LiteraturaPobieranie 228,41 Kb.
Strona8/8
Data14.02.2018
Rozmiar228,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

WYKŁAD 10 2001-12-03
WYKŁAD 11 2001-12-10

Siła przetargowa dostawców


Dostawcy mogą wykorzystać siłę przetargową wobec nabywców w określonym sektorze, grożąc podniesieniem cen lub obniżeniem jakości sprzedawanych towarów czy usług. Dysponując taką siłą mogą zatem zdusić rentowność sektora, niezdolnego do odzyskania podwyżek kosztów przez podnoszenie własnych cen:

Grupa dostawców dysponuje siłą jeśli:


 • jest zdominowania przez kilka przedsiębiorstw i jest bardziej skoncentrowana niż sektor, któremu sprzedaje

 • nie musi współzawodniczyć z innymi wyrobami substytucyjnymi oferowanymi sektorowi

 • sektor nie jest znaczącym klientem dla grupy dostawców

 • wybór dostawcy jest ważnym nakładem w działalności nabywcy

 • wyroby dostawców są zróżnicowane albo powodują koszty zmiany

 • grupa dostawców stwarza realną groźbę integracji w przódStrategia zaopatrzenia


Główne zagadnienia strategii zaopatrzenia (dostaw) dotyczą:

 • stabilności i konkurencyjności dostawców – ze strategicznego punktu widzenia pożądane jest zaopatrzenie się u dostawców, którzy utrzymują lub będą poprawiać swoją konkurencyjną pozycję

 • optymalnego stopnia integracji pionowej – make or buy

 • rozdziału zakupów między odpowiednich dostawców oraz stworzenia maksymalnej siły nacisku na wybranych dostawców
 • Rozdzielenie zakupów – zakupy u jednego dostawcy mogą sprzyjać wykorzystaniu przez niego siły lub zwiększenia kosztów zmiany

 • Unikanie kosztów zmiany – ograniczenie zbytniego uzależnienia się od dostawcy w dziedzinie np. pomocy technicznej, zakupu nieznormalizowanych części linii technologicznej

 • Zachęcenie nowych dostawców

 • Popieranie normalizacji – ograniczenie zróżnicowania wyrobów dostawców i przez to przeciwdziałanie powstawaniu kosztów zmiany

 • Groźba integracji wstecz – zamiar produkowania przez odbiorcę komponentów (towarów, usług) dostarczanych do tej pory przez dostawcę

 • Wykorzystanie integracji zwężającej się – zaspokajanie potrzeb firmy przez integrację w przód lub wstecz, a częściowo na wolnym rynku

WYKŁAD 12 2002-01-07
Transport intermodalny

Intermodalizm jest nauką zajmującą się przemieszczaniem rzeczy pomiędzy różnymi gałęziami transportuIstota transportu intermodalnego


Międzynarodowy transport intermodalny oznacza przewóz towarów przy użyciu środków co najmniej dwóch gałęzi transportu na podstawie umowy o przewóz intermodalny, z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu intermodalnego, do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju

Elementy przewozu intermodalnego


 • konieczność użycia środków co najmniej dwóch gałęzi transportu

 • konieczność wystąpienia tylko jednej umowy o przewóz

 • konieczność wystąpienia jednego wykonawcy odpowiedzialnego za przebieg dostawy towaru

 • konieczność zjednostkowania ładunku transportowegoTransport intermodalny – integracja procesów transportowych na kilku płaszczyznach


 • techniczno-technologiczna – przystosowania środków transportu z różnych gałęzi oraz urządzeń przeładunkowych i manipulacyjnych do obsługi tej samej, zunifikowanej jednostki ładunkowej

 • organizacyjnej – jeden operator mający pieczę nad całym procesem transportowym

 • dokumentacyjnej – jeden dokument transportowy na całą trasę dostawy

 • cenowej – takie same zasady kwotowania cen za przewóz jednostki ładunkowej środkami różnych gałęzi transportu

 • prawnej – jeden kontrakt obejmujący cały proces transportowy wraz z jednolitym systemem regulacji i odpowiedzialnościKlasyfikacja transportu intermodalnego


 • ze względu na zasięg

  • przewozy krajowe,

  • międzynarodowe,

  • kontynentalne

  • międzykontynentalne

 • ze względu na rodzaj użytych jednostek ładunkowych

  • przewozy kontenerów,

  • naczep,

  • nadwozi wymiennych,

  • samochodów ciężarowych,

  • pojemników specjalistycznych

 • ze względu na charakter użytych środków transportowych

  • przewozy szynowo-drogowe

  • szynowo-drogowo-morskie

  • szynowo-drogowo-lotnicze

  • szynowo-drogowo-rzeczne

 • ze względu na sposób i charakter organizacji

  • przewozy operatorskie

  • konwencjonalneŁańcuch transportowy

Transport chain


Jest to skoordynowane z punktu widzenia technicznego, technologicznego, organizacyjnego i handlowego racjonalny następowanie po sobie czynności procesów przewozu, przeładunku i składowania, mające na celu przemieszczenie dóbr materialnych, niezbędnych do funkcjonowania gospodarki narodowej, w przestrzeni i w czasie, ze szczególnym uwzględnieniem różnego rodzaju jednostek ładunkowych


Przesłanki wdrożenia transportu intermodalnego w Polsce


 • konieczność włączenia się polskiego transportu w procesy integracyjne z UE

 • brak sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz wyczerpująca się zdolność przepustowa istniejących dróg międzynarodowych

 • zatory na przejściach granicznych

 • stosunkowo dobrze rozwinięta siec linii kolejowych o znaczeniu międzynarodowym, które mają duże rezerwy zdolności przewozowej

 • względy ekonomiczne

Przesłanki hamujące rozwój transportu intermodalnego


 • niekontrolowany rozwój transportu samochodowego, w wyniku całkowitego zliberalizowania tej działalności gospodarczej

 • niskie ceny za przewozy samochodowe, będące wynikiem ostrej konkurencji między przewoźnikami samochodowymi

 • brak jakichkolwiek obciążeń przewoźników samochodowych kosztami zewnętrznymi transportu

 • nieelastyczna polityka taryfowa PKP

 • struktura kierunkowa polskiego handlu zagranicznego, w której dominującą rolę zajmują Niemcy

 • struktura kosztów transportu i brak jednoznacznych metod rachunku ekonomicznego efektywności przewozów intermodalnych

 • problemy występujące z organizowaniem odpraw celnych


Narzędzia polityki transportowej UE w zakresie rozwoju transportu intermodalnego


 • pomoc finansowa państw przeznaczona na rozwój infrastruktury kolejowej, w tym głównie na budowę i modernizację terminali, łącznie z ich wyposażeniem w urządzenia przeładunkowe

 • polityka taryfowa

 • polityka podatkowa zachęcająca przewoźników samochodowych do korzystania z transportu intermodalnego

 • liberalizacja postanowień w zakresie liczby zezwoleń samochodowych przy korzystaniu z transportu kolejowego

 • usprawnienie odpraw granicznych i celnych

 • wspomaganie prac nad normalizacją taboru przewozowego i jednostek ładunkowych

 • rozszerzanie przewozów intermodalnych z państwami z poza UE


Zintegrowany łańcuch zaopatrzenia – przykład Xerox1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna