LiteraturaPobieranie 228,41 Kb.
Strona7/8
Data14.02.2018
Rozmiar228,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

WYKŁAD 8 2001-11-19
WYKŁAD 9 2001-11-26
Zintegrowany łańcuch dostaw w wymiarze globalnym
Czynniki globalizacji sektora

Czynniki rynkowe


 • upodabnianie się stylów życia i gustów

 • rozwój turystyki tworzący klienta globalnego

 • wzrost regionalnych i globalnych sieci dystrybucji

 • rozwój reklamy globalnejCzynniki kosztowe
Czynniki rządowe


 • znoszenie barier taryfowych i pozataryfowych

 • powstawanie bloków gospodarczychCzynniki konkurencyjne

Czynniki dodatkowe
Trójkąt globalizacji


Instrumenty strategii globalnej • uczestnictwo w rynku

 • produkty / usługi

 • lokalizacja działalności

 • marketing

 • posunięcia konkurencyjne


Kluczowe czynniki powodzenia strategii globalizacji


 • Opracowanie strategii bazowej – jako podstawa trwałości przewagi strategicznej wykorzystywanej do działalności w kraju macierzystym

 • Umiędzynarodowienie strategii bazowej – przez międzynarodową ekspansję działalności i odpowiednie przystosowanie jej do potrzeb międzynarodowych

 • Globalizacja strategii międzynarodowej – przez wprowadzenie mechanizmów integracji międzykrajowej


Elementy strategii bazowej


 • typ produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo

 • typ klientów, których przedsiębiorstwo obsługuje

 • obsługiwany rynek w ujęciu geograficznym

 • funkcjonalne strategie dla każdej z najważniejszych działalności, wchodzących w skład łańcucha wartości dodanej

 • pozycja konkurencyjna wraz z wybraniem konkurentów, z którymi będzie ono rywalizować

 • strategia inwestycyjnaStrategia globalna


 • strategia ma charakter globalny wtedy, gdy jest zintegrowana w wymiarze międzynarodowym

 • strategia globalna – to zintegrowane podejście międzykrajowe i międzyregionalne

 • strategia multilokalna – cechuje ją oddzielne konkurowanie w każdym kraju lub regionie

 • strategia globalna nie musi mieć charakteru ogólnoświatowego – może być też strategią na poziomie regionalnym

 • przedsiębiorstwo ogólnoświatowe to takie, którego zakres operacji wykracza poza jeden kontynentKorzyści i wady strategii globalnej


KORZYŚCI

WADY

 • obniżka kosztów

 • poprawa jakości produktów i efektywności programów

 • wzmocnienie preferencji klientów

 • wzrost konkurencyjności

 • wzrost kosztów zarządzania

 • standaryzacja produktu – brak pełnej satysfakcji klienta

 • zmniejszenie odpowiedniości i elastyczności działania

 • zmniejszenie adekwatności działań marketingowych do lokalnych zachowań konsumenckich i środowisk rynkowych

 • osłabienie pozycji konkurencyjnej w poszczególnych filiachPonadgraniczne strategie KTN (Korporacji TransNarodowych)


 • wielonarodowa – polega na delokalizacji zasobów / zdolności oraz decentralizacji decyzji operacyjnych do zlokalizowanych za granicą filii KTN, których zadaniem jest jak najlepsze dopasowanie produkcji i zbytu do potrzeb lokalnych rynków zbytu w krajach goszczących tę filię

 • międzynarodowa – jest skutecznie realizowana w warunkach niezbyt dużej presji kosztów i dostosowań na rynkach zagranicznych

 • globalna – jest realizowana w warunkach konkurencji, które charakteryzują się silną presją na obniżenie kosztów wytwarzania i zbytu, a jednocześnie relatywnie małą potrzebą dostosowań do wymagań lokalnych rynków zbytu

 • transnarodowa – jest realizowana w warunkach silnej presji na koszty oraz dostosowanie się do wymagań poszczególnych rynków zbytu

Teoria produkcji międzynarodowej


 • obejmuje produkcję zagranicznych filii KTN, a także częściowo produkcję innych przedsiębiorstw, połączonych z nią inwestycyjnymi lub pozainwestycyjnymi powiązaniami (umowami, aliansami)

 • warunki angażowania się firm w inwestycje zagraniczne

  • przewaga własnościowa

  • przewaga lokalizacyjna

  • przewaga internalizacyjna


Formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw


 • Eksport i import produktów i usług

 • kooperacja niekapitałowa

 • kooperacja kapitałowa – joint-ventures

 • międzynarodowe sojusze strategiczne

 • samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej za granicą - własne filie i oddziały na rynkach zagranicznych
1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna