Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lataPobieranie 4,2 Mb.
Strona1/21
Data22.10.2017
Rozmiar4,2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Dolina Samy” na lata 2008-2013LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINA SAMY” NA LATA 2008-2013SPIS TREŚCI

1.Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 4

1) Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w KRS 4

2) Opis procesu budowania partnerstwa 4

3) Charakterystyka partnerów i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD 6

4) Struktura ciała decyzyjnego 9

5) Zasady i procedury funkcjonowania LGD 14

21

Nowa siedziba biura – od marca 2010 roku 216) Kwalifikacje i doświadczenie osób, które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem 21

7) Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji 212.Definicja obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 21

1) Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne 21

2) Uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze 23

3) Uwarunkowania historyczne i kulturowe 28

4) Społeczność lokalna na obszarze LGD 30

5) Kultura i sport 33

6) Gospodarka obszaru 35

7) Specyfika obszaru objętego LSR 39

8) Uzasadnienie spójności obszaru LGD 40

3.Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR i wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 41

4.Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia 43

Matryca logiczna i opis przedsięwzięć dla celu I 50

Cel ogólny 2: Dolina SAMY przedsiębiorczością stoi 56

Matryca logiczna i opis działań dla celu 2 57

Cel ogólny 3: Odkrywamy bogactwa Doliny SAMY 62

Matryca logiczna i opis działań dla celu 3 635. Misja LGD 67

5.Spójność specyfiki obszaru z celami LSR 68

6.Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć 70

7.Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć 72

8.Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania 76

9.1. Procedura wyboru operacji 76

9.2. Lokalne kryteria wyboru 84

9.2.1. Kryteria dla przedsięwzięć celu 1: Poprawa jakości życia na obszarze objętym działalnością LGD Dolina Samy – Aby żyło nam się lepiej 849.3. Standardowe dokumenty stosowane w ocenie projektów 90

9.Budżet LSR dla każdego roku realizacji LSR 91

10.Opis procesu przygotowania LSR 94

11.Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 96

12.Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej 98

13.Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 99

14.Planowane działania/przedsięwzięcia/operacje realizowane przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze LGD 99

15.Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 100

16.Informacja o załącznikach (ZAŁACZNIKI STANOWIĄ DOKUMENTACJĘ DO WNIOSKU) 103

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna