Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalna Grupa Działania –Grupa Łużycka”Pobieranie 17,6 Kb.
Data02.12.2019
Rozmiar17,6 Kb.


Lokalne kryteria wyboru operacji

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

„Lokalna Grupa Działania –Grupa Łużycka”
Lp.


MAŁE PROJEKTY

Kryterium i punktacja

1.

Wnioskodawca jest członkiem „LGD - Grupa Łużycka” (0 – 5 pkt)
- jest członkiem: 5 pkt

- nie jest członkiem: 0 pkt2.

Wnioskodawca posiada środki finansowe na wykonanie operacji (0 – 8 pkt)
- promesa bankowa, uchwała budżetowa lub inny równoważny dokument: 8 pkt

- oświadczenie wnioskodawcy: 5 pkt

- brak dokumentów potwierdzających: 0 pkt


3.

Operacja angażuje/adresowana jest do przedstawicieli sektorów społecznego, gospodarczego, publicznego (0 – 15 pkt)
- trzech sektorów: 15 pkt

- dwóch sektorów: 10 pkt

- jednego sektora: 0 pkt


4.

Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczy (0 – 10 pkt)
- co najmniej jednej miejscowości w co najmniej 2 gminach objętych LSR: 10 pkt

- co najmniej 2 miejscowości w 1 gminie objętej LSR: 7 pkt

- jednej miejscowości objętej LSR: 5 pkt

- żadnej miejscowości objętej LSR: 0 pkt5.

Operacja ma innowacyjny charakter (0 – 10 pkt)
- rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD: 10 pkt

- rozwiązanie jest nowe na obszarze gminy: 7 pkt

- rozwiązanie jest nowe na obszarze miejscowości : 5 pkt

- rozwiązanie nie posiada cech nowości: 0 pkt6.

Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów i/lub lokalnego dziedzictwa (0 – 10 pkt)
- wykorzystuje lokalne zasoby i/lub dziedzictwo : 10 pkt

- nie wykorzystuje lokalnego potencjału: 0 pkt7.

Operacja realizuje cele ogólne (2 - 10 pkt)
-Więcej niż dwa cele ogólne 10 pkt

-Dwa cele ogólne 5 pkt- Jeden cel ogólny 2 pkt

8.

Trwałość operacji po zakończeniu (0-5 pkt)

- operacja zapewnia kontynuację 5 pkt

- operacja nie zapewnia kontynuacji 0 pkt

9.

Maksymalna liczba punktów: 73

10.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 10

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna