Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gminPobieranie 1,99 Mb.
Strona1/6
Data23.04.2018
Rozmiar1,99 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Lokalna Strategia Rozwoju

na lata 2009-2015
dla obszaru gmin: Aleksandrów, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Opoczno, Miasto i Gmina Przedbórz, Miasto i Gmina Sulejów, Sławno, Tomaszów Mazowiecki, Miasto i Gmina Wolbórz


Maj, 2011 r.

Spis treści

Wstęp 2

1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). 5

2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności. 32

3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. 68

4. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz wskazane planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”. 71

5. Misja LGD. 92

6. Spójność specyfiki obszaru z celami LSR. 93

7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć. 94

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć. 95

9. Procedury zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez i odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji oraz zasad, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru, a także procedury zmiany tych kryteriów. 97

10. Budżet LSR dla każdego roku jej realizacji. 102

11. Proces przygotowania LSR. 103

12. Proces wdrażania i aktualizacji LSR. 104

13. Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej. 107

14. Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR. 108

15. Planowane działania, przedsięwzięcia, operacje realizowane przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR. 111

16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich. 113

17. Załączniki do LSR. 114

  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna