Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalna Grupa Działania –Grupa Łużycka”Pobieranie 17.6 Kb.
Data02.12.2019
Rozmiar17.6 Kb.


Lokalne kryteria wyboru operacji

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

„Lokalna Grupa Działania –Grupa Łużycka”
Lp.


MAŁE PROJEKTY

Kryterium i punktacja

1.

Wnioskodawca jest członkiem „LGD - Grupa Łużycka” (0 – 5 pkt)
- jest członkiem: 5 pkt

- nie jest członkiem: 0 pkt2.

Wnioskodawca posiada środki finansowe na wykonanie operacji (0 – 8 pkt)
- promesa bankowa, uchwała budżetowa lub inny równoważny dokument: 8 pkt

- oświadczenie wnioskodawcy: 5 pkt

- brak dokumentów potwierdzających: 0 pkt


3.

Operacja angażuje/adresowana jest do przedstawicieli sektorów społecznego, gospodarczego, publicznego (0 – 15 pkt)
- trzech sektorów: 15 pkt

- dwóch sektorów: 10 pkt

- jednego sektora: 0 pkt


4.

Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczy (0 – 10 pkt)
- co najmniej jednej miejscowości w co najmniej 2 gminach objętych LSR: 10 pkt

- co najmniej 2 miejscowości w 1 gminie objętej LSR: 7 pkt

- jednej miejscowości objętej LSR: 5 pkt

- żadnej miejscowości objętej LSR: 0 pkt5.

Operacja ma innowacyjny charakter (0 – 10 pkt)
- rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD: 10 pkt

- rozwiązanie jest nowe na obszarze gminy: 7 pkt

- rozwiązanie jest nowe na obszarze miejscowości : 5 pkt

- rozwiązanie nie posiada cech nowości: 0 pkt6.

Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów i/lub lokalnego dziedzictwa (0 – 10 pkt)
- wykorzystuje lokalne zasoby i/lub dziedzictwo : 10 pkt

- nie wykorzystuje lokalnego potencjału: 0 pkt7.

Operacja realizuje cele ogólne (2 - 10 pkt)
-Więcej niż dwa cele ogólne 10 pkt

-Dwa cele ogólne 5 pkt- Jeden cel ogólny 2 pkt

8.

Trwałość operacji po zakończeniu (0-5 pkt)

- operacja zapewnia kontynuację 5 pkt

- operacja nie zapewnia kontynuacji 0 pkt

9.

Maksymalna liczba punktów: 73

10.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 10


Pobieranie 17.6 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu