Location of controlsPobieranie 456,79 Kb.
Strona3/5
Data24.02.2019
Rozmiar456,79 Kb.
1   2   3   4   5

Ważne instrukcje bezpieczeństwaOstrożnie: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym !

Nie otwierać !

Nie zdejmować pokrywy górnej ani tylnej !

 Przeczytać instrukcję. Wszystkie wytyczne użytkowania należy przeczytać przed uruchomieniem urządzenia.  Zachować instrukcję na przyszłość.  Uwaga: wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania należy bezwzględnie zachowywać.  Urządzenia nie wolno użytkować w pobliżu wody lub w kontakcie z wilgocią.  Sprawdzić, czy ciecz nie rozlała się na urządzeniu i czy nie dostała się do otworów urządzenia.  Urządzenie przenosić ostrożnie i unikać wstrząsów.  Nie niszczyć wyjść z urządzenia.  Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. chłodnicy). Nie wystawiać je na działanie promieni słonecznych.  Urządzenie podłączać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcja obsługi.  Urządzenie to posiada połączenie z bezpiecznikiem ochronnym (urządzenie zabezpieczające). W przypadku konieczności wymiany bezpiecznika, tę czynność należy zlecić doświadczonemu fachowcowi lub serwisantowi producenta urządzenia.  Aby oczyścić urządzenie, należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.  W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu należy odłączyć przewód zasilania.

 Urządzenie należy oddać do naprawy wykwalifikowanej osobie, gdy:

 kabel zasilania uległ uszkodzeniu;

 obce przedmioty dostały się do wnętrza obudowy urządzenia lub dostania się cieczy do wnętrza urządzenia;

 urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu;

 urządzenie nie działa poprawnie z powodu znacznych zmian zewnętrznych;

 Urządzenie upadło i subwoofer uległ uszkodzeniu.

 Użytkownik jest zobowiązany obchodzić się z urządzeniem w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Inaczej może dojść do utraty gwarancji.

 Zużycie mocy przez produkt w trybie pogotowia (standby) / wyłączenia (off) wynosi 0,3 W.  Szereg zdarzeń prowadzących do sytuacji, w których sprzęt automatycznie zmienia tryby pracy; wybrany jest tryb CD, lecz nie ma żadnej płyty w napędzie CD; wybrany jest tryb CD, a następnie odtwarzanie jest wstrzymane lub zakończone; wybrany jest tryb AUX-IN, lecz jest brak jakiegokolwiek podłączonego urządzenia zewnętrznego; wybrany jest tryb AUX-IN, a następnie jest wstrzymane lub zakończone odtwarzanie.  W przypadku braku odtwarzania muzyki w ciągu około 10 minut, urządzenie automatycznie przełącza się na tryb pogotowia/wyłączenia (standby/off). Aby ponownie uruchomić, naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Pauza /Zasilanie (10) przez około 5 sekund.
Ostrożnie: Użycie elementów sterujących, ustawień lub zastosowanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie, może spowodować niebezpieczeństwo napromieniowania. Urządzenia nie powinien regulować ani naprawiać nikt oprócz wykwalifikowanego personelu serwisowego.

Opis urządzenia

Zawartość opakowania


Upewnić się, że komplet zawiera następujące elementy składowe:

 Urządzenie  Odłączany przewód zasilający  Instrukcja obsługiCharakterystyka


 5 funkcji: odtwarzacz CD, BT, radio FM stereofoniczne AUX-IN, port USB

 Odtwarzaj CD, CD-R, CD-RW z funkcją powtarzania i wyboru ścieżki

(odtwarzacz CD może odtwarzać ścieżkę lub całą płytę CD; zapisać do 20 ścieżek/utworów z płyty CD w jednej programowalnej sekwencji za pomocą funkcji programowania.)

 AUX–IN do odtwarzania zewnętrznych plików audios

 Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth

 Port USB do odtwarzania plików MP3

 Praca z bateriami & przewód zasilający możliwy

 Zintegrowany uchwyt do przenoszenia ułatwia transport

Wyświetlacz LED

Uwaga dotycząca resetowania urządzenia


W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że oprogramowanie urządzenia „zamraża się" i urządzenie przestaje pracować. Wtedy należy postępować w następujący sposób:

 Wyłączyć urządzenie.

 Odłączyć wtyczkę kabla zasilania od gniazda sieciowego.

 Odczekać krótki czas.

 Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania do gniazdka sieciowego.

Włączyć urządzenie. Pamięć systemu została zresetowana i urządzenie jest już znów gotowe do pracy.Zalecenia dotyczące użytkowania

Instalacja Rozpakować wszystkie części i usunąć materiał zabezpieczający. Nie wolno podłączać urządzenia do sieci zasilania przed sprawdzeniem napięcia głównego i przed wykonaniem wszystkich pozostałych połączeń. Nie przykrywać żadnych otworów wentylacyjnych i upewnić się, że jest zapewniona przestrzeń na kilka centymetrów z tyłu urządzenia w celu zapewnienia dostatecznej wentylacji.
Sposób przygotowania urządzenia do pracy

Połączenie AC (zasilanie sieciowe)


 Podłączyć jeden koniec odłączalny przewodu zasilania do gniazdka AC (23), a drugi koniec, do gniazdka sieciowego.  Zasilanie sieciowe: Wyjąć baterie, aby zachować je i uchronić urządzenie przed wyciekiem kwasu z baterii.

Poprawa odbioru sygnału antenowego


Liczbę i jakość odbioru sygnałów stacji zależy od warunków odbioru na miejscu zamontowania urządzenia. Za pomocą anteny teleskopowej FM (15) można uzyskać dobry odbiór.  Antenę tę należy ustawić na jej pełnej długości w celu uzyskania jak najlepszego odbioru.

Komora baterii


Po pierwsze, obrócić urządzenie tak, aby można było swobodnie otworzyć komorę baterii (19) - u spodu.

Po drugie, w przypadku konieczności pracy urządzenia niezależni od sieci zasilania potrzebne są baterie alkaliczne UM-2, 1,5V, C (poza zestawem, jednorazowego użytku!). Podczas wkładania do komory sprawdzić prawidłowe ustawienie biegunów baterii. Patrz rysunek po prawej stronie i w komorze baterii.

Po trzecie, zamknąć z powrotem pokrywę komory ostrożnie tak, aby występy blokujące pokrywę komory zaczepiły się w obudowie.

Po czwarte, wyjąć wtyczkę kabla zasilania od urządzenia (23) i z gniazdka sieciowego, jeśli urządzenie ma pracować na zasilaniu bateryjnym.
1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna