Longus-3 Opis instalacji A. Budowa wyświetlaczaPobieranie 28,74 Kb.
Data16.01.2018
Rozmiar28,74 Kb.

LONGUS-3
Opis instalacji
A. Budowa wyświetlacza


 1. ekran LCD

 2. przycisk trybu / MODE

 3. pokrywa baterii

 4. przycisk zerowania / AC (= All Clear)

 5. styki

 6. pierścień

 7. magnes

 8. baza

 9. bateria 1.5V (LR44)

 10. podkładka uchwytu/bazy

 11. podkładka czujnika

 12. czujnik

 13. strefy pomiaru (S)

 14. spinki


B. Instalacja
Montaż czujnika i magnesu


 1. Przymocuj czujnik (12) przy pomocy dwóch spinek (10) i podkładki (11) na przednim widelcu. Zwróć czujnik w kierunku szprych. Nie zaciągaj spinek zanim czujnik nie znajdzie się we własciwym położeniu. (rys. A)

 2. Zamontuj magnes (7) na jednej ze szprych przedniego koła. Zwróć magnes w kierunku stref pomiaru (S) (13). Umieść pierścień (6) wokół magnesu, aby zwiększyć pewność zamocowania (rys. B).

(Nowy typ magnesu z krzyżowym wycięciem nadaje się do zamocowania zarówno na szprychach o przekroju okrągłym, jak i spłaszczonym).

 1. Dopasuj wzajemne położenie czujnika i magnesu. (rys. C)

 1. Ustaw magnes w taki sposób, aby jego oś pokrywała się z osią jednej ze stref odczytu.

 2. Upewnij się, że odległość między magnesem i czujnikiem NIE JEST większa od 4 mm. Ustaw pożądaną odległość, przesuwając magnes i czujnik w górę lub w dół.

UWAGA: jeśli parametry opisane w a) lub b) są niepoprawne, wskazania urządzenia będą nieprawidłowe.

 1. Po dopasowaniu wzajemnego położenia czujnika i magnesu zaciągnij spinki.

 2. Po zakończeniu montażu odetnij nadmiar paska zębatego spinki. (rys. D)


Montaż uchwytu/bazy
Przymocuj uchwyt/bazę do kierownicy i dopasuj przy pomocy podkładki. Użyj dwóch spinek do zamontowania bazy. Nie zaciągaj spinek zanim baza nie znajdzie się we właściwym położeniu.
Mocowanie przewodu czujnika

 1. Wybierz właściwą pozycję do przypięcia przewodu do widelca przy pomocy spinek.

 2. Przed zaciągnięciem spinek upewnij się, że przewód jest dostatecznie luźny, aby kierownica mogła się swobodnie obracać.

 3. Zabezpiecz nadmiar przewodu, owijając przewód wokół linki hamulca i przymocowując spinkami KORONY widelca.


Montaż wyświetlacza (rys. G)

 1. Zamontuj wyświetlacz w uchwycie, wsuwając go od przodu do tyłu, aż do słyszalnego kliknięcia.

 2. Budowa uchwytu zapobiega wyśliznięciu się wyświetlacza w czasie jazdy, o ile wyświetlacz został prawidłowo zamocowany w uchwycie.

 3. Aby odłączyć wyświetlacz od uchwytu-bazy, naciśnij języczek blokujący (LEVER) i wysuń wyświetlacz do przodu.


C. Wymiana baterii (rys. H) 1. Kiedy ekran LCD wyświetlacza zaczyna blaknąć, bateria jest wyczerpana.

 2. Wymień baterię na nową LR44 (CR typ A76, AG13 lub V13GA), umieszczając ją znakiem (+) w kierunku pokrywy.


Środki ostrożności

 1. Czytnik może być używany podczas deszczu, ale nie powinien być używany pod wodą.

 2. Nie wystawiaj wyświetlacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kiedy rower nie jest używany.

 3. Nie rozkładaj na części wyświetlacza ani żadnego z akcesoriów.

 4. Okresowo sprawdzaj położenie i wzajemną odległość magnesu i czujnika.

 5. Okresowo czyść styki między wyświetlaczem i bazą.

 6. Nie używaj rozpuszczalnika, alkoholu lub benzyny do czyszczenia wyświetlacza lub innych akcesoriów.

 7. Pamiętaj, aby w czasie jazdy zwracać uwagę na to, co dzieje się na drodze.


Rozwiązywanie problemów
Zanim oddasz urządzenie do naprawy w serwisie, wykonaj poniższe czynności kontrolne.


Problem

Kontrola

Rozwiązanie

Wyświetlacz nie działa

1. Czy bateria jest rozładowana?

2. Czy bateria jest włożona niepoprawnie?1. Wymień baterię.

2. Upewnij się, ze bateria jest włożona znakiem (+) w kierunku pokrywy.Brak prędkości chwilowej lub niepoprawne dane

1. Czy dzieje się to w trakcie przeprogramowywania lub ustawiania zegara w trybie 12-godzinnym?

2. Czy styki pomiędzy wyświetlaczem i bazą są w złym stanie?

3. Czy wzajemne położenie i odległość między czujnikiem i magnesem są prawidłowe?

4. Czy prewód jest przerwany?

5. Czy obwód koła został zaprogramowany prawidłowo?


1. Sprawdź procedurę ustawiania i zmień ustawienia.

2. Przczyść styki.

3. Sprawdź (rys. B) i (rys. C) i zmień wzajemne położenie obu elementów.

4. Napraw lub wymień przewód.

5. Sprawdź procedure programowania i wprowadź poprawne dane.


Błędy wyświetlania
Sprawdź procedurę ustawiania wyświetlacza i przeprowadź ją ponownie

Ekran LCD jest czarny

Cy wyświetlacz był wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w okresie, kiedy nie był używany?

Umieść urządzenie w cieniu w celu powrotu do stanu normalnego.

Wyświetlacz pracuje w zwolnionym tempie

Czy temperatura jest poniżej 0ºC?

Urządzenie wróci do normalnego stanu w wyższej temperaturze

LONGUS-3 ma 10 funkcji: SPD, DST, ODO, CLK, AVG, MAX, TM, TTM, SCAN, SPEED PACER.


D. Programowanie wyświetlacza (rys. 1)
Zerowanie wyświetlacza

 1. Wciśnij klawisz AC (=All Clear) (4), żeby usunąć dane wprowadzone przed pierwszym użyciem lub przy wymianie baterii, w przeciwnym razie urządzenie może źle funkcjonować.

 2. Segmenty ekranu LCD zostaną automatycznie przetestowane po wciśnięciu przycisku AC.

 3. Wcisnij przycisk „MODE” (tryb) (2) w celu zatrzymania testu ekranu LCD. Zostaną wyświetlone: mrugający symbol „km/h” i „c2155”.


Kalibracja/wybór parametrów.

1. Wybór jednostek 1. Wciśnij przycisk „MODE”, żeby wybrać „KM/h” lub „M/h” (=mile na godzinę).

 2. Przytrzymaj przycisk „MODE”, dopóki nie przestanie migać cyfra „2” z „c2155”.2. Ustawianie obwodu koła

 1. Domyślna wartość obwodu koła to 2155 mm. Zmierz wartość obwodu dla koła Twojego roweru (rys. 5) lub sprawdź w tabeli, zamieszczonej w instrukcji obsługi wyświetlacza. (rys.6)

 2. Szybkie naciśnięcie przycisku „MODE” zwiększa wartość migającej cyfry o 1.

 3. Aby zmienić migająca cyfrę, przytrzymaj przycisk „MODE” tak długo, aż wartość migającej cyfry zwiększy się o 1.

 4. Przytrzymaj przycisk „MODE” przez około 6 sekund, aby opuścić proces ustawiania i zachować wprowadzone wartości oraz zakończyć ustawianie wyświetlacza.


E. Funkcje

SPD: prędkość chwilowa 0.0 – 199.9 km/h lub 120 Mile/h +/- 1%

Prędkość chwilowa jest zawsze wyświetlana w formacie czterocyfrowym.
DST: długość przejechanej trasy 0.00 – 999.99 km lub mil +/- 0.1 %

Funkcja DST pokazuje odległość przejechaną od ostatniego zerowania (RESET).


CLK: zegar

Wyświetla aktualny czas w formacie 12-godzinnym.


TM: czas przejazdu (LONGUS-2) 0H00M00S – 19H59M59S

Funkcja TM pokazuje czas jazdy od ostatniego zerowania.


AVG: przeciętna prędkość (LONGUS-2) 0.0 – 199.9 km/h lub 120 Mile/h +/- 1%

 1. Przeciętna prędkość jest wyliczana z wartości DST dzielonej przez wartość TM; dane dotycza czasu od ostatniego zerowania.

 2. Jeśli wartość TM jest większa od 100 godzin lub wartość DST jest większa od 1000 km, na ekranie jest wyświetlany symbol „Err”. Wyzeruj urządzenie aby otrzymać prawidłowe dane.

MAX: prędkość maksymalna (LONGUS-2) 0.0 – 199.9 km/h lub 120 M/h +/- 1%

Pokazuje najwyższą prędkość od ostatniego zerowania.
TTM: całkowity czas jazdy 0H00M - 1999H59M

Pokazuje czas przejazdu od ostatniej operacji AC (= All Clear).


ODO: przebieg 0.0 – 19999.9 km lub mil +/- 0.1%

Funkcja ODO podaje całkowity przebieg roweru od momentu zainstalowania wyświetlacza. Wartość ODO może być wyzerowana tylko przy pomocy przycisku AC.


SCAN

 1. Automatyczne przełączanie funkcji

Wciśnij przycisk „MODE” i przytrzymaj aż do pojawienia sie symbolu „SCAN”. Wyświetlacz będzie pokazywał funkcje DST, CLK, TM, AVG, MAX, TTM i ODO w pętli, zmieniając je automatycznie co 6 sekund. 1. Ustalona funkcja

Wciśnij przycisk „MODE”, żeby wyłączyć symbol „SCAN” i wybierz jedną z funkcji; wyświetlacz zatrzyma tryb automatycznego przełączania, a na ekranie pojawi się wybrana funkcja.
„.../...”: porównanie prędkości

Funkcja wskazuje, czy prędkość chwilowa jest wyższa od przeciętnej (znak „...”), czy niższa (znak „...”).


F. Przyciski i czynności
Automatyczny start/stop

 1. Wyświetlacz zacznie automatycznie liczyć SPD, ODO, DST, MAX, TM i AVG w momencie rozpoczęcia jazdy i zakończy w momencie zatrzymania roweru.

 2. Migający symbol „...” wskazuje na aktywny stan urządzenia.


Automatyczne włączanie/wyłączanie

Aby chronić baterię przed rozładowaniem, wyświetlacz wyłącza się automatycznie po około 10 minutach nieużywania. Włączenie nastepuje automatycznie po rozpoczęciu jazdy lub wciśnięciu przycisku.


Przycisk „MODE”

Przyciśnij krótko przycisk „MODE”, aby przełączać urządzenie pomiędzy wskazaniami poszczególnych funkcji.


Przycisk AC, usuwanie danych (uruchomienie wyświetlacza)

Wciśnij przycisk AC (= ALL CLEAR) aby uruchomić wyświetlacz. Użyj przycisku AC w razie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu urządzenia; przycisk AC usuwa wszystkie dane.


Zerowanie (RESET)

 1. Przytrzymaj przycisk „MODE” aż do zniknięcia cyfr na ekranie, a następnie zwolnij przycisk. Wyświetlacz wyzeruje wartości DST, TM, AVG, MAX.

 2. Operacja nie spowoduje wyzerowania wartości CLK, TTM i ODO.


Rekalibracja/ponowny wybór prametrów (rys. 3)

 1. Przełącz wyświetlacz w tryb funkcji ODO i przytrzymaj przycisk „MODE” przez ok. 6 sekund, aż do pojawienia się ekranu kalibracji.

 2. Postępuj zgodnie z procedurą programowania wyświetlacza w celu wprowadzenia nowej wartości obwodu koła.

 3. Przytrzymaj przycisk „MODE” przez około 6 sekund, aby opuścic tryb rekalibracji i zachowac wprowadzone dane.


Ustawianie zegara (rys. 4)

 1. Przełącz wyświetlacz w tryb funkcji „...”.

 2. Przytrzymaj przycisk „MODE” przez ok. 6 sekund, aż do pojawienia się ekranu ustawiania zegara.

 3. Szybkie naciśnięcie przycisku „MODE” zwiększa wartość migającej cyfry o 1.

 4. Aby zmienić migająca cyfrę, przytrzymaj przycisk „MODE” tak długo, aż wartość migającej cyfry zwiększy się o 1.

 5. Przytrzymaj przycisk „MODE” przez około 6 sekund, aby opuścić proces ustawiania i zachować wprowadzone wartości.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna