„Lokalne Forum Biznesu Ernst & Young” – agenda spotkaniaPobieranie 137,16 Kb.
Data23.11.2017
Rozmiar137,16 Kb.

Agenda III Kongresu Nowego Przemysłu
5 czerwca 2006 r.

8.30-9.00

Rejestracja uczestników


09.00-09.15

Uroczyste otwarcie III Kongresu Nowego Przemysłu

Sesja Główna

09.15-11.30

Elektroenergetyka

Moderator: Wojciech Kuśpik – wydawca Miesięcznika Gospodarczego „Nowy Przemysł”
Kształt sektora elektroenergetycznego w Polsce (strategiczne zmiany, plany rządu, konsolidacja, narodowi liderzy, restrukturyzacja, prywatyzacja)

 • czy konsolidacja rozwiąże problemy inwestycyjne sektora?

 • czy skonsolidowane podmioty przeprowadzą restrukturyzację, jak zmiany organizacyjne wpłyną na konkurencyjność?

 • prywatyzacja sektora elektroenergetycznego w Polsce, jaki jest program rządu, jakie plany w związku z tym mają inwestorzy zagraniczni?

09.15-09.30Big Leap. Ogólnoświatowe badanie przedsiębiorstw użyteczności publicznej 2006.

Katarzyna Rozenfeld – Wicedyrektor, Dział Usług Doradczych, PricewaterhouseCoopers Polska
09.30-09.45

Potrzeby inwestycyjne sektora energetycznego w Polsce.

Kazimierz Rajczyk – Dyrektor ds. Obsługi Sektora Energetycznego w Polsce, ING Bank


09.45-11.30

Dyskusja z udziałem m.in.:

Piotr Woźniak* – Minister Gospodarki; Paweł Poncyliusz – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Michał Krupiński* – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Artur Zawisza – Poseł RP; Adam Szejnfeld – Poseł RP; Andrzej Czerwiński – Poseł RP; Małgorzata Ostrowska – Poseł RP; Hanna Gronkiewicz-Waltz* – Poseł RP; Marek Sawicki* – Poseł RP; Jacek Socha – Ekspert; Grzegorz Górski – Prezes, Electrabel Polska Sp. z o.o.; Tuomo J. HatakkaPrezes Zarządu, Vattenfall; Jan Kurp – Prezes Zarządu, Południowy Koncern Energetyczny SA, Prezes Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie; Paweł Skowroński – Prezes Zarządu, BOT Górnictwo i Energetyka SA; Harry Schur – Prezes Zarządu, Stoen SA; Paweł Kuraszkiewicz – Prezes Zarządu, Polenergia SA; Leszek Juchniewicz – Prezes, Urząd Regulacji Energetyki; Krzysztof Rozen – Partner, KPMG Sp. z o.o.; Kamil Čermák Dyrektor Generalny, ČEZ Polska; Radosław Rogacki – Roland Berger Strategy Consultants; Kazimierz Rajczyk – Dyrektor ds. Obsługi Sektora Energetycznego w Polsce, ING Bank; Andrzej Arendarski – Prezes, Krajowa Izba Gospodarcza; Andrzej Malinowski – Prezydent, Konfederacja Pracodawców Polskich
11.30-12.00

Przerwa


Sesje Tematyczne

Sesja I

Sesja II


12.00-14.30

Elektroenergetyka – Klient na Rynku energii

Moderator: Wojciech Kuśpik – wydawca

Miesięcznika Gospodarczego „Nowy Przemysł”


 • liberalizacja rynku energii, lipiec 2007

 • liberalizacja a zmiany organizacyjne (konsolidacja pionowa)

 • stan realizacji wymagań Unii Europejskiej

 • wydzielenie OSD, OSP

 • nowe Prawo energetyczne

12.00-12.20Sprzedawca energii w nowych warunkach rynkowych.

Elżbieta Płonka-Szydłak – Dyrektor Pionu Rozwoju, Winuel SA
12.20-14.30

Dyskusja z udziałem m.in.:

Paweł Poncyliusz – Wiceminister Gospodarki, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Andrzej Czerwiński – Poseł RP; Andrzej Kania – p.o. Dyrektora, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki; Leszek Juchniewicz – Prezes, Urząd Regulacji Energetyki; Marek Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią; Kamil Čermák – Dyrektor Generalny, ČEZ Polska; Christian Hövelhaus – Członek Zarządu, Stoen SA; Artur Zdybicki – Wiceprezes Zarządu, Polenergia SA; Grzegorz Grabowski – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, PKP Energetyka Sp. z o.o.; Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Aluminium Konin Impexmetal SA; Henryk Kaliś – Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną, ZGH Bolesław SA; Daniel Borsucki – Główny Specjalista ds. Energetycznych, Katowicki Holding Węglowy SA; Grzegorz Tomasik – Dyrektor ds. Rynków Energii, EPC SA; Szymon Duniec – Prezes Zarządu, Atel Polska Sp. z o.o.; Andrzej Kosturek – Prezes, Winuel SA; Jerzy Baehr – Starszy Wspólnik, Radca Prawny, Wierciński Kwieciński, Baehr;

12.00-13.30

transformacja przedsiębiorstw


Moderator: Witold Jajszczok – Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł”


 • niezależne firmy doradcze w procesie transformacji przedsiębiorstw

12.00-12.20Rola Interim Management w zarządzaniu zmianą.

Leszek Wasilewski – Partner, Kolaja & Partners
12.20-13.30

Dyskusja z udziałem m.in.:

Thomas Kolaja – Partner, Kolaja & Partners; Edward Edmund NowakCzłonek Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu SA; Konrad Jaskóła Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal SA;
13.30-14.30

restrukturyzacja, outsourcing w sektorze energetycznym
13.30-13.50

Rozwiązania dla serwisów przemysłowych.

Maciej Kopański – Dyrektor Handlowy, R&M MainServ Sp. z o.o.
13.50-14.10

Aktywne oddziaływanie na klienta spółki dystrybucyjnej w modelu outsourcingowym.

Łukasz Dutkiewicz – Engagement Manager, Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.


14.10-14.30

Nowoczesne metody outsourcingu ryzyka.

Leszek Niedałtowski – Wiceprezes ds. Klientów Strategicznych, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi14.30-15.00

Lunch


15.00-17.30

Obsługa klienta, Rola Rozwiązań IT w

przedsiębiorstwie energetycznym,

Teleinformatyka dla energetyki

Moderatorzy : Witold Jajszczok – Miesięcznik

Gospodarczy „Nowy Przemysł” oraz Adam

Brzozowski – Miesięcznik Gospodarczy „Nowy

Przemysł”
 • systemy teleinformatyczne dla rynku energii

 • zarządzanie majątkiem sieciowym

 • integracja systemów zarządzania z systemami technologicznymi

 • rozwiązania dedykowane i analityczne

 • zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie

 • outsourcing usług IT

 • bezpieczeństwo informatyczne energetyki

 • obsługa klienta w zakładzie energetycznym

15.00-15.20IFS Applications dla Energetyki kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem. Doświadczenia w Polsce i na świecie.

Marcin BąkowskiDyrektor Sprzedaży, IFS Poland


15.20-15.40

Systemy obsługi klienta dla branży energetycznej. Kiedy IT pomaga, a kiedy przeszkadza w biznesie.

Wojciech Murzyn – Product Line Manager, Siemens Sp. z o.o.
15.40-16.00

Rozwiązania Oracle dla sektora energetycznego – oferta ABG Ster-Projekt SA

Sławomir Majewski – Dyrektor Centrum Wdrożeń Oracle, ABG Ster-Projekt SA.; Mariusz Zabielski, Oracle Polska
16.00-17.30

Dyskusja z udziałem m.in.:Krzysztof Rogulski – Doradca Prezesa ds. Energetyki, Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.; Robert Bondarenko – Wiceprezes Branży Siemens Communications, Dyrektor Pionu Communications Enterprise Networks; Elżbieta Starakiewicz – Starszy Menedżer, IBM Business Consulting Services; Piotr Towarek – Consulting Services Manager, IFS Poland; Paweł Borkowski – Dyrektor Zarządzający, Integral Solutions Sp. z o.o.; Piotr Kukurba – Prezes Zarządu, PSE Południe Sp. z o.o.; Tomasz Fandrych – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Łódzki Zakład Energetyczny SA; Krzysztof Biniek – Dyrektor IT, Stoen SA; przedstawiciele firm: Energa; Energa – Zakład Energetyczny Toruń; Południowy Koncern Energetyczny SA; Vattenfall

15.00-17.30

inwestycje w sektorze energetycznym.

finansowanie rozwoju energetyki, obsługa

finansowa


Moderator: Wojciech Kuśpik – wydawca

Miesięcznika Gospodarczego „Nowy Przemysł”
 • sektor bankowy a finansowanie inwestycji w energetyce

 • GPW; przygotowanie firmy do obecności na GPW, plusy i minusy

 • kontrolling

15.00-15.20Zalety finansowania eksportu towarów i usług inwestycyjnych w ramach programu DOKE.

Waldemar Wierzbicki – Specjalista w

Departamencie Operacji Zagranicznych,

Bank Gospodarstwa Krajowego


15.20-15.40

Możliwe obszary  współpracy ING ze spółkami sektora energetycznego.

Kazimierz Rajczyk – Dyrektor ds. Obsługi Sektora

Energetycznego w Polsce, ING Bank


15.40-16.00

Nowoczesne metody finansowania i zarządzania ryzykiem w elektroenergetyce.

Piotr Krasnowski – Dyrektor Wykonawczy, Pion Bankowości Korporacyjnej, Citibank Handlowy
16.00-17.30

Dyskusja z udziałem m.in.:

Mirosław Nowicki – Wiceprezes Zarządu, Eurofaktor, Piotr Łuba – Dyrektor, Dział Usług Doradczych, PricewaterhouseCoopers Polska; Stanisław Tokarski – Dyrektor ds. Strategii i Zarządzania, PKE SA; Bogusław Oleksy – Dyrektor ds. Finansowych, PKE SA; Jerzy Łaskawiec – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Energetyki i Paliw, BOT Górnictwo i Energetyka SA; Igor Grela Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju, Electrabel Połaniec SA;


19.00 Bankiet

Nowy Impuls”; wręczenie nagród redakcji Miesięcznika Gospodarczego „Nowy Przemysł” dla firm, osób i instytucji przyczyniających się do tworzenia wolnego rynku energii elektrycznej w Polsce. Część projektu „Klient na rynku energii”.

Udział w bankiecie za specjalnymi zaproszeniami.

6 czerwca 2006 r.

8.30-9.00

Rejestracja uczestników
09.00-09.15

Otwarcie

Sesje Tematyczne

Sesja I

Sesja II


09.15-11.30

Gazownictwo

Moderator: Marcelina Gołębiewska

Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł”


 • dywersyfikacja dostaw gazu do Polski (LNG, Gazoport, krajowe wydobycie, połączenie międzysystemowe), czyli jaka strategia dostaw gazu zapewni Polsce „gazowe bezpieczeństwo”?

 • polityka właścicielska, zmiany organizacyjne, strukturalne, strategiczne w PGNiG. Restrukturyzacja sektora gazowego w Polsce


Dyskusja z udziałem m.in.:

Piotr Woźniak* – Minister Gospodarki; Przemysław Wipler – Dyrektor, Stanowisko ds. Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii, Ministerstwo Gospodarki; Jacek Piechota – Poseł RP; Adam Szejnfeld – Poseł RP; Artur Zawisza – Poseł RP; Małgorzata Ostrowska – Poseł RP; Hanna Gronkiewicz-Waltz* – Poseł RP; Marek Sawicki* – Poseł RP; Marek Suski* – Poseł RP; Janusz Steinhoff – były Wicepremier i Minister Gospodarki; Jan Anysz – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych i Restrukturyzacji, PGNiG SA; Jacek Kwiatkowski – Dyrektor, Przedstawicielstwo VNG w Polsce; Bogdan PilchDyrektor Biura, Gaz de France Polska; Paul Andreas Wolters – Dyrektor, E.ON Ruhrgas w Polsce; Mirosław Dobrut – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Gazownictwa; Michał Szubski – Prezes Zarządu, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.; Ryszard Orłowski – Prezes Zarządu, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Paweł Stańczak* – p.o. Prezesa Zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Sp. z o.o.;

09-15-11.30

Transport kolejowy, logistyka w

przedsiębiorstwie przemysłowym


Moderatorzy: Wojciech Kuśpik – wydawca

Miesięcznika Gospodarczego „Nowy Przemysł”

oraz Artur Pielech – Dyrektor Zarządzający,

Roland Berger Strategy Consultants
 • plusy i minusy „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2009” zaproponowanej przez Ministerstwo Transportu

 • czy zmiany w grupie PKP zostaną zablokowane przez związki zawodowe?

 • jakie mogą być nowe rynki dla przewozów towarowych

 • czy przewoźnicy kolejowi mogą skutecznie konkurować z transportem samochodowym?

 • kwestia niezawodności i bezpieczeństwa dostaw w przewozach kolejowych

 • rozwój niezależnych przewoźników kolejowych

 • logistyka w przedsiębiorstwach przemysłowych

09.15-09.35

Nowe spojrzenie biznesowe i polityczne na kolejowe przewozy towarowe - jak skutecznie odpowiedzieć na potrzeby klientów?

Albrecht Crux – Partner, Roland Berger Strategy Consultants


09.35-11.20

Dyskusja z udziałem m.in.:Jerzy Polaczek* Minister Transportu; Jan Bestry – Poseł RP; Tadeusz Jarmuziewicz* Poseł RP; Elżbieta Pierzchała – Poseł RP; Władysław Szczepkowski Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, PKP Cargo SA; Krzysztof Niemiec – Członek Zarządu ds. Strategii, CTL Logistics SA; Ireneusz Gójski – Prezes Zarządu, Trade Trans Sp. z o.o.; Piotr Macioszek – Dyrektor Zakładu Przewozów i Spedycji, PTKiGK SA Rybnik; Paweł Pucek – Członek Zarządu, PTKiGK Sp. z o.o. Zabrze; Mieczysław Olender – Prezes Zarządu, PCC Rail Szczakowa SA; Andrzej Wach* – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, PKP SA; Henryk Gruca – Prezes Zarządu, Lotos Kolej Spółka z o.o.; Henryk Klimkiewicz – Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.; Przewodniczący, Forum Kolejowe Railway Business Forum; Adrian Furgalski – Dyrektor, Analityk Rynku Kolejowego, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.; Janusz Piechociński – Ekspert, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.; Aleksander Domaradzki – Dyrektor, Dział Usług Doradczych, PricewaterhouseCoopers Polska; Albrecht Crux – Partner, Roland Berger Strategy Consultants;
11.20-11.30

Żelazna droga rozwoju.

Bogdan Tofilski – Kierownik Biura Strategii i

Promocji, PTKiGK SA Rybnik


11.30-12.00

Przerwa

Sesja I

Sesja II


Sesja III
12.00-14.30

Rynek gazowy w Polsce

Moderator: Wojciech Kuśpik

wydawca Miesięcznika

Gospodarczego „Nowy

Przemysł”


 • dystrybucja gazu w Polsce, spółki dystrybucyjne PGNiG

 • kiedy wolny rynek gazu w Polsce? – planowane zmiany, kierunki liberalizacji rynku gazu

 • główne zmiany w Prawie energetycznym

 • wydzielenie OSP, OSD

 • duzi odbiorcy gazu

 • procesy restrukturyzacyjne, zmiany zachodzące w spółkach dystrybucyjnych


Dyskusja z udziałem m.in.:

Piotr Woźniak* – Minister Gospodarki; Wiesław Wójcik – Wiceprezes, Urząd Regulacji Energetyki; Jan Anysz – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych i Restrukturyzacji, PGNiG SA; Michał Szubski – Prezes Zarządu, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Ryszard Orłowski – Prezes Zarządu, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Dariusz Brzozowski – Prezes Zarządu, Media Odra Warta Sp. z o.o.; Jacek Kwiatkowski – Dyrektor, Przedstawicielstwo VNG w Polsce; Bernard Rudkowski – Prezes Zarządu, G.EN. Gaz Energia S.A.; Bogdan Pilch – Dyrektor Biura, Gaz de France Polska; Paul Andreas Wolters – Dyrektor, E.ON Ruhrgas w Polsce; Mirosław Dobrut – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Gazownictwa; Piotr Maciejewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, PCC Rokita; Marcin Buczkowski – Członek Zarządu, Zakłady Azotowe Puławy; Wojciech Lubiewa-Wieleżyński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego;

12.00-14.30


Partnerem panelu jest GRUPA LOTOS SA

Nafta


Moderator: Marcelina

Gołębiewska – Miesięcznik

Gospodarczy „Nowy Przemysł” • strategia dywersyfikacji dostaw, bezpieczeństwo dostaw. Plany „upstreamowe”, Odessa-Brody, Naftoport

 • logistyka sektora naftowo-paliwowego

 • strategia rozwoju środkowoeuropejskich firm sektora naftowego

Dyskusja z udziałem m.in.:

Paweł Szałamacha* – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Przemysław Wipler – Dyrektor, Stanowisko ds. Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii, Ministerstwo Gospodarki; Marek Drac-Tatoń  – Prezes Zarządu, Nafta Polska SA; Cezary Filipowicz* – Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia i Handlu Ropą, PKN Orlen SA; Krzysztof Szwedowski* – Członek Zarządu, PKN Orlen SA; Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Lotos SA; Henryk Malesa – Dyrektor, Lotos Południe w Krakowie Sp. z o.o.; Adam Loewe – Prezes Zarządu, Lotos Paliwa Sp. z o.o.; Arkadiusz Siwko – Prezes Zarządu, Naftobazy Sp. z o.o.; Robert GwiazdowskiPrezes, Centrum im. Adama Smitha; Aurelia Kuran-Puszkarska – Prezes, Polska Izba Paliw Płynnych;


12.00-14.30

nowoczesne technologie dla energetyki

Moderator: Witold Jajszczok – Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł”
12.00-12.20

Nowe trendy w technologiach systemów zasilania napięciem gwarantowanym w energetyce i przemyśle.

Sławomir Wesołek – Dyrektor Generalny, MEDCOM Sp. z o.o.


12.20-12.40

Zintegrowane środowiska informatyczne jako narzędzia do zdobywania przewagi konkurencyjnej.

Maciej Hazy – Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju, Winuel SA
12.40-13.00

Integracja danych w praktyce.

Paweł Borkowski, Dyrektor Zarządzający Integral Solutions Sp. z o.o.
13.00-13.20

Płynność biznesu: Jak wykorzystać posiadane aktywa IT przy pomocy nowoczesnych technologii.

Robert Głowacki – Senior Regional Alliance Manager, BEA Systems Eastern Europe


13.20-14.30

Dyskusja z udziałem m.in.: Jan Rogóż* Dyrektor PKE SA, Elektrownia Łagisza; Zdzisław Skorupa – Kierownik Działu Rozwoju, Electrabel Połaniec SA
14.30 – 15.00


Lunch
Sesja I

Sesja III
15.00-17.00

Ciepłownictwo

Moderator: Wojciech Kuśpik –wydawca

Miesięcznika Gospodarczego „Nowy Przemysł”


 • ile państwa w rynku, czyli jak chronić prawa odbiorców, pozwalając zarabiać dostawcom i dystrybutorom energii cieplnej?

 • zmiany w Prawie energetycznym, czyli do jakiego modelu rynkowego dąży Polska?

 • co z prywatyzacją, jaka struktura właścicielska sektora?

 • konsolidacja – jaka?

 • jak radzą sobie dostawcy i dystrybutorzy z malejącym popytem?

 • co trzeba zmodernizować – potrzeby inwestycyjne sektora?

 • współpraca z samorządami – czyli na ile rozwój ciepłownictwa zależy od burmistrza i wójta?

Dyskusja z udziałem m.in.:Witold Cherubin  Doradca Prezesa, Urząd Regulacji Energetyki; Jacek Dreżewski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Vattenfall Heat Poland SA; Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Jerzy Woźniak* – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA; Zdzisław Olejczyk*– Prezes Zarządu, Fortum Wrocław SA (daw. MPEC Wrocław SA); Jacek Janas – Prezes Zarządu, Zespół Elektrociepłowni Bytom SA; Marian Kazienko – Prezes Zarządu, Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA; Waldemar Szulc – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Bełchatów Sp. z o.o.; Wiesław Chmielowicz* – Prezes Zarządu, Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, Janusz Ryk – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Waldemar Dudziak Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; Ryszard Grobelny*  Prezes, Związek Miast Polskich; Ludwik Węgrzyn* Prezes, Związek Powiatów Polskich; Jerzy Ptak* Prezes Zarządu, Elektrociepłownia Zabrze SA; Aleksander Siupka* Wiceprezes Zarządu, Elektrociepłownia Zabrze SA;

15.00-17.00

biopaliwa


Moderator: Marcelina Gołębiewska – Miesięcznik

Gospodarczy „Nowy Przemysł”
 • rynek, regulacje, inwestycje

15.00-15.10Badania właściwości eksploatacyjnych pojazdów transportu miejskiego zasilanych paliwami z biokomponentami etylowymi.

prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak – Wydział Samochodów i Maszyn Rolniczych, Politechnika Warszawska


15.10-17.00

Dyskusja z udziałem m.in.:Kazimierz Żmuda  Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Milan Kuncíř Prezes Zarządu, Orlen Oil Sp. z o.o.; Prezes Zarządu, Rafineria Trzebinia SA; Grzegorz Ślak – Prezes Zarządu, Skotan SA; Stanisław Rosnowski* – Prezes Zarządu, Elstar Oils SA; Henryk Zamojski – Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw; Henryk Malesa – Dyrektor, Lotos Południe w Krakowie Sp. z o.o.; Marek Paweł Sokołowski* – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych, Grupa Lotos SA; Wiesław Kaczmarek – Prezes, Brasco; Robert Gmyrek – PKN Orlen SA; Aurelia Kuran-Puszkarska – Prezes, Polska Izba Paliw Płynnych; Jacek Wróblewski – Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego; prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak – Wydział Samochodów i Maszyn Rolniczych, Politechnika Warszawska; Krzysztof ŻyndulPrezes Zarządu, Kompania Spirytusowa Wratislavia Polmos Wrocław SA;


* osoby, których obecność jest w trakcie potwierdzeń.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna