Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin: opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów”Pobieranie 4,87 Mb.
Strona7/13
Data24.02.2019
Rozmiar4,87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Kościół w Jasieńcu z XVIII w.

GMINA PNIEWY

Gmina Pniewy położona jest w południowej części województwa Mazowieckiego, w powiecie grójeckim. Zajmuje obszar 10205 ha, na którym zamieszkuje ok. 4530 osób.

Na terenie Gminy istnieją bardzo dobre połączenia komunikacyjne, umożliwiające zarówno połączenia drogami krajowymi w kierunku wschód- zachód – droga krajowa nr 50 przecinająca gminę, północ- południe – droga nr 7, położona poza terenem gminy Pniewy w bezpośrednim sąsiedztwie, jak i wewnętrzne drogami powiatowymi, które umożliwiają dobre połączenia z miejscowościami znajdującymi się na tym obszarze.

Gmina ma charakter rolniczy ze specjalnością sadownictwo. Powierzchnia użytków rolnych zajmuje 73%, czyli ok. 7431 ha, w tym na grunty orne przypada 4769 ha, na sady 2022 ha. Na jej terenie znajduje się 1781 gospodarstw rolnych i 683 działki produkcyjne o powierzchni do 1 ha.

Na terenie gminy Pniewy istnieją liczne stanowiska archeologiczne, świadczące o istnieniu osadnictwa już w starożytności (Przykory, Cychry, Topibaby, Ginetówka, Przęsławice) oraz w średniowieczu (Cychry, Jeziora, Przęsławice, Tomaszówka). Do roku 1945 Pniewy były majątkiem ziemskim. W miejscowości Michrów na początku XIX wieku hrabia Jezierski urządził gospodarstwa rybne. Ponadto działały tu młyny wodne, tartak, cegielnia i smolarnia. Dwa młyny, olejarnia, młockarnia i sieczkarnia, poruszane siłą wody pracowały w miejscowości Cychry nad rzeką Jeziorką.
Zasoby Architektoniczne:

- Neobarokowy kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Jeziórce,

- XVIII –wieczny pałac – obecnie siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach,

- Neobarokowy pałac w Osieczku,

- Młyn wodny Bratyszów w Przęsławicach,

- Dwór w Załężu


Na terenie Gminy Pniewy zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jest 208, główne to:

- Zakład Produkcyjny „Pepsi” – Źródło Pniewy w Michrowie,

- Firma „ Atlantic” w Pniewach,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe KARSAD w Karolewie,

- Michał Dziubiński – Usługi Transportowe w Rosołowie

- Michał Koza – Paliwa Ciekłe w Pniewach

- Stacja Paliw STATOIL w Koniu

- Produkcja napojów gazowanych i niegazowanych PIAST - POL w Kruszewiu


Instytucje:

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Pniewy

- Stowarzyszenie zlewni rzeki Jeziorki

- Fundacja rzeki Jeziorki      1. Położenie geograficzne (komunikacja, odległości geograficznej)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna