LiteraturaPobieranie 228,41 Kb.
Strona4/8
Data14.02.2018
Rozmiar228,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

EWZ – Ekonomiczna Wielkość Zamówienia


D – wielkość popytu / zużycia w roku

S – koszt zamówienia / przestawienia produkcji

C – koszt jednostki towaru / produktu

i – stopa określająca relację między kosztami utrzymania zapasów a ich wartością

Q – wielkość zamawianej partii

TC – łączne koszty składania zamówień oraz utrzymywania zapasów


Roczne koszty utrzymywania zapasów
iCQ / 2
Roczne koszty składania zamówień
SD /Q

TC = SD/Q + iCQ/2


Minimum kosztów (TC), gdy:

TC

TC

iCQ/2


SD/Q

Q

Między tymi rodzajami kosztów istnieje zależność o charakterze substytucyjnym. Przecięcie się krzywych iCQ/2 i SD/Q nie ma znaczenia dla optimum, bo są to koszty pełne. Optimum występuje w jakimś zakresie podobnych do siebie wartości.Tak wyliczone Q nazywa się modelem ekonomicznej wielkości zamówienia.
KOSZTY ZAPASÓW

 • rozproszenie wśród wielu grup kosztów ujmowanych w układach rodzajowych i kalkulacyjnych

 • rozdzielanie odpowiedzialności za kształtowanie się kosztów na wiele komórek organizacyjnych i stanowisk

 • pracochłonność (ewidencja i obliczenia) czynności związanych z ustaleniem wielkości kosztów

Rodzaje kosztów zapasów:  1. utrzymywania zapasów (występują zawsze)

 • koszty kapitałowe – koszty tego, że w zapasach tkwi pewien kapitał – odnoszone do kredytów krótkookresowych lub lokat

 • koszty składowania – koszty składu, magazynu itp.,

 • koszty obsługi

 • koszty ryzyka

Koszty dostaw

 • koszty zamawiania

 • koszty przestawienia produkcji

Koszty wyczerpania zapasów

 • koszty straconej sprzedaży

 • koszty realizacji opóźnionych dostaw

  1. wyczerpania zapasów (rozszerza się pojęcie kosztów – straty wynikające z tego, że zapas był za mały)

  2. zapasów w tranzycie (trzeba się zastanowić, czy są to dla nas koszty, czy nie - dostawy interwencyjne)

WYKŁAD 5 2001-10-29

Procesy zaopatrzenia (zakupów) stanowią tę fazę procesów logistycznych, która zapewnia przedsiębiorstwu zasilanie w dobra rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań (np. surowce, materiały, paliwa). W wyniku realizacji tych procesów wspomniane dobra przepływają od dostawców działających na rynku materiałowym do magazynów zaopatrzeniowych przedsiębiorstwa produkcyjnego


Do najważniejszych zadań związanych z logistycznymi procesami zaopatrzenia należą kompletność, jakość i terminowość, gdyż warunkują one sprawną obsługę procesów produkcyjnych.
Na fazę zaopatrzenia składa się wiele funkcji oraz zadań cząstkowych, które integrują procesy realne i informacyjne.

Merytoryczną treść tych procesów mogą określać odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z podstawową działalnością każdego przedsiębiorstwa, zwłaszcza przemysłowego • produkcja własna czy zakup? (make or buy)

 • ile kupować?

 • kiedy kupować?

 • gdzie kupować??


Fazy OUTSOURCINGU

stopień integracji ( niski- N, wysoki-W)rodzaj usług (złożone Z, proste- P) np.

o Utrzymanie w ruchu (N,Z)

o Ochrona czystości, stołówki (N, P)

o Zaopatrzenie (WP — Z)

o Księgowość i finanse (W P)

o Przepływ informacji (W Z)


Strategiczne kształtowanie stosunków zaopatrzenia


 • koncentracja na obszarach kluczowych, tworzenie kompleksowości, zakup know-how od dostawców całościowe traktowanie kosztów

 • zaopatrzenie uniwersalne długotrwałe partnerstwo wybrani a kredytowani dostawcy wewnętrzna i zewnętrzna integracja przedsiębiorstwa

 • strategiczne alianseMARKETING ZAKUPÓW


Marketing zakupów (lub zaopatrzenia) zdefiniować można jako z góry przemyślany zespół decyzji i działań przedsiębiorstwa, określający jego politykę i strategię w zakresie zaopatrzenia materiałowego oraz wynikający z nich wybór najbardziej korzystnych z dokonywanych przez kupującego źródeł i form zakupu każdego konkretnego asortymentu.

MARKETING

Sprzedaży Zakupów

Analiza rynku popytu na określony wyrób, Analiza rynku podaży określonego wyrobu

Promocja Zapytania ofertowe

Znalezienie nabywcy Znalezienie najkorzystniejszego dostawcy(ów)Proces Negocjacyjny
Zawarcie umowy - sprzedaż Zawarcie umowy - zakup

Cel Pośredni
Najkorzystniej sprzedać Najkorzystniej kupić

Cel Końcowy
Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zysku

Procesy informacyjne - wiążą się z tym wszelkie działania dotyczące pozyskiwania i gromadzenia informacji oraz jej transformacji, a także prowadzącej do ustalenia potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa ( asortyment materiałów, ilość, wymogi jakościowe, terminy dostaw itp.), oraz wszelkie dane o źródłach zakupów.

Informacje umożliwiające prawidłowe zaplanowanie potrzeb materiałowych


 • aktualne plany produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych

 • baza normatywna, obejmująca zwłaszcza jednostkowe i zbiorcze normy(także wskaźniki) zużycia i zapasów materiałów, wykazy części typowych (tzw ................) i specjalnych (nabywanych w ramach kooperacji biernych) oraz asortymenty materiałowe zalecane do stosowania, katalogi materiałów dostępnych na rynku, cenniki, informatory, oferty, prospekty

reklamowe, wszelkie informacje z wystaw i targów indeksy materiałowe, wykazy komórek i stanowisk będących pierwszym odbiorcą poszczególnych materiałów itp.

Procesy fizyczne obejmują:


odpływ surowców, mat., elementów kooperacyjnych itp. do przedsiębiorstwa - wszelkie czynności manipulacyjne związane z odbiorem, transportem wewnętrznym i składowaniem dostaw. Przepływ materiałów do pierwszego stanowiska w procesie produkcji

RODZAJE POTRZEB POPYTU


Popyt pierwotny - funkcja popytu zewn. na wyroby danego przedsiębiorstwa

Popyt wtórny - wynika z popytu pierwotnego, a dotyczy potrzeb materiałowych

powodowanych tym popytem i obowiązującą technologiąPopyt uzupełniający - obejmuje wszelkie pozostałe potrzeby danego

przedsiębiorstwa ( paliwa, mat pomocnicze, narzędzia, części zamienne maszyn i

urządzeń)

Potrzeby zależne - zapotrzebowania na surowce, mat, podzespoły itp. wywoływane

zapotrzebowaniem na inną pozycję poddawaną przetworzeniu w danym

przedsiębiorstwie

Potrzeby niezależne - nie są związane z żadnym wewnętrznym zapotrzebowaniem

materiałowym, a wynikaj ą z popytu zewnętrznego (rynkowego)System planowania potrzeb materiałowych


Baza informacyjna, jej zawartość oraz wzajemne powiązania i uwarunkowania poszczególnych składników tworzą informacyjne podstawy systemu planowania potrzeb materiałowych (PPM)

Podstawą systemu PPM jest ustalenie potrzeb materiałowych (brutto i netto , tj. z uwzględnieniem istniejących zasobów) w podziale na przyjęte odcinki czasu ( okresy planistyczne)

Omawiany system bazuje na zbiorach informacji:

główny harmonogram produkcji

zbiór struktury wyrobów

główny zbiór zasobówWYBÓR DOSTAWCÓW


Metoda punktowa

ETAPY:


określenie podstawowych kryteriów wyboru , a wśród nich pewnych cech mierzalnych (parametrów

ustalenie zasad punktacji w odniesieniu do poszczególnych kryteriów i ich cech materialnych

wprowadzenie wag dla poszczególnych kryteriów i parametrów , ponieważ mogą mieć one różne znaczenie dla przedsiębiorstwa

obliczanie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych dostawców wybór dostawcy

Metody graficzne

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna