Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lataPobieranie 4,2 Mb.
Strona4/21
Data22.10.2017
Rozmiar4,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

5) Zasady i procedury funkcjonowania LGDRozdział funkcji, dokumenty i regulaminy
Zasady funkcjonowania LGD regulują następujące dokumenty:

 • Statut LGD (załącznik)

 • Regulamin Zarządu (załącznik)

 • Regulamin Rady (załącznik)

 • Procedura rekrutacji pracowników

 • Opisy stanowisk pracy

 • Regulamin pracy biura

Przygotowane dokumenty zapewniają spełnienie następujących warunków funkcjonowania LGD:

- rozdział funkcji pomiędzy poszczególnymi organami Stowarzyszenia

- przejrzystość i jawność podejmowania decyzji, w tym zatrudniania pracowników- sprawność i efektywność funkcjonowania biura LGD
Procedura rekrutacja pracowników i opis stanowisk
Procedura rekrutacji pracowników


 1. Zakres

Instrukcja określa odpowiedzialność osób biorących udział w procesie rekrutacji i dotyczy sposobu postępowania podczas rekrutacji pracowników - zawiera opis działań od momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu rekrutacji do ostatecznego zakwalifikowania kandydata przez Zarząd.


 1. Sposób postępowania

  1. Planowanie potrzeb kadrowych
   1. Planowanie potrzeb kadrowych odbywa się w oparciu o: plany rozwojowe Stowarzyszenia, statut, uchwały zarządu, zmiany organizacyjne.

   2. W wyniku powyższego Zarząd podejmuje decyzję, co do konieczności tworzenia bądź redukcji etatów.

   3. Dla wszystkich stanowisk pracy, na podstawie obowiązującego Statutu i Regulaminu biura stowarzyszenia itp. opracowany został „Taryfikator wymagań”, określający niezbędne wymagania wobec kandydata m.in. w zakresie wykształcenia, stażu pracy, predyspozycji, umiejętności.

   4. Za opracowanie oraz aktualizację obecnie obowiązującego „Taryfikatora wymagań”, odpowiedzialny jest Zarząd.  1. Pozyskiwanie pracowników

   1. Pozyskiwanie pracowników odbywa się poprzez ogłoszenia zamieszczane w różnych źródłach w zależności od stanowiska. Ogłoszenia o pracę mogą być umieszczane między innymi w:

   • serwisach internetowych

   • gazetach

   • na stronie www

   • urzędzie gminy

   • miejscach ogólnodostępnych (przystanki autobusowe, sklepy lokalne, tablice informacyjne itp.).

   • powiatowych urzędach pracy

   1. Treść ogłoszenia musi zawierać co najmniej informacje znajdujące się w Taryfikatorze wymagań dla danego stanowiska.

   2. Treść ogłoszenia może również być uzupełniona o dodatkowe informacje – najczęściej adres e-mail, lub numer telefonu osoby do kontaktu

   3. Za rozpowszechnienie ogłoszenia odpowiedzialny jest wyznaczony Członek Zarządu.
  1. Prowadzenie rekrutacji

   1. Wstępna selekcja otrzymanych ofert prowadzona jest przez wyznaczonych Członków Zarządu i ma na celu wyselekcjonowanie kandydatur zgodnych z ogłoszeniem lub wyznaczonymi priorytetami.

   2. Osoby, które pozytywnie przejdą wstępną selekcję umawiane są przez wyznaczonego Członka Zarządu na rozmowy kwalifikacyjne.

   3. Rozmowy rekrutacyjne prowadzone są w dwóch etapach:

 • Pierwszy etap: rozmowa prowadzona jest przez komisję wyznaczoną przez Zarząd, na podstawie Kwestionariusza oceny. Ma ona za zadanie uszczegółowienie danych zamieszczonych w przesłanych dokumentach. poznanie kandydata, jego sposobu zachowania, prezencji, wiedzy merytorycznej, oraz weryfikacja zadeklarowanych przez kandydata umiejętności i innych ogólnych informacji. Kandydat rozwiązuje testy psychologiczne.

Decyzję, co do zakwalifikowania kandydata do kolejnego etapu podejmuje Komisja.

 • Drugi etap: Komisja przedstawia Zarządowi listę zakwalifikowanych kandydatów, następnie Zarząd podejmuje decyzję o zatrudnieniu lub odrzuceniu kandydata.

Jeżeli wszyscy kandydaci zostaną odrzuceni następuje ponowne wszczęcie procesu rekrutacji.

 1. Formularze

 • „Taryfikator wymagań”

Nasza grupa planuje zatrudnienie trzech pracowników biura: • Kierownik biura

 • Pracownik biura

 • Księgowy

oraz w zależności od potrzeb do trzech członków Zarządu.

Poniżej przedstawiono opis tych stanowisk.


Taryfikator wymagań na stanowiska pracy

Obowiązuje od 10.01.2009 roku


  1. Kierownik Biura

   • Wykształcenie wyższe,

   • Mile widziane 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,

   • Umiejętność kierowania zespołem, wyznaczania zadań i planów oraz ich realizacja,

   • Wiedza w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

   • Wiedza w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

   • Silna osobowość, odporność na stres i umiejętność rozwiązywania problemów,

   • Duża samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji,

   • Znajomość jęz. angielskiego i/lub niemieckiego,

   • Obsługa komputera w zakresie pakietu Office,

   • Prawo jazdy kat. B,

   • Dodatkowym atutem będzie znajomość rachunkowości,

   • Doskonałe zdolności organizacyjne,

   • Wysoka kultura osobista, znajomość etykiety oraz zasad kreowania wizerunku.  1. Pracownik biura

   • Wykształcenie wyższe lub średnie,

   • Doświadczenie na podobnym stanowisku,

   • Wiedza w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

   • Wiedza w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

   • Odporność na stres i umiejętność rozwiązywania problemów,

   • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych

   • Znajomość jęz. angielskiego i/lub niemieckiego,

   • Obsługa komputera w zakresie pakietu Office,

   • Prawo jazdy kat. B,

   • Dodatkowym atutem będzie znajomość rachunkowości

   • Doskonałe zdolności organizacyjne,

   • Wysoka kultura osobista, znajomość etykiety oraz zasad kreowania wizerunku.
  1. Księgowy

- Wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości,

- Co najmniej 5. letni staż pracy na stanowisku księgowego,

- Biegła umiejętność obsługi komputera, programu Office, oprogramowania księgowego,

- Wiedza na temat funduszy strukturalnych UE, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- Wiedza na temat kwalifikowalności wydatków w ramach PROW,

- Co najmniej 2. letnie doświadczenie w zakresie rozliczania dotacji UE,

- Co najmniej 2. letnie doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków o płatność w ramach dotacji UE,

- Umiejętność pracy w zespole,

- Prawo jazdy kategorii „B”.

Zasady funkcjonowania biura, warunki lokalowe

Siedziba Stowarzyszenia Dolina Samy
Stowarzyszenie Dolina Samy od 2009 roku funkcjonuje w Cerekwicy, przy ulicy Szamotulskiej 7, działka nr 76/11. Stowarzyszenie wynajęło dwa lokale: na archiwum o powierzchni 28,2 m² oraz biuro o powierzchni 9,8m². Oprócz pomieszczeń, o których mowa, Stowarzyszenie ma prawo korzystać
z pomieszczenia socjalnego oraz łazienki, a także sali konferencyjnej znajdującej się obok biura. W roku 2010 wynajęto w tym samym budynku inny lokal o łącznej powierzchni 75,9 m²
Kryteria wyboru siedziby stowarzyszenia.
Przyjęto następujące kryteria wyboru pomieszczeń przeznaczonych

jako biuro stowarzyszenia:


- siedziba Stowarzyszenia położona w miarę możliwości centralnie

na mapie dla czterech gmin będącymi członkami stowarzyszenia,


- zapewnione miejsca na parkingu dla samochodów przy budynku, w którym znajduje się siedziba stowarzyszenia,
- pomieszczenia Stowarzyszenia powinny zapewnić obsługę klientów, archiwizację dokumentów oraz mieć możliwość wydzierżawienia lub udostępnienia przez najemcę pomieszczeń na szkolenia lub konferencję dla 80 osób.
- kryterium podstawowym jest cena 1m² oraz nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń socjalnych i sali do szkoleń.
Dokonanie wyboru siedziby Stowarzyszenia Doliny Samy
Zarząd Stowarzyszenia ze swojego grona wybrał 3 osoby do zapoznania się z proponowanymi lokalizacjami na siedzibę, pod kątem przyjętych kryteriów.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna