Lokalna strategia rozwoju dla obszaru lokalnej grupy dziaPobieranie 2,14 Mb.
Strona4/7
Data24.02.2019
Rozmiar2,14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

3) ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego

i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej

Dane pochodzą głównie z Bazy Danych Regionalnych GUS.


Liczba ludności wg miejsca zamieszkania na dzień 31 XII 2007 roku wyniosła 57297 mieszkańców, w tym mężczyzn – 28424, a kobiet – 28873.

Wskaźnik ilości kobiet na 100 mężczyzn wyniósł 101,6.


Przyrost naturalny w 2007 roku wyniósł 84 osoby, co daje wskaźnik 1,47 osób na 1000 mieszkańców. Dla porównania wskaźnik ten dla obszarów wiejskich w Polsce wyniósł 0,78.
Strukturę ludności wg wieku przedstawia wykres (2007 r.):

Strukturę ludności wg wieku produkcyjnego przedstawiono w tabeli (2007 r.). Dla porównania podano strukturę w % dla obszarów wiejskich w Polsce.


Grupa wiekowa

Ilość

%

Polska

Wieś

ludność w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat)

13287

23,19

22,63

ludność w wieku produkcyjnym

36190

63,16

61,92

ludność w wieku poprodukcyjnym

7820

13,65

15,45

Saldo migracji w 2006 roku wyniosło 311 osób, przy czym było ujemne dla gmin najdalej oddalonych od Warszawy – Jadowa i Strachówki. Wskaźnik migracji w 2006 roku wyniósł 5,5 na 1000 mieszkańców. Dla porównania wskaźnik ten dla obszarów wiejskich w Polsce wyniósł 1,7.


Strukturę wykształcenia mieszkańców pokazano na wykresie (wg danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku).

Wg danych GUS z roku na obszarze LGD było:
  • 5 przedszkoli z 431 miejscami, do których uczęszczało 474 dzieci (w 2006 r.),

  • 33 szkoły podstawowe, do których uczęszczało 4309 dzieci (w 2007 r.),

  • 14 gimnazjów, do których uczęszczało 2426 dzieci.

Liczba podmiotów gospodarczych wg Systemu REGON w 2007 roku wyniosła 3501, co daje wskaźnik 61,1 na 1000 mieszkańców.Spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego było 9, co stanowiło 0,26 % wszystkich podmiotów.
Na obszarze LGD wg Systemu REGON w 2007 roku było 65 fundacji i stowarzyszeń, co daje wskaźnik 1,13 na 1000 mieszkańców.
Strukturę podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD pokazano na wykresie.
W Bazie Danych Regionalnych liczby w zakresie ilości obiektów turystycznych, a tym samym ilości miejsc noclegowych, ilości osób korzystających z tych miejsc wynoszą 0.
Wskaźniki dla obszaru LGD w zakresie gospodarki komunalnej (2006 r.) pokazano w tabeli.


Rodzaj sieci

Ilość km sieci

na km kw. obszaru

% ludności korzystającej
z danej sieci


Wodociągowa

31,73

33,57

Kanalizacyjna

2,50

5,10

Gazowa

47,75

24,70Wg BDR w 2006 roku na obszarze LGD znajdowały się 23 biblioteki i ich filie. Nie było kin
i muzeów, natomiast znajdowały się 3 inne instytucje kultury. Ilość imprez zorganizowanych przez te instytucje wyniosła 178, działało 12 zespołów artystycznych oraz 6 kół i klubów.1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna