LiteraturaPobieranie 228,41 Kb.
Strona3/8
Data14.02.2018
Rozmiar228,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

WYKŁAD 3 2001-10-15
JUST IN TIME


Powstała podczas I wojny światowej w USA. Rozwija się po II WŚ także w USA. Później przejęła ją Toyota.

Istota JIT


 • reaktywna strategia kształtowania zapasów, która w odróżnieniu od systemu planowania zapasów polega na ich ssaniu przez system produkcyjno zaopatrzeniowy firmy po wystąpieniu realnego popytu na wyroby gotowe

 • filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na ciągłym funkcjonowaniu procesów przepływu produktów i towarzyszących im informacjiFilary JIT


 • reaktywne podejście do kształtowania zapasów

 • technika kontroli jakości (autonomizacja)

 • współuczestnictwo załogi w zarządzaniu – ich zadaniem jest wspomaganie ciągłości i elastyczności przepływu produktów na przestrzeni całego łańcuchaDziałania wspomagające ciągłość przepływu


 • rozmieszczenie maszyn i urządzeń pozwalające na oszczędność powierzchni i ułatwiony przepływ między kolejnymi etapami cyklu produkcyjnego

 • organizacja i technologia czynności manipulacyjnych oparta na kombinacji prostego oprzyrządowania oraz nowoczesnych urządzeń

 • oparcie struktury produkcyjnej firmy ma małych i blisko siebie położonych gniazdach, czyli stanowiskach roboczych wydzielonych do produkcji technologicznie podobnych lub związanych konstrukcyjnie grup częściElastyczność przepływu produktów


 • minimalizacja czasu przezbrajania maszyn i urządzeń sprzyjająca realizacji krótkich serii i skracaniu cyklu produkcyjnego

 • standaryzacja operacji produkcyjnych, części i podzespołów, co zwiększa elastyczność potencjału kadrowego, a przez zmniejszenie asortymentu ułatwia zarządzanie zapasami

 • wielofunkcyjne szkolenie pracowników i motywowanie do zdobywania nowych kwalifikacji


Osiągnięcie ciągłości i elastyczności przepływu w całym łańcuchu dostaw


 • eliminacja pośrednich punktów składowania i dostaw bezpośrednio na linię produkcyjną

 • lokalizacja dostawców w pobliżu zakładu produkującego wyroby finalne

 • wysoka częstotliwość dostaw, która w przypadku produktów o wysokiej wartości może sięgać kilkunastu dostaw dziennie

 • usprawnienie przepływu informacji towarzyszących przepływowi produktów dzięki zastosowaniu elektronicznej wymiany danych między miejscami wysyłki odbioruTrudności we wdrażaniu filozofii JIT


 • brak pełnej wiedzy o koncepcji JIT, co uniemożliwia dokonanie właściwego doboru składających się na nią technik i działań do specyfiki systemu logistycznego firmy

 • niedostosowanie kultury organizacyjnej firmy, a zwłaszcza reprezentowanych przez pracowników wartości i postaw do wymagań filozofii JIT

 • trudności w pionowym i poziomym komunikowaniu oraz niedostateczny zakres szkoleń, będące brakiem zainteresowania wszystkich pracowników

 • konieczność zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz zakresu kompetencji i odpowiedzialności zgodnie z wymaganiami nowej organizacji procesów przepływu produktów i informacji

 • potrzeba wprowadzenia rachunkowości zarządczej, a zwłaszcza dostosowania rachunku kosztów

 • przewartościowanie i racjonalizacja dotychczasowych związków z dostawcami


Wdrażanie JIT


 • pozyskanie akceptacji i uświadomienie załogi

 • właściwy dobór dostawców i współpraca z nimi

  • analiza części wyselekcjonowanych do dostarczania w systemie JIT z punktu widzenia jakości produktów i obsługi oferowanych przez dotychczasowych dostawców

  • analiza porównawcza alternatywnych źródeł zaopatrzenia

  • wstępne wyselekcjonowanie dostawców

  • negocjacje i wybór dostawców

  • wdrożenie i monitoring systemu dostawWspomagająca rola JIT w realizacji klasycznych strategii konkurencji


Kierunek strategiczny

Rola JIT

Przywództwo kosztowe

 • redukcja kosztów zapasów

 • ograniczenie marnotrawstwa i przestrzeni

 • standaryzacja części procesów

Zróżnicowanie

Koncentracja

kombinacja w/w działań na poszczególnych produktach zgodnie z preferencjami wybranej grupy klientów


Wpływ systemy JIT na procesy kontroli jakości


Możliwości:

 • redukcja kosztów

 • efektywne analizowanie przyczyn zróżnicowania poziomu jakości

Wymagania: • zwiększona presja na kontrolę jakości w warunkach zredukowanego lead timeWpływ poziomu obsługi na działalność logistyczną firmy


Możliwości

 • redukcja zapasów

 • redukcja kosztów obsługi zwrotów

 • długoterminowa współpraca i zintegrowanie systemów logistycznych

Wymagania: • wzrost i komplikacja zadań wraz ze wzrostem zamówień i obsługę nowych rynków

 • dostosowanie jakości obsługi logistycznej do standardów obowiązujących w firmie

W przypadku braku JIT • podwyższony poziom zapasów

 • obsługa zwrotów dostaw

 • elastyczne reagowanie na częste przypadki dezorganizacji produkcji i sprzedaży

WYKŁAD 4 2001-10-22CD WYKŁADU 1

średni zapas w firmie = B + Q/2

Poziom zapasów będzie decydował o poziomie obsługi klienta, a zależeć będzie od kooperacji z klientem lub prognoz

Jeżeli popyt wewnętrzny firmy daje się łatwo przewidzieć, to jest to popyt zależny.

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna