LiteraturaPobieranie 228,41 Kb.
Strona6/8
Data14.02.2018
Rozmiar228,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

WYKŁAD 7 2001-11-12
Techniki informacyjne wspierające logistykę dystrybucji
Ewolucja systemów informacyjnych


 • MRP – material resource planning

 • MRP 2 – projektuje niezbędny poziom zatrudnienia, zdolności produkcyjne oraz przepływy finansowe konieczne do prowadzenia działalności na określoną skalę w oparciu o prognozy sprzedaży i przyjęte zamówienia

 • DRP – deistribution resource planning – jest nakierowane na określenie popytu na produkty w punkcie zbytu i na tej podstawie zaplanowanie czasowo-ilościowego harmonogramu potrzeb dla każdego ogniwa w systemie dystrybucji

 • LRP – logistics resource planning – to połączenie systemów klasy MRP i DRP – jego zaletą jest obniżania poziomu zapasów w łańcuchu poprzez możliwość dokonania na bieżąco dokładnych prognoz popytu, co w efekcie wpływa na obniżenie globalnych kosztów i poprawę poziomu obsługi klienta

 • ERP – enterprise resource planning – umożliwia szybką reakcję na zmiany popytu dzięki wbudowanej w system możliwości realizacji elektronicznych połączeń w ramach łańcucha dostaw i sprzedaży oraz dokonywanie symulacji i analizy skutków decyzji podejmowanych w ramach Business Process Reengeniering wraz ze sprawdzaniem ich całkowitego efektu finansowego


MRP – material requirement planning


Planowanie potrzeb materiałowych stanowi system prognozowania i planowania zapotrzebowania na podzespoły i potrzeb materiałowych

 • zgodnie z głównym harmonogramem produkcji przedsiębiorstwa (MPS – master production schedule)

 • z uwzględnieniem zestawienia materiałowego (BOM – bill of material)

 • i głównego zbioru zapasów (IMF – inventory master file)

 • dla każdego produktu końcowego, podzespołu lub modelu wytwórczegoRezultaty wprowadzenia MRP


 • zmniejszony zapas półfabrykatów i materiałów

 • większa zdolność do zmiany produkcji w celu dostosowania się do zmienionych potrzeb rynkowych

 • wyższy poziom serwisu w sensie odpowiedzi na popyt finalny

SALA 301A w gmachu głównym (od 8 do 15)DRP


Wymaga:

 • prognozowania popytu dla każdej jednostki utrzymywania zapasów

 • aktualnego poziomu zapasów dla każdej jednostki

 • zakładanego poziomu zapasów bezpieczeństwa

 • ustalonej wielkości partii dostaw

 • informacji dotyczącej czasu dostaw (lead time)Proces planowania potrzeb dystrybucji

planowanie i sterowanie procesami logistycznymi:

Korzyści wdrażania systemów informacyjnych z punktu widzenia logistyki


 • poprawa poziomu obsługi klienta

 • redukcja poziomu utrzymywania zapasów

 • synchronizacja procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji

 • redukcja przestojów powodowanych brakiem materiałów

 • redukcja poziomu kosztów

 • poprawa terminowości dostaw

 • poprawa cash-flow dzięki zmniejszeniu zaangażowania finansowego w środki obrotowe

 • zwiększenie nadzoru nad przepływami finansowymi

 • zwiększenie kompetencji pracowników

 • zmniejszenie liczby dokumentów znajdujących się w obiegu

 • umożliwienie produkcji na zamówienie w miejsce produkcji „na magazyn”Metody wdrażania systemów informatycznych


 • metoda „krok po kroku” – proces wprowadzania do systemu jednego modułu musi być kompletnie zakończony, nim przystąpi się do instalacji kolejnego. Metoda ta pozwala na uniknięcie poważnych strat związanych z przerwaniem normalnego funkcjonowania firmy

 • „Big bang” – wszystkie moduły instalowane są jednocześnie. To rozwiązanie ogranicza koszty wdrażania systemu, jednakże wymaga ogromnego zaangażowania i wyrozumiałości personelu firmyStrategia JUDO – konkurencja w czasach internetu


 • firmy konkurujące na bazie internetu starają się obrócić mocne strony: zasoby, siłę i wielkość swych konkurentów na własną korzyść

 • Strategia JUDO opiera się na 3 elementach:

  • szybkich posunięciach

  • elastyczności działania

  • zasadzie dźwigni

 • strategia ta sprawdza się w przypadku konkurencji pomiędzy małymi firmami a potentatami – zazwyczaj lepiej wyposażonymi, jak również w warunkach burzliwego otoczenia i konkurencji opartej na technologiiElementy strategii


 • szybkie posunięcia wymagają od zawodnika szybkiego wejścia na nowe rynki i na niedobyte dotąd obszary, unikając przy tym bezpośredniej rywalizacji

 • elastyczność działania zmusza gracza do ustąpienia przed bezpośrednim atakiem

 • zasada dźwigni każe zawodnikowi obrócić na swoją korzyść mocne strony przeciwnikaZasady:


 1. szybko wchodzić na niezdobyty teren i unikać bezpośredniego konfliktu

 2. bądź elastyczny i ustąp bezpośrednio zaatakowany przez mocniejszego

 3. wykorzystaj zasadę dźwigni – siłę i wagę swego przeciwnika obróć przeciwko niemu • Internet zmusza menadżerów do zmian swych pomysłów, eksperymentowania, inwencji, ciągłego planowania oraz wprowadzenia na rynek coraz to nowych produktów i technologii

 • wizja, przywództwo, innowacje, jakość, bariery wejścia, lojalność klientów ciągle mają duży wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej, a w konsekwencji na sukces organizacji

 • internet zmusza menadżerów do przyspieszenia niektórych działań: jak opracowanie i wypuszczanie produktu na rynek1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna