

sztuka

6

Moździerz z tłuczkiem

Moździerz z tłuczkiem min.150 ml

30

sztuka

7

Łączniki statywu

Łącznik mocowania uchwytów statywu laboratoryjnego winien być metalowy, chromowany.

20

sztuka

8

probówki 16x150

Probówki wym. min. 16x150. Komplet składać się winien z 50 sztuk

4

komplet

9

łapy do probówek drewniane

Łapy do probówek drewniane. Wymiary min.: 19,0 x 2,0 x 1,0 cm

30

sztuka

10

Statywy (stojaki)

Stojak do probówek, na 6 probówek + 6 kołeczków do osuszania probówek, plastikowy: średnica otworu min. 25 mm.

20

sztuka

11

statywy metalowe

Statyw metalowy – laboratoryjny. Podstawa statywu winna być plastikowa z prętem.

20

sztuka

12

łapy i łączniki do statywów

Łapa trójpalczasta z łącznikiem do statywu laboratoryjnego. Nie krótsze niż 14 cm.

20

zestaw

13

zlewki komplet

Komplet 5 zlewek miarowych wykonanych z polipropylenu o pojemnościach min.: 50, 100, 250, 500 i 1000 ml.

10

komplet

14

kolby miarowe

kolby miarowe z długą szyją 250 ml. Kolby winne być wykonane ze szkła.

Komplet składa się z 2 sztuk.8

komplet

15

kolby stożkowe 50 ml

kolby stożkowe o pojemności min. 50 ml. Kolby winne być wykonane ze szkła.

60

sztuka

16

kolby z wąską szyjką 250 ml

kolby z wąską szyjką o poj. min. 250 ml – na komplet składać się winien z 2 sztuk. Kolby winne być wykonane ze szkła.

10

komplet

17

cylindry miarowe 500 ml

cylindry miarowe 500 ml Wykonane winny być z trwałego polipropylenu.

30

sztuka

18

rozdzielacze gruszkowe

rozdzielacze gruszkowe winny być wykonane ze szkła z zaworem szklanym na szlif z korkiem szklanym

20

sztuka

19

łyżki do spaleń

łyżki do spaleń wykonane winny być ze stali nierdzewnej

20

sztuka

20

papierki lakmusowe uniwersalne

papierki lakmusowe uniwersalne

100 szt. w opakowaniu40

opakowanie

21

barwniki do jajek

Uniwersalne barwniki do jajek. 5 kolorów Opakowanie zawiera:5 saszetek po 1,4 g

100

opakowanie

22

komplet 4 pierścieni

Komplet 4 pierścieni metalowych do statywu o różnych średnicach. Bez łącznika.

1

komplet

23

termometry laboratoryjne

Termometry laboratoryjne. Bezrtęciowy. Termometr o skali -10...+110 oC, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną.

20

sztuka

24

lejki laboratoryjne

Lejek min. 80 mm, szklany (borokrzemianowy)

30

sztuka

25

szalki szklane

Szalki szklane - 2 części, wykonane ze szkła borokrzemianowego.

40

sztuka

26

Butelka z zakraplaczem

Butelka z kroplomierzem. Pojemność min. 50 ml

30

sztuka

27

szczotki do probówek

Wymiary minimalne:

Długość rączki 16 cm, długość włosia 6 cm. Średnica główki 10 mm10

sztuka

28

bagietka szklana

Bagietka szklana winna mieć długość 300 mm.

6

komplet

29

kroplomierze

Kroplomierz do lekarstw – do 3 ml. Dla dzieci 0+

28

sztuka

30

szkiełka podstawowe

Szkiełka podstawowe. Wielkość(+/- 1mm) 25.4x76.2 mm. Komplet 50 szt.

10

komplet

31

Szkiełka nakrywkowe

Szkiełka nakrywkowe. Wielkość min. 20x20 mm. Komplet 100 szt.

10

komplet

32

Zestaw narzędzi preparacyjnych - narzędzia preparacyjne

Zestaw narzędzi preparacyjnych do preparacji winien znajdować się w zamykanym etui typu piórnik. W jego skład wchodzić winny nożyczki (min. dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (min. dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa Ø50 mm, kolec.

20

komplet

33

Kolec z rękojeścią

Kolec przeznaczony winien być do przygotowywania mikroskopowych preparatów biologicznych. Ostrze w rękojeści z tworzywa służy do dokładnego rozdzielania preparatów.
Wymiary min. : 140 x Ø8 mm

20

komplet

Część 17 - Dostawa pomocy dydaktycznych do Centrum Nauk Przyrodniczych

1

Bezpieczne lusterka

Bezpieczne lusterka edukacyjne

1 opakowanie zawiera 10 sztuk.6

op.

2

Zestaw do optyki

Komplet kilkunastu elementów na który składają się min. lustra, 4 kolorowe filtry-łopatki z tworzywa sztucznego, "oko muchy" (soczewka złożona z kilkunastu minisoczewek, w obudowie), kolorowe kartoniki z obrazkami do filtrowania barw i iluzji, umożliwiających przeprowadzanie doświadczeń z zakresu barw, odbić, iluzji, a także budowę prostego modelu peryskopu.

20

komplet

3

Lewitujące magnesy na podstawce drewnianej

Zestaw winien składać się z sześciu jednakowych magnesów pierścieniowych oraz z drewnianej podstawki. Każdy magnes pokryty winien być warstwą plastiku o innym kolorze. Za pomocą zestawu powinna być możliwość zilustrowania oddziaływania na odległość, a także pierwszą i trzecią zasadę dynamiki.

20

zestaw

4

lustro półprzepuszczalne

Lustro półprzepuszczalne, zwane również fenickim. Zestaw składać się winien z półprzepuszczalnego lustra o wymiarach min. 11cm x 7cm+/-5 cm i grubości 1,5mm +/- 0,5 mm oraz czterech podstawek. W zestawie winna być również ekierka.

20

zestaw

5

Elektrometr Brauna.

Zestaw zawierać winien szkolny elektrometr Brauna. Jego obudowa winna być w kształcie walca o średnicy min. 17 cm. Ścianka boczna obudowy winna być metalowa. Wewnątrz obudowy, na odizolowanym pod niej metalowym pręcie, winna być zawieszona metalowa wskazówka, którą powinno się móc obserwować przez szklaną i przeźroczystą ściankę przednią.

2

szt.

6

Peryskop

Wykonany winien być z wytrzymałego plastiku, odpornego na zmienne warunki atmosferyczne. Peryskop po montażu winien być ruchomy wokół własnej osi i góra dół.. W zestawie powinny być wkręty umożliwiające łatwy montaż.

20

szt.

7

Kalejdoskop z soczewką

Zestaw elementów, potrzebnych do skonstruowania magicznego kalejdoskopu. W skład zestawu powinny wchodzić bezpieczne elementy, takie jak min.: tekturowe, wytrzymałe rurki, plastikowe lusterko, soczewki z przezroczystej folii, plastikowe pierścienie oraz kolorowe koraliki, po odpowiednim połączeniu stworzą wyjątkową zabawkę. Dodatkowo, po złożeniu konstrukcji, powinna być możliwość ozdobienia kalejdoskopu. . Wymiary +/- 10 cm: śr. 5 cm, dł. 20 cm.

20

szt.

8

Kalejdoskop świecący

Świecący kalejdoskop posiadać winien mechanizm dzięki któremu włączone światło spowoduje, że obrazy będą się zmieniały w magiczne kryształki. Wymiary+/- 5 cm: 15cm x 20cm, materiał plastik.

20

szt.

9

Termometr Galileusza - 4 kulki.

W częściowo wypełnionym cieczą cylindrze o średnicy +/- 0,5 cm - 3 cm i wysokości +/- 5 cm -15 cm znajdować się winny 4 szklane pojemniki częściowo wypełnione cieczą o różnych barwach. Do pojemników zawieszone winny być etykiety z oznaczeniem temperatury.

2

szt.

10

kuwety laboratoryjne

kuwety laboratoryjne 40x60 cm

20

szt.

11

jodyna

250 ml – butelka szklana

8

250 ml

12

perhydrol

5l –opakowanie plastikowe

1

5l

13

szkło wodne

5l opakowanie plastikowe

2

5l

14

chlorek kobaltu

50g opakowanie plastikowe

16

50g

15

chlorek żelaza

0,5 kg opakowanie plastikowe

1

0,5 kg

16

chlorek wapnia

1kg opakowanie plastikowe

2

1kg

17

chlorek miedzi

50g opakowanie plastikowe

12

50g

18

boraks

500g opakowanie plastikowe

10

500g

19

wodorotlenek sodu

500g opakowanie plastikowe

2

500g

20

azotan potasu

1kg opakowanie plastikowe

1

1kg

21

lejki szklane 80 mm

lejek szklany laboratoryjny 80mm

20

szt.

22

zestaw rurek laboratoryjnych

Komplet rurek labolatoryjnych przeznaczony jest do montowania prostych układów aparatury chemicznej. W skład kompletu wchodzi 16 różnych rurek laboratoryjnych oraz 10 korków gumowych. Wymiary: 330x220x150mm

10

zestaw

23

pipety Pasteura

Pipeta Pasteura 2,0 ml z PS komplet 5 sztuk

60

kpl

24

palniki denaturowe zakręcane z knotem (150ml) i z siatką i stojakiem

Komplet winien zawierać min.: palnik alkoholowy 150 ml szklany, z knotem oraz dopasowanym, stabilnym stojakiem z siatką.

30

szt.

25

poliakrylian sodu

100g

20

100g

26

klej wikolowy

litr

2

litr

27

opiłki żelaza

100g

6

100g

28

magnesy

średnica: 12 mm +0,1/-0,1 mm, wysokość 6 mm +0,1/-0,1 mm, kierunek namagnesowania wzdłuż wymiaru 6 mm

100

szt

29

Kompas w obudowie metalowej

Kompas w metalowej obudowie z klapką.

20

szt.

30

Denaturat kanistry 5L

kanister 5l

10

szt.

Część 18 – Dostawa tonerów do drukarek do Centrum Nauk Przyrodniczych

1

TONER CZARNY

Oryginalny lub równoważny toner do drukarki HP Laserjet P 1102W nie powodujący  utraty gwarancji producenta drukarki o  minimalnej wydajności  1600 kopii

Kolor czarny15

sztuka

2

TONER DO KSERO

Oryginalny lub równoważny toner do ksero Toshiba E Studio 2309A nie powodujący  utraty gwarancji producenta drukarki o  minimalnej wydajności 17 000 kopii.

15

sztuka

Część 19 - Dostawa pozostałych pomocy dydaktycznych do Centrum Nauk Przyrodniczych

1

Latarki

Latarka kieszonkowa wykonana z trwałego tworzywa. Latarka wyposażona jest w bardzo jasną diodę. Ponadto latarka posiada układ optyczny typu ZOOM ,polimerowa soczewka skupiająca o średnicy 33 mm pozwalająca na zmianę stopnia skupienia światła a tym samym zwiększenie zasięgu lub wielkości promienia świetlnego. Zasięg świecenia ok 110 m. Zasilana bateriami 3xAAA, diody LED o przedłużonej żywotności 100000h. Odporna na warunki atmosferyczne (wiatr, wilgoć, wstrząsy)

20

sztuka

2

Rurki łamane do napojów (opakowanie po 1000 szt.)

Kolorowe słomki do napojów. Długość 21 cm. Ilość w opakowaniu 1000 szt.

20

opakowanie

3

Taśma izolacyjna

Długość 20 m, szerokość 19 mm. Kolor obojętny

20

sztuka

4

Miski plastikowe, przeźroczyste

Miski plastikowe, przeźroczyste. Pojemność 5 l

35

sztuka

5

talerzyki plastikowe

średniej wielkości - plastikowe– 50 szt. w opakowaniu

200

opakowanie

6

łyżeczki plastikowe

małe łyżeczki plastikowe – 100 szt. w opakowaniu

200

opakowanie

7

łyżeczki metalowe

łyżeczki do herbaty – metalowe

30

sztuka

8

rękawiczki lateksowe S

Rękawiczki medyczne wykonane winny być z naturalnego lateksu, bezpudrowe. Rozmiar S. 100 szt. w op.

100

opakowanie

9

rękawiczki lateksowe M

Rękawiczki medyczne wykonane winny być z naturalnego lateksu, bezpudrowe. Rozmiar M 100 szt. w op.

100

opakowanie

10

rękawiczki lateksowe L

Rękawiczki medyczne wykonane winny być z naturalnego lateksu, bezpudrowe

Rozmiar L 100 szt. w op.100

opakowanie

11

ręcznik papierowy/ czyściwo papierowe do lekkich zabrudzeń

kolor biały, jednowarstwowe, średnica rolki min. 13 cm, długość rolki min. 110 m.

200

opakowanie

12

ścierki podłogowe duże

Ścierka z mikrofibry. Wymiary 60x90cm - +/- 10 cm

10

sztuka

13

dratwa

Nić lniana min. 100 gram. 150 m szara

5

sztuka

14

kordonek

Nić bawełniana biała, min. 50 gram w kulce.

Gramatura nici min. 30 tex x 4.5

sztuka

15

woreczki do kostek lodu

Woreczki do Kostek lodu. W opakowaniu min. 240 sztuk

10

opakowanie

16

Termosy na lód poj.2 l

Pojemnik termoizolacyjny do kostek lodu z pokrywką o średnicy min.150 mm. W komplecie winien być ociekacz i szczypce. Wykonane ze stali nierdzewnej. Pojemność 2l.

2

sztuka

17

woreczki śniadaniowe

Woreczki(+/- 5 cm)20cmx25cm. Opakowanie zawiera min. 800 szt.

10

opakowanie

18

wiadra plastikowe 10l

Wiadro PCV. Pojemność 10l

4

sztuka

19

baterie płaskie 4,5 V

4,5V

30

sztuka

20

tabletki musujące

wapno tabletki musujące w opakowaniu min. 20 sztuk.

10

opakowanie

21

pianka do golenia

Mentolowa pianka do golenia min. 300ml

5

sztuka

22

sól kuchenna NaCl

NaCl 20 kg – pakowana po 1 kg

20

kg.

23

cukier

10 kg – pakowany po 1 kg

10

kg.

24

drożdże suche

Drożdże instant opakowanie min. 7g

60

sztuka

25

papier toaletowy

Papier toaletowy dwuwarstwowy. Opakowanie po min. 10 rolek

15

opakowanie

26

baloniki

1000 sztuk w opakowaniu, mix kolorów

4

opakowanie

27

Ocet 10%

Ocet 10%. Pojemność 1l opakowanie szklane.

20

sztuka

28

Mąka ziemniaczana

Skrobia ziemniaczana -1opakowanie 1 kg

10

kg.

29

Mąka typ 450

Mąka typ 450 pakowana pa 1 kg

20

kg.

30

Soda oczyszczona

Soda oczyszczona 5 kg – pojemnik plastikowy 5000 gram

5

kg.

31

Olej

Olej rzepakowy. Pojemność 1l – butelka plastikowa

15

l.

32

Zapałki do grilla

Min. 33 szt. w opakowaniu. Zapałki kominkowe i do grilla.

200

opakowanie

33

patyczki do uszu

Patyczki higieniczne –min. 200 szt. W opakowaniu

50

opakowanie

34

patyczki do szaszłyków

Min. 50 szt. W opakowaniu – 30 cm

20

opakowanie

35

pędzle z twardym włosiem

pędzle z twardym włosiem – min. 50 mm, grubość 14 mm

30

sztuka

36

baloniki na wodę 100 szt

100 baloników na wodę + mix kolorów

5

sztuka

37

piłeczki pingpong

piłeczki ping pong min. 6 szt w opakowaniu – kolor biały

10

opakowanie

38

spryskiwacze do kwiatów ręczny

Spryskiwacz do kwiatów ręczny – plastikowy – 1 l

5

sztuka

39

plastikowe pojemniki na film fotograficzny

pojemniki na film fotograficzny z wciskanym korkiem

30

sztuka

40

kolorowe kubki plastikowe op. 100 szt

kubki z tworzywa sztucznego – 200 ml

2

opakowanie

41

Gumki recepturki op 140 szt

gumki recepturki

2

opakowanie

42

kubki papierowe jednorazowego użytku

kubki papierowe (kawowe - na ciepłe napoje) – min. 200 ml

100

sztuka

43

pieprz mielony

opakowanie pieprzu mielonego – min. 15 gram

31

sztuka

44

Strzykawki plastikowe

Pojemność 100 ml

20

sztuka

45

Kolby stożkowe 3 litry

Pojemność 3 litry

5

sztuka

46

Pojemniki na mocz

Niesterylne pojemniki na mocz - plastikowe

100

sztuka


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna